Historie verzí stránky „Soubor:278.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (405 bajtů) (+405). . (Koniášův Klíč (Hradec Králové 1729). Koniáš, Antonín: Clavis haeresim claudens & aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1729). Pag. 1 počínající vlastní bibliografii (nahoře vlys s Božím okem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 63.)