Příspěvky uživatele

Z Encyklopedie knihy
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (250 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+358). . N Soubor:621.jpg(Fuggerův vzorník (Nürnberg 1553). Fugger, Wolfgang: Ein nutzlich und wolgegrundt Formular manncherley schöner Schriefften (Nürnberg, Wolfgang Fugger 1553). Fol. c1a s vyobrazením správného držení pera (frakturový text je součástí dřevořezu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+310). . N Soubor:184.jpg(Poslední soud v ilustrovaném Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Celostranný anonymní kolorovaný dřevořez na fol. 1b. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN IV 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+310). . N Soubor:386.jpg(Oujezdeckého tisk Brikcího Práv českých (Litomyšl 1536). Brikcí z Licka: Práva městská (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1536). Fol. B4b s dřevořezem zasedání zemského sněmu za přítomnosti panovníka (v levém spodním rohu špatně čitelný letopočet 1536). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+73). . N Soubor:153.jpg(Fraktura z tisku Albrechta Dürera (Nürnberg 1522). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+314). . N Soubor:147.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení jednoho dvoulistu folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 2. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+436). . N Soubor:423.jpg(Titulní strana Merianovy české Topografie (Frankfurt/M. 1650). Zeiller, Martin – Merian, Matthäus st.: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung (Frankfurt/M., Matthäus Merian st.? 1650). Celorytá titulní strana s alegorickou bordurou. Rytcem byl bezpochyby člen Merianovy rodiny. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HS I 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+288). . N Soubor:345.jpg(Tisk Milichthalerových dědiců (Olomouc 1592). Acta et constitutiones synodi Olomucensis anno Domini M.D.LXXXXI. … habitae et celebratae (Olomouc, Bedřich Milichthaler–dědici 1592). Titulní strana (v renesanční nice leží Beránek s korouhví). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+691). . N Soubor:392.jpg(Parergon dle Reinerova návrhu (Augsburg 1726). Müller, Johann Christoph – Wieland, Johann Wolfgang: Mappa chorographica novissima et completissima totius Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egrano … redacta et … exhibita â Joh. Christoph. Müller … A. C. M.DCC.XX. hanc in formam reducta a% Ioh. Wolfg. Wieland, … 1726 (Augsburg 1726). Levé horní čtyři sekce tzv. „Střední“ Müllerovy mapy s pohledem na Hradčany a Karlův most, v oblacích zemský patron sv. Václav. Reinerovu kresebnou předlohu reprodukoval mědirytem Hieronymus Sperling. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. A-2589.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+252). . N Soubor:437.jpg(Signet dědiců Johanna Quentella (Köln/R. 1552). Johannes de Ruisbroek: Opera omnia … latine per F. Laurentium Surium (Köln/R., Johann Quentell–Erben 1552). Titulní strana se signetem (Samson zápasící se lvem). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:351.jpg(Montalegreho ilustrace pro Lebensbeschreibung (Praha? 1725). Bourgoing de Villefore, Joseph Franc*ois? Weltz, Justin Ernst von?: Lebensbeschreibung der heiligen Altväter … Das Leben derjenigen Frauenspersonen (Praha?, Tiskárna arcibiskupská, fa Wolfgang Wickhart 1725). Díl první, tabule za pag. 114 s vyobrazením sv. Arsenia (signatura rytce vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+614). . N Soubor:594.jpg(Davidova mapa Čech (Praha 1819). David, Martin Alois: Mapa Království českého (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa František Vetterle z Wildenbrunnu 1819). Mapu zpracovanou kartograficky Martinem Aloisem Davidem ryl Jan Berka pro Dlabačovu topografii Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež (Praha 1818). Postdatovaná mapa byla „reysowaná od Hugona Wácslava Seykory kanownjka strahowského 1819 … nákladem P. P. Benesse Jana Nepom. Pfeifera, oppata klasstera Strahowského“. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha) Praha, sign. A-4066.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:379.jpg(Oceloryt (Praha 1842). Gerle, Wolfgang Adolf: Bilder aus Böhmens Vorzeit (Praha, Bohumil Haase–Synové 1842). Tabule za pag. 72 s pohledem na Trosky. Kreslil pražský malíř Karel Würbs, v Karlsruhe ryli Karl Ludwig Frommel a B. Winklers. