Historie verzí stránky „Soubor:492.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (225 bajtů) (+225). . (Komenského Orbis (London 1705). Komenský, Jan Amos: Orbis sensualium pictus … Visible World (London, John Sprint 1705). Pag. 117 s vyobrazením a slovní zásobou na téma „knihvazač“. Antikvariát Meissner (Praha).)