Historie verzí stránky „Soubor:353.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:24Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (429 bajtů) (+429). . (Willenbergova bordura Schererových spisů (Louka/Z. 1599). Scherer, Georg: Erster (Ander) Theil aller Schrifften, Bücher unnd Tractätlein (Louka/Z., Tiskárna premonstrátská 1599–1600). Díl první (1599), titulní strana s figurální bordurou (apoštolové Pavel a Petr, dole Víra se spoutanými Hříchy). Nesignováno. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FQ II 53.)