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO VII 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 c.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+458). . N Soubor:557.jpg(Titulní strana Severinova tisku Lutherova Kázání (Praha 1520). Luther, Martin: Kázání … na desatero přikázání Boží, kteréž lidu obecnému zjevně v městě Witemberce kázal jest (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1520). Titulní bordura s Mojžíšem, Evou a Adamem, dole Saul (Pavel) na cestě do Damašku zasažen nebeským světlem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 12/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:231.jpg(Mistr Grüningerova Terentia (Strasbourg 1499). Sibylla, Bartholomaeus: Speculum peregrinarum quaestionum (Strasbourg, Johann Grüninger 1499). Titulní strana s dřevořezem, jehož tvůrce je nazýván Mistr Grüningerova Terentia: nahoře scéna ze Starého zákona (prvotní hřích), dole paralela z Nového zákona (Vzkříšení). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM VI 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+487). . N Soubor:580.jpg(Tscherningova rytina ve Wanckeho oslavě (Hradec Králové 1726). Wancke, Bernard: Mons praemonstratus oder Vorgewiesener Berg (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1726). Pag. 96 a následující tabule s Pannou Marií Hradišťskou (autor kresebné předlohy Martin Antonín Lublinský signován vlevo dole, rytec Tscherning vpravo dole). Je to mladší vydání díla vzniklého 1679. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JM II 47.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+280). . N Soubor:219.jpg(Kerverovy Hodinky (Paris 1507). Horae beatae Mariae Virginis ad usum Romanum (Paris, Thielman Kerver st. 4. V. 1507). Fol. a8b sv. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem (kovoryt). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AI V 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+159). . N Soubor:225.jpg(Tanec Smrti v tiskárně a u knihkupce (Lyon 1499). Danse macabre (Lyon, Matthias Huss 1499). Detail liniového dřevořezu z fol. b1a. Repro: Faulmann 1882.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+277). . N Soubor:543.jpg(Magniniho výpravné orámování dedikace (Venezia 1757). Dante Alighieri: La divina commedia (Venezia, Antonio Zatta 1757–1758). Vol. 1 (1757), fol. 2b s rytým věnováním ruské císařovně Alžbětě I. Petrovně. Rytcem byl G. Magnini. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+67). . N Soubor:033.jpg(Bastarda Tiskaře Pražské bible (Praha 1488). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 g.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+470). . N Soubor:619 b.jpg(Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+179). . N Soubor:027.jpg(Vyobrazení Ezopa od Mistra ulmského Boccaccia (Ulm ca 1476–1477). Aesopus: Vita et fabulae (Ulm, Johann Zainer st.. ca 1476–1477). Rub titulního listu. Repro: Schramm 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 g.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 f.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 f.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 d.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+184). . N Soubor:032.jpg(Dvě bastardy Tiskaře Arnoštových Statut po 1476. Nahoře abeceda z Kroniky trojánské (Plzeň po 1476), dole z Nového zákona se signetem (Plzeň? po 1476). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:218.jpg(Hlazení a lisování hotového papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 248, tabule XIII. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+571). . N Soubor:272 a.jpg(Šalomoun a Markolt (Leipzig ca 1490, Praha ca 1755–1767). Vlevo Salomon et Marcolphus [též Dialogus Salomonis et Marcolphi] (Leipzig, Konrad Kachelofen ca 1490). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Kronika velmi kratochvilná o rozmlouvání krále Šalomouna nejmoudřejšího s Markoltem, obličeje velmi škaredého (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+406). . N Soubor:230.jpg(Vlys monogramisty IK ve Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615–1620). