Historie verzí stránky „Soubor:299.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (694 bajtů) (+694). . (Zadní deska vazby knihvazače Sixta Stanhauera (Praha po 1553). Dnes už otřelým slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 180 x 108 mm. Rámová kompozice obou desek je shodná. Rám vyplňují válečkové bysty císařů, zrcadlo redukováno párem prázdných vložených polí a dvěma svislými pásy se stojící Grácií. Pásy nesou vlevo dole a vpravo uprostřed knihařovy iniciály SS (Sixt Stanhauer). Hřbet nezdoben. Dvě háčkové spony. Enchiridion christianae institutionis concilio provinciali Coloniensi editum (Antwerpen, Jan Steelsius 1553). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC III 101.)