Historie verzí stránky „Soubor:558 a.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (731 bajtů) (+731). . (Variantní titulní strany Kosořského tisku Práv (Praha 1550). Vlevo Ferdinand I.: Práva a zřízení zemská (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1550). Titulní strana s rozměrným císařským znakem nadnášeným dvěma gryfy (poslední slovo spodního privilegia zní „Maie:“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 22. Vpravo titulní strana jiného exempláře téhož vydání s úzkým vegetativním rámem okolo stejného císařského znaku (přítomnost rámu a způsob zkrácení „Maiestat“ čili posledního slova charakteristicky podtrhávané vyznačovací textury prozrazuje tiskařskou variantu této edice). Antikvariát Meissner (Praha).)