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Jan Ctibor Kbelský 1620). Díl druhý (1620), detail z rubu titulního listu. Vlys značen „IK 1620“ v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+531). . N Soubor:542.jpg(Schantzova titulní rokajová viněta (Praha 1755). Kristián z Koldína, Pavel: Práva městská Království českého (Praha, František Hynek Kirchner 1755). Titulní strana s mušlovitou a plaménkovou rokají doplněnou českým lvem v kartuši, personifikovanou Spravedlností a Hojností držící příslovečný roh (starořecká bohyně Gáia? Démétér?). Mědiryt dle vlastní kresby provedl Christian August Schantz. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CG III 9.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+385). . N Soubor:436.jpg(Püschelova ilustrace Janovkovy Cesty (Praha 1740?). Janovka, Petr: Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. František Slánský 1740?). Tabule za pag. 136 (mouchy obtěžující lva). Signováno vpravo dole pod kartuší „P.sc.“ (dle signatury „Püschel“ na frontispisu usuzujeme na Johanna Georga Püschela). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+239). . N Soubor:378.jpg(Balzerovy obrazy Starého zákona (Praha po 1818?). Balzer, Jan Jiří: 60. biblische Geschichte des Alten (Neuen) Testaments (Praha, Jan Jiří Balzer – Řehoř Balzer po 1818?). Celorytá titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+391). . N Soubor:581.jpg(Turečkův tisk Nebeklíče s ilustrací monogramisty WT (Litomyšl 1790). Martin von Cochem: Nový nebeklíč (Litomyšl, Václav Vojtěch Tureček 1790). Pag. 876–877 dřevořez monstrance nadnášené andílky pod baldachýnem (velmi vyčerpaný štoček signován v pravém dolním rohu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ED X 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+497). . N Soubor:344.jpg(Tisk Bedřicha Milichthalera (Olomouc 1576). Georgijević, Bartolomej: O začátku panování tureckého [přeložil Jan Mirotický] (Olomouc, Bedřich Milichthaler 1576). Fol. E4a Osman, úvodní dřevořez z portrétní galerie tureckých sultánů. Dřevořez je signován IC (dole vlevo od středu I, napravo od středu C). Zda tyto iniciály souvisejí s moravským monogramem ICS, nevíme. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AP IX 95/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:350.jpg(Kaukolův chalkograf exkluzivního tisku Christlicher Seelen-Schatz (Bonn? 1729?). Kaukol, Maria Josef Klemens: Christlicher Seelen-Schatz außerlesener Gebetter (Bonn?, s. t. 1729?). Celoryté fol. 7a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ I 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 b.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+354). . N Soubor:387.jpg(Ozdůbky v Krabatově vzorníku (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [7a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCLXI. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+368). . N Soubor:393.jpg(Patent Maxmiliána II. o minci a stříbru (Wien 1567). V Království českém, na Moravě, Slezsku a Lužici se zakazuje výměna starých říšských mincí, tavení a falšování a vývoz stříbra ze země (Vídeň 25. listopadu 1567). Papír s tištěným textem a pečetí, podepsán Maxmilián II., Volf z Vřesovic a jiní. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+484). . N Soubor:422.jpg(Titulní strana obrazové publikace k uctění památky Mořice Učeného (Kassel–Frankfurt/M. 1635–1638). Monumentum sepulcrale, ad … domini Mauritii Hassiae Landgravii, comitis … principis … memoriam gloriae sempiternam erectum (Kassel–Frankfurt/M., Johann Ammon 1635–1638). Bd. 1 (1638), celorytá titulní strana s erbem zesnulého lantkraběte Mořice Učeného, personifikovanou Vytrvalostí a Vírou a vedutou sídelního Kasselu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+86). . N Soubor:152.jpg(„Gebetbuchfraktur“ Johanna Schönspergera st. (Augsburg 1514). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+262). . N Soubor:608.jpg(Fiktivní pohled na Prahu v patisku Schedelovy Kroniky (Augsburg 1496). Schedel, Hartmann: Liber chronicarum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1496). Fol. 318a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+346). . N Soubor:146.jpg(Společná značka FM 1557 DH (Olomouc 1556–1557). Bavorovský, Tomáš: Postila česká aneb Kázání a vejklady na evangelia (Olomouc, Jan Günther 1556–1557). Fol. 1b s erbem donátora Viléma z Rožmberka (jezdecký motiv a devíza Festina lente). Společná značka původců a vročení je umístěno napravo od zadních nohou koně.