Historie verzí stránky „Soubor:301.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (811 bajtů) (+811). . (Přední deska vazby knihvazače Pavla Gutsche (Praha 1578). Slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 238 x 170 mm. Zrcadlo přední desky bezezbytku vyplněno zlaceným supralibros Jiřího Mehla ze Střelic s letopočtem 1578. Vnější rám vyplňují válečky s bystami starověkých učenců, vnitřní rám tvoří polopostavy křesťanských Ctností doplněných na dvou místech štítkem s prostoupenými iniciálami PG (Pavel Gutsch). Rámová kompozice zadní desky shodná, zrcadlo je redukováno dvěma svislými ornamentálními pásy. Hřbet nezdoben. Dvě háčkové spony. Jansenius, Cornel: Paraphrases in omnes psalmos Davidicos (Louvain, Peter Zangrius 1574). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – St)