Historie verzí stránky „Soubor:499.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (254 bajtů) (+254). . (Breuova ilustrace Steinerova tisku Richentalovy kroniky (Augsburg 1536). Richental, Ulrich: Das Concilium so zu Costantz gehalten ist worden (Augsburg, Heinrich Steiner 1536). Fol. XXVIa s vyobrazením upálení Jana Husa. Antikvariát Meissner (Praha).)