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+514). . N Soubor:634.jpg(Zoologická kompendia Konrada Gesnera (Zürich 1557–1563). Zleva Gesner, Konrad: Vogelbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1557). Titulní strana. Gesner, Konrad: Thierbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1563). Titulní strana. Gesner, Konrad: Fischbuch (Zürich, Christoph Froschauer st. 1563). Titulní strana. První řádek věcného názvu byl vždy vyřezán do štočku a otištěn jako dřevořez. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JZ I 1/a-c.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+294). . N Soubor:193.jpg(Gotikoantikva v Schöfferově tisku Durantiho Rationale (Mainz 1459). Duranti, Guillelmus: Rationale divinorum officiorum (Mainz, Peter Schöffer st. 1459). Fol. 1a s počátkem textu a červeně natištěnou iniciálou Q, doplněnou dodatečně perokresebným filigránem. Repro: Geldner 1968.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+703). . N Soubor:185.jpg(Upálení Jana Husa z tzv. Jenského dodatku k Pasionálu (Praha? po 1500). Hus, J.: Čtyři žalářní listy z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pašije M. Jana Husa. Stížný list českých a moravských pánů z roku 1415. Petr z Mladoňovic: Pašije M. Jeronýma Pražského. Bracciolini, Poggio Giovanni Francesco: List o smrti Jeronýma Pražského (Praha?, Tiskař Pražské bible? po 1500). Fol. 3b s počátkem Mladoňovicovy relace o upálení Jana Husa. Dřevořez dílensky kolorován a doplněn zlacenou barevnou drolerií. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. IV B 24 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+713). . N Soubor:482 a.jpg(Paralela mezi Fustovým–Schöfferovým signetem (Mainz 1462) a značkou v Novém zákonu (Plzeň? po 1476). Vlevo Biblia latina (48 ř., Mainz, Johann Fust – Peter Schöffer st. 1462). Díl druhý, fol. 239a se závěrem Apokalypsy, červeno-černým explicitem a společným signetem. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Knihovna Kinských 341 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vpravo Nový zákon zv. Se signetem (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 209a se závěrečnou jednosloupcovou sazbou ukončenou signetem, snad napodobujícím značku z Mohuče. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 E 67.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+314). . N Soubor:150.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení čtyř dvoulistů folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 4. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+532). . N Soubor:187.jpg(Nástěnná minuce mistrů učení Pražského na rok 1496 (Praha? 1495?). Minuce na rok 1496 (Praha?, Tiskař Korandy? 1495?). Červeno-černý tisk. Úvodní iniciála W(Ykupenie) byla odstřižena, druhá iniciála P(Odpisuje se) je kolorována ručně stejně jako spodní dřevořez (uprostřed Venuše s Vodnářem u nohou, vlevo Mars v brnění a vpravo Saturn). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 A 3 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+466). . N Soubor:622.jpg(Trattnerův vzorník (Wien 1760). Trattner, Johann Thomas von: Abdruck von denjenigen Röslein und Zierrathen, welche sich in der k. k. Hofschriftgießerei des Johann Thomas Trattnern dermalen befinden (Wien, Johann Thomas von Trattner 1760). Titulní strana v rámu z typografických ozdůbek a s tiskařovým signetem (personifikovaná Typografie v tiskárně). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 12.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+103). . N Soubor:144.jpg(Filigrány v podobě panovnické koruny (Německo, první třetina 16. století). Repro: Briquet 1991.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+322). . N Soubor:385.jpg(Oujezdeckého tisk Augustova traktátu (Litomyšl 1544). Augusta, Jan: O vyobcování dvou osob hřiešných ze sboru litomyšlského (Litomyšl, Alexandr Oujezdecký 1544). Titulní strana (rám pořízen dřevořezem bílé linie: nahoře motiv hudebních nástrojů, dole mořská panna). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+423). . N Soubor:391.jpg(Parangon antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1b (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+307). . N Soubor:434.jpg(Prüssův tisk Badeho adaptace Vergiliových eklog (Strasbourg 1507). Spagnuoli, Giovanni Battista: Bucolica seu Adolescentia in decem aeglogas divisa ab Iodoco Badio Ascensio familiariter exposita (Strasbourg, Johann Prüss st. 1507). Fol. Ia s počátkem Badeho předmluvy. