Historie verzí stránky „Soubor:306.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (370 bajtů) (+370). . (Titulní bordura monogramisty CK dle námětu Lucase Cranacha st. (Nürnberg? 1564). Hus, Jan – Jakoubek ze Stříbra: Postila … na evangelia, kteráž se čtou přes celý rok (Nürnberg?, s. t. 1564). Titulní strana (bordura značena u paty kříže monogramem CK). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 9.)