Historie verzí stránky „Soubor:626.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:23Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (382 bajtů) (+382). . (Woensamova bordura pro tiskaře Eucharia Cervicorna (Köln/R. 1524). Josephus Flavius: Opera, ad multorum codicum latinorum … Interprete Ruffino presbytero. … castigatus ab Erasmo Roterodamo (Köln/R., Eucharius Cervicornus 1524). Titulní strana s bordurou (nahoře a po bocích výjevy z Herkulova-Héraklova života, dole biblické náměty). Antikvariát Meissner (Praha).)