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:352.jpg(Willenbergova ilustrace premonstrátského breviáře (Louka/Z. 1597). Breviarium juxta ritum candidissimi ordinis praemonstratensis (Louka/Z., Tiskárna premonstrátská 1597). Rub titulního list s erbem opata Sebastiana von Badena a vedutou louckého kláštera. Dřevořez signován spojitými písmeny JW (Jan Willenberg) vpravo dole pod erbem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ACh III 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+200). . N Soubor:346.jpg(Jednolist o dobývání Chebu Švédy 1647. Tisk bez impresorských údajů nese název „Beläg und Eroberung der Stadt Eger vom 10 (20) Jun: biß 7 (17) Jul: 1647“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+585). . N Soubor:420.jpg(Portrét Karla Škréty mezi umělci Sandrartovy Teutsche Academie (Nürnberg 1675). Sandrart, Joachim von: Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerei-Künste (Nürnberg, Michael Endter-Johann Friedrich Endter 1675–1680). První svazek (1675), tabule za pag. 356: portrétovaní Michel Le Blon, Egidius Sadeler ml., Georg Petel, Matthäus Merian st., Harmensz Rembrandt van Rijn a vpravo dole Karel Škréta. Mědiryt Philippa Kiliana dle kresebné předlohy Joachima von Sandrarta. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY XI 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+258). . N Soubor:226.jpg(Výklad hymnů (Basel 1497). Hymnarius. Expositio hymnorum cum notabili commento (Basel, Michael Furter 1497). Titulní strana s dřevořezem Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM V 14/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+273). . N Soubor:583.jpg(Typografická titulní strana (Nürnberg 1533). Augusta, Jan: Rechenschafft des Glaubens (Wittenberg, Hans Lufft 1533). Titulní strana bez dekoru a ilustrací. Jediným typografickým prvkem je písmo organizované do ztrácející se sazby. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:408.jpg(Armilární sféra v pletencové borduře (Venezia 1496). Regiomontanus, Johannes: Epitoma in Almagestum Ptolemaei (Venezia, Johann Hamann 1496). Fol. a3b v pletencové borduře provedené dřevořezem bílé linie, uprostřed bordury Ptolemaios a Regiomontanus sedící pod armilární sférou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Soubor:554.jpg(Titulní strana Tiskárny jezuitské (Trnava 1748). Pomey, Franc*ois: Syntaxis ornata seu De tribus latinae linguae (Trnava, Tiskárna jezuitská 1748). Titulní strana s jezuitskou vinětou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. EU III 29.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+528). . N Soubor:540.jpg(Portrét Ambrosia Karla Bielera, spoluautora Weinmannova herbáře (Regensburg 1745). Weinmann, Johann Wilhelm: Phytanthoza iconographia sive Conspectus aliquot millium, … plantarum, arborum, fruticum, florum, fructuum, fungorum (Regensburg, Heinrich Georg Neuber 1735–1745). Díl čtvrtý (1745), mezzotintový portrétní frontispis před titulním listem. Dle kresebné předlohy M. C. Hirschmanna ml. ryl Johann Jakob Haid. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH I 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+470). . N Soubor:619 a.jpg(Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+608). . N Soubor:568.jpg(Závěr Žaltáře (Praha? 1487). Žaltář (Praha?, Tiskař Žaltáře? 1487). Fol. 121b s charakteristickým explicitem „jsú pak kniehy tyto ne perem psány ani obyčejem obecniem skrze piesaře zpuosobeny, ale rytými na tvrdém kovu literami velmi vtipným během učiněny a vytiskány ke cti napřed a k chvále Božie a ku poctivosti jazyku českého, ku počestnosti také slavného Města pražského, v němžto zpuosob tento Žaltáře tohoto jest s prací a s velikým nákladem učiněn …“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DP VI 16.