Historie verzí stránky „Soubor:258.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (331 bajtů) (+331). . (Kalendář s rodopisnými doplňky ilustrovaný Danielem Chodowieckým (Lauenburg 1783?). Königl. Gros-britth. genealogischer Kalender auf das Jahr 1784 (Lauenburg, Johann Georg Berenberg 1783?). Frontispis a rytá titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CK IX 65.)