Historie verzí stránky „Soubor:591.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:23Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (484 bajtů) (+484). . (Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 217, tabule V (zleva krájení usně, zdobení usně ruletou a ukládání hotových knih). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.)