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+359). . N Soubor:232.jpg(Bonfiniho Uherská kronika (Frankfurt/M. 1581). Bonfini, Antonio: Ungarische Chronica. Das ist ein grundtliche Beschreibung deß aller mächtigsten und gewaltigsten Königreichs Ungern (Frankfurt/M., Peter Schmid 1581). Červeno-černá, pro 16. století typicky řešená titulní strana se vstupním dřevořezem Josta Ammana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+467). . N Soubor:024.jpg(Aukční katalog Jana Elzeviera s prosvítající sazbou (Leyden 1659). Elzevier, Jan: Variorum & rariorum … librorum … officinae Johannis Elsevirii, … quorum auctio habebitur 1659 stylo novo (Leyden, Jan Elzevier 1659). Titulní strana katalogu s tiskařovým signetem a prosvítajícím rejstříkem (na líci listu je viditelná sazba z rubové strany). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ER XIII 38/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 h.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 d.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+455). . N Soubor:030.jpg(Spodní část Bakalářovy-Höltzelovy minuce s Bakalářovým signetem (Nürnberg? Plzeň? 1506). Konrad von Nürnberg: Od narozenie Pána našeho Jezu Krista … tuto se podpisuje (Nürnberg? Plzeň?, Mikuláš Bakalář? Hieronymus Höltzel? 1506?). Spodní část jednolistu s Bakalářovým signetem vpravo. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. 179/zl. (dnes premonstrátská knihovna v Teplé).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:019.jpg(Pešinův portrét v Arnoltově tisku Mars Moravicus (Praha 1677). Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan: Mars Moravicus (Praha, Jan st. Arnolt z Dobroslavína 1677). Tabule za titulním listem (nesignovaný mědirytový portrét Tomáše Jana Pešiny). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+390). . N Soubor:018.jpg(Rigaudovo album královských zahrad v Paříži (Paris etc. 1780–1810?). Rigaud, Jacques – Rigaud, Jean – Baptista: Recueil de cent vingt-une des plus belles vues de palais, chateaux et maisons royales de Paris et de ses environs (Paris–Strasbourg–London, Truttel-Würtz ca 1780–1810?). Dvojlistová tabule 5b s královskou zahradou v Paříži. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 d.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+171). . N Soubor:031.jpg(Baskervillova typografie (Birmingham 1757). Vergilius, Publius Maro: Bucolica, Georgica et Aeneis (Birmingham, John Baskerville 1757). Titulní strana. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 e.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+183). . N Soubor:025.jpg(Třetí verze Badeho signetu (Paris 1529). Budaeus, Guillelmus: Commentarii linguae graecae (Paris, Josse Bade 1529). Detail signetu z titulní strany. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 e.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+571). . N Soubor:272 b.jpg(Šalomoun a Markolt (Leipzig ca 1490, Praha ca 1755–1767). Vlevo Salomon et Marcolphus [též Dialogus Salomonis et Marcolphi] (Leipzig, Konrad Kachelofen ca 1490). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Kronika velmi kratochvilná o rozmlouvání krále Šalomouna nejmoudřejšího s Markoltem, obličeje velmi škaredého (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana s otiskem vyčerpaného štočku. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 115/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+411). . N Soubor:569.jpg(Brikcího titulář (Praha 1534). Brikcí z Licka: Titulové stavu duchovního a světského (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1534). Titulní strana tisku Pavla Severina z Kapí Hory s pohledem do kanceláře, v pozadí okno stíněné lamelami. Ilustrace pochází patrně ze severinského ateliéru. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XVI 61.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 i.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+260). . N Soubor:233.jpg(Barclayův román Argenis (Nürnberg 1673). Barclay, John: Argenis, figuris aeneis adillustrata (Nürnberg, Wolfgang Moritz Endter ml. – Johann Andreas Endter 1673). Tabulka za pag. 404 (anonymní satirická rytina baziliška). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+280). . N Soubor:555.jpg(Titulní strana Tiskárny normální školy (Praha 1806). Vydra, Stanislav: Počátkové aritmetiky [ed. Ladislav Jandera] (Praha, Tiskárna normální školy 1806). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK III 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+582). . N Soubor:541.jpg(Vyobrazení pivoňky ve Weinmannově herbáři (Regensburg 1745). Weinmann, Johann Wilhelm: Phytanthoza iconographia sive Conