Historie verzí stránky „Soubor:488.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (435 bajtů) (+435). . (Sixtova oslava císaře Ferdinanda II. (Litoměřice 1626). Sixt z Lerchenfelsu, Jan: Trino et uni laus, honor, virtus, gloria, triumphus et victoria … Divi Ferdinandi Austriaci: ejus nominis Romanorum imperatoris, secunde secundi (Litoměřice, Jan Sixt z Lerchenfelsu 1626). Závěrečné fol. T2a s pletencovou vinětou a impresem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FF I 8.)