Historie verzí stránky „Soubor:447.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (334 bajtů) (+334). . (Agenda Tiskaře Arnoštových Statut (Plzeň? ca 1476–1479). Agenda Pragensis (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? ca 1476–1479). Počáteční fol. a1a s červeným tiskem v horních třech řádcích a s ručně doplněnými iniciálami J(Nvigilia), D(Omiue) [!] a D(Ominus). Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 G 44.)