Historie verzí stránky „Soubor:292.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (490 bajtů) (+490). . (Vyobrazení svalstva (Nürnberg 1551). Vesalius, Andreas: Anatomia deudsch (Nürnberg, Julius Paul Fabricius 1551). Tabule za fol. 25 s anonymním anatomickým mědirytem kopírovaným, jako ostatně všechny ilustrace, dle basilejského vydání Vesalia (1543). Ačkoli šlo o věrné nápodoby, patří dílo k tzv. standardním publikacím ilustrované lékařské literatury 16. století. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CT I 8.)