Příspěvky uživatele

Z Encyklopedie knihy
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (500 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+358). . N Soubor:621.jpg(Fuggerův vzorník (Nürnberg 1553). Fugger, Wolfgang: Ein nutzlich und wolgegrundt Formular manncherley schöner Schriefften (Nürnberg, Wolfgang Fugger 1553). Fol. c1a s vyobrazením správného držení pera (frakturový text je součástí dřevořezu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+310). . N Soubor:184.jpg(Poslední soud v ilustrovaném Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Celostranný anonymní kolorovaný dřevořez na fol. 1b. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN IV 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+310). . N Soubor:386.jpg(Oujezdeckého tisk Brikcího Práv českých (Litomyšl 1536). Brikcí z Licka: Práva městská (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1536). Fol. B4b s dřevořezem zasedání zemského sněmu za přítomnosti panovníka (v levém spodním rohu špatně čitelný letopočet 1536). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+73). . N Soubor:153.jpg(Fraktura z tisku Albrechta Dürera (Nürnberg 1522). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+314). . N Soubor:147.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení jednoho dvoulistu folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 2. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+436). . N Soubor:423.jpg(Titulní strana Merianovy české Topografie (Frankfurt/M. 1650). Zeiller, Martin – Merian, Matthäus st.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung (Frankfurt/M., Matthäus Merian st.? 1650). Celorytá titulní strana s alegorickou bordurou. Rytcem byl bezpochyby člen Merianovy rodiny. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HS I 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+288). . N Soubor:345.jpg(Tisk Milichthalerových dědiců (Olomouc 1592). Acta et constitutiones synodi Olomucensis anno Domini M.D.LXXXXI. … habitae et celebratae (Olomouc, Bedřich Milichthaler–dědici 1592). Titulní strana (v renesanční nice leží Beránek s korouhví). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+691). . N Soubor:392.jpg(Parergon dle Reinerova návrhu (Augsburg 1726). Müller, Johann Christoph – Wieland, Johann Wolfgang: Mappa chorographica novissima et completissima totius Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egrano … redacta et … exhibita â Joh. Christoph. Müller … A. C. M.DCC.XX. hanc in formam reducta a% Ioh. Wolfg. Wieland, … 1726 (Augsburg 1726). Levé horní čtyři sekce tzv. „Střední“ Müllerovy mapy s pohledem na Hradčany a Karlův most, v oblacích zemský patron sv. Václav. Reinerovu kresebnou předlohu reprodukoval mědirytem Hieronymus Sperling. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. A-2589.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+252). . N Soubor:437.jpg(Signet dědiců Johanna Quentella (Köln/R. 1552). Johannes de Ruisbroek: Opera omnia … latine per F. Laurentium Surium (Köln/R., Johann Quentell–Erben 1552). Titulní strana se signetem (Samson zápasící se lvem). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:351.jpg(Montalegreho ilustrace pro Lebensbeschreibung (Praha? 1725). Bourgoing de Villefore, Joseph Franc*ois? Weltz, Justin Ernst von?: Lebensbeschreibung der heiligen Altväter … Das Leben derjenigen Frauenspersonen (Praha?, Tiskárna arcibiskupská, fa Wolfgang Wickhart 1725). Díl první, tabule za pag. 114 s vyobrazením sv. Arsenia (signatura rytce vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+614). . N Soubor:594.jpg(Davidova mapa Čech (Praha 1819). David, Martin Alois: Mapa Království českého (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa František Vetterle z Wildenbrunnu 1819). Mapu zpracovanou kartograficky Martinem Aloisem Davidem ryl Jan Berka pro Dlabačovu topografii Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež (Praha 1818). Postdatovaná mapa byla „reysowaná od Hugona Wácslava Seykory kanownjka strahowského 1819 … nákladem P. P. Benesse Jana Nepom. Pfeifera, oppata klasstera Strahowského“. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha) Praha, sign. A-4066.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:379.jpg(Oceloryt (Praha 1842). Gerle, Wolfgang Adolf: Bilder aus Böhmens Vorzeit (Praha, Bohumil Haase–Synové 1842). Tabule za pag. 72 s pohledem na Trosky. Kreslil pražský malíř Karel Würbs, v Karlsruhe ryli Karl Ludwig Frommel a B. Winklers. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO VII 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 c.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+458). . N Soubor:557.jpg(Titulní strana Severinova tisku Lutherova Kázání (Praha 1520). Luther, Martin: Kázání … na desatero přikázání Boží, kteréž lidu obecnému zjevně v městě Witemberce kázal jest (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1520). Titulní bordura s Mojžíšem, Evou a Adamem, dole Saul (Pavel) na cestě do Damašku zasažen nebeským světlem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 12/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:231.jpg(Mistr Grüningerova Terentia (Strasbourg 1499). Sibylla, Bartholomaeus: Speculum peregrinarum quaestionum (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Titulní strana s dřevořezem, jehož tvůrce je nazýván Mistr Grüningerova Terentia: nahoře scéna ze Starého zákona (prvotní hřích), dole paralela z Nového zákona (Vzkříšení). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM VI 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+487). . N Soubor:580.jpg(Tscherningova rytina ve Wanckeho oslavě (Hradec Králové 1726). Wancke, Bernard: Mons praemonstratus oder Vorgewiesener Berg (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1726). Pag. 96 a následující tabule s Pannou Marií Hradišťskou (autor kresebné předlohy Martin Antonín Lublinský signován vlevo dole, rytec Tscherning vpravo dole). Je to mladší vydání díla vzniklého 1679. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JM II 47.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+280). . N Soubor:219.jpg(Kerverovy Hodinky (Paris 1507). Horae beatae Mariae Virginis ad usum Romanum (Paris, Thielman Kerver st. 4. V. 1507). Fol. a8b sv. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem (kovoryt). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AI V 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+159). . N Soubor:225.jpg(Tanec Smrti v tiskárně a u knihkupce (Lyon 1499). Danse macabre (Lyon, Matthias Huss 1499). Detail liniového dřevořezu z fol. b1a. Repro: Faulmann 1882.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+277). . N Soubor:543.jpg(Magniniho výpravné orámování dedikace (Venezia 1757). Dante Alighieri: La divina commedia (Venezia, Antonio Zatta 1757–1758). Vol. 1 (1757), fol. 2b s rytým věnováním ruské císařovně Alžbětě I. Petrovně. Rytcem byl G. Magnini. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+67). . N Soubor:033.jpg(Bastarda Tiskaře Pražské bible (Praha 1488). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 g.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+470). . N Soubor:619 b.jpg(Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+179). . N Soubor:027.jpg(Vyobrazení Ezopa od Mistra ulmského Boccaccia (Ulm ca 1476–1477). Aesopus: Vita et fabulae (Ulm, Johann Zainer st.. ca 1476–1477). Rub titulního listu. Repro: Schramm 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 g.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 f.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 f.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 d.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+184). . N Soubor:032.jpg(Dvě bastardy Tiskaře Arnoštových Statut po 1476. Nahoře abeceda z Kroniky trojánské (Plzeň po 1476), dole z Nového zákona se signetem (Plzeň? po 1476). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:218.jpg(Hlazení a lisování hotového papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 248, tabule XIII. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+571). . N Soubor:272 a.jpg(Šalomoun a Markolt (Leipzig ca 1490, Praha ca 1755–1767). Vlevo Salomon et Marcolphus [též Dialogus Salomonis et Marcolphi] (Leipzig, Konrad Kachelofen ca 1490). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Kronika velmi kratochvilná o rozmlouvání krále Šalomouna nejmoudřejšího s Markoltem, obličeje velmi škaredého (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+406). . N Soubor:230.jpg(Vlys monogramisty IK ve Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615–1620). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Jan Ctibor Kbelský 1620). Díl druhý (1620), detail z rubu titulního listu. Vlys značen „IK 1620“ v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+531). . N Soubor:542.jpg(Schantzova titulní rokajová viněta (Praha 1755). Kristián z Koldína, Pavel: Práva městská Království českého (Praha, František Hynek Kirchner 1755). Titulní strana s mušlovitou a plaménkovou rokají doplněnou českým lvem v kartuši, personifikovanou Spravedlností a Hojností držící příslovečný roh (starořecká bohyně Gáia? Démétér?). Mědiryt dle vlastní kresby provedl Christian August Schantz. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CG III 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+385). . N Soubor:436.jpg(Püschelova ilustrace Janovkovy Cesty (Praha 1740?). Janovka, Petr: Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. František Slánský 1740?). Tabule za pag. 136 (mouchy obtěžující lva). Signováno vpravo dole pod kartuší „P.sc.“ (dle signatury „Püschel“ na frontispisu usuzujeme na Johanna Georga Püschela). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+239). . N Soubor:378.jpg(Balzerovy obrazy Starého zákona (Praha po 1818?). Balzer, Jan Jiří: 60. biblische Geschichte des Alten (Neuen) Testaments (Praha, Jan Jiří Balzer – Řehoř Balzer po 1818?). Celorytá titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+391). . N Soubor:581.jpg(Turečkův tisk Nebeklíče s ilustrací monogramisty WT (Litomyšl 1790). Martin von Cochem: Nový nebeklíč (Litomyšl, Václav Vojtěch Tureček 1790). Pag. 876–877 dřevořez monstrance nadnášené andílky pod baldachýnem (velmi vyčerpaný štoček signován v pravém dolním rohu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ED X 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+497). . N Soubor:344.jpg(Tisk Bedřicha Milichthalera (Olomouc 1576). Georgijević, Bartolomej: O začátku panování tureckého [přeložil Jan Mirotický] (Olomouc, Bedřich Milichthaler 1576). Fol. E4a Osman, úvodní dřevořez z portrétní galerie tureckých sultánů. Dřevořez je signován IC (dole vlevo od středu I, napravo od středu C). Zda tyto iniciály souvisejí s moravským monogramem ICS, nevíme. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AP IX 95/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:350.jpg(Kaukolův chalkograf exkluzivního tisku Christlicher Seelen-Schatz (Bonn? 1729?). Kaukol, Maria Josef Klemens: Christlicher Seelen-Schatz außerlesener Gebetter (Bonn?, s. t. 1729?). Celoryté fol. 7a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ I 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 b.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+354). . N Soubor:387.jpg(Ozdůbky v Krabatově vzorníku (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [7a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCLXI. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+368). . N Soubor:393.jpg(Patent Maxmiliána II. o minci a stříbru (Wien 1567). V Království českém, na Moravě, Slezsku a Lužici se zakazuje výměna starých říšských mincí, tavení a falšování a vývoz stříbra ze země (Vídeň 25. listopadu 1567). Papír s tištěným textem a pečetí, podepsán Maxmilián II., Volf z Vřesovic a jiní. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+484). . N Soubor:422.jpg(Titulní strana obrazové publikace k uctění památky Mořice Učeného (Kassel–Frankfurt/M. 1635–1638). Monumentum sepulcrale, ad … domini Mauritii Hassiae Landgravii, comitis … principis … memoriam gloriae sempiternam erectum (Kassel–Frankfurt/M., Johann Ammon 1635–1638). Bd. 1 (1638), celorytá titulní strana s erbem zesnulého lantkraběte Mořice Učeného, personifikovanou Vytrvalostí a Vírou a vedutou sídelního Kasselu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+86). . N Soubor:152.jpg(„Gebetbuchfraktur“ Johanna Schönspergera st. (Augsburg 1514). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+262). . N Soubor:608.jpg(Fiktivní pohled na Prahu v patisku Schedelovy Kroniky (Augsburg 1496). Schedel, Hartmann: Liber chronicarum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1496). Fol. 318a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+346). . N Soubor:146.jpg(Společná značka FM 1557 DH (Olomouc 1556–1557). Bavorovský, Tomáš: Postila česká aneb Kázání a vejklady na evangelia (Olomouc, Jan Günther 1556–1557). Fol. 1b s erbem donátora Viléma z Rožmberka (jezdecký motiv a devíza Festina lente). Společná značka původců a vročení je umístěno napravo od zadních nohou koně.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+514). . N Soubor:634.jpg(Zoologická kompendia Konrada Gesnera (Zürich 1557–1563). Zleva Gesner, Konrad: Vogelbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1557). Titulní strana. Gesner, Konrad: Thierbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1563). Titulní strana. Gesner, Konrad: Fischbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1563). Titulní strana. První řádek věcného názvu byl vždy vyřezán do štočku a otištěn jako dřevořez. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JZ I 1/a-c.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+294). . N Soubor:193.jpg(Gotikoantikva v Schöfferově tisku Durantiho Rationale (Mainz 1459). Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum (Mainz, Peter Schöffer st. 1459). Fol. 1a s počátkem textu a červeně natištěnou iniciálou Q, doplněnou dodatečně perokresebným filigránem. Repro: Geldner 1968.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+703). . N Soubor:185.jpg(Upálení Jana Husa z tzv. Jenského dodatku k Pasionálu (Praha? po 1500). Hus, J.: Čtyři žalářní listy z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pašije M. Jana Husa. Stížný list českých a moravských pánů z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pašije M. Jeronýma Pražského. Bracciolini, Poggio Giovanni Francesco: List o smrti Jeronýma Pražského (Praha?, Tiskař Pražské bible? po 1500). Fol. 3b s počátkem Mladoňovicovy relace o upálení Jana Husa. Dřevořez dílensky kolorován a doplněn zlacenou barevnou drolerií. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. IV B 24 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+713). . N Soubor:482 a.jpg(Paralela mezi Fustovým–Schöfferovým signetem (Mainz 1462) a značkou v Novém zákonu (Plzeň? po 1476). Vlevo Biblia latina (48 ř., Mainz, Johann Fust – Peter Schöffer st. 1462). Díl druhý, fol. 239a se závěrem Apokalypsy, červeno-černým explicitem a společným signetem. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Knihovna Kinských 341 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vpravo Nový zákon zv. Se signetem (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 209a se závěrečnou jednosloupcovou sazbou ukončenou signetem, snad napodobujícím značku z Mohuče. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 E 67.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+314). . N Soubor:150.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení čtyř dvoulistů folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 4. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+532). . N Soubor:187.jpg(Nástěnná minuce mistrů učení Pražského na rok 1496 (Praha? 1495?). Minuce na rok 1496 (Praha?, Tiskař Korandy? 1495?). Červeno-černý tisk. Úvodní iniciála W(Ykupenie) byla odstřižena, druhá iniciála P(Odpisuje se) je kolorována ručně stejně jako spodní dřevořez (uprostřed Venuše s Vodnářem u nohou, vlevo Mars v brnění a vpravo Saturn). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 A 3 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+466). . N Soubor:622.jpg(Trattnerův vzorník (Wien 1760). Trattner, Johann Thomas von: Abdruck von denjenigen Röslein und Zierrathen, welche sich in der k. k. Hofschriftgießerei des Johann Thomas Trattnern dermalen befinden (Wien, Johann Thomas von Trattner 1760). Titulní strana v rámu z typografických ozdůbek a s tiskařovým signetem (personifikovaná Typografie v tiskárně). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 12.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+103). . N Soubor:144.jpg(Filigrány v podobě panovnické koruny (Německo, první třetina 16. století). Repro: Briquet 1991.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+322). . N Soubor:385.jpg(Oujezdeckého tisk Augustova traktátu (Litomyšl 1544). Augusta, Jan: O vyobcování dvou osob hřiešných ze sboru litomyšlského (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1544). Titulní strana (rám pořízen dřevořezem bílé linie: nahoře motiv hudebních nástrojů, dole mořská panna). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+423). . N Soubor:391.jpg(Parangon antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1b (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+307). . N Soubor:434.jpg(Prüssův tisk Badeho adaptace Vergiliových eklog (Strasbourg 1507). Spagnuoli, Giovanni Battista: Bucolica seu Adolescentia in decem aeglogas divisa ab Iodoco Badio Ascensio familiariter exposita (Strasbourg, Johann Prüss st. 1507). Fol. Ia s počátkem Badeho předmluvy. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:352.jpg(Willenbergova ilustrace premonstrátského breviáře (Louka/Z. 1597). Breviarium juxta ritum candidissimi ordinis praemonstratensis (Louka/Z., Tiskárna premonstrátská 1597). Rub titulního list s erbem opata Sebastiana von Badena a vedutou louckého kláštera. Dřevořez signován spojitými písmeny JW (Jan Willenberg) vpravo dole pod erbem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ACh III 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+200). . N Soubor:346.jpg(Jednolist o dobývání Chebu Švédy 1647. Tisk bez impresorských údajů nese název „Beläg und Eroberung der Stadt Eger vom 10 (20) Jun: biß 7 (17) Jul: 1647“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+585). . N Soubor:420.jpg(Portrét Karla Škréty mezi umělci Sandrartovy Teutsche Academie (Nürnberg 1675). Sandrart, Joachim von: Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerei-Künste (Nürnberg, Michael Endter-Johann Friedrich Endter 1675–1680). První svazek (1675), tabule za pag. 356: portrétovaní Michel Le Blon, Egidius Sadeler ml., Georg Petel, Matthäus Merian st., Harmensz Rembrandt van Rijn a vpravo dole Karel Škréta. Mědiryt Philippa Kiliana dle kresebné předlohy Joachima von Sandrarta. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY XI 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+258). . N Soubor:226.jpg(Výklad hymnů (Basel 1497). Hymnarius. Expositio hymnorum cum notabili commento (Basel, Michael Furter 1497). Titulní strana s dřevořezem Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM V 14/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+273). . N Soubor:583.jpg(Typografická titulní strana (Nürnberg 1533). Augusta, Jan: Rechenschafft des Glaubens (Wittenberg, Hans Lufft 1533). Titulní strana bez dekoru a ilustrací. Jediným typografickým prvkem je písmo organizované do ztrácející se sazby. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:408.jpg(Armilární sféra v pletencové borduře (Venezia 1496). Regiomontanus, Johannes: Epitoma in Almagestum Ptolemaei (Venezia, Johann Hamann 1496). Fol. a3b v pletencové borduře provedené dřevořezem bílé linie, uprostřed bordury Ptolemaios a Regiomontanus sedící pod armilární sférou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Soubor:554.jpg(Titulní strana Tiskárny jezuitské (Trnava 1748). Pomey, Franc*ois: Syntaxis ornata seu De tribus latinae linguae (Trnava, Tiskárna jezuitská 1748). Titulní strana s jezuitskou vinětou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. EU III 29.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+528). . N Soubor:540.jpg(Portrét Ambrosia Karla Bielera, spoluautora Weinmannova herbáře (Regensburg 1745). Weinmann, Johann Wilhelm: Phytanthoza iconographia sive Conspectus aliquot millium, … plantarum, arborum, fruticum, florum, fructuum, fungorum (Regensburg, Heinrich Georg Neuber 1735–1745). Díl čtvrtý (1745), mezzotintový portrétní frontispis před titulním listem. Dle kresebné předlohy M. C. Hirschmanna ml. ryl Johann Jakob Haid. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH I 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+470). . N Soubor:619 a.jpg(Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+608). . N Soubor:568.jpg(Závěr Žaltáře (Praha? 1487). Žaltář (Praha?, Tiskař Žaltáře? 1487). Fol. 121b s charakteristickým explicitem „jsú pak kniehy tyto ne perem psány ani obyčejem obecniem skrze piesaře zpuosobeny, ale rytými na tvrdém kovu literami velmi vtipným během učiněny a vytiskány ke cti napřed a k chvále Božie a ku poctivosti jazyku českého, ku počestnosti také slavného Města pražského, v němžto zpuosob tento Žaltáře tohoto jest s prací a s velikým nákladem učiněn …“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DP VI 16.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+359). . N Soubor:232.jpg(Bonfiniho Uherská kronika (Frankfurt/M. 1581). Bonfini, Antonio: Ungarische Chronica. Das ist ein grundtliche Beschreibung deß aller mächtigsten und gewaltigsten Königreichs Ungern (Frankfurt/M., Peter Schmid 1581). Červeno-černá, pro 16. století typicky řešená titulní strana se vstupním dřevořezem Josta Ammana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+467). . N Soubor:024.jpg(Aukční katalog Jana Elzeviera s prosvítající sazbou (Leyden 1659). Elzevier, Jan: Variorum & rariorum … librorum … officinae Johannis Elsevirii, … quorum auctio habebitur 1659 stylo novo (Leyden, Jan Elzevier 1659). Titulní strana katalogu s tiskařovým signetem a prosvítajícím rejstříkem (na líci listu je viditelná sazba z rubové strany). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ER XIII 38/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 h.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 d.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+455). . N Soubor:030.jpg(Spodní část Bakalářovy-Höltzelovy minuce s Bakalářovým signetem (Nürnberg? Plzeň? 1506). Konrad von Nürnberg: Od narozenie Pána našeho Jezu Krista … tuto se podpisuje (Nürnberg? Plzeň?, Mikuláš Bakalář? Hieronymus Höltzel? 1506?). Spodní část jednolistu s Bakalářovým signetem vpravo. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. 179/zl. (dnes premonstrátská knihovna v Teplé).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:019.jpg(Pešinův portrét v Arnoltově tisku Mars Moravicus (Praha 1677). Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan: Mars Moravicus (Praha, Jan st. Arnolt z Dobroslavína 1677). Tabule za titulním listem (nesignovaný mědirytový portrét Tomáše Jana Pešiny). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+390). . N Soubor:018.jpg(Rigaudovo album královských zahrad v Paříži (Paris etc. 1780–1810?). Rigaud, Jacques – Rigaud, Jean – Baptista: Recueil de cent vingt-une des plus belles vues de palais, chateaux et maisons royales de Paris et de ses environs (Paris–Strasbourg–London, Truttel-Würtz ca 1780–1810?). Dvojlistová tabule 5b s královskou zahradou v Paříži. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 d.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+171). . N Soubor:031.jpg(Baskervillova typografie (Birmingham 1757). Vergilius, Publius Maro: Bucolica, Georgica et Aeneis (Birmingham, John Baskerville 1757). Titulní strana. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 e.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+183). . N Soubor:025.jpg(Třetí verze Badeho signetu (Paris 1529). Budaeus, Guillelmus: Commentarii linguae graecae (Paris, Josse Bade 1529). Detail signetu z titulní strany. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 e.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+571). . N Soubor:272 b.jpg(Šalomoun a Markolt (Leipzig ca 1490, Praha ca 1755–1767). Vlevo Salomon et Marcolphus [též Dialogus Salomonis et Marcolphi] (Leipzig, Konrad Kachelofen ca 1490). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Kronika velmi kratochvilná o rozmlouvání krále Šalomouna nejmoudřejšího s Markoltem, obličeje velmi škaredého (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+411). . N Soubor:569.jpg(Brikcího titulář (Praha 1534). Brikcí z Licka: Titulové stavu duchovního a světského (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1534). Titulní strana tisku Pavla Severina z Kapí Hory s pohledem do kanceláře, v pozadí okno stíněné lamelami. Ilustrace pochází patrně ze severinského ateliéru. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XVI 61.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 i.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+260). . N Soubor:233.jpg(Barclayův román Argenis (Nürnberg 1673). Barclay, John: Argenis, figuris aeneis adillustrata (Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter ml. – Johann Andreas Endter 1673). Tabulka za pag. 404 (anonymní satirická rytina baziliška). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+280). . N Soubor:555.jpg(Titulní strana Tiskárny normální školy (Praha 1806). Vydra, Stanislav: Počátkové aritmetiky [ed. Ladislav Jandera] (Praha, Tiskárna normální školy 1806). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK III 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+582). . N Soubor:541.jpg(Vyobrazení pivoňky ve Weinmannově herbáři (Regensburg 1745). Weinmann, Johann Wilhelm: Phytanthoza iconographia sive Conspectus aliquot millium, … plantarum, arborum, fruticum, florum, fructuum, fungorum (Regensburg, Heinrich Georg Neuber 1735–1745). Díl čtvrtý (1745), tabule 778 za pag. 4 (na rytecké práci se podíleli Johann Jakob Haid, Johann Elias Ridinger a Bartholomäeus Seutter). Kombinovaná technika barevné mezzotinty a mědirytu s dodatečnými retušemi. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH I 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:227.jpg(Chodowieckého ilustrace Langova almanachu (Frankfurt/M. 1796?). Lang, Karl: Almanach und Taschenbuch für haeusliche u. gesellschaftl. Freuden 1797 (Frankfurt/M., Huilhaumann 1796?). Mědirytový frontispis nazvaný Přátelské uvítání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+240). . N Soubor:582.jpg(Tychonova Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg 1602). Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg, Levin Hulsius 1602). Fol. D3b s celostranným vyobrazením Tychonovy armilární sféry. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+477). . N Soubor:596.jpg(Kinzlova klasifikace opic (Praha 1788). Kinzl, Vinzenz: Versuch einer vollständigen naturgeschichte … die Affen (Praha, Jan Josef Diesbach 1788). Tabule 5 za pag. 6 s Kinzlovým vyobrazením africké opice Simia inuus. Kolorovaný mědiryt dosud neznámého (?) rytce Karla Kinzla, snad autorova příbuzného. Obličeje opic na všech 29 tabulích mají výrazně lidské rysy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HT I 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:421.jpg(Hollarova ilustrace ezopských bajek (London 1665). Aesopus: The fables paraphras’d in verse, ed. John Ogilby (London, Thomas Roycroft 1665). Kolorovaná leptaná rytina u přidané Avianovy bajky nazvané Těžko je přirození změniti. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+70). . N Soubor:409.jpg(Polokurziva Lodovica Vicentina (Roma 1524 a 1526). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 a.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 d.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+244). . N Soubor:347.jpg(Minuční figura na titulní straně Pekkova tisku (Plzeň 1528). Kniha výborná o přirození a zpuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov (Plzeň, Hans Pekk 1528). Titulní dřevořez minuční figury. Repro: Knihopis č. 4053.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+376). . N Soubor:435.jpg(Monogramy PS a SMC v Hájkově Kronice (Praha 1541). Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Fol. 16a stavba Děvína roku 738 (prostoupené iniciály PS takřka uprostřed dole, monogram SMC s letopočtem 1540 vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+429). . N Soubor:353.jpg(Willenbergova bordura Schererových spisů (Louka/Z. 1599). Scherer, Georg: Erster (Ander) Theil aller Schrifften, Bücher unnd Tractätlein (Louka/Z., Tiskárna premonstrátská 1599–1600). Díl první (1599), titulní strana s figurální bordurou (apoštolové Pavel a Petr, dole Víra se spoutanými Hříchy). Nesignováno. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FQ II 53.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:390.jpg(Část provozu ruční papírny (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 245, tabule X (vlevo pomocník a čerpač s čerpací formou u kádě s papírovinou, vpravo skládání listů do puštů a zalisování v mokrém lisu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+317). . N Soubor:384.jpg(Oudryho ilustrace k Lafontainovým bajkám (Paris 1755–1759). Lafontaine, Jean de: Fables choisies mises en vers (Paris, Charles – Antoine Jombert 1755–1759). Díl první (1755), tabule u pag. 106 s vyobrazením k bajce o vlku a čápovi (kreslíř Oudry signován vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+302). . N Soubor:145.jpg(Snad Dürerův portrét Johanna Gersona jako poutníka (Strasbourg 1502). Gerson, Johannes: Quarta pars operum (Strasbourg, Martin Flach ml. 1502). Nesignovaný dřevořez na rubu titulního listu aa1b. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN V 23/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:179.jpg(Začátek Kroniky trojánské, první jazykově české knihy tištěné u nás (Plzeň? po 1476). Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae, boh. Kronika trojánská (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 1a s ručně doplněnou iniciálou J(Akžkoli). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 10 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:151.jpg(Fournierova učebnice (Paris 1764–1766). Fournier, Pierre Simon ml.: Manuel typographique, utile aux gens de lettres (Paris, Pierre Simon Fournier ml. 1764–1766). Titulní strana v úzké ornamentální borduře a s letopočtem dokončení 1766. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+260). . N Soubor:623.jpg(Krabatův vzorník (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 075). . N Soubor:192.jpg(Přední deska vazby s architektonickou kompozicí od knihvazače IL (Krakov ca 1492–1536). Hnědá teletina na prkénkových deskách 329 x 215 mm zdobena slepotiskem s rámovou a architektonickou kompozicí členěnou rozmanitě sdružovanými linkami. Výzdoba obou desek je shodná. Ve vnějším rámu přicházejí kolky s rotující rozetou, v rozích kolek se znakem Litvy (těsně nad oběma orlími křídly knihařovy iniciály I a L). Vnitřní, vpadlé pole pokrývají otisky vegetativního kolku. Zrcadlo vyplňují dvě patra gotické arkatury (motiv opakujících se oblouků s podpěrami) a květinový vzor. Horní část přední desky přelepena soudobým papírovým štítkem. Na hřbetu v mezipolích vcelku bohatá kolková vegetativn�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+780). . N Soubor:186.jpg(Nástěnná minuce Matěje z Vilémova na rok 1492 (Praha? 1491?). Matěj z Vilémova: Minuce na rok 1492 (Praha?, Tiskař Pražské bible? 1491?). Červeno-černý tisk se špatně dodrženým barevným rejstříkem, který je místy posunut až o jednu řádku. Zvláště patrné je to v pravém sloupci u černé dračí iniciály N, která uvozuje takřka nečitelnou červenou sazbu „Owij a plnij Miesyczowe“. Na počátku levého sloupce iniciála K (létu) se stojícím mistrem. Dole nekolorovaný dřevořez (Střelec a Venuše zleva a Vodnář a Jupiter zprava přidržují zvěrokruh, pod nímž sedí Saturn s nápisovou páskou „Sa turnus le[ta] to[hoto]“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+713). . N Soubor:482 b.jpg(Paralela mezi Fustovým–Schöfferovým signetem (Mainz 1462) a značkou v Novém zákonu (Plzeň? po 1476). Vlevo Biblia latina (48 ř., Mainz, Johann Fust – Peter Schöffer st. 1462). Díl druhý, fol. 239a se závěrem Apokalypsy, červeno-černým explicitem a společným signetem. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Knihovna Kinských 341 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vpravo Nový zákon zv. Se signetem (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 209a se závěrečnou jednosloupcovou sazbou ukončenou signetem, snad napodobujícím značku z Mohuče. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 E 67.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:182.jpg(Konec Pseudo-Augustinova traktátu (Vimperk 1484). Augustinus, Aurelius S. (Pseudo): Soliloquia (Vimperk, Johann Alacraw 1484). Fol. 29a s explicitem prozrazujícím místo tisku (Winderperg), jméno tiskaře (per Johannem dictum Alacraw) i vročení (millesimo quadringentesimo octuagesimoquarto). Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 60791 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+433). . N Soubor:196.jpg(Groosův frontispis k Weisově oslavě pražské univerzity (Praha 1672). Weis, Jiří: Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Vilém Knauff 1672). Frontispis s vítěznou Pallas Athénou držící štít upravený z univerzitní pečeti Karla IV. a bojující za novou Univerzitu proti bludu, lži a nevědomosti (signatura kreslíře a rytce de Groose vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+380). . N Soubor:633.jpg(Hernandezovo přírodovědné kompendium (Roma 1628?, 1651). Hernandez, Francisco: Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum, animalium, mineralium Mexicanorum historia (Roma, Vitalis Mascard 1628?, 1651). Exemplář složený z archů prvního (1628) a druhého latinského vydání (1651). Pag. 587 s dřevořezem mexického býka. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+79). . N Soubor:155.jpg(Fraktura Johanna Friedricha Gottlieba Ungera (Berlin 1793). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+279). . N Soubor:169.jpg(Mapa z cestopisu o Paraguay (Nürnberg 1768). Charlevoix, Franc*ois Xaver: Geschichte von Paraguay (Nürnberg, Nikolaus Gabriel Raspe 1768). Rozkládací tabule za textem: mapa Paraguaye převzatá z prvního, francouzského vydání (Paris 1756). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:380.jpg(Olivetského rám předmluvy Lukášova Dialogu (Litomyšl? 1520). Lukáš: Dialog, to jest Rozmlúvání Ducha s duší (Litomyšl? Pavel Olivetský z Olivetu 1520). Fol. A2a s počátkem předmluvy a iniciálou C(Zasu). Rám proveden dřevořezem bílé linie (slovo „Przedmluwa“ je otištěno jako xylografie, dole Kristus-Soudce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:141.jpg(Fedorovovo vydání církevněslovanské Bible ostrožské (Ostrog 1580–1581). Biblia sirěč knigy Vetchago i Novago zavěta po jazyku slovensku (Ostrog, Ivan Fedorov 1580–1581). Díl první (1580), fol. 1a s počátkem První knihy Mojžíšovy (sázeno cyrilským skoropisem). Repro: Němirovskij 1983.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+362). . N Soubor:627.jpg(Wortmannova rytina v Hanckeově–Neukirchově sborníku (Dresden–Leipzig 1727). Hancke, Gottfried Benjamin – Neukirch, Benjamin: Weltliche Gedichte (Dresden–Leipzig, Johann Christoph Zimmermann – Johann Nikolaus Gerlach – Heinrich Gottfried Boetius 1727). Tabule za pag. 148 (Herkommanův pekelný notář Ficli-Pucli). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:431.jpg(Karel IV. z mladšího vydání Abbildungen (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Autor kresebné předlohy Jan Tomáš Kleinhard signován vlevo dole s letopočtem 1772 (deska ryta pro původní Pelclovo vydání). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+372). . N Soubor:419.jpg(Frontispis Ristova kancionálu (Lüneburg 1651). Rist, Johann: Sabbahtische Seelenlust, das ist Lehr-Trost-Vermahnung- und Warnungsreiche Lieder über alle sonntägliche Evangelien des gantzen Jahres (Lüneburg, Heinrich Stern – Johann Stern 1651). Alegoricky rytý frontispis s personifikací Hudby jako nástroje náboženské výchovy. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+381). . N Soubor:343.jpg(Monogram MI ve Filadelfově Postile (Jestkovice? 1592). Filadelfus Zámrský, Martin: Postila evangelitská aneb Vejkladové na evangelia nedělní a sváteční (Jestkovice?, s. t. 1592). Pag. 126 s vyobrazením Svatby v Káni Galilejské (J 2, 1–6). Dřevořez je signován spojitou značkou MI pod židlí se sedícím Kristem. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 A 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 023). . N Soubor:357.jpg(Přední deska vazby z ateliéru Heinricha Peisenberga (München 1588–1589). Vazbu pro bavorského vévodu Wilhelma V. Zbožného zhotovil Heinrich Peisenberg († 1591), jeden z uměleckých souputníků a nástupců Jakoba Krauseho. Hnědý marokén na lepence 335 x 235 mm, useň se zlaceným, kompozičně uměřeným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Naddimenzované zrcadlo vymezuje linková bordura z prázdných vpadlých polí. Nárožní pole zrcadla jsou vyplněna párovými arabeskními plotnami. Uprostřed zrcadla je mauresková dominantní kartuš a% la pařížský Étienne Roffet. Hřbetní dvojvazy zvýrazněny zlatými linkami, v mezipolích fleuron. Zlacená ořízka, stopy po dvou párech zelených tkanic. Bellarmino, Robert) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 e.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+251). . N Soubor:586.jpg(Kapitán Gulliver v zajetí (Den Haag 1727). Swift, Jonathan: Voyages du capitaine Lemuel Gulliver, en divers pays eloignez (Den Haag, P. Grosse – J. Neaulme 1727). Tabule I před druhým dílem paralelního vydání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+762). . N Soubor:425.jpg(Přední deska vazby se vzorem „éventail“ (Švýcarsko? polovina 17. století). Červeně mořená kozinka na lepence 165 x 106 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Filigránská výzdoba obou desek je shodná. Vpadlé rámové pole vymezuje poměrně úzké zrcadlo s nápadnými čtvrtkruhovými výsečemi vějíře. Týž motiv přichází jako paprskovitě uspořádaná dominantní rozeta se středovou ažurou. Hřbet se zapuštěnými vazy zdoben bohatým linkováním. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Conti, Natale: Mythologiae, sive Explicationis fabularum libri decem (Gene#ve, Jacob Crispin 1641). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ II 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 b.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+443). . N Soubor:579.jpg(„Kanon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1a a f1a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+297). . N Soubor:592.jpg(Boichotův portrétní frontispis (Paris 1799). Anacreon: Odes … traduites en franc*ois, avec le texte grec, la version latine, des notes critiques et deux dissertations (Paris, Pierre Didot 1799?). Frontispis s portrétem autora dle předlohy Guillauma Boichota. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+267). . N Soubor:237.jpg(Mehlerova novotářská příručka o českém zemědělství (Dresden 1795). Mehler, Johann Josef: Der Ackerbau des Königreichs Böhmen (Dresden, Waltherische Hofbuchhandlung? 1795). Anonymně rytá tabule 24 s novým secím strojem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+402). . N Soubor:223.jpg(Boj se strachem z prázdnoty (Praha 1612). Schlichtenberger, Cyriacus: Div veliký a pravdivý při jedné sprostné děvečce sedlské (Praha, Oldřich Valda 1612). Závěrečné fol. B6a s výpomocnými otisky dvou vinět, které byly při sazbě tohoto novinového letáku momentálně po ruce. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVIII 6/20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 a.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 c.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+553). . N Soubor:551.jpg(Bordura z roku 1541 převzatá na Michnovu Českou mariánskou muziku (Praha 1647). Vlevo Piesně chval božských [red. Jan Roh] (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Červeno-černá titulní strana s bordurou (pod nohama krále Šalomouna letopočet 1541, vpravo král David, dole zpívající sbor). Repro: Tobolka 1927. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Česká mariánská muzika (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1647). Titulní strana s toutéž, ale opotřebovanou bordurou. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 E 46.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:009.jpg(Antikva Alda Manuzia st. (Venezia 1499). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 a.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 a.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 a.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+188). . N Soubor:021.jpg(Keplerova Nova stereometria (Linz 1615). Kepler, Johannes: Nova stereometria doliorum vinariorum (Linz, Johann Plank 1615). Dřevořezové schéma č. XLIII. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+84). . N Soubor:034.jpg(Bastarda Martina z Tišnova s prvky rotundy (Kutná Hora 1489). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+296). . N Soubor:035.jpg(Berkova rytina Filozofického sálu Strahovské knihovny (Praha 1797). Maulbertsch, Anton Franz: Historico-philosophica descriptio picturae novae bibliothecae … canonicorum praemonstratensium Pragae in Monte Sion (Praha, Barbora Elsenwangerová 1797). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 b.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:008.jpg(Antikva Nicolase Jensona (Venezia 1470). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+303). . N Soubor:020.jpg(Třetí vydání Kopernikovy Astronomie (Amsterdam 1617). Kopernik, Mikołaj: Astronomia instaurata libris sex comprehensa, qui De revolutionibus orbium coelestium inscribuntur [com. Nikolaus Müller] (Amsterdam, Willem Janssonius 1617). Dřevořezové schéma na pag. 21. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+247). . N Soubor:550.jpg(Rentzův Tanec Smrti (Linz 1779). Wasserburger, Patritius – Rentz, Michael Heinrich: Erinnerungen des Todes (Linz, s. t. 1779). Tabule za pag. 44 s Rentzovým vyobrazením Smrti odvádějící jeptišku ze života. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:236.jpg(Tereziánský hrdelní řád (Wien 1769). Maria Theresia: Constitutio criminalis Theresiana, oder … peinliche Gerichtsordnung (Wien, Johann Thomas von Trattner 1769). Anonymně rytá tabule 23 s návodem jak natahovat vyšetřovaného na žebřík. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 a.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+863). . N Soubor:544.jpg(Přední deska vazby se vzorem „dentelle“ pro Strahovský klášter (Praha? 1756). Rudě mořená kozinka na lepence 460 x 295 mm. Obě desky zdobeny shodným symetricky rozvrženým zlaceným slepotiskem rámové kompozice s dominantou. Bordura i dva vnitřní rámy s náznakem vpadlého pole tvořeny krajkovými motivy a% petits fers. Zrcadlo vyplněno krajkovou kosodelníkovou dominantou. Obdobné krajkové motivy na hřbetu v osmi kazetových mezipolích. Široké usňové záložky se třemi válečky. Přídeští a předsádky z tragantového (hřebenového) papíru. Zlacená ořízka. Catalogus librorum bibliothecae Strahoviensis secundum authorum cognomina ordine alphabetico digestus (Praha 1756). Královská kanonie premonstrátů na Strah) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 a.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+301). . N Soubor:222.jpg(Václav Hollar na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 51 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+442). . N Soubor:587.jpg(Nálezové práv zemských považované za tisk Václava písaře (Prachatice? 1536). Nálezové práv zemských tohoto slavného Království českého (Prachatice?, Václav písař? 1536). Fol. O5b-O6a se závěrem vlastního díla a počátkem rejstříku (námětově disparátní viněta dokládá sazečův boj se strachem z prázdnoty). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 44.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:593.jpg(Regionální atlas Bavorska (München 1796–1806). Riedl, Adrian von: Reise Atlas von Bajern oder geographisch-geometrische Darstellung aller bajrischen Haupt- und Landstrassen mit den daranliegenden Ortschaften und Gegenden nebst kurzen Beschreibungen (München, Franz Seraph Hübschmann 1796–1806). Vyobrazení solné stezky mezi Reichenhallem a Traunsteinem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+579). . N Soubor:430.jpg(Karel IV. z Althanova alba (Praha 1673). Althan, Michael Franz Ferdinand von: Imago principum Bohemiae LXI. … proposita ab domino Michaele Francisco Ferdinando S.R.I. comite ab Althann … praeside … P. Joanne Habelio e Societatis Jesu … pro prima philosophiae laurea philosophiae rationalis assertiones propugnaret in aula Carolina (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Vilém Knauff 1673). Fol. Aa3a s mědirytovým portrétem Karla IV. Vlevo dole signován autor kresebné předlohy Karel Škréta, vpravo rytec Jan Adriaen Gerhardt de Groos. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+413). . N Soubor:342.jpg(Mezzotinta (Praha 1729). Anniversarii honores, quos sancto Joanni Nepomuceno ... thaumaturgo trismegisto … in ponte Pragensi … erectam (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa Matěj Adam Höger 1729). Tabule 4 s erbem Wunschwitzů (rytec Josef Jäger je signován v pravém dolním rohu přímo pod kartuší). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 14/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 d.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 a.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 a.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+321). . N Soubor:395.jpg(Pekkův tisk knihy o ctnostech (Plzeň 1529). Johannes Guallensis: Výborná a užitečná kniha o čtyřech veřejných neb stěžejných ctnostech (Plzeň, Hans Pekk 1529). Titulní strana s dřevořezem Spravedlnosti. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XV 54/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+345). . N Soubor:381.jpg(Olivetského titulní rám pro Bavorynského Kníhu (Prostějov 1543). Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Kníha tato jest o pravém náboženství křesťanském (Prostějov, Jan st. Olivetský z Olivetu 1543). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 12/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+769). . N Soubor:394 a.jpg(Patisk Radostné cesty (Jindřichův Hradec? první třetina 19. století). Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí (Brno, František Karel Siedler 1735 = Jindřichův Hradec?, b. t., první třetina 19. století). Pag. [2] čili frontispis s Pannou Marií Cellenskou nad poutním kostelem v rakouském Mariazellu (signatura Karla Carmigohla, řezáče počátku 19. století, v levém a pravém spodním rohu). Pag. [3] čili titulní strana s impresem, jehož tiskař František Karel Siedler se narodil až po polovině 18. století). Pag. [4] čili rub titulního listu s cenzurou olomouckého biskupství datovanou 1756. Pag. [5] s počátkem předmluvy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FE VII 6) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+382). . N Soubor:626.jpg(Woensamova bordura pro tiskaře Eucharia Cervicorna (Köln/R. 1524). Josephus Flavius: Opera, ad multorum codicum latinorum … Interprete Ruffino presbytero. … castigatus ab Erasmo Roterodamo (Köln/R., Eucharius Cervicornus 1524). Titulní strana s bordurou (nahoře a po bocích výjevy z Herkulova-Héraklova života, dole biblické náměty). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+71). . N Soubor:154.jpg(Fraktura Johanna Thomase von Trattnera (Wien 1787). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:140.jpg(Sadelerovo exlibris pro Petra Voka z Rožmberka (1609). Medailon s jezdeckým motivem nadnášen dvěma medvědy (narážka na vazbu k rodině Ursiniů), po stranách křesťanské Ctnosti, dole memento mori. Signatura Egidia Sadelera ml. uprostřed paty výklenku. Nalepeno na předním přídeští Buchanan, Georg: Rerum Scoticarum historia (s. l, s. t. 1586). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+58). . N Soubor:197.jpg(Grotesk ornamentální (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:168.jpg(Manýristická bordura erbu od řezáče GE (Brno 1609). Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Štambuch slezský (Brno, Bartoloměj Albrecht Forman 1609). Fol. Gg2b s erbem Šelihů z Řuchova. Bordura erbu signována vpravo nahoře kreslířem VW a vpravo dole řezáčem „16GE08“ (letopočet s vepsaným monogramem a připojeným řezáčským nožem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 40.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+367). . N Soubor:632.jpg(Kalendářové značky a matematické symboly (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [8a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCLXI. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+383). . N Soubor:618.jpg(Vydání dokumentární (Frankfurt/M. 1697). Thülemeyer, Heinrich Günther von: Tractatio de Bulla aurea (Frankfurt/M., s. t. 1697). Rozkládací tabule za pag. 76 s rytecky reprodukovaným foliem iluminovaného kodexu Bully z knihovny Václava IV. (vídeňská Národní knihovna). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BD V 32.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+235). . N Soubor:195.jpg(Gravelotova ilustrace Horatiových satir (Birmingham 1770). Horatius, Quintus Flaccus: Opera (Birmingham, John Baskerville 1770). Tabule za pag. 87 (Satirae), kreslířem Gravelotem signována vlevo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Soubor:181.jpg(Stvoření světa z Bible české neboli Kutnohorské (Kutná Hora 1489). Bible česká zv. Kutnohorská (Kutná Hora, Martin z Tišnova 1489, mixtní vydání zvané „bez znaku se znakem“). Fol. 6b s dílensky kolorovanými medailony Stvoření. Foto Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:624.jpg(Westerhoutův frontispis pro Caussinův Dvůr (Praha 1700). Caussin, Nicolas: Dvůr svatý aneb Křesťanská naučení (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan František Starck 1700). Frontispis ilustrující zároveň počátek knihy (urozený pár přijímá svátost manželskou). Signováno vpravo dole „Bal: v. W. Scul:“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 134.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+126). . N Soubor:142.jpg(Feielovo vydání postní Triody (Kraków? 1491?). Triod’ postnaja (Kraków?, Sebald Feiel 1491?). Repro: Němirovskij 1971.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+311). . N Soubor:383.jpg(Lícová a rubová forma pro šířkové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 10. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:156.jpg(Esej Benjamina Franklina (Philadelphia–Lausanne 1778). Franklin, Benjamin: La science du bonhomme Richard ou le moyen facile de payer les impots dans les possessions de l’Amerique Angloise (Philadelphia–Lausanne, Franc*ois Grasset 1778). Titulní strana druhého vydání (poprvé Philadelphia-Paris 1777). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Soubor:630.jpg(Zeidlerův frontispis pro brněnskou Gemmu (Brno 1736). Gemma Moraviae thaumaturga Brunensis (Brno, Jakub Maxmilián Svoboda 1736). Frontispis s lodí alegorizující moravskou církev (mědiryt signován vpravo dole „Ignacius Zeidler sc. M. Neüstadt“). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+417). . N Soubor:340.jpg(Ilustrace Melantrichova tisku Rvačovského Masopustu (Praha 1580). Rvačovský z Rvačova, Vavřinec Leandr: Masopust. Kníha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1580). Fol. LXXXVb–LXXXVIa (v levé části anonymní dřevořez čtvrtého Masopustova syna Vožralce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 87.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+276). . N Soubor:368.jpg(Moretův tisk De metroposcopia (Antwerpen 1648). Finella, Philippo: De metroposcopia seu Methoposcopia naturali (Antwerpen, Balthasar Moretus st. 1648). Pag. 103 s vyobrazením obličejových vrásek prozrazujících údajně lidský charakter. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:397.jpg(Jednolistová gratulace z Peterlovy tiskárny (Praha před 1588). Applausus nobili ac erudito iuveni Claudio Labbe insignis cathedralis ecclesiae Virdunensis canonico cum baccalaurei formati in artibus liberalibus ac philosophia titulo (Praha, Michael Peterle st. non post 1588). Text gratulace k získání bakalářského gradu zasazen do dřevořezového vavřínového věnce s žaludy a granátovými jablky. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/d (Konvolut Dobřenského č. 423 = fol. 104a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 c.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+483). . N Soubor:354.jpg(Ammanova bordura Lutherova překladu Bible (Frankfurt/M. 1582). Biblia, das ist Die gantze heilige Schrift teudsch D. Mart. Luth. (Frankfurt/M., Johann Feyerabend 1582). Titulní strana s figurální bordurou (nahoře Mojžíš a Ezechiel, uprostřed Ezau a Jákobův sen, dole Adam a Eva, Mojžíš na poušti vztyčuje měděného hada). Mezi oběma spodními výjevy tiskařův signet (letící Fáma s troubami), pod ním monogram IA (Jost Amman). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 f.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:585.jpg(Frobenovo vydání Morovy Utopie (Basel 1518). More, Thomas: De optimo reip. statu deque nova insula Utopia, libellus vere aureus (Basel, Johann Froben 1518). Titulní strana s Frobenovým signetem nadnášeným dvěma andílky (kerykeion). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+484). . N Soubor:591.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 217, tabule V (zleva krájení usně, zdobení usně ruletou a ukládání hotových knih). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+308). . N Soubor:432.jpg(Pranostika na měsíc březen (Praha 1766). Pranostika sedlská neb knížka o povětří (Praha, Karel Josef Jauernich 1766). Fol. B1b–B2a s dřevořezy symbolizujícími polní práce v březnu a dubnu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VI 81/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 a.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+405). . N Soubor:208.jpg(Stříhání hadrů (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 236, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+257). . N Soubor:220.jpg(Průřez holandrem (Augsburg 1718). Sturm, Leonhard Christoph: Vollständige Mühlen Baukunst (Augsburg, Josef Wolff 1718). Detail z horní části tabule 26. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:234.jpg(Böhmerův Triumphus (Augsburg 1725). Böhmer, Anton: Triumphus novem seculorum imperii Romano-Germanici (Augsburg, Johann Jakob Lotter 1725). Frontispis s triumfálním průvodem Karla VI. (signatura kreslíře Petera Schubarta von Ehrenberg vlevo dole, rytec Johann Andreas Pfeffel st. signován vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+861). . N Soubor:552.jpg(Bordura z roku 1523 kopírovaná pro Michnovu Loutnu českou (Praha 1653). Vlevo Lukáš: Spis tento o pokání (Mladá Boleslav, Jiřík Štyrsa 1523). Titulní strana s bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Bordura ze stylizovaných delfínů, portálu a vřezané latinské gnómy je nad štítkem s letopočtem 1523 opatřena Štyrsovými iniciálami GS a jeho značkou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/2. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Loutna česká (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1653). Titulní strana s bordurou kopírovanou klasickým dřevořezem, a nadto s vynecháním latinských gnóm, původního letopočtu a Štyrsových iniciál i značky. Repro: Adam M) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:546.jpg(Kukátkový list (Augsburg? ca 1780). Dietzler, Johann Josef Karl – Nabholz, Johann Christoph: Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss (Augsburg? ca 1780). Dodatečně kolorovaný mědirytový kukátkový list s vyobrazením novoměstské radnice v Praze. Nápisy jsou s ohledem na optickou reprodukci úmyslně provedeny zrcadlově obráceně. Dle Dietzlerovy kresebné předlohy ryl a vydal Nabholz. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 b.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 b.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 b.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+318). . N Soubor:022.jpg(Schillerovo Coelum stellatum christianum (Augsburg 1627). Schiller, Julius: Coelum stellatum christianum (Augsburg, Andreas Aperger 1627). Tabule 25 na pag. 73 (souhvězdí Raka symbolizované sv. Janem a jeho atributem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Δ I 72.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 b.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 c.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 c.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+234). . N Soubor:023.jpg(Tisk Davida Aubryho (Hanau 1634). Guevarra, Antonius de: Horologium principium, das ist Fürstliche Weckuhr und Lustgarten (Hanau, David Aubry 1634). Titulní strana s jedním z tiskařových signetů. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 b.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 a.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:547.jpg(Dvojstrana českého lidového tisku s Girschovým dřevořezem (Praha 1770). Sacrificium divinae laudis, to jest Oběť božské chvály (Praha, Jana Průšová 1770). Pag. 112–113 s Girschovým dřevořezem klečícího krále Davida. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+521). . N Soubor:221.jpg(Holbeinova bordura s Dionysiem a ležící Kleopatrou (Köln/R. 1525). Paulus Diaconus: Homeliae seu mauis sermones sive conciones (Köln/R., Alopecius [= Hero Fuchs] 1525). Titulní strana druhého dílu (čili za fol. 174). Holbeinova bordura vznikla 1523 pro Johanna Frobena. Zde jde o časovou kopii, avšak pořízenou nikoli Antonem Woensamem z Wormsu (která je známější), nýbrž Fuchsovým spolupracovníkem Euchariem Cervicornem (viz jeho značku vpravo nahoře nad římsou). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 b.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+573). . N Soubor:235.jpg(Ramhofského Drei Beschreibungen (Praha 1743). Ramhofský z Ramhofenu, Jan Jindřich: Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1743). Rozkládací tabule za pag. 4 s korunovačním průvodem na dnešním Malostranském náměstí. Signatura kreslíře Johanna Josefa Karla Dietzlera vlevo dole, rytec Martin Tyroff signován vpravo dole. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ III 27.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+854). . N Soubor:553.jpg(Ilustrace z roku 1542 přetištěná do Ferovy Postily 1574–1575 a do Scipiovy Postily (Praha 1667–1668). Vlevo Ferus, Johann: Postila aneb Kázání evangelistské pravdy (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1574–1575). První díl (1574), fol. 26b se sv. Janem ve vězení a Kristem (značka monogramisty EWA vlevo nad mříží, vpravo dole letopočet 1542 svědčící o starobylosti štočku). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BE IV 1. Vpravo Scipio, Šebestián Vojtěch: Jak kostelní, tak domácí postila (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jiří Černoch 1667–1668). Pag. 9 s týmž ilustračním štočkem, pocházejícím naposledy z Melantrichových a Bylinových (?) zásob. Královsk�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+644). . N Soubor:584.jpg(Personifikovaná Typografie (Dresden 1740). Schöttgen, Johann Christian: Historie derer dreßdnischen Buchdrucker … Das dritte Jubel-Fest (Dresden, Friedrich Hekel 1740). Fol. A2a se záhlavovou vinětou: před panoramatem Drážďan sedí personifikovaná Typografie, obklopena symbolickými předměty (zleva tiskařský lis s letopočtem 1740 na příčném břevnu, balík papíru, tampony, sazečský úhelník, sazečská kasa, erb tiskařů a sazebnice). Mědiryt signován vpravo dole saským rytcem Christianem Philippem Lindemannem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XI 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:209.jpg(Hallerovo vydání spekulativního traktátu o dešťových mracích (Kraków 1519). Islza, Jacobus: Opusculum aurei tractatuli in astrologicis de pluviis ventis (Kraków, [Florian Ungler] in edibus domini Ioannis Haller 1519). Titulní strana s raně renesanční bordurou Baldungova typu (nahoře v bílém štítku Hallerův vydavatelský signet). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AG IX 74/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 b.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+513). . N Soubor:590.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 213, tabule I (zleva planýrování archů, našívání knižního bloku, zlacení a zalisování hotových výrobků). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:433.jpg(Steinerův tisk Prubířské knížky (Augsburg? ca 1530–1539). Probier buechlein auf Gold, Silber, Kupffer und Bley auch allerley Metal, wie man die zu Nutz arbeyten unnd probieren sol (Augsburg? Heinrich Steiner? ca 1530–1539). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem (muž sedící u laboratorní pícky). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 b.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+532). . N Soubor:355.jpg(Přední deska plotnové vazby (Sasko? po polovině 16. století). Pergamen na lepence 127 x 80 mm s plošně rozvinutým ornamentem tištěným na přední i zadní desce z plotny přes zlatou fólii. Ornament vychází z fanfárového vzoru i z tradiční arabesky. Hřbet v 18. století přetřen fermežovou barvou, která byla později částečně oškrábána. Ovidius, Publius Naso: Metamorphoseon (Lyon, Jean Frellon 1555). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ III 7.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+635). . N Soubor:341.jpg(Meyssensova kartuš zdobící teze k řádové disertaci (Wien 1677). Fabianus a Jesu Maria: Conclusiones theologicae de Christo … et Antichristo … Studium theologicum fratrum eremitorum discalceatorum sancti Augustini Viennae Austriae (Wien, Georg Lackner 1677). Titulní strana s kartuší kreslenou a rytou Cornelisem Meyssensem (signatura vlevo dole) a tištěnou Georgem Lacknerem (signatura vpravo dole). Titulní text je do kartuše černo-zlatě vepsán (stejně tak provedeno u všech čtrnácti následujících tezí). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BJ V 23/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 115). . N Soubor:427.jpg(Přední deska vazby se supralibros (Bavorsko konec 17. století). Hnědá teletina na lepence 206 x 160 mm, useň na obou deskách přezdobena zlaceným slepotiskem s výraznou rámovou kompozicí a dominantou. Vnější rám tvoří váleček a% la éventail, o nějž se opírá vpadlé pole se dvěma stojícími kosodélníkovými arabeskami a dvěma ležícími drobnými kartušemi. Rámová mezipolí i půda zrcadla zdobeny drobnými hvězdičkovými kolky a% la pointillé. Uprostřed zrcadla přední desky vtlačena dominanta v podobě oválného supralibros řezenské kapituly (sv. Petr držící v bárce klíč a rybu). V zrcadle zadní desky malá osmiúhelníková kamej, z níž vybíhá arabeskový ornament. Zapuštěné vazy jsou na hřbetu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:382.jpg(Lícová a rubová forma pro výškové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 9. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+465). . N Soubor:396.jpg(Výroba pergamenu (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 71, tabule I (zleva škrábání, loužení, broušení, praní a hlazení). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+228). . N Soubor:369.jpg(Knihkupecká nabídka Jakuba Strassmanna (Brno ca 1786–1788). Strassmann, Jakub: Verzeichniß sämtlicher Bücher und Schriften (Brno, s. t. ca 1786–1788). Titulní strana nabídkové brožury. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:157.jpg(Freyova rytina hodin z pražského Klementina (Praha 1751). Stepling, Josef: Exercitationes geometrico-analyticae de ungulis (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Jakub Schweiger 1751). Tabule za textem signována vlevo dole Ignácem Freyem 1751. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+345). . N Soubor:631.jpg(Zímův tisk Rulíkovy gratulace (Praha 1795). Rulík, Jan Nepomuk Josef: Zpěv na den jména … pana na hoře Sion opata … Vácslava Druhého [Josefa Mayera] při libém hudby znění zpravený (Praha, Antonín Josef Zíma 1795). Pag. 2–3. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK IV 8/10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+769). . N Soubor:394 b.jpg(Patisk Radostné cesty (Jindřichův Hradec? první třetina 19. století). Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí (Brno, František Karel Siedler 1735 = Jindřichův Hradec?, b. t., první třetina 19. století). Pag. [2] čili frontispis s Pannou Marií Cellenskou nad poutním kostelem v rakouském Mariazellu (signatura Karla Carmigohla, řezáče počátku 19. století, v levém a pravém spodním rohu). Pag. [3] čili titulní strana s impresem, jehož tiskař František Karel Siedler se narodil až po polovině 18. století). Pag. [4] čili rub titulního listu s cenzurou olomouckého biskupství datovanou 1756. Pag. [5] s počátkem předmluvy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FE VII 6) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:143.jpg(Florální iniciála Valentina Fernandeze (Lisboa 1500). Cataldus Siculus: Opera pedestria (Lisboa, Valentin Fernandez? 1500). Fol. 2a s florální iniciálou E(Cce lux) provedenou dřevořezem bílé linie. Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:180.jpg(Začátek Mojžíšových knih z Bible české neboli Pražské (Praha 1488). Bible česká zv. Pražská (Praha, Tiskař Pražské bible? 1488). Fol. 6b s dílenskou drolerií a ručně domalovanou zlacenou iniciálou N(A pocžatku). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 A 1a (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:194.jpg(Grafova ilustrace ke Geilerovým Pašijím (Strasbourg 1506). Geiler, Johann: Passionis Christi unum ex quattuor evangelistis textum (Strasbourg, Johann Knobloch st. 1506). Fol. D2a nesení kříže pod Kalvárií. Dole uprostřed Grafův monogram. Repro: Worringer 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:625.jpg(Willenbergův portrét krále Matyáše pro Závětův leták (Praha 1611?). Závěta ze Závětic, Jiří: Odjezd z Hradu pražského Jeho Milosti Matyáše krále (Praha, Tiskárna schumannská 1611?). Fol. A1b s dřevořezem krále Matyáše jako uherským velmožem (vlevo dole spojitý monogram Jana Willenberga a letopočet 1611). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XVI 18/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:130.jpg(Elyanova Statuta s nejstarším textem tištěným ve slovanském jazyku (Wrocław 1475). Statuta Vratislavensia (Wrocław, Kasper Elyan 1475). Fol. d3b se staropolskou verzí modliteb Otčenáš a Zdrávas. Hláskoslovná rovina druhého a třetího odstavce je viditelně ovlivněna staročeštinou. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 39 F 31/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:124.jpg(„Kleine Kanon“ antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml. – dědici 1789). Fol. b4a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+266). . N Soubor:440.jpg(Variabilní rám Heinricha Grana (Hagenau 1514). Wann, Paul: Sermones de septem vitiis criminalibus eorumque remediis (Hagenau, Heinrich Gran 1514). Červeno-černá titulní strana rámovaná čtyřmi segmenty (vespod Granův signet). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:483.jpg(Frobenův signet (Basel 1530). Johannes Chrysostomus S.: Opera, quae hactenus versa sunt omnia (Basel, Johann Froben–Erben 1530). Titulní strana šestého dílu s rodinným signetem (kerykeion). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+347). . N Soubor:118.jpg(Dürerova učebnice Vier Bücher von menschlicher Proportion (Arnheim 1603). Dürer, Albrecht: Vier Bücher von menschlicher Proportion (Arnheim, Jan Jansz 1603). V celkovém pořadí 12. vydání (poprvé 1528), jako německé druhé (s původními Dürerovými štočky). Fol. H1a s nákresy lidských proporcí. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+449). . N Soubor:454.jpg(Sammovo vydání Táborského topografie (Praha 1778). Táborský od sv. Víta, Josef: Krátké vypsání Země české (Praha, s. t. 1778). Frontispis s andílky nadnášejícími českého lva nad panoramatem Hradčan. Titulní strana s nakladatelským signetem Jana Michala Samma (obě rytiny signovány rytcem Janem Jiřím Balzerem vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO X 48.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+400). . N Soubor:332.jpg(Marginálie (1720). Stillenau, Gottwald Caesar von (pseud.?): Leben … Herrn Frantz Antoni … Grafen von Sporck (s. l., s. t. 1720). Pag. 14 nahoře ozdůbky v záhlaví, vlys s císařským orlem a šporkovskými motivy, konturová frakturová iniciála S(E.) na kazetovém pozadí a marginálie. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XIV 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+386). . N Soubor:326.jpg(Makarijovo vydání Osmoglasniku (Cetinje? 1494). Osmoglasnik (Cetinje?, hieromonach Makarij 1494). Fol. 2a s předmluvou. Čtvrtý řádek zdola „… Povelěniem g[ospodi]na mi Gjurgja C’rnoevikja az’ … s[vja]štenoinok Makarie roukodelisach sie. Při vseos[vja]štennom mitropolite Zetskom kyr Vavyle. V lěto 7001 [= 1493]“. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 42 D 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+525). . N Soubor:291.jpg(Vyobrazení amputace (Strasbourg 1517). Hans von Gersdorf: Feldtbuch der Wundtartzney (Strasbourg, Johann Schott 1517). Fol. m3a s vyobrazením válečné amputace končetiny. Dřevořez dle předlohy Hanse Weiditze ml. Ačkoli obrazový aparát Gersdorfovy Chirurgie nemá ještě didaktický, nýbrž reportážní charakter, patří dílo k tzv. standardním publikacím ilustrované lékařské literatury 16. století. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN VI 21/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 d.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+330). . N Soubor:468.jpg(Zahradní architektura v okolí Schönbrunnu (Leipzig 1708). Rinck, Eucharius Gottlieb: Leopolds des Grossen, Röm. Käysers, wunderwürdiges Leben und Thaten. Aus geheimen Nachrichten eröffnet (Leipzig, Thomas Fritsch 1708). Anonymně rytá tabule s pohledem na vídeňský Schönbrunn a okolí. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+205). . N Soubor:534.jpg(Blahoslavův překlad Nového zákona (Ivančice? 1564). Nový zákon (Ivančice?, Tiskárna bratrská? 1564). Fol. 256b–257a s textem epištol sv. Pavla k Tesalonickým. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+320). . N Soubor:285.jpg(Lícová a rubová forma pro obvyklé vyřazení kvartu na jeden arch (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 5. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+412). . N Soubor:520.jpg(Hollarův Tanec Smrti (London? post 1789). Hollar, Václav: The Dance of Death. Painted by H. Holbein and engraved by W. Hollar (London?, s. t. post 1789). Mladší patisk Hollarových leptů. Pag. 54–55 s vyobrazením Smrti odvádějící opata. Lept signován dole uprostřed „Hbi“ (Hans Holbein jako autor předlohy 1538) a „Wh“ (Václav Hollar jako adaptátor 1651). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+319). . N Soubor:246.jpg(Zemští patroni z Pražského misálu (Leipzig 1522). Missale Pragense (Leipzig, Melchior Lotter st. 1522). Rub titulního listu s dřevořezem sv. Vojtěcha, Zikmunda, Víta a Václava dle předlohy Georga Lembergera. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+333). . N Soubor:252.jpg(Druhý nejstarší hebrejský tisk u nás (Praha 1514). Seder zemirot u-birkat ha-mazon (Praha, Geršom ben Šelomo ha-Kohen, Meir ben Jaakov ha-Levi, Chajim ben David Šachor, Meir ben David kotev tefilin mi-Prag 1514). Fol. 31b s dřevořezem honu na zajíce, pravděpodobně od Mistra cihlového pozadí. ŽM Praha, sign. 64.981.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:093.jpg(Závěrečný list protitureckého kalendáře (Mainz? 1454?). Türken-Kalender (Mainz?, Johann Gutenberg? 1454?). Červeně rubrikovaný kalendář je tištěn Mohučským písmem B-36. Počíná slovy „Eyn Manung der Christenheit widder die Durken“ a na fol. 6b končí závěrečným přáním „Eyn gut selig nuwe Jar [1455]“. Je to nejstarší v úplnosti zachovaný tisk v německém jazyce. Repro: Fr. Feld, Mistr z Mohuče, Praha 1972.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 414). . N Soubor:377 b.jpg(Ilustrace Kobergerovy Bible (Nürnberg 1483) a její nápodoba pro Bibli českou (Kutná Hora 1489) a ilustrovaný Nový zákon (Praha 1497–1498). Štoček je ve všech verzích trojdílný: sv.. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem – anděl na ostrově Pathmos přikazuje Janovi zapsat Zjevení (Zj 1, 9–10) – Jan před Pantokratorem držícím sedm hvězd symbolizujících Kristovu světovládu, majícím u úst dvousečný meč na znamení soudcovského výroku a obklopeným sedmi svícny jako poukazy na sedm církevních obcí (Zj 1, 12–20). Nahoře Biblia, germ. zv. Norimberská (Nürnberg, Anton Koberger st. 1483). Detail fol. CCCCCLXXVa s počátkem Zjevení sv. Jana (tištěno bastardou obsahující už prvky švabachu) a s trojdíln�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:508.jpg(„Kleine Sabon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. a2a a e2a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+892). . N Soubor:297 b.jpg(Přední a zadní deska bratrské vazby knihvazače MC (Ivančice 1579). Vazba pro „MLZP 1579“ s rudě mořenou a slepotiskem zdobenou teletinou na prkénkových deskách 163 x 105 mm. Zlacená přední deska má uprostřed zrcadla, uzavřeného kandelábrovým rámem, Vjezd Kristův do Jeruzaléma (dominantová plotna je v pravém spodním rohu signována MC). Vpředu nahoře drobné memento mori (putti opřený o lebku drží přesýpací hodiny). Zrcadlo zadní desky vyplňuje oválná ornamentální plotna. Hřbet přelepen v 18. století pruhem bílé vepřovice. Stopy po dvou párech kožených řemínků, zlacená cizelovaná ořízka. Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Rozmlouvání společné čtyř bratří (Praha, Jiří Ja) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+180). . N Soubor:050.jpg(Česká verze Otčenáše v Bodoniho vzorníku (Parma 1806). Bodoni, Giambattista: Oratio Dominica in CLV. linguas (Parma, Giambattista Bodoni 1806). Pag. 173. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:087.jpg(Čáslavského veduta Kutné Hory (Praha 1675). Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské (Praha, Jiří Černoch 1675). Tabule za pag. 30 signovaná pod legendou vpravo dole dvojverším „to mile wlasti winssowal když kupr ryl a fformowal G. Ciaslawsky 1674“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+466). . N Soubor:078.jpg(„Kleine Cicero“ antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d3b, g1b a g2a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+498). . N Soubor:044.jpg(Ratdoltův tisk (Venezia 1477) jako jeden ze zdrojů Morrisovy typografie (London 1892). Vlevo Appianus: Historia Romana (Venezia, Erhard Ratdolt 1477). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálou A(Ppiani) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Vpravo Morris, William: The Golden Legend (London, Kelmscott Press 1892). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálami T(He) a A(S) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Oba snímky repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+342). . N Soubor:051.jpg(Svatý Jan Evangelista s knihou v sáčkové vazbě (Čechy 80.–90. léta 15. století). Lipové dřevo, polychromováno, výška 120 cm. Z bolestného gesta Janovy pravé ruky lze soudit, že socha pravděpodobně tvořila součást scény Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+237). . N Soubor:045.jpg(Bipontinka s Ezopovými bajkami (Zweibrücken 1784). Phaedrus: Fabulae Aesopiae novissime recognitae et emendatae … Editio accurata (Zweibrücken, Typografia Societatis Bipontinae 1784). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+249). . N Soubor:079.jpg(Historia Bohemica od Pia II. (Roma 1475). Pius II, papa: Historia Bohemica (Roma, Johann Nikolaus Hanheymer – Johann Schurener 1475). Fol. 1a s počátkem předmluvy a reprezentantou namísto iniciály I(Nteritura). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+292). . N Soubor:092.jpg(Descendian švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+233). . N Soubor:086.jpg(Marmontelův román v Kurzböckově vydání (Wien 1777). Marmontel, Jean Franc*ois: Velizarij … iz francuzskago na slavenskij jazyk preveden (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1777). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+337). . N Soubor:247.jpg(Kánonový obraz Pražského misálu (Nürnberg 1508). Missale Pragense (Nürnberg, Georg Stuchs 1508). Fol. 196b s kolorovaným dřevořezem Ukřižování, který má zrcadlově obrácený nápis INRI a je signován obrazovým monogramem Lucase Cranacha st. (drak se vztyčenými netopýřími křídly). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 414). . N Soubor:377 c.jpg(Ilustrace Kobergerovy Bible (Nürnberg 1483) a její nápodoba pro Bibli českou (Kutná Hora 1489) a ilustrovaný Nový zákon (Praha 1497–1498). Štoček je ve všech verzích trojdílný: sv.. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem – anděl na ostrově Pathmos přikazuje Janovi zapsat Zjevení (Zj 1, 9–10) – Jan před Pantokratorem držícím sedm hvězd symbolizujících Kristovu světovládu, majícím u úst dvousečný meč na znamení soudcovského výroku a obklopeným sedmi svícny jako poukazy na sedm církevních obcí (Zj 1, 12–20). Nahoře Biblia, germ. zv. Norimberská (Nürnberg, Anton Koberger st. 1483). Detail fol. CCCCCLXXVa s počátkem Zjevení sv. Jana (tištěno bastardou obsahující už prvky švabachu) a s trojdíln�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+327). . N Soubor:509.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení šestnácterky s jednou signaturou (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 21. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+412). . N Soubor:535.jpg(Rentzův frontispis ke Křesťanskému roku (Praha 1733–1734). Tourneau, Nicolas Louis de: Das christliche Jahr oder Die Episteln und Evangelien (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1733–1734). Díl 1 (1733), alegorický frontispis spojující antické i křesťanské věroučné prvky. Je to jedna z nejbohatších a nejznámějších barokních knižních grafik u nás. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+595). . N Soubor:521.jpg(Tektura sazby ilustrovaného Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Fol. l4a s počátkem vypravování o sv. Saturinovi (v sazbě pravého sloupce vypadly tři řádky, které byly v tomto exempláři doplněny na tektuře, zatímco ve zbytku nákladu se chyba definitivně odstranila přesazbou této a následující strany). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Maltézská knihovna 2005 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+308). . N Soubor:284.jpg(Kniha kuchařská (Praha 1712). Kniha kuchařská, v které se pro pamět lidskou o rozdílných krmích masitých tak také postních … vypisuje (Praha, Kateřina Koniášová 1712). Anonymní dřevořezový ilustrační frontispis s pohledem do kuchyně. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 E 100.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+2 125). . N Soubor:295 a.jpg(Tři ukázky figurální sazby na jednolistech tiskaře Černého (Praha 80. léta 16. století). Nahoře vlevo Khergelius, Jan: Sefanos [!] gamikos [gr.]. In honorem nobilitate generis, ... domini Ioannis Kapr a Kaprstein, sponsi quam pudicissimi, Pragae nuptias celebrantis XVII. Kal: Febr: … cum formossima virgine Magdadalena [!] a Wlkanowa (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1581). V gratulaci k sňatku byl přes šablonu nejprve namalován zlatý vavřínový věnec (řec. stefanos) s kaligrafickými doplňky a středovou svatozáří a potom byla pořízena černá a nakonec červená sazba včetně červených verzálních akrostichů („vivat Iohannes cvm Maiddalena – non est bonvm hominem esse solvm“). Královská kanonie premonstrátů ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+408). . N Soubor:253.jpg(První ilustrovaná pesachová Hagada (Praha 1526). Hagada šel Pesach (Praha, Geršom ben Šelomo ha-Kohen, Geronim Kohen 1526). Fol. 25a vnitřní titulní list s bordurou vytvořenou dřevořezem bílé linie (biblické postavy Eva – Adam, Judita s Holofernovou hlavou – Samson s vyvrácenou bránou, dole dva diví muži držící štít s českým lvem). Židovské muzeum (Praha), sign. 44.809.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 206). . N Soubor:545 a.jpg(Jednota obsahu knihy a vazby se vzorem „parlante“ (Praha 1758). Popp, Ignác: Historia divae Virginis in Regni Bohemiae Monte Sancto (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jakub Schweiger 1758). Nahoře titulní strana a snad Winklerův frontispis (klečící arcibiskup Arnošt z Pardubic a sv. Ignác z Loyoly adorují Pannu Marii Svatohorskou, signatura původce vpravo dole zřejmě vyradována). Dole přední deska vazby téže knihy. Hnědá teletina na lepence 215 x 167 mm, useň zdobena zlaceným (dnes zčernalým) slepotiskem s dominantovou kompozicí. Velkoplošné zrcadlo vymezeno dvojlinkovým rámem se vzorem „éventail“ v obloukových rozích a navazujícím ornamentem a% la dentelle. Uprostřed přední desky ovál se slunečními paprsk) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 e.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+462). . N Soubor:273 b.jpg(Meluzína (Basel ca 1474–1475, Praha ca 1755–1767). Vlevo Jean d’Arras: Melusina (Basel, Berthold Ruppel ca 1474–1475). Detail fol. r8a s koupající se Meluzínou. Repro: Schramm 1938. Vpravo Jean d’Arras: Kronika o ctné a šlechetné panně Meluzíně (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:469.jpg(Sakrální architektura ve Vídni (Augsburg 1724). Kleiner, Salomon: Vera et accurata delineatio omnium templorum et coenobiorum ... Wahrhaffte und genaue Abbildung aller Kirchen und Clöster, welche sowohl in der keyserl: Residenz-Statt Wien, … sich befinden (Augsburg, Johann Andreas Pfeffel 1724–1725). Kleinerem kreslená a Pfeffelem rytá tabule s vídeňským kostelem sv. Karla Boromejského. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+528). . N Soubor:455.jpg(Pořizování sazby (Livourne 1775). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septime volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1775). Příloha 4, tabule I (u kas dva sazeči se sázítky, tenakly a divizory, vpravo montáž štočku do formy, vzadu vlevo ramínko na vyvěšování potištěných archů). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+202). . N Soubor:333.jpg(Přírodní vědy v Kircherově podání (Roma 1646). Kircher, Athanasius: Ars magna lucis et umbrae (Roma, Hermann Scheus 1646). Tabule za pag. 457 s mapou souhvězdí. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:441.jpg(Variabilní rám Heinricha Grana (Hagenau 1522). Eusebius Caesariensis: De evangelica praeparatione a Georgio Trapezuntio e graeco in latinum traductus (Hagenau, Heinrich Gran 1522). Titulní strana rámovaná čtyřmi segmenty, z nichž oba podélné jsou oproti předchozímu snímku otočeny (vespod Granův signet). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+566). . N Soubor:578 a.jpg(Truskovy ilustrace Vochovy příručky (Praha 1783). Voch, Lukas: Správa k vyrejsování pěti řádů sloupů podle dvanáctidílného modelu. … Unterricht zu Aufreissung der fünf Säulenordnungen nach dem zwölftheiligen Modul (Praha, s. t. 1783). Učebnici vydal knihkupec Wolfgang Kristián Gerle. Rozkládací frontispis signovaný vlevo dole kreslířem Truskou a vpravo dole rytcem Janem Berkou. Rozkládací tabule XVI za textem (dřík a hlavice sloupu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 102.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+281). . N Soubor:496.jpg(Stanisławova–Ungutova titulní strana knížecího zrcadla (Sevilla 1494). Columna, Aegidius: De regimine principum, hisp. (Sevilla, Stanisław Polak – Meinhard Ungut 1494). Titulní strana s ilustračním dřevořezem a xylografovaným věcným názvem. Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+348). . N Soubor:327.jpg(Manuelova ilustrace v Münsterově latinské kosmografii (Basel 1554). Münster, Sebastian: Cosmographiae universalis lib. VI (Basel, Heinrich Petri 1554). Detail fol. 1137a s vyobrazením krokodýla a Manuelovou spojitou značkou RMD vlevo nahoře. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS IV 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+449). . N Soubor:125.jpg(„Grobe Kanon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. b1a a e3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+311). . N Soubor:131.jpg(Řecko-latinská edice Homéra u Louise Elzeviera nejml. (Amsterdam 1655–1656). Homéros: Ilias & Odyssea, et in easdem scholia sive interpretatio Didymi (Amsterdam, Louis Elzevier nejml. 1655–1656). Rytá titulní strana s architektonickou bordurou a Homérovým portrétem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+325). . N Soubor:119.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení dvanácterky s jednou signaturou (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 14. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+337). . N Soubor:133.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení elzevirského formátu se třemi signaturami (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 29. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 140). . N Soubor:567 d.jpg(Souvislosti mezi Grüningerovými ilustracemi (Strasbourg 1499–1502) a Pánem rady (Praha 1505). Nahoře zleva Terentius Afer, Publius: Comoediae (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Fol. CVIIa druhého vydání s ilustrací Mistra Grüningerova Terentia. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 3/3. Dole zleva Tento traktát jest o mládenci, kterýž jsa v štěstí zpychal a svévolně upadl v neštěstí [Pán rady] (Praha, Tiskař Pražské bible? 1505). Fol. A4b s obrázkem mládence u pana Povolila. Národní knihovna ČR (Praha), sign. Křiž LXXIII D 1 (= Cim D 96, deponát). Nahoře zprava Vergilius, Publius Maro: Opera (Strasbourg, Johann Grüninger 1502). Díl třetí, fol. IXa s hosp) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+404). . N Soubor:494.jpg(Springinkleeho štoček u Jana Günthera (Nürnberg 1542). Rhau, Georg: Dvanácte artikuluov víry křesťanské (Nürnberg, Jan Günther 1542). Fol. E8b–F1a s dřevořezem apoštolů Bartoloměje a Tomáše, stojících v kvaziklášterním ambitu. Signováno vpravo dole HSK 1520 (Hans Springinklee). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CI VI 16.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+339). . N Soubor:127.jpg(Egenolffova úspěšná edice Eobanovy lékařské knížky (Frankfurt/M. 1560). Eobanus, Helius: De tuenda bona valetudine (Frankfurt/M., Christian Egenolff–Erben 1560). Pravděpodobně 6. vydání (vůbec poprvé 1524, u Egenolffů poprvé 1550). Fol. 30a s počátkem kapitoly o lidských exkrementech. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+363). . N Soubor:331.jpg(Mapa Čech ve tvaru růže (Augsburg ca 1668). Vetter, Christian-Kilian, Wolfgang Philipp: Bohemia rosa omnibus saeculis cruenta (Augsburg, s. t. ca 1668). Mapa fungovala jako volná grafika i jako ilustrační tabule zařazená před pag. 1 první knihy Balbínova díla Epitome historica rerum Bohemicarum (Praha 1673). Antikvariát Meissner (Praha) (jen mapa).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+719). . N Soubor:457.jpg(Sazečovy nástroje (Leipzig 1740). Gessner, Christian Friedrich: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740–1745). Díl první (1740), tabule za pag. 126 (zleva nahoře sázítko, patrice s negativně vyvýšeným písmenem B, dvě tisková písmena se signaturami na boku, přihrádky na tiskové formy s ležícím sázítkem a sázecí linkou, nádoba na louh k čištění sazby, korektorovo sedátko, typografická mírka, vyřazovací prkno, dvě sazebnice, kasa s německým naložením, šídlo na opravu chybné sazby, tenakl a divizor). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY II 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+392). . N Soubor:480.jpg(Schumannský tisk sněmovních artikulí (Praha 1615?). Tito artikulové na sněmu obecném, generálním, kterýž držán byl na Hradě pražském léta Páně tisícího šestistého patnáctého v outerý po svaté Trojici, … zavříni jsou (Praha, Tiskárna schumannská 1615?). Typická titulní strana artikulí s dřevořezovým císařským znakem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+479). . N Soubor:443.jpg(Ratdoltův tisk Euclidových Element (Venezia 1482). Euclides: Elementa geometriae (Venezia, Erhard Ratdolt 1482). Fol. a2a s počátkem červeno-černého textu a iniciálou P(Unctus). Zleva trojstranná ornamentální lišta pořízená dřevořezem bílé linie (dole v prázdném medailonu podpis pozdějšího majitele Jana Josefa Klausera). Zprava planimetrické diagramy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 12.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+380). . N Soubor:325.jpg(Úvodní obraz Machkových Dějin (Wien–Praha 1820). Machek, Antonín – Hanka, Václav: Dějiny české v obrazích (Wien–Praha, Adolf Friedrich Kunike 1820). Sešit první, tabule za titulním listem symbolizující figurálními, erbovními a krajinnými motivy český národ. Kreslíř Machek podepsán dole vlevo, litograf Kunike napravo. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 206). . N Soubor:545 c.jpg(Jednota obsahu knihy a vazby se vzorem „parlante“ (Praha 1758). Popp, Ignác: Historia divae Virginis in Regni Bohemiae Monte Sancto (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jakub Schweiger 1758). Nahoře titulní strana a snad Winklerův frontispis (klečící arcibiskup Arnošt z Pardubic a sv. Ignác z Loyoly adorují Pannu Marii Svatohorskou, signatura původce vpravo dole zřejmě vyradována). Dole přední deska vazby téže knihy. Hnědá teletina na lepence 215 x 167 mm, useň zdobena zlaceným (dnes zčernalým) slepotiskem s dominantovou kompozicí. Velkoplošné zrcadlo vymezeno dvojlinkovým rámem se vzorem „éventail“ v obloukových rozích a navazujícím ornamentem a% la dentelle. Uprostřed přední desky ovál se slunečními paprsk) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+326). . N Soubor:286.jpg(Lícová a rubová forma pro méně obvyklé vyřazení kvartu na dva archy (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 6. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:319.jpg(Lišta tiskařů Stahela a Preinleina (Brno ca 1495). Johannes XXII., papa: Indulgentiae in concilio Basiliensi editae et confirmatae (Brno, Konrad Stahel – Matthias Preinlein? ca 1495). Červeno-černý jednolist s rohovou lištou. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 61 A 4 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+253). . N Soubor:245.jpg(Zemští patroni z Pražského misálu (Venezia 1507). Missale Pragense (Venezia, Peter Liechtenstein 1507). Rub titulního listu s dřevořezem sv. Vojtěcha, Zikmunda, Víta a Václava dle předlohy Michaela Wolgemuta. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+375). . N Soubor:523.jpg(Tertiův obraz Absolonovy smrti pro Melantrichovu Bibli (Praha 1570). Bible česká zv. Melantrichova, 4. vyd. (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1570). Fol. 152a Absolonova smrt (2 S 18, 6). Vlevo dole řezáčova značka HS, vpravo dole na kameni spojitý monogram TF. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+490). . N Soubor:292.jpg(Vyobrazení svalstva (Nürnberg 1551). Vesalius, Andreas: Anatomia deudsch (Nürnberg, Julius Paul Fabricius 1551). Tabule za fol. 25 s anonymním anatomickým mědirytem kopírovaným, jako ostatně všechny ilustrace, dle basilejského vydání Vesalia (1543). Ačkoli šlo o věrné nápodoby, patří dílo k tzv. standardním publikacím ilustrované lékařské literatury 16. století. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CT I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+214). . N Soubor:537.jpg(Pracující učenec (Leipzig 1729). Glafey, Adam Friedrich: Pragmatische Geschichte der Cron Böhmen (Leipzig, s. t. 1729). Anonymní frontispis s učencem pracujícím v knihovně. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+2 125). . N Soubor:295 c.jpg(Tři ukázky figurální sazby na jednolistech tiskaře Černého (Praha 80. léta 16. století). Nahoře vlevo Khergelius, Jan: Sefanos [!] gamikos [gr.]. In honorem nobilitate generis, ... domini Ioannis Kapr a Kaprstein, sponsi quam pudicissimi, Pragae nuptias celebrantis XVII. Kal: Febr: … cum formossima virgine Magdadalena [!] a Wlkanowa (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1581). V gratulaci k sňatku byl přes šablonu nejprve namalován zlatý vavřínový věnec (řec. stefanos) s kaligrafickými doplňky a středovou svatozáří a potom byla pořízena černá a nakonec červená sazba včetně červených verzálních akrostichů („vivat Iohannes cvm Maiddalena – non est bonvm hominem esse solvm“). Královská kanonie premonstrátů ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+315). . N Soubor:084.jpg(Crombergerův tisk královského zákoníku (Sevilla? ca 1511). Ferdinandus V. – Isabella, reges Hispanienses: Cuaderno de las leyes nuevas de la Hermandad (Sevilla?, Jacobo Cromberger? ca 1511). Titulní strana s královským znakem. Repro: Haebler 1923 (zde tisk připsán Meinhardu Ungutovi a společníkům).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 414). . N Soubor:377 a.jpg(Ilustrace Kobergerovy Bible (Nürnberg 1483) a její nápodoba pro Bibli českou (Kutná Hora 1489) a ilustrovaný Nový zákon (Praha 1497–1498). Štoček je ve všech verzích trojdílný: sv.. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem – anděl na ostrově Pathmos přikazuje Janovi zapsat Zjevení (Zj 1, 9–10) – Jan před Pantokratorem držícím sedm hvězd symbolizujících Kristovu světovládu, majícím u úst dvousečný meč na znamení soudcovského výroku a obklopeným sedmi svícny jako poukazy na sedm církevních obcí (Zj 1, 12–20). Nahoře Biblia, germ. zv. Norimberská (Nürnberg, Anton Koberger st. 1483). Detail fol. CCCCCLXXVa s počátkem Zjevení sv. Jana (tištěno bastardou obsahující už prvky švabachu) a s trojdíln�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+339). . N Soubor:279.jpg(Apianova kosmografie (Antwerpen 1564). Apianus, Petrus: Cosmographia … per Gemmam Frisium … iam demum ab vindicata mendis, ac nonnullis quoque locis aucta (Antwerpen, Arnold Birckmann-haeredes 1564). Fol. 48b–49a s dřevořezovým diagramem znázorňujícím časová pásma východu a západu Slunce. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+253). . N Soubor:047.jpg(Signet Blaeuova nakladatelství (Amsterdam 1638). Meursius, Johannes st.: Historica Danica pariter & Belgica, uno tomo comprehensa (Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu – Joan Blaeu st. 1638). Titulní strana prvního dílu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+452). . N Soubor:090.jpg(„Kleine Missall” antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. e4a a e3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+892). . N Soubor:297 a.jpg(Přední a zadní deska bratrské vazby knihvazače MC (Ivančice 1579). Vazba pro „MLZP 1579“ s rudě mořenou a slepotiskem zdobenou teletinou na prkénkových deskách 163 x 105 mm. Zlacená přední deska má uprostřed zrcadla, uzavřeného kandelábrovým rámem, Vjezd Kristův do Jeruzaléma (dominantová plotna je v pravém spodním rohu signována MC). Vpředu nahoře drobné memento mori (putti opřený o lebku drží přesýpací hodiny). Zrcadlo zadní desky vyplňuje oválná ornamentální plotna. Hřbet přelepen v 18. století pruhem bílé vepřovice. Stopy po dvou párech kožených řemínků, zlacená cizelovaná ořízka. Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Rozmlouvání společné čtyř bratří (Praha, Jiří Ja) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+263). . N Soubor:053.jpg(Svatý Kryštof nesoucí Ježíška (kolorovaný dřevořez, jižní Německo? ca 1430–1440). Jeden z nejstarších u nás zachovaných jednolistů nalepen na předním přídeští sborníku českých rukopisů Národní knihovna ČR (Praha), sign. XVII F 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+216). . N Soubor:046.jpg(Birkhardova rytina lázní v Kuksu (Praha 1718). Kirchmeyer von Reichwitz, Karl Valentin: Uralter Kukus-Brunn (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1718). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+340). . N Soubor:052.jpg(Ukřižování (kolorovaný dřevořez, Čechy? Slezsko? ca 1410–1420). Pravděpodobně nejstarší zachovaný jednolist domácí provenience. Ukřižování s asistenčními postavami Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou nalepeno na předním přídeští českokrumlovského misálu Ms. 117 (deponát Národní knihovna ČR (Praha)).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:085.jpg(Císařský znak v úvodu Custodova portrétního alba (Augsburg? po 1621). Aquila signifera S. R. imperii (Augsburg?, Dominicus Custos de Coster post 1621). Rytá titulní strana s císařským orlem. Monogram rytce a vydavatele v jedné osobě je vlevo dole. Jde však o mladší přetisk původních desek. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+515). . N Soubor:091.jpg(Dačického jednolist s dekorativními lištami (Praha 1591). Trojan (Traianus), Václav: Natali nobilis, honesti atque eruditi iuvenis d. Rodolphi Wolff a Czwingendorff Prageni, … syncerae gratulationis (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1591). Gratulace k narozeninám zdobená lištami s křesťanskými Ctnostmi (vlevo Víra a Naděje, vpravo Síla a Trpělivost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/c (Konvolut Dobřenského č. 264 = fol. 50a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+2 125). . N Soubor:295 b.jpg(Tři ukázky figurální sazby na jednolistech tiskaře Černého (Praha 80. léta 16. století). Nahoře vlevo Khergelius, Jan: Sefanos [!] gamikos [gr.]. In honorem nobilitate generis, ... domini Ioannis Kapr a Kaprstein, sponsi quam pudicissimi, Pragae nuptias celebrantis XVII. Kal: Febr: … cum formossima virgine Magdadalena [!] a Wlkanowa (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1581). V gratulaci k sňatku byl přes šablonu nejprve namalován zlatý vavřínový věnec (řec. stefanos) s kaligrafickými doplňky a středovou svatozáří a potom byla pořízena černá a nakonec červená sazba včetně červených verzálních akrostichů („vivat Iohannes cvm Maiddalena – non est bonvm hominem esse solvm“). Královská kanonie premonstrátů ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+420). . N Soubor:250.jpg(Vyobrazení pitvy (Venezia 1513). Ketham, Johannes de: Fasciculus medicine (Venezia, Gregorius de Gregori 1513). Fol. d2b přinášející mladší verzi jedné z nejstarších ilustrací z oblasti lékařství (Kethamův spis vyšel poprvé už 1491). Čistá lineárnost kresby a monumentalita kompozice může poukazovat dle Kristellera (1922) na školu takřečeného Mistra „b“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+405). . N Soubor:278.jpg(Koniášův Klíč (Hradec Králové 1729). Koniáš, Antonín: Clavis haeresim claudens & aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1729). Pag. 1 počínající vlastní bibliografii (nahoře vlys s Božím okem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 63.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:522.jpg(Tercie antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d2a a f3b (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+302). . N Soubor:536.jpg(Portrét kapitána Gullivera (London 1726). Swift, Jonathan: Travels into several remote nations of the world in four parts by Lemuel Gulliver (London, Benjamin Motte 1726). Vol. 1, anonymní frontispis s portrétem kapitána Gullivera (Teerink-Scouten 291 druhý stav). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 206). . N Soubor:545 b.jpg(Jednota obsahu knihy a vazby se vzorem „parlante“ (Praha 1758). Popp, Ignác: Historia divae Virginis in Regni Bohemiae Monte Sancto (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jakub Schweiger 1758). Nahoře titulní strana a snad Winklerův frontispis (klečící arcibiskup Arnošt z Pardubic a sv. Ignác z Loyoly adorují Pannu Marii Svatohorskou, signatura původce vpravo dole zřejmě vyradována). Dole přední deska vazby téže knihy. Hnědá teletina na lepence 215 x 167 mm, useň zdobena zlaceným (dnes zčernalým) slepotiskem s dominantovou kompozicí. Velkoplošné zrcadlo vymezeno dvojlinkovým rámem se vzorem „éventail“ v obloukových rozích a navazujícím ornamentem a% la dentelle. Uprostřed přední desky ovál se slunečními paprsk) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:244.jpg(Originální využití nápisové pásky na titulní straně Cadamostovy relace (Nürnberg 1508). Cadamosto, Aloysius de: Nye unbekande Lande unde eine nye Werldt in korter vorgangener Tyd gefunden (Nürnberg, Georg Stuchs 1508). Titulní strana s nápisovou páskou, počínající uprostřed levého okraje a končící v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN VI 21/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+327). . N Soubor:287.jpg(Lícová a rubová forma pro méně obvyklé vyřazení kvartu na tři archy (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 7. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 f.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+462). . N Soubor:324.jpg(Ruský lubok (19. století). Jednolist parodující vypočítavost ruského mužika, který nesa na trh vejce přemýšlí, že ze získaných peněz koupí párek slepic, vypěstuje kuřata, za ně koupí prasnici, selata prodá a opatří si krávu, která bude mít telátko, za něhož koupí hřebečka a toho, až dospěje, prodá, opatří si dům, avšak při představě, že se z něho stane pán, mužik zakopne a vejce rozbije. Repro: Ljachov 1975.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+462). . N Soubor:273 a.jpg(Meluzína (Basel ca 1474–1475, Praha ca 1755–1767). Vlevo Jean d’Arras: Melusina (Basel, Berthold Ruppel ca 1474–1475). Detail fol. r8a s koupající se Meluzínou. Repro: Schramm 1938. Vpravo Jean d’Arras: Kronika o ctné a šlechetné panně Meluzíně (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:318.jpg(Lišta tiskaře Friedricha Creussnera (Nürnberg 1493). Rosenheim, Petrus de: Roseum memoriale divinorum eloquiorum (Nürnberg, Friedrich Creussner 1493). Fol. A1a s lištovou iniciálou I(Ncipit). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+248). . N Soubor:442.jpg(Rambergova ilustrace pro almanach Minerva (Leipzig 1809?). Minerva. Taschenbuch für das Jahr 1810. Zweiter Jahrgang (Leipzig, Friedrich Fleischer 1809?). Alegorický frontispis (andílci s atributy bohyně Minervy). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+566). . N Soubor:578 b.jpg(Truskovy ilustrace Vochovy příručky (Praha 1783). Voch, Lukas: Správa k vyrejsování pěti řádů sloupů podle dvanáctidílného modelu. … Unterricht zu Aufreissung der fünf Säulenordnungen nach dem zwölftheiligen Modul (Praha, s. t. 1783). Učebnici vydal knihkupec Wolfgang Kristián Gerle. Rozkládací frontispis signovaný vlevo dole kreslířem Truskou a vpravo dole rytcem Janem Berkou. Rozkládací tabule XVI za textem (dřík a hlavice sloupu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 102.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+410). . N Soubor:481.jpg(Novinový leták Jana Schumanna st. (Praha 1592?). Žalostivé noviny, kterak Turek, ouhlavní nepřítel křesťanský, … pevnost v Charvátích Vihytš [= Bihač]… dobyl … Létha tohoto M.D.XCII. (Praha, Jan Schumann 1592?). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem (Turci obléhají město). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIV IV/13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+427). . N Soubor:330.jpg(Mapa Čech z Münsterovy německé kosmografie (Basel 1544). Münster, Sebastian: Cosmographia. Beschreibung aller Lender (Basel, Heinrich Petri 1544). Dřevořezová mapa s názvem „Bemher künigreich mit bergen und wälden gerings umb beschlossen“. Těží ze zpracování Mikuláše Klaudyána a je orientována k jihu. Kopie v dalších vydáních měly změněné nadpisy. Antikvariát Meissner (Praha) (jen mapa).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 018). . N Soubor:456.jpg(Račí verš na jednolistu Jiřího Černého (Praha 1589). Gryll z Gryllova, Jan st.: Miraris, mundum dorso consistere cancri? (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1589). Střed jednolistu tvoří otisk mědirytové plotny: rak nesoucí na hřbetě kruhový obraz světa a na těle nápěv „Cancer cancri sat“, rytý pozpátku a zrcadlově, u nohou štítek se sázeným názvem skladby, okolo celého vyobrazení notový kruh s makarónským nápěvem rytým taktéž pozpátku a zrcadlově (nahoře zleva doprava „Swět se točij rowně gako Kolo protož přjtele hleď mjt wěda koh°. Multa vadunt cu[m] feria sexta. Neb mnohé wěcy dau na swětě spátke[m] retro cedu[n]t in deteriora et non meliora”. Po bocích plotny vertikálně tištěné ná) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+302). . N Soubor:126.jpg(Edelinckův portrét Jeana Racina (Paris 1696–1700). Perrault, Charles: Les hommes illustres qui ont paru en France, … avec leurs portraits au naturel (Paris, Antoine Dezallier 1696–1700). Díl druhý (1700), tabule za pag. 331 (signováno vpravo dole pod oválem). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+444). . N Soubor:495.jpg(Závěr Ostřihomského misálu (Brno 1491). Missale Strigoniense (Brno, Konrad Stahel – Matthias Preinlein 1491). Červeno-černé fol. 308a s explicitem a signetem nakladatele Theobalda Fegera. Je to kříž s iniciálami C (zrcadlově obráceně) a E (= Capitulum Estergomiense?). Moravská zemská knihovna (Brno), mikrofilm (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+773). . N Soubor:190 b.jpg(Začátek a konec Olomouckého žaltáře (Brno 1499). Psalterium Olomucense (Brno, Konrad Stahel 1499). Fol. 2a celostránkový zběžně kolorovaný dřevořez sv. Václava s korouhví mezi dvěma anděly přidržujícími znak olomoucké kapituly a olomouckého biskupství. Dřevořez je v pravém spodním rohu signován HF (zmenšenou kopii užil Konrad Baumgarten na odpustkovém listu 1501). Závěrečné červeno-černé fol. 84a s neúplným explicitem, který se váže na horní dřevořez, snad Stahelův signet (anděl držící znak Moravy a Brna pod nápisovou páskou s letopočtem 1499). Moravská zemská knihovna (Brno), sign. PT 3-9619 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+337). . N Soubor:132.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení elzevirského formátu se dvěma signaturami (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 28. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+436). . N Soubor:122.jpg(„Doppelte Cicero“ antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. b3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+389). . N Soubor:136.jpg(Erb tiskařů na stanovách Klauserova bratrstva (Praha 1766). In der Liebe des Nächstens und Barmhertzigkeit begründete Verbindung deren Buchdrucker-Kunst-Verwanthen der königl. Haubt-Stadt Prag (Praha, Jan Josef Klauser 1766–1768). Pag. 41 detail koncové viněty s erbem tiskařů. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY III 52.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 140). . N Soubor:567 a.jpg(Souvislosti mezi Grüningerovými ilustracemi (Strasbourg 1499–1502) a Pánem rady (Praha 1505). Nahoře zleva Terentius Afer, Publius: Comoediae (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Fol. CVIIa druhého vydání s ilustrací Mistra Grüningerova Terentia. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 3/3. Dole zleva Tento traktát jest o mládenci, kterýž jsa v štěstí zpychal a svévolně upadl v neštěstí [Pán rady] (Praha, Tiskař Pražské bible? 1505). Fol. A4b s obrázkem mládence u pana Povolila. Národní knihovna ČR (Praha), sign. Křiž LXXIII D 1 (= Cim D 96, deponát). Nahoře zprava Vergilius, Publius Maro: Opera (Strasbourg, Johann Grüninger 1502). Díl třetí, fol. IXa s hosp) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+311). . N Soubor:485.jpg(Ritterův signet (Jena 1736). Lyncker, Nikolaus Christoph von: De forma sive statu S. R. imperii … disputabit Woldemar a Kirchring, nobil. Holsatus (Jena, Johann Friedrich Ritter 1736). Titulní strana s Ritterovým signetem (kaligraficky zrcadlově propletené iniciály JFR). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+255). . N Soubor:491.jpg(Některé slitky z Gutenbergovy Bible (Mainz ca 1454?–1455). Biblia latina (42 ř., Mainz, Johann Gutenberg ca 1454?–1455). Sazba byla provedena texturou. Repro: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde, Jg. 19–20, Halle/S. 1925–1926.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+114). . N Soubor:452.jpg(Rotunda v majuskulích a bastarda v minuskulách pražského Tiskaře Žaltáře (Praha 1487). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+349). . N Soubor:334.jpg(Přírodní vědy v Newtonově podání (Gene#ve 1760). Newton, Isaac: Philosophiae naturalis principia mathematica (Gene#ve, Claude Philibert 1760). V celkovém pořadí osmé vydání (poprvé 1687), z toho tzv. druhé jezuitské čili kritické (poprvé 1739). Díl třetí, pag. 7 s nákresem k teorii optiky. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+250). . N Soubor:308.jpg(Svržení Jana Nepomuckého z mostu (Augsburg 1725). Balbín, Bohuslav: Vita b. Joannis Nepomuceni martyris (Augsburg, Johann Jakob Lotter 1725). Tabule 22 signovaná vpravo dole rytcem Johannem Andreasem Pfeffelem st. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+218). . N Soubor:320.jpg(Lišta tiskaře Paula Huruse (Zaragoza 1482). Turrecremata, Johannes de: Expositio super toto psalterio (Zaragoza, Paul Hurus – Johann Planck 1482). Fol. a2a s trojstrannou vegetativní lištou. Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+368). . N Soubor:446.jpg(Michael Heinrich Rentz na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 52 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Pod portrétem čteme „Gegraben von seinem Schüller“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 b.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+172). . N Soubor:283.jpg(Titulní strany kramářských písní (18. a 19. století). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FP VI 31 (špalíček).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+335). . N Soubor:240.jpg(Monogram IS v Hájkově Kronice (Praha 1541). Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Fol. 5a Krok s dcerami Kazi, Tetou, Libuší a vesničany (prostoupené iniciály IS vlevo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+332). . N Soubor:268.jpg(Knihkupec (Regensburg 1698). Weigel, Christoph: Abbildung der gemein-nützlichen Haupt-Stände (Regensburg, Christoph Weigel 1698). Tabule u pag. 241 s Weigelovým vyobrazením knihkupeckého krámu a způsobu přepravy knih v sudu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 28.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:532.jpg(Wickhartův tisk se zápovědí patisku a s knihkupeckým avizem (Praha 1704). Zbraň proti zbrani, to jest Potřebná pobožnost k ukrocení božské spravedlnosti v těchto nebezpečných válečných časech (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1704). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU VII 32/12.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+66). . N Soubor:526.jpg(Textura Konrada Kachelofena (Leipzig ca 1495). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+530). . N Soubor:081.jpg(Peterlův maďarský tisk, první u nás (Praha před 1588). Az tekyletes iffyvnak Hvnyadi Lazlonak, Hvnyadi Ianos eoregbik finak kepe (Praha, Michael Peterle st. před 1588). Jednolistová gratulace otci Janosovi a synu Lászlovi Hunyadovým. Dřevořezová postava velmože v kožešinovém plášti se šavlí a palcátem v ruce může být prací tiskaře a formšnajdra Peterleho. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/d (Konvolut Dobřenského č. 382 = fol. 60a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+844). . N Soubor:254.jpg(Skorynův portrét (Praha 1517). Biblia rus’ka: Jesus Sirachov (Praha, Francisk Heorhij Skoryna 1517). Fol. 82b s pravděpodobně nejstarším vyobrazením provozovatele tiskárny vůbec (do jaké míry je autentický portrét Mikuláše Konáče z Hodiškova na titulním dřevořezu traktátu Pia II. z roku 1516, nevíme). Tvůrce Skorynova portrétu se podepsal monogramem MZ vlevo dole. Skoryna sedí za písařským pultem, z něhož splývá jeho signet. U hlavy má dva lvíčky jako štítonoše (význam symbolů neznáme, pravděpodobně se vztahují k lékařství a typografii). V horním štítku cyrilicí proveden letopočet 1517, v dolním hlaholicí jméno Doktor Francisk Skorina. K portrétované osobě se vztahují také další symboly) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+292). . N Soubor:042.jpg(Stimmerovy–Fischartovy biblické obrazy (Basel 1576). Stimmer, Tobias – Fischart, Johann: Neue künstliche Figuren biblischer Historien (Basel, Thomas Guarin 1576). Fol. A2b Vyhnání z ráje (Gn 3, 22–23). Dřevořez Christopha Stimmera ml. doprovázejí Fischartovy německé verše.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+531). . N Soubor:251 b.jpg(Dvě strany Gebetbuchu císaře Maxmiliána I. (Augsburg 1514). Maximilian I., Kaiser: [Gebetbuch] Oratio ad suum proprium angelum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1514). Fol. 56b a 50a s novým typem fraktury, červeně doplněným textem a dodatečně provedenými rozsáhlými marginálními kresbami Albrechta Dürera (monogram AD s letopočtem 1515 na levé straně vlevo dole). Do vegetativních drolerií jsou zakomponovány povětšinou taneční a hudební scény ze života německého patriciátu. Repro: Kapr 1955.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+324). . N Soubor:095.jpg(Jeden z nejstarších knižních dřevořezů (Bamberg? ca 1463). Jan ze Žatce: Ackermann von Böhmen (Bamberg?, Albrecht Pfister ca 1463). Dřevořezová ilustrace u 9. kapitoly (nahoře Oráč proklíná trůnící Smrt za skon své milované ženy, dole řeholníci vyhlížejí svatební průvod). Repro: Schramm 1922.