Historie verzí stránky „Soubor:382.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:23Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (309 bajtů) (+309). . (Lícová a rubová forma pro výškové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 9. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.)