Historie verzí stránky „Soubor:283.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (172 bajtů) (+172). . (Titulní strany kramářských písní (18. a 19. století). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FP VI 31 (špalíček).)