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+172). . N Soubor:057.jpg(Svatý Bernard (kolorovaný kovořez, Porýní ca 1460–1470). Jednolist nalepen na zadním přídeští latinského rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. VI F 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+294). . N Soubor:056.jpg(Stigmatizace svatého Františka z Assisi (kolorovaný šrotový tisk, Porýní ca 1460–1470). Jednolist, vykazující dle Hollsteina XII/5 jisté shody s pracemi Mistra S anebo Mistra WA, nalepen na předním přídeští českého rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. XVII F 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 292). . N Soubor:426 a.jpg(Hřbet a přední deska vazby s redukovaným vzorem „éventail“ (Sasko 1646 a 1691). Zčernalá teletina na prkénkových deskách 340 x 210 mm, useň zdobena slepotiskem s bohatou rámovou kompozicí a dominantou. Filigránská výzdoba obou desek je shodná. Dominanta uprostřed zúženého zrcadla užívá na obou deskách vzor vějíře. Jak dokazuje letopočet 1646 v zrcadle zadní desky, vazba vznikla nedlouho po vytištění Bible, a to pro vlastníka MH. Jeho iniciály jsou patrné v zrcadle přední desky. Později však byly zde překryty zlacenými písmeny II a letopočet byl opraven na 1691. Hřbet se zapuštěnými vazy je rozdělen do dvou polí, která jsou pojednána jako zmenšená varianta výzdoby desek. Usňové záložky na obou) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+361). . N Soubor:043.jpg(Weigelova Biblia ectypa (Augsburg 1695). Biblia ectypa. Bildnußen aus Heiliger Schrift des Alt- und Neuen Testaments (Augsburg, Christoph Weigel 1695). Tabule 207 se čtyřmi ilustracemi ke Zjevení sv. Jana. Rytcem byl pravděpodobně Georg Christoph Eimmart ml. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+420). . N Soubor:094 b.jpg(Dvě strany Gutenbergovy Bible (Mainz ca 1454?–1455). Biblia latina (42 ř., Mainz, Johann Gutenberg ca 1454?–1455). Díl druhý s textem epištol sv. Pavla: vlevo fol. 270b epištola Filipským (Fp 1–2,5) a vpravo fol. 280a konec epištoly Filemonovi (Fm 11–25) a počátek epištoly Židům (Žd 1,1–14). Živá záhlaví, rubrikace, červený text, iniciály a drolerie doplněny ručně.. Repro: Kapr 1955.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+224). . N Soubor:080.jpg(Hilariův Tractatus (Strasbourg 1485). Hilarius Litoměřický: Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum (Strasbourg, Georg Husner? 1485). Fol. a2a s ručně doplněnou iniciálou C(Vm). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+731). . N Soubor:558 b.jpg(Variantní titulní strany Kosořského tisku Práv (Praha 1550). Vlevo Ferdinand I.: Práva a zřízení zemská (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1550). Titulní strana s rozměrným císařským znakem nadnášeným dvěma gryfy (poslední slovo spodního privilegia zní „Maie:“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 22. Vpravo titulní strana jiného exempláře téhož vydání s úzkým vegetativním rámem okolo stejného císařského znaku (přítomnost rámu a způsob zkrácení „Maiestat“ čili posledního slova charakteristicky podtrhávané vyznačovací textury prozrazuje tiskařskou variantu této edice). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+388). . N Soubor:533.jpg(Schmidtův dekor ve spisech Friedricha II. (Berlin 1751). Friedrich II. der Grosse, König von Preussen: Mémoires pour servir a% l’histoire de la maison de Brandebourg (Berlin, Au donjon du château 1751). Pag. 259 s portrétem Friedricha Wilhelma, otce Friedricha II., mezi válečnými symboly (signatura rytce Georga Friedricha Schmidta vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+53). . N Soubor:241.jpg(Italienka tučná (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+399). . N Soubor:255.jpg(Konáčova bordura Srdečných knížek (Praha 1521). Počínají se knížky, kteréž slovú Srdečné knížky o čtyrech posledních budúcích věcech (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1521). Za autora je považován mj. Gerardus de Vliederhoven. Přídavek, fol. A1a s bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie (sova lovící volavky). Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 F 25.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+410). . N Soubor:269.jpg(Fiebigerova prozaická chvála knihtisku (Praha 1740). Fiebiger, Jan Bohumír Antonín: Die Denckmahle der Gütte Gottes verwunderten … sämmtlichen allhiesigen Buchdrucker (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Jan Norbert Fický 1740). Titulní strana se signetem tiskaře Fického od Gerharda (?) Mansfelda. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BB I 20/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+382). . N Soubor:527.jpg(Textura Alexandra Oujezdeckého (Litomyšl 1536). Brikcí z Licka: Práva městská (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1536). Fol. B4a počátek vlastního textu se ztrácející se sazbou. Text je sevřen mezi dva vegetativní vlysy a šestikusý rám, pořízený dřevořezem bílé linie (Kristův rodokmen v úponcích stylizované vinné révy). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+327). . N Soubor:282.jpg(Kovorytové lišty Kerverových Hodinek (Paris 1507). Horae beatae Mariae Virginis ad usum Romanum (Paris, Thielman Kerver st. 4. V. 1507). Fol. l5a dole rej zvířat, na boku Tanec Smrti (Smrt odvádí ženu-modlářku a blázna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AI V 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+445). . N Soubor:296.jpg(Weißeho bratrský kancionál (Ivančice 1566). Weiße, Michael: Kirchengeseng, darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz gefasset und außgeleget sind (Ivančice, Tiskárna bratrská 1566). Fol. 1a s průpletovou iniciálou N v notovaném textu uzavřeném dřevořezovým zavilinovým (volutovým) rámem. Kolorováno ručně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FP II 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 c.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+230). . N Soubor:321.jpg(Ukázka litografie ze Senefelderovy učebnice (Wien–München 1818). Senefelder, Alois: Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey (Wien–München, Karl Thienemann 1818). Repro dle Národní knihovna ČR (Praha), sign. 4 C 1331.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+334). . N Soubor:447.jpg(Agenda Tiskaře Arnoštových Statut (Plzeň? ca 1476–1479). Agenda Pragensis (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? ca 1476–1479). Počáteční fol. a1a s červeným tiskem v horních třech řádcích a s ručně doplněnými iniciálami J(Nvigilia), D(Omiue) [!] a D(Ominus). Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 G 44.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+541). . N Soubor:453.jpg(Pohled do ryteckého ateliéru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 152, tabule I s přehledem mechanických i chemických technologií (rytí, leptání, přenášení obrazu, začerňování, puncování). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+789). . N Soubor:293 a.jpg(Goltziův šerosvitový dřevořez (Antwerpen 1557). Goltzius, Hubert: Vivae omnium fere imperatorum imagines (Antwerpen, Gillis Coppens van Diest 1557). Vlevo titulní strana s raně manýristickou bordurou doplněnou nahoře Goltziovou bustou (bordura byla pořízena mědirytem, zelené horizontální šrafování a bílo-hnědý podklad vznikly otiskem dvou různě tónovaných dřevořezových štočků, centrální text je sázen). Vpravo fol. Ia čili A2a s portrétem římského císaře Gaia Julia Caesara (černé obrysové linie byly pořízeny mědirytem, barevné partie vznikly opět otiskem dvou různě tónovaných štočků, doprovodný text je reprodukován ze sazby). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna () (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+383). . N Soubor:335.jpg(Bratrská maureska (Kralice? 1594). Bible česká zv. Kralická neboli Šestidílná (Kralice?, Tiskárna bratrská? 1579–1594). Díl šestý čili Nový zákon (1594), detail fol. Nnn4b. Maureska ve tvaru viněty ukrývá u středu drobné bílé číslice letopočtu vydání 1594. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA V 20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+335). . N Soubor:490.jpg(Slabikář s portréty světců (Praha ca 1750–1758). Syllabikář český, z kterýhožto dítky učiti se mají (Praha, František Hynek Kirchner ca 1750–1758). Fol. A1b–A2a se slabikovacími schématy a obrázkovým doprovodem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:484.jpg(Wechelův signet (Frankfurt/M. 1595). Löwenklavius, Johann: Neuwer musulmanischer Histori, türckischer Nation, von ihrem Herkommen (Frankfurt/M., André Wechel–Erben 1595). Červeno-černá titulní strana s rodinným signetem (Pegas). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+285). . N Soubor:309.jpg(Lehrův pohled na Bezděz (Praha 1743). Proche, Veremundus: Historische Beschreibung des marianischen Bergs Bezdiez (Praha, Jan Julius Jeřábek 1743). Tabule za pag. 22 signovaná vlevo dole kreslířem Lehrem a vpravo dole rytcem Antonínem Birkhardem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+300). . N Soubor:037 a.jpg(Milichthalerovo vydání Bible (Nürnberg 1540). Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Nahoře ilustrace z fol. VIa Ukřižování (dřevořez Hanse Leonharda Schäufeleina), dole fol. LXXXa sedící Josue (dřevořez Erharda Schöna). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+325). . N Soubor:137.jpg(Erberova mapa Království českého (Wien 1760). Erber, Bernardinus: Notitiae illustris Regni Bohemiae scriptorum, geographica et chorographica, collecta (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1760). Tabule za pag. 40 signována vlevo dole rytcem Philippem Jakobem Gütlem (dle Erberovy předlohy). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+480). . N Soubor:123.jpg(„Doppelte Mittel“ antikva a fraktura, „Romain“ antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. b2a, f2a a c2a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+478). . N Soubor:109.jpg(Damperviellova ilustrace Knittelových tezí aristotelovské přírodovědy (Praha 1673). Knittel, Kašpar: Cosmographia elementaris, propositionibus physico-mathematicis proposita, … in alma Universitate Pragensi Carolo-Ferdinandea publice defendendas suscepit … d. Balthasar Tobias Türchner a Müllenau (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Vilém Knauff 1673). Fol. A1a s personifikovaným Sluncem a Měsícem (rytina signována vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+773). . N Soubor:190 a.jpg(Začátek a konec Olomouckého žaltáře (Brno 1499). Psalterium Olomucense (Brno, Konrad Stahel 1499). Fol. 2a celostránkový zběžně kolorovaný dřevořez sv. Václava s korouhví mezi dvěma anděly přidržujícími znak olomoucké kapituly a olomouckého biskupství. Dřevořez je v pravém spodním rohu signován HF (zmenšenou kopii užil Konrad Baumgarten na odpustkovém listu 1501). Závěrečné červeno-černé fol. 84a s neúplným explicitem, který se váže na horní dřevořez, snad Stahelův signet (anděl držící znak Moravy a Brna pod nápisovou páskou s letopočtem 1499). Moravská zemská knihovna (Brno), sign. PT 3-9619 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 140). . N Soubor:567 b.jpg(Souvislosti mezi Grüningerovými ilustracemi (Strasbourg 1499–1502) a Pánem rady (Praha 1505). Nahoře zleva Terentius Afer, Publius: Comoediae (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Fol. CVIIa druhého vydání s ilustrací Mistra Grüningerova Terentia. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 3/3. Dole zleva Tento traktát jest o mládenci, kterýž jsa v štěstí zpychal a svévolně upadl v neštěstí [Pán rady] (Praha, Tiskař Pražské bible? 1505). Fol. A4b s obrázkem mládence u pana Povolila. Národní knihovna ČR (Praha), sign. Křiž LXXIII D 1 (= Cim D 96, deponát). Nahoře zprava Vergilius, Publius Maro: Opera (Strasbourg, Johann Grüninger 1502). Díl třetí, fol. IXa s hosp) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+460). . N Soubor:486.jpg(Dlabačova silueta z Schimmelova cyklu (Praha 1801). Schimmel, Ivan Lohelius: Sacri et canonici ordinis praemonstratensium reg. ecclesiae montis Sion canonicorum regularium (Praha, s. t. 1801). Tabule 64 se siluetovým portrétem Bohumíra Jana Dlabače. Empírové dekorace dle kresebných předloh Jana Quirina Jahna ryli buď Jan Karel Balzer, nebo Jan Berka. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FD VI 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+431). . N Soubor:135.jpg(Nejstarší u nás tištěné zemské znaky (Praha 1515). Cuspinian, Johann: Sjezd císařské Velebnosti v Vídni a najjasnějších tří králuo Jich Milostí (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1515). Titulní strana s pěti dřevořezovými znaky, totiž českým, uherským, polským, lužickým a uprostřed rakouským. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 23/7.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+386). . N Soubor:121.jpg(Dvořákova rytina k Tannerově Svaté cestě (Praha 1690). Tanner, Jan: Via sancta Praga Vetero-Boleslaviam (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan Kašpar Muxel 1690). Fol. D3b zastavení 26: nahoře Madona novopakovská, dole Drahomíra usiluje o Václavův život otráveným vínem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BJ III 243.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+698). . N Soubor:479.jpg(Schottův tisk tzv. Dodatku k Husovým sebraným spisům (Strasbourg? 1524?). Mikuláš z Drážďan [= Nicolaus de Dresda]?: Processus consistorialis martyrii Io. Huss, … et de victoria Christi (Strasbourg?, Johann Schott? 1524?). Fol. b2b s dřevořezem Jana Husa předváděným k církevnímu hodnostáři. Processus se pokládá za Dodatek ke třem spisům, editovaným Ottou Brunfelsem, totiž De anatomia Antichristi, Locorum aliquot ex Osse et Ezechiele prophetis a konečně Sermonum ad populum. Z nich se Husovi dnes připisuje nanejvýše jen první traktát De anatomia Antichristi. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XIV 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+225). . N Soubor:492.jpg(Komenského Orbis (London 1705). Komenský, Jan Amos: Orbis sensualium pictus … Visible World (London, John Sprint 1705). Pag. 117 s vyobrazením a slovní zásobou na téma „knihvazač“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+81). . N Soubor:451.jpg(Rotunda Meinharda Unguta a Stanisława Polaka (Sevilla 1495). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+240). . N Soubor:445.jpg(Jeden z Remboltových signetů (Paris 1512). Cyprianus, Caecilius S.: Opera (Paris, Berthold Rembolt 1512). Červeno-černá titulní strana se signetem zpracovaným jako celostranný dekorativní dřevořez. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+410). . N Soubor:323.jpg(Fouillouxova příručka lovu (Frankfurt/M. 1661). Fouilloux, Jacques du: Adeliche Weydwercke, das ist Außführliche Beschreibung vom Jagen (Frankfurt/M., Johann Wilhelm Ammon – Wilhelm Serlin 1661). Pag. 6 s dřevořezovou ilustrací převzatou jako dalších 86 štočků z prvního německého vydání 1582 (pravděpodobným průvodcem tohoto vyobrazení je Jost Amman). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+349). . N Soubor:280.jpg(Štyrsova iniciála v Münsterově české kosmografii (Praha 1554). Münster, Sebastian: Kozmografia česká (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1554). Detail fol. 578b se starou ilustrační iniciálou P(Oniewadž) z majetku Jiříka Štyrsy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ II 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 a.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+218). . N Soubor:337.jpg(Mědiryt (Lübeck 1750). Klein, Jakob Theodor: Historiae avium prodromus cum praefatione de ordine animalium in genere … cum figuris (Lübeck, Jonas Schmidt 1750). Tabule u kapitoly 30. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+371). . N Soubor:531.jpg(Tiskárna (Livourne 1775). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septime volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1775). Příloha 17, tabule XIV. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+470). . N Soubor:257.jpg(Stimmerův jednolist se štrasburským orlojem (Strasbourg 1574?). Eigentliche Fürbildung und Beschreibung des newen künstlichen astronomischen Urweckes zu Straßburg im Münster (Strasbourg, Bernhard Jobin 1574?). Jednolist s popisem štrasburského orloje a vyobrazením od Tobiase Stimmera (o něm viz zmínku vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského č. 4b = fol. 7a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+630). . N Soubor:519.jpg(Tabula chartarum ve dvou podobách (Venezia 1511 a Venezia 1500). Nahoře Biondo, Flavio: De Roma triumphante libri decem (Venezia, Filippo Pinzi 1511). Fol. CXXXIIIb s tabulí uspořádanou dle signatur a dle počátečních slov listů z první poloviny každé složky. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 12/1. Dole Appianus: Historia Romana (Venezia, Christoph Pinzi 1500). Fol. C7b s tabulí uspořádanou dle signatur a dle souhrnného počtu listů ve složkách. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 12/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+594). . N Soubor:243.jpg(Apokalyptičtí jezdci v Bibli české zvané Benátská (Venezia 1506). Bible česká (Venezia, Peter Liechtenstein 1506). Fol. Ll6a s textem o Rozlomení šesté pečeti (Zj 6, 12–17) a dřevořezem, v němž je papež za asistence apokalyptických jezdců polykán tlamou pekelnou. Předlohu vyobrazení lze stopovat už v Kobergerově Bibli norimberské (Nürnberg 1483) či v Bibli české Martina z Tišnova (Kutná Hora 1489). Červené doplňky textu byly pořízeny dodatečně rukou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR V 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+241). . N Soubor:525.jpg(Textura Gutenbergovy Bible (Mainz 1454?–1455). Biblia latina (42 ř., Mainz, Johann Gutenberg ca 1454?–1455). Díl druhý, detail z pravého sloupce na fol. 202a. Text Kristova podobenství o hostině (Mt 22, 1–5). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:069.jpg(Boucherova ilustrace Molie#rových Směšných preciózek (Paris 1734). Molie#re (Jean-Baptiste Poquelin): Oeuvres (Paris, Pierre Prault 1734). Díl první Les précieuses ridicules, pag. 246 (úvodní obraz dle Boucherovy předlohy ryl Laurent Cars). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+437). . N Soubor:082.jpg(Frontispis fratera Constantina pro Rodriguezovo Cvičení (Praha 1663–1665). Rodriguez, Alfonso: Cvičení v dokonalosti a ctnostech křesťanských (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1663–1665). První díl (1663), frontispis s námětem uctívání Krista. Rytec signován „Fr: Co: scul:“ vpravo dole nad linkou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 118.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+268). . N Soubor:096.jpg(Jeden z nejstarších knižních mědirytů (Firenze 1477). Antonio (Bettini) da Siena: Monte santo di Dio (Firenze, Niccolò di Lorenzo 1477). Fol. 4b s vyobrazením cesty k Bohu po žebříku ctností. Rytcem mohl být Florenťan Baccio Baldini. Repro: Baer 1910.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+316). . N Soubor:055.jpg(Zvěstování (mědiryt, Florencie ca 1460). Jednolist, na němž anděl Gabriel oznamuje Panně Marii, že bude matkou Ježíše, nalepen na předním přídeští latinského rukopisu z majetku univerzitního mistra a administrátora podobojí Václava Korandy ml. Národní knihovna ČR (Praha), sign. VIII F 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+531). . N Soubor:251 a.jpg(Dvě strany Gebetbuchu císaře Maxmiliána I. (Augsburg 1514). Maximilian I., Kaiser: [Gebetbuch] Oratio ad suum proprium angelum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1514). Fol. 56b a 50a s novým typem fraktury, červeně doplněným textem a dodatečně provedenými rozsáhlými marginálními kresbami Albrechta Dürera (monogram AD s letopočtem 1515 na levé straně vlevo dole). Do vegetativních drolerií jsou zakomponovány povětšinou taneční a hudební scény ze života německého patriciátu. Repro: Kapr 1955.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+262). . N Soubor:040.jpg(Část Bible svatováclavské (Praha 1677–1715). Bible česká zv. Svatováclavská (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jáchym Jan Kamenický 1677–1715). Titulní strana (za fol. *6) druhé části Starého zákona z roku 1712. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+315). . N Soubor:041.jpg(Saconovo vydání Bible (Lyon 1515). Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti (Lyon, Jacob Sacon 1515). Fol. 3a se stavbou babylonské věže (Gn 11, 4–5). Dřevořez Hanse Springinkleeho a Erharda Schöna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC I 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+294). . N Soubor:068.jpg(„Borgis“ švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+192). . N Soubor:054.jpg(Mistr ES: Elevace Maří Magdalény (mědiryt, Německo polovina 15. století). Jednolist nalepen na předním přídeští latinského rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. VII D 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 292). . N Soubor:426 b.jpg(Hřbet a přední deska vazby s redukovaným vzorem „éventail“ (Sasko 1646 a 1691). Zčernalá teletina na prkénkových deskách 340 x 210 mm, useň zdobena slepotiskem s bohatou rámovou kompozicí a dominantou. Filigránská výzdoba obou desek je shodná. Dominanta uprostřed zúženého zrcadla užívá na obou deskách vzor vějíře. Jak dokazuje letopočet 1646 v zrcadle zadní desky, vazba vznikla nedlouho po vytištění Bible, a to pro vlastníka MH. Jeho iniciály jsou patrné v zrcadle přední desky. Později však byly zde překryty zlacenými písmeny II a letopočet byl opraven na 1691. Hřbet se zapuštěnými vazy je rozdělen do dvou polí, která jsou pojednána jako zmenšená varianta výzdoby desek. Usňové záložky na obou) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+420). . N Soubor:094 a.jpg(Dvě strany Gutenbergovy Bible (Mainz ca 1454?–1455). Biblia latina (42 ř., Mainz, Johann Gutenberg ca 1454?–1455). Díl druhý s textem epištol sv. Pavla: vlevo fol. 270b epištola Filipským (Fp 1–2,5) a vpravo fol. 280a konec epištoly Filemonovi (Fm 11–25) a počátek epištoly Židům (Žd 1,1–14). Živá záhlaví, rubrikace, červený text, iniciály a drolerie doplněny ručně.. Repro: Kapr 1955.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+377). . N Soubor:083.jpg(Janszoon Laurens Coster (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. b3b z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+436). . N Soubor:524.jpg(Text antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1a a f3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+903). . N Soubor:097.jpg(Sweynheymův a Pannartzův tisk s malovanými a zlacenými doplňky (Roma 1469). Caesar, Gaius Iulius: Commentarii de bello Gallico. Commentarii de bello civili, ed. Johannes Andreae, episcopus Aleriensis (Roma, In domo Petri de Maximis [= Konrad Sweynheym et Arnold Pannartz] 1469). Fol. 66b s dílensky pracovanými iniciálami C(Oactus) a O(Mni). Zlatá písmena vystupují z bílého pásového pletence s červenou a žlutou podkresbou (srov. tutéž výzdobu na strahovské sign. DM II 19). Orientalizující pletenec je doplněn vegetabilními motivy. Barevné plochy i černé pozadí pletence jsou dekorovány drobnými bílými trojbody. Z levé části obou iniciál vybíhají krátké tupé rozviliny. U každé iniciály je na margu drobná reprezent) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+731). . N Soubor:558 a.jpg(Variantní titulní strany Kosořského tisku Práv (Praha 1550). Vlevo Ferdinand I.: Práva a zřízení zemská (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1550). Titulní strana s rozměrným císařským znakem nadnášeným dvěma gryfy (poslední slovo spodního privilegia zní „Maie:“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 22. Vpravo titulní strana jiného exempláře téhož vydání s úzkým vegetativním rámem okolo stejného císařského znaku (přítomnost rámu a způsob zkrácení „Maiestat“ čili posledního slova charakteristicky podtrhávané vyznačovací textury prozrazuje tiskařskou variantu této edice). