Citace

Z Encyklopedie knihy

Bibliografické detaily ke stránce Zkratky (rukopisná kniha)