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+802). . N Soubor:242.jpg(Kolo Štěstí na českém vydání Petrarky (Praha 1501). Petrarca, Francesco: Kniehy dvoje o lékařství proti Štěstí a Neštěstí (Praha, Tiskař Pražské bible 1501). Celostranný, amatérsky kolorovaný titulní dřevořez na fol. 1a (tvůrce se zdá být totožný se štrasburským ilustrátorem Pána rady 1505). V horní části je zpodoben Petrarca jako humanistický literát sedící u písařského pultu. Níže rozpracovaný antipodní motiv se týká proměnlivosti a pomíjivosti lidského údělu. Úděl je alegorizován kolem pohybujícím šesti postavami. Kolo, ovládané z oblaku všemohoucí rukou, některé osoby střídavě vynáší a jiné zase dočasně ponižuje. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovsk�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+349). . N Soubor:530.jpg(Therhoernenův tisk s nejstarším číslováním listů (Köln/R. 1470). Rolewinck, Werner: Sermo in festo praesentationis beatissimae Mariae Virginis (Köln/R., Arnold Therhoernen 1470). Fol. 1a opatřené číslicí 1 v polovině pravého okraje. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM IV 3/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 085). . N Soubor:256.jpg(Přední deska vazby Knihvazače „Práv českých“ (Praha 20. léta 16. století). Slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 280 x 200 mm. Vnější rám pokrývá rozvilinový ornament, vnitřní rám vyplňují násobené linky. Horní část zrcadla redukována dvěma vloženými poli se zlaceným nápisem QVINCVPLEX PSALTE || RIVM HIERONYMI. Zlacené zrcadlo rámováno opakovanými kolky rostlinného kandelábru. V nárožních filetových výplních umístěny velké kulovité rolničky. Uprostřed zrcadla je otisk kruhové plotny o průměru 70 mm s králem Davidem, okolo dominanty rozmístěny doplňkové kolky (svlačcový lístek a žalud). Výzdoba zadní desky má pouze rámovou kompozici. Hřbetní mezipole jsou ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+789). . N Soubor:293 b.jpg(Goltziův šerosvitový dřevořez (Antwerpen 1557). Goltzius, Hubert: Vivae omnium fere imperatorum imagines (Antwerpen, Gillis Coppens van Diest 1557). Vlevo titulní strana s raně manýristickou bordurou doplněnou nahoře Goltziovou bustou (bordura byla pořízena mědirytem, zelené horizontální šrafování a bílo-hnědý podklad vznikly otiskem dvou různě tónovaných dřevořezových štočků, centrální text je sázen). Vpravo fol. Ia čili A2a s portrétem římského císaře Gaia Julia Caesara (černé obrysové linie byly pořízeny mědirytem, barevné partie vznikly opět otiskem dvou různě tónovaných štočků, doprovodný text je reprodukován ze sazby). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna () (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+278). . N Soubor:281.jpg(Oděv indiánského náčelníka (Padua 1592). Bertelli, Pietro: Diversarum nationum habitus centum et quattuor iconibus in are incisis diligenter expressi item ordines duo processionum (Padua, Alciato Alciati – Pietro Bertelli 1592). Tabule 65. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+101). . N Soubor:518.jpg(Švabach Tiskaře Korandy (Praha 1492) a Friedricha Creussnera (Nürnberg 1488). Repro: Tobolka 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+367). . N Soubor:336.jpg(Monogram MC v Životě Adamově (Praha 1600). Život Adamův, aneb jinák od starodávna Solfernus (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1600). Fol. G6a archanděl Rafael a doktor Tartareus před nebeským soudem (dřevořez signován uprostřed levého okraje 1552 MC). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB VIII 48.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:450.jpg(Rotunda Nicolase Jensona (Venezia 1475). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+313). . N Soubor:444.jpg(Václav Vavřinec Reiner na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 87 otištěná z desky pro čtvrtý díl Pelclových Abbildungen (1782). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+341). . N Soubor:322.jpg(Příručka o křtu (Venezia 1520). Cathecuminorum liber juxta ritum curie Romane (Venezia, Gregorius de Gregoris 1520). Fol. 2b ve figurálním rámu, který je typický pro výzdobu breviářů a hodinek, umístěn dřevořez Zvěstování Panně Marii (monogram IA patří Giovannimu Andreovi Valvassorimu). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+373). . N Soubor:487.jpg(Singrienerovo archaické řešení titulní strany (Wien 1521). Aristoteles: Aristotelis tres De anima libri per Ioannem Argyropylum e graeco in latinum traducti (Wien, Johann Singriener st. 1521). Počáteční fol. A1a (názvové údaje nejsou ještě vyčleněny na samostatnou titulní stranu, impresum je pouze na poslední straně N6b). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+443). . N Soubor:493.jpg(Spindelerův signet v Martorellově románu (Valencia 1490). Martorell, Joanot: Tiraut lo Blanch (Valencia, Nikolaus Spindeler 1490). Fol. 1a s počátkem textu a bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie (nad pravým spodním rohem lovec s kopím, do trnité lodyhy zakomponována lesní zvířata). Na spodní liště dva lvi přidržují signet (nápisová páska nese jméno tiskaře „sPINdeLER NICOlAVS“). Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+376). . N Soubor:478.jpg(Tassův epos s Piazzettovými ilustracemi (Venezia 1745). Tasso, Torquato: Le Gerusaleme liberata … con le figure di Giambatista Piazzetta. Alla sacra real maesta die Maria Teresa (Venezia, Giambattista Albrizzi 1745). Piazzettova celostranná tabule k jednomu z Tassových zpěvů (jejich vydání představuje dle Radaeliho 1989 edici B). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+327). . N Soubor:120.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení dvanácterky se dvěma signaturami (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 15. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+438). . N Soubor:134.jpg(Emserův soukromý tisk (Dresden 1524). Emser, Hieronymus: Missae christianorum contra Lutheranam missandi formulam assertio (Dresden, Hieronymus Emser [Emser’s Privatpresse] 1524). Titulní strana s novozákonní symbolikou: v rozích atributy evangelistů (levá diagonála Matouš – Marek a pravá diagonála Lukáš – Jan), po bocích stojící sv. Pavel a Petr, dole uprostřed znak Drážďan. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+1 140). . N Soubor:567 c.jpg(Souvislosti mezi Grüningerovými ilustracemi (Strasbourg 1499–1502) a Pánem rady (Praha 1505). Nahoře zleva Terentius Afer, Publius: Comoediae (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Fol. CVIIa druhého vydání s ilustrací Mistra Grüningerova Terentia. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 3/3. Dole zleva Tento traktát jest o mládenci, kterýž jsa v štěstí zpychal a svévolně upadl v neštěstí [Pán rady] (Praha, Tiskař Pražské bible? 1505). Fol. A4b s obrázkem mládence u pana Povolila. Národní knihovna ČR (Praha), sign. Křiž LXXIII D 1 (= Cim D 96, deponát). Nahoře zprava Vergilius, Publius Maro: Opera (Strasbourg, Johann Grüninger 1502). Díl třetí, fol. IXa s hosp) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+210). . N Soubor:108.jpg(Mistr ulmského Terentia (Ulm 1486). Terentius, Publius Afer: Eunuchus (Ulm, Konrad Dinckmut 1486). Fol. b1b mládenec Phaedria rozmlouvá se sluhou Parmenem, vzadu vychází hetéra Thais. Repro: Schramm 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+394). . N Soubor:139.jpg(Ilustrace monogramisty EWA v Gioviově Kníze (Praha 1540). Giovio, Paolo: Kníha o věcech a způsobích národu tureckého (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1540). Dřevořezová tabule za textem přinášející nákres tureckého ležení. Značka EWA je na pravém kanonu v popředí, letopočet 1540 je nad sultánovým stanem uprostřed opevnění. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+441). . N Soubor:111.jpg(Rentzova ilustrace Bleiweisových tezí z aristotelovské filozofie (Praha 1738). Bleiweis, Jan: Gloriosissimi … gestis … Lotharingorum gentis … tractatibus de mundo, coelo et elementis … publice propugnavit … d. Joannes Ernestus S.R.I. comes de Bubna & Littitz (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Leopold Jan Kamenický 1738). Detail nesignované (Rentzovy?) tabule s armilární sférou za pag. 82. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+300). . N Soubor:037 b.jpg(Milichthalerovo vydání Bible (Nürnberg 1540). Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Nahoře ilustrace z fol. VIa Ukřižování (dřevořez Hanse Leonharda Schäufeleina), dole fol. LXXXa sedící Josue (dřevořez Erharda Schöna). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+419). . N Soubor:461.jpg(Schönfeldská litografie Otčenáše (Praha 1823). Das Gebeth des Herrn oder Vater unser … Modlitba Páně nebo Otčenáš (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld z Schönfeldu–dědici 1823). Pérová litografie za fol. A3 s ilustrací verše „Buď vůle Tvá …“ (lichvář zabavuje majetek zchudlé vdově). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XI 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+702). . N Soubor:474 a.jpg(Dvě strany dokládající vývoj italské typografie během 17. a 18. století. Vlevo Petronius de Caldanae, Marcus: Clodiados libri XII. christianissimo Ludovico Magno Galliae, Navarrae & regi invictissimo sacri (Venezia, Girolamo Albrizzi 1687). Pag. 1 s vlysem, iniciálou P(RAELIA) a počátkem díla, srovnávajícího francouzského krále Ludvíka XIV. s franským králem Chlodvíkem I. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Vico, Giambattista: De rebus gestis Antoni Caraphaei libri quatuor (Napoli, Felix Musca 1716). Pag. 1 s vlysem, iniciálou S(I qua) mezi panopliemi a předmluvou k dílu o vatikánském knihovníkovi 16. století Antoniovi Caraffovi. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:22 (rozdíl | historie) . . (+348). . N Soubor:307.jpg(Titulní bordura Ambrože Ledeckého (Praha 1570). Bible česká zv. Melantrichova, 4. vyd. (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1570). Titulní strana (bordura značena dole uprostřed kreslířovými iniciálami AL a dole vpravo řezáčem HS). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+663). . N Soubor:556 c.jpg(Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+572). . N Soubor:475.jpg(Roggův příspěvek alegorické ilustraci (Augsburg 1712). Prambhofer, Johann: Wunderseltsame, wahrhaffte, beynebens lächerliche Traum-Gesichter, von unterschiedlichen Stands- und Ambts- theils lob- theils schelt-würdigen Persohnen, mit biblischen Concepten, sittlichen Lehren, Historien und Fablen ausgeschmucket, wie auch mit schönen, curiosen Kupffern, … vermenget (Augsburg, Georg Schlütter-Martin Happach 1712). Tabule za pag. 163 se scénami vojenského života (dle předlohy Gottfrieda Rogga ryl Johann Christoph Steinberger). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+424). . N Soubor:313.jpg(Různé typy rokokových linek a tyčí (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. i4a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 f.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+320). . N Soubor:515.jpg(František Antonín hrabě Špork na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 49 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+393). . N Soubor:501.jpg(Stoupa (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 239, tabule IV. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+481). . N Soubor:267.jpg(Knihařské nářadí (Frankfurt/M.–Leipzig 1741–1764). Prediger, Christoph Ernst: Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl anweisende accurate Buchbinder und Futteralmacher (Frankfurt/M.–Leipzig, s. t. 1741–1764). Díl druhý (1744), tabule 11–12 za pag. 66. Zleva: hoblík (1), knihařská kostka (6), kolek (7), fileta (11). Vpravo: kolečko neboli rádélko (11). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HB V 56.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+214). . N Soubor:071.jpg(Callotova titulní strana tragédie o sultánovi Solimanovi (Firenze 1620). Bonarelli, Prosper: Il Solimano (Firenze, Pietro Cecconcelli 1620). Titulní strana s ilustračním leptem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 004). . N Soubor:449 a.jpg(Dvě verze Rosenmüllerova signetu (Praha 1740–1741). Vlevo Dvořák z Boru, Jan Václav: Apollo olim Admeti regis tutela, … sive Artium liberalium, scientiarumque studium artis typographae beneficio (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1740). Fol. A2a s tiskařským signetem rytým Michaelem Heinrichem Rentzem a s iniciálou S(Iqua) kreslenou monogramistou IBG (Apollo trůnící v oblacích). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BB I 20/2. Vpravo Rosenmüller, Karel František ml. (adr.): Als … Herr Carl Franz Rosenmüller … Anno MDCCXLI. den 25. Martii zum königlichen Hof=Buchdrucker allergnädigst declariret (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1741). Fol. )(2a s tiskařským signe) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+318). . N Soubor:529.jpg(Pronásledování katolíků ve Versteganově Theatru (Antwerpen 1588). Verstegan, Richard: Theatre des cruautez des hereticques de nostre temps (Antwerpen, Adrien Hubert 1588). Pag. 85 s vyobrazením persekuce v Anglii. Za kreslíře leptaného cyklu bývá považován Johann Wierix. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+568). . N Soubor:178 a.jpg(Začátek a konec Statut Arnošta z Pardubic, první knihy tištěné u nás (Plzeň 1476). Arnošt z Pardubic: Statuta synodalia (Plzeň, Tiskař Arnoštových Statut? 1476). Fol. 1a s ručně doplněnou iniciálou I(N) a fol. 60a s červeně natištěným čtyřřádkovým explicitem „Anno d[omi]ni millesimo q[au]dri[n]gentissimo septuage || simo sexto finita sunt ista Statuta p[ro]vincialia || feria sexta post S. Marci [26. IV. 1476] in Novaplzna de || impressione nova. Orate p[ro] impressore et cetera“.. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 39 F 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+464). . N Soubor:065.jpg(Springinkleeho bordura (Nürnberg 1515). Lucianus Samosatensis: De ratione conscribendae historiae, ex graeco in latinum traductus (Nürnberg, Friedrich Peypus 1515). Titulní strana s bordurou Hanse Springinkleeho (v popředí perspektivně ztvárněného prostoru je umístěn Peypusův signet). Totožnou borduru užil Peypus mimo jiné i v Plutarchově spisku De his, qui tarde a numine corripiuntur libellus (Nürnberg 1513). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:058.jpg(Madona stojící na půlměsíci (kolorovaný dřevořez, jižní Německo? ca 1470). Jednolist, připisovaný někdy Mistru ES, nalepen na předním přídeští latinského rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. XI E 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+252). . N Soubor:059.jpg(Ukřižování (těstový tisk, Strasbourg ca 1490). Ukřižování s asistenčními postavami Panny Marie a sv. Jana Evangelisty je kopií mědirytu Mistra ES. Nalepeno na fol. 70v latinského rukopisu Národní knihovna ČR (Praha), sign. XVI G 30b.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+249). . N Soubor:070.jpg(Komenského Praxis u Samuela Brewera (Levoča 1674). Bayly, Lewis: Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé (Levoča, Samuel Brewer 1674). Typografická titulní strana s invokací a ztrácející se sazbou. Repro: Valach 1987.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+258). . N Soubor:064.jpg(Baldungova bordura (Strasbourg 1510). Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus: Lectura aurea (Strasbourg, Johann Schott 1510). Titulní strana s bordurou Hanse Baldunga Griena (nápodoba architektonického obloku chmelovou a révovou lodyhou). Repro: Rath 1929.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+318). . N Soubor:514.jpg(Šmerhovského tisk Boccaccia (Praha 1519). Boccaccio, Giovanni: Velmi pěkná nová kronika … vo veliké milosti … Floria z Hispaní a jeho milé panně Biancefoře (Praha, Jan Šmerhovský 1519). Titulní dřevořez zobrazující příjezd zamilované dvojice. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 27 A 21.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+304). . N Soubor:500.jpg(První jazykově česká stereotypie (Leipzig 1843). Thomas a Kempis: Čtvero kněh o následování Krista Pána … z latinského přeložil … František Doucha (Leipzig, s. t. 1843). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BX VII 24.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+72). . N Soubor:528.jpg(Kaligrafická textura Lodovika Vicentina (Roma 557). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+663). . N Soubor:556 b.jpg(Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+694). . N Soubor:299.jpg(Zadní deska vazby knihvazače Sixta Stanhauera (Praha po 1553). Dnes už otřelým slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 180 x 108 mm. Rámová kompozice obou desek je shodná. Rám vyplňují válečkové bysty císařů, zrcadlo redukováno párem prázdných vložených polí a dvěma svislými pásy se stojící Grácií. Pásy nesou vlevo dole a vpravo uprostřed knihařovy iniciály SS (Sixt Stanhauer). Hřbet nezdoben. Dvě háčkové spony. Enchiridion christianae institutionis concilio provinciali Coloniensi editum (Antwerpen, Jan Steelsius 1553). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC III 101.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+627). . N Soubor:460.jpg(Schilhartova titulní bordura pro Novákův kalendář (Praha 1719?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti s. Vácslava … k létu Páně 1720 (Praha, Jiří Ondřej Laboun 1719?). Červeno-černá titulní strana se Schilhartovou bordurou dle předlohy Antona Franze Brechlera (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Později byl titulní štoček napodoben kreslířem A. Weisem a řezáčem F. Girschem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN XI 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+865). . N Soubor:312.jpg(Licí strojek ruční (Livourne 1772). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … premiere partie, seconde livraison en deux parties (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1772). Příloha 93, tabule II: vlevo složený strojek s pružinou přidržující matrici a s háky, pomocí nichž se zařízení rozebíralo. Nalévací otvor je nahoře uprostřed háků (jeho průřez viz figura 5 a 6 dole). Na obrázku vpravo nahoře dvě schémata předního a zadního dřevěného obložení se šrouby (figura 1/2 a 1/3). Pod tím levá a pravá polovina mosazného vnitřku: nalévací otvor (2A a 3A), dole sedlo (E), na něm spočívá matrice (M) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+405). . N Soubor:448.jpg(Rám z rokokových tyčí (Praha 1782). Josef II.: Zweyte Sammlung k. k. landesfürstlichen Verordnungen und Gesetze (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. František Augustin Höchenberger 1782). Titulní strana se třemi rokokovými tyčemi a vinětou (císařský znak s devízou „Rozděl a panuj“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CO II 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+376). . N Soubor:138.jpg(Robert Estienne nejst. (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. b3a z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+570). . N Soubor:609 a.jpg(Sedlčany na Willenbergově skice (1602?) a na dřevořezu pro Paprockého Diadochos (Praha 1602). Kresba na fol. 19r Willenbergova skicáře je datována 17. III. (1602?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DT I 30. Zjednodušený dřevořez byl zařazen na pag. 202 do Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Diadochos, id est Successio jinák Posloupnost knížat a králův českých (Praha, Jan Schumann–dědici 1602). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 36.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+370). . N Soubor:306.jpg(Titulní bordura monogramisty CK dle námětu Lucase Cranacha st. (Nürnberg? 1564). Hus, Jan – Jakoubek ze Stříbra: Postila … na evangelia, kteráž se čtou přes celý rok (Nürnberg?, s. t. 1564). Titulní strana (bordura značena u paty kříže monogramem CK). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 426). . N Soubor:338 a.jpg(Výchozí štoček Mistra Jákobova žebříku (Wittenberg 1529) a nápodoby u Melantricha (Praha 1547), Günthera (Prostějov 1545) a Sixta z Lerchenfelsu (Litoměřice 1626). Nahoře vlevo Luther, Martin: Deudsch Catechismus (Wittenberg, Georg Rhau 1529). Titulní strana s portálovou bordurou, dole ukřižovaný Kristus mezi dvěma lotry (tiskař Rhau štoček Mistra Jákobova žebříku užíval v letech 1527–1541). Nahoře vpravo Rhegius, Urban: Katechesis (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1547). Titulní strana se zmenšenou volnou kopií datovanou v levém horním štítku 1528. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HU V 48. Dole vlevo Rhegius, Urban: Rozmlouvání o krásném kázání, kte) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+416). . N Soubor:104.jpg(Ilustrace z Schöfferova tisku (Mainz 1492). Botho, Konrad: Cronecken der Sassen (Mainz, Peter Schöffer st. 1492). Folio se stojícím vládcem Franské říše Karlem I. Velikým a nově instalovanými biskupy. Kolorovaný dřevořez. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Nostická knihovna E 338 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+487). . N Soubor:110.jpg(Neuräutterova ilustrace Čechurových tezí o hydrografii (Praha 1724). Čechura, Honorius: Mare philosophicum thalassophilis ad perscrutandum propositum, seu Universa philosophia aristotelico-neutristica … in celeberrimo archi-episcopali Collegio … propugnate Josepho Wilibaldo S.R.I. comite Schaff-Gotsch (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1724). Rozkládací tabule s mapou moří před pag. 1 (rytina signována vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+511). . N Soubor:112.jpg(Frontispis fratera Dominika pro Pfalzovo Theatrum (Praha 1691). Pfalz z Ostryc, Kristián August: Theatrum gloriae, das ist Schauplatz der Ehren (Praha, Jiří Laboun st. 1691). Frontispis (pod nebesy s českými patrony u úpatí Hradčan fiktivní bitva mezi křesťany a Turky sledovaná klečícím arcidiakonem svatovítské kapituly Pfalzem). Signatura kreslíře a rytce Dominika v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BP IV 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 426). . N Soubor:338 c.jpg(Výchozí štoček Mistra Jákobova žebříku (Wittenberg 1529) a nápodoby u Melantricha (Praha 1547), Günthera (Prostějov 1545) a Sixta z Lerchenfelsu (Litoměřice 1626). Nahoře vlevo Luther, Martin: Deudsch Catechismus (Wittenberg, Georg Rhau 1529). Titulní strana s portálovou bordurou, dole ukřižovaný Kristus mezi dvěma lotry (tiskař Rhau štoček Mistra Jákobova žebříku užíval v letech 1527–1541). Nahoře vpravo Rhegius, Urban: Katechesis (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1547). Titulní strana se zmenšenou volnou kopií datovanou v levém horním štítku 1528. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HU V 48. Dole vlevo Rhegius, Urban: Rozmlouvání o krásném kázání, kte) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+702). . N Soubor:474 b.jpg(Dvě strany dokládající vývoj italské typografie během 17. a 18. století. Vlevo Petronius de Caldanae, Marcus: Clodiados libri XII. christianissimo Ludovico Magno Galliae, Navarrae & regi invictissimo sacri (Venezia, Girolamo Albrizzi 1687). Pag. 1 s vlysem, iniciálou P(RAELIA) a počátkem díla, srovnávajícího francouzského krále Ludvíka XIV. s franským králem Chlodvíkem I. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Vico, Giambattista: De rebus gestis Antoni Caraphaei libri quatuor (Napoli, Felix Musca 1716). Pag. 1 s vlysem, iniciálou S(I qua) mezi panopliemi a předmluvou k dílu o vatikánském knihovníkovi 16. století Antoniovi Caraffovi. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+192). . N Soubor:489.jpg(Skorynova Biblia rus’ka (Praha 1517–1519). Biblia rus’ka: Kniga svetovo Iova počinaetsja (Praha, Francisk Heorhij Skoryna 1517). Fol. 1a s počátkem předmluvy. Repro: Šamjakin 1990.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 492). . N Soubor:106.jpg(Přední deska vazby s pozdně gotickým kováním a sponami, snad ateliér Blasia Orgera (Tübingen poslední třetina 15. století). Prkénkové desky 440 x 280 mm potaženy žlutou vepřovicí se slepotiskem, jehož kompozice je na obou deskách stejná a shoduje se i s exemplářem Strahovské knihovny DM II 18 (Kyriss 1950). Úzkou borduru vyplňuje pás složený z kosých kolků lva a lilie (Hamanová – Nuska 1966 s ohledem na výskyt lva kladou původ vazby do Prahy). Rozměrné zrcadlo je pokryto diagonálně se křížícími dvojlinkami (v průsečících šestilístky). Mezipole vyplněna kulatými kolky (páv na půlměsíci s hvězdným nebem, orel a rozeta). Na každé desce čtyři deltoidní nárožnice (plocha základny pokryta rostlin) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:310.jpg(Hollarův lept oděvů anglických žen (London, patisk po 1800). Hollar, Václav: Theatrum mulierum sive Varietas atque differentia habituum foeminei sexus (London, Henry Overton post 1800). Tabule 11–12 s patiskem původních desek pro první vydání (London 1643).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+978). . N Soubor:476.jpg(Zadní deska malované vazby se vzorem „mosai*que“ (Německo před polovinou 18. století). Lepenkové desky 176 x 117 mm i hřbet potaženy postříbřenou kozinkou, později přetřenou namodro. Na kozinku je nalepena rokoková bordura z hnědé tenčené teletiny, přecházející na obou přídeštích v záložky. Teletinová bordura vznikla vykrojením raznicí. Některé segmenty mušlového ornamentu jsou zlacené štětcem, některé omalované červeně. Jako spojnice nárožního kolku (kolébače) slouží zeleně malované girlandy s růžičkou. Teletina na podélných hranách obou desek zdobena barevnou pletencovou linkou. Přídeští a předsádky vylepeny modrým papírem. Zlacená ořízka u hřbetu zdobena cizelováním. Kaukol, ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+366). . N Soubor:462.jpg(Schönfeldův tisk Thámovy Obrany (Praha 1783). Thám, Karel Hynek: Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld z Schönfeldu 1783). Titulní strana s vinětou, jejímž původcem je pravděpodobně Jan Berka. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VII 47/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+263). . N Soubor:304.jpg(Titulní bordura dle námětu Lucase Cranacha st. (Wittenberg 1562). Luther, Martin: Tomus secundus omnium operum (Wittenberg, Lorenz Schwenck 1562). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HC I 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+546). . N Soubor:264.jpg(Klížení papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 246, tabule XI (vlevo u kádě řemeslník s klížící knihou v ruce, za ním lisování klíženého papíru, vpravo nahřívání a filtrování klihu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 e.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+521). . N Soubor:502.jpg(Strachowského rytina Šporkova Herkommana (Schweidnitz 1723?). Hancke, Gottfried Benjamin: Beschreibung des im Königreich Böhmen an der Elbe gelegenen Kuckus-Bades (Schweidnitz, Johann Christian Müller 1723?). Fol. 17a s ryteckou reprodukcí Braunovy sochy Herkommana, symbolu boje římského práva s právem přirozeným (rytcova signatura je vlevo od piedestalu s pokořenou justiniánskou právnickou literaturou). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 004). . N Soubor:449 b.jpg(Dvě verze Rosenmüllerova signetu (Praha 1740–1741). Vlevo Dvořák z Boru, Jan Václav: Apollo olim Admeti regis tutela, … sive Artium liberalium, scientiarumque studium artis typographae beneficio (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1740). Fol. A2a s tiskařským signetem rytým Michaelem Heinrichem Rentzem a s iniciálou S(Iqua) kreslenou monogramistou IBG (Apollo trůnící v oblacích). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BB I 20/2. Vpravo Rosenmüller, Karel František ml. (adr.): Als … Herr Carl Franz Rosenmüller … Anno MDCCXLI. den 25. Martii zum königlichen Hof=Buchdrucker allergnädigst declariret (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1741). Fol. )(2a s tiskařským signe) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+421). . N Soubor:270.jpg(Symbolický trojlístek nejstarších německých tiskařů (Leipzig 1740). Gessner, Christian Friedrich: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740–1745). Díl první (1740), tabule za pag. 58 s mědirytovými portréty Gutenberga, Fusta a Schöffera. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY II 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+224). . N Soubor:066.jpg(Cranachova bordura (Wittenberg 1545). Melanchthon, Philipp: Loci theologici recens recogniti (Wittenberg, Peter Seitz 1545). Titulní strana s bordurou Lucase Cranacha ml. (biblické výjevy). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+667). . N Soubor:099.jpg(Kobergerův tisk s malovanými a zlacenými doplňky (Nürnberg 1481). Pius II., papa: Epistolae familiares (Nürnberg, Anton Koberger 1481). Fol. 8a s dílensky pracovanou vícebarevnou iniciálou I(Vlianus) ve výšce 15 řádků (69 x 64 mm). Korpus písmene s růžovým akantem je umístěn ve zlatém pásu na tmavě zeleném perspektivním pozadí. Z dříků iniciály vybíhají krátké rozdvojené drolerie. Pravý a spodní okraj strany pokrývá jiná, mnohem bohatší a částečně zlacená drolerie s vegetativními rozvilinami a kolowratským erbem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+331). . N Soubor:258.jpg(Kalendář s rodopisnými doplňky ilustrovaný Danielem Chodowieckým (Lauenburg 1783?). Königl. Gros-britth. genealogischer Kalender auf das Jahr 1784 (Lauenburg, Johann Georg Berenberg 1783?). Frontispis a rytá titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CK IX 65.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+482). . N Soubor:072.jpg(Frontispis fratera Carola pro Sannigovu Scholu (Praha 1687–1688). Sannig, Bernard: Schola controversistica seu Controversiae universae (Praha, Jan Mikuláš Hampel 1687–1688). Frontispis (Svatá Trojice a apoštolové osvěcují papeže Jana XIV. a církevní Otce, např. sv. Bernarda a sv. Jeronýma, pod nimi poražení jinověrci). Signováno vlevo dole „fr. Carolus sc:“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BJ V 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+568). . N Soubor:178 b.jpg(Začátek a konec Statut Arnošta z Pardubic, první knihy tištěné u nás (Plzeň 1476). Arnošt z Pardubic: Statuta synodalia (Plzeň, Tiskař Arnoštových Statut? 1476). Fol. 1a s ručně doplněnou iniciálou I(N) a fol. 60a s červeně natištěným čtyřřádkovým explicitem „Anno d[omi]ni millesimo q[au]dri[n]gentissimo septuage || simo sexto finita sunt ista Statuta p[ro]vincialia || feria sexta post S. Marci [26. IV. 1476] in Novaplzna de || impressione nova. Orate p[ro] impressore et cetera“.. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 39 F 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+273). . N Soubor:067.jpg(Architektonická „plavající“ bordura (Venezia 1605). Chiabrera, Gabriello: Rime … parte prima (Venezia, Sebastian Combi 1605). Titulní strana prvního dílu v poměrně symetrické architektonické borduře s tiskařovým signetem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+197). . N Soubor:073.jpg(Caxtonova anglická verze Ezopových bajek (Westminster 1484). Aesopus: Vita et fabulae, angl. (Westminster, William Caxton 1484). Fol. 53a s bajkou o žábě a volovi. Repro: William Caxton 1976.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+455). . N Soubor:271.jpg(Sazečský a tiskařský provoz (Leipzig 1740). Gessner, Christian Friedrich: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740–1745). Díl první (1740), rozkládací frontispis (letopočty 1540 nad dveřmi a 1640 i 1740 na obou lisech upomínají na jubilejní oslavy Gutenbergova vynálezu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY II 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+300). . N Soubor:259.jpg(Vnitřní titul bratrského kancionálu (Kralice? 1615). Písně duchovní evangelistské z Písem svatých (Kralice? Tiskárna bratrská? 1615). Pag. 549 jako vnitřní titul Žalmů v architektonické borduře signované IB po bocích spodního biblického citátu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+714). . N Soubor:098.jpg(Jensonův tisk s malovanými a zlacenými doplňky (Venezia 1472). Plinius Secundus, Gaius senior: Historia naturalis, ed. Johannes Andreae, episcopus Aleriensis (Venezia, Nicolas Jenson 1472). Fol. 21a s dílensky pracovanou vícebarevnou, perspektivně orámovanou iniciálou M(VNDVM) ve výšce 12 řádků (70 x 70 mm). Korpus písmene je akantový, pozadí částečně zlacené a částečně jednobarevné se zlaceným ornamentem. Iniciála je doplněna bohatou, zčásti zlacenou vegetativní drolerií. Další iniciály doplněny červeně a modře, v textu červené podtrhávání a červená rubrikace. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM I 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+215). . N Soubor:265.jpg(Klugova edice Husových dopisů (Wittenberg 1537). Hus, Jan: Etliche Brieve … aus dem Gefengnis zu Costentz an die Behemen geschrieben (Wittenberg, Josef Klug 1537). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+454). . N Soubor:503.jpg(„Mittel“ antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d3a a f4a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+281). . N Soubor:517.jpg(Štyrsův tisk Nového zákona (Mladá Boleslav 1525). Nový zákon (Mladá Boleslav, Jiřík Štyrsa 1525). Fol. b6a s iniciálou K(Nihy) a nápisovou páskou pro Kristův rodokmen. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+317). . N Soubor:305.jpg(Titulní bordura Antonia Sylvia dle námětu Lucase Cranacha st. (Jena 1600). Luther, Martin: Tomus secundus omnium operum (Jena, Tobias Steinmann 1600). Titulní strana (bordura značena u paty kříže monogramem AS). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BH IV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+663). . N Soubor:556 a.jpg(Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 d.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+432). . N Soubor:311.jpg(Frontispis Indexu Benedikta XIV. (Roma 1758). Index librorum prohibitorum … Benedicti XIV. pontificis maximi iussu recognitus, atque editus (Roma, Typographia Camerae apostolicae 1758). Ilustrační frontispis s námětem pálení knih pochází z interfoliovaného exempláře snad z majetku a s poznámkami Antonína Koniáše. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. EZ II 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+364). . N Soubor:463.jpg(Schönspergerova bibliofilie Theuerdank (Augsburg 1517). Maximilian I., Kaiser: Die geuerlicheiten und einsteils der Geschichten des … Helds und Ritters herr Tewrdannckhs neboli Theuerdank [ed. Melchior Pfinzing] (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1517). Fol. F1a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ XI 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+570). . N Soubor:609 b.jpg(Sedlčany na Willenbergově skice (1602?) a na dřevořezu pro Paprockého Diadochos (Praha 1602). Kresba na fol. 19r Willenbergova skicáře je datována 17. III. (1602?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DT I 30. Zjednodušený dřevořez byl zařazen na pag. 202 do Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Diadochos, id est Successio jinák Posloupnost knížat a králův českých (Praha, Jan Schumann–dědici 1602). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 36.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:488.jpg(Sixtova oslava císaře Ferdinanda II. (Litoměřice 1626). Sixt z Lerchenfelsu, Jan: Trino et uni laus, honor, virtus, gloria, triumphus et victoria … Divi Ferdinandi Austriaci: ejus nominis Romanorum imperatoris, secunde secundi (Litoměřice, Jan Sixt z Lerchenfelsu 1626). Závěrečné fol. T2a s pletencovou vinětou a impresem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FF I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 426). . N Soubor:338 b.jpg(Výchozí štoček Mistra Jákobova žebříku (Wittenberg 1529) a nápodoby u Melantricha (Praha 1547), Günthera (Prostějov 1545) a Sixta z Lerchenfelsu (Litoměřice 1626). Nahoře vlevo Luther, Martin: Deudsch Catechismus (Wittenberg, Georg Rhau 1529). Titulní strana s portálovou bordurou, dole ukřižovaný Kristus mezi dvěma lotry (tiskař Rhau štoček Mistra Jákobova žebříku užíval v letech 1527–1541). Nahoře vpravo Rhegius, Urban: Katechesis (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1547). Titulní strana se zmenšenou volnou kopií datovanou v levém horním štítku 1528. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HU V 48. Dole vlevo Rhegius, Urban: Rozmlouvání o krásném kázání, kte) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+217). . N Soubor:113.jpg(Dřevoryt (Praha 1846). Veleba, Václav František: Die berühmte Prager Karls-Brücke und ihre Statuen (Praha, Josef Jan Rudl 1846). Nesignovaný dřevoryt staré lípy u Karlova mostu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 461). . N Soubor:107.jpg(Přední deska vazby s pozdně gotickým kováním a sponami (Nürnberg? před 1524). Hnědá teletina na prkénkových deskách 435 x 278 mm zdobena slepotiskem rámové kompozice členěné trojlinkou (tenká, tlustá, tenká). Vnější rám přední desky pokryt válečkem s členitou rozetou a holí obtočenou stylizovaným listovím, vnitřní rám zdoben kolkem (srdce probodnuté šípem). Střední část kompozice vyplněna třemi vertikálními pruhy s kolkovou výzdobou. Zadní deska má vnější rám shodný, po něm následuje mohutné vpadlé pole s květinovým kolkem. Zrcadlo je až na několik otisků rozet prázdné. Na obou deskách se zachovaly mosazné ochranné prvky: osm nárožních a dvě středové knoflíkové pukly, čtyři ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+427). . N Soubor:574 b.jpg(Toryho traktát Champfleury (Paris 1529). Tory, Geoffroy: Champfleury … l’art et science de la deue & vraye proportion des lettres attiques (Paris, Geoffroy Tory 1529). Díl druhý, fol. XVIIIb–XIXa s nákresy verzál promítnutých dle teorie Leonarda da Vinciho do symetrických proporcí lidského těla. Repro: Geoffroy Tory, Champfleury, ed. Gustave Cohen, Paris 1931 (Národní knihovna ČR (Praha), sign. 4 A 693).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+502). . N Soubor:183 a.jpg(Tři strany Korandova Traktátu (Praha? 1493). Koranda, Václav ml.: Traktát o velebné a božské svátosti oltářní (Praha?, Tiskař Korandy? 1493). Fol. 1a s nejstarší titulní stranou tištěnou česky. Fol. 1b s nejstarším obsahem tištěným česky. Fol. 2a s amatérsky doplněnou iniciálou M(Vdrost) na akantovém pozadí. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 1 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+400). . N Soubor:103.jpg(Ilustrace z Ratdoltova tisku (Augsburg 1488). Thurócz, Johann (János): Chronica Hungarorum (Augsburg, Erhard Ratdolt 1488). Fol. o2b s trůnícím Zikmundem, císařem římským a králem uherským. Kolorovaný dřevořez. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Křivoklát 22 f 1 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+250). . N Soubor:117.jpg(Dürerova učebnice Etliche Underricht (Nürnberg 1527). Dürer, Albrecht: Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloß und Flecken (Nürnberg, [Hieronymus Andreae] 1527). Titulní strana se znakem Ferdinanda I. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+549). . N Soubor:026 a.jpg(Bajka o lvu a krkavci v Directoriu (Strasbourg ca 1489) a v Konáčově Pravidle (Praha 1528). Vlevo Johannes de Capua: Directorium humanae vitae, lat. (Strasbourg?, Johann Prüss st. ca 1489). Fol. d4a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. S LXXXI d 11. Vpravo Johannes de Capua: Pravidlo lidského života jinak Podobenstvie starých mudrcuo (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1528). Fol. E3a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+564). . N Soubor:498.jpg(Steenova ilustrace Crasiova Specula (Praha 1672). Crasius, Louis: Speculum dominicae passionis, to jest Zrcadlo pašijové (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1672). Pag. 12 mezi postavami křesťanských Ctností trpící P. Maria před křížem, v oblacích sv. Jan Křtitel, Kristus a sv. Augustin. Vlevo dole signován malíř a kreslíř „N. v. Hoÿ, S.C.M. pic. & delin.“, v pravém spodním rohu rytec „F. v. der Stein, S.C.M. sculp.“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 111.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+241). . N Soubor:315.jpg(Dvě vývojové etapy Senefelderova litografického lisu (Wien–München 1818). Senefelder, Alois: Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerey (Wien–München, Karl Thienemann 1818). Repro dle Národní knihovna ČR (Praha), sign. 4 C 1331.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+149). . N Soubor:329.jpg(Mapa světa v Brandisově Rudimentu (Lübeck 1475). Rudimentum novitorum (Lübeck, Lucas Brandis 1475). Detail fol. 86a. Repro: Bagrow-Skelton 1964.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+877). . N Soubor:063 a.jpg(Přední a zadní deska vazby řezané (Čechy přelom 14. a 15. století). Hnědá hovězina na prkénkových deskách 313 x 215 mm. Přední a zadní deska ohraničena širokou bordurou zaplněnou pravoúhle ohýbanými snítkami (levé a pravé pole) a stylizovanými draky, z jejichž tlam vyrůstají kopinaté listy (horní a dolní pole bordury). Obě zrcadla puncována. V předním je pětiřádkový nápis „ave m || aria g || racia || plena || domi[ni]“, zadní zrcadlo je členěno diagonálně se křížícími pásy s listovou výzdobou. Všechny nárožní a středové pukly i dvě spony odstraněny. V horní části přední desky soudobý papírový štítek s bibliografickými údaji. Hřbet byl v 18. století přetřen bílou barvou. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+741). . N Soubor:467.jpg(Přední deska vazby „praemium scholasticum“ (Francie přelom 17. a 18. století). Hnědá teletina na lepence 187 x 123 mm, useň na obou deskách zdobena zlaceným slepotiskem shodné kompozice. Tento typ je nazýván reliure fleurdelisée, neboť zrcadlo vymezené úzkou bordurou pokrývá vzor semis z lilií (totožné vzorování je i na hřbetu). V nárožních polích a uprostřed obou desek prostoupená písmena PS (praemium scholasticum). Zlacené hrany desek. Přídeští a předsádky vylepeny tragantovým (hřebenovým) papírem. Zlacená ořízka. Mercerius, Nicolaus: De conscribendo epigrammate (Paris, s. t. 1653). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ III 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+722). . N Soubor:473.jpg(Stvoření člověka z Scheuchzerovy Kupfer-Bibel (Augsburg–Ulm 1731). Scheuchzer, Johann Jakob – Pfeffel, Johann Andreas st.: Kupfer-Bibel, in welcher die Physica sacra, oder geheiligte Naturwissenschaft derer in H. Schrifft vorkommenden natürlichen Sachen deutlich erklärt (Augsburg–Ulm, Christian Ulrich Wagner 1731–1735). Díl 1, tabule 23 Stvoření člověka dle Gn 1, 26–27. Kreslíř centrálního obrazu Johann Melchior Füssli, kreslíř bordury s alegorií Smrti Johann Daniel Preissler, rytec ústředního výjevu Jakob Andreas Fridrich st., rytec legendy Johann Christoph Steinberger. Nakladatelem a rytcem většiny ostatních obrazů byl Johann Andreas Pfeffel st. NK Praha, sign. 65 A 31/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+663). . N Soubor:556 e.jpg(Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+811). . N Soubor:301.jpg(Přední deska vazby knihvazače Pavla Gutsche (Praha 1578). Slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 238 x 170 mm. Zrcadlo přední desky bezezbytku vyplněno zlaceným supralibros Jiřího Mehla ze Střelic s letopočtem 1578. Vnější rám vyplňují válečky s bystami starověkých učenců, vnitřní rám tvoří polopostavy křesťanských Ctností doplněných na dvou místech štítkem s prostoupenými iniciálami PG (Pavel Gutsch). Rámová kompozice zadní desky shodná, zrcadlo je redukováno dvěma svislými ornamentálními pásy. Hřbet nezdoben. Dvě háčkové spony. Jansenius, Cornel: Paraphrases in omnes psalmos Davidicos (Louvain, Peter Zangrius 1574). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – St) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Soubor:261.jpg(Canisiův Velký katechismus v Quentellově edici (Köln/R. 1586). Canisius, Petrus S.: Opus catechisticum sive De summa doctrinae christianae … Editio tertia (Köln/R., Johann Quentell–Erben 1586). Titulní strana s Kristovým poprsím v medailonu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+556). . N Soubor:249.jpg(Dürerova druhá kopie „Basilejského Jeronýma“ (Lyon 1508). Hieronymus S.: Inventarium primae (secundae) partis aepistolarum (Lyon, Jacob Sacon 1508). Dřevořez na fol. a1a (titulní strana prvního dílu) opakující se ještě na fol. bb6b druhého dílu. Obraz sedícího světce vytahujícího trn ze lví tlapy se objevil poprvé v Jeronýmově Liber epistolarum (Basel 1492). V pořadí první, drobně se lišící kopie byla zařazena do basilejské reedice 1497, druhou kopii otiskl Sacon 1507, 1508 a 1513. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:513.jpg(Škrétova spolupráce na Tannerově Societas Jesu (Praha 1675). Tanner, Matěj: Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem militans (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan Mikuláš Hampel 1675). Pag. 305 s vyobrazením mučednické smrti tří jezuitských misionářů v Japonsku 1622 (kreslíř Škréta signován iniciálami „C.S.d.“ vlevo pod legendou, rytec Melchior Küssel st. „M.K.f.“ vpravo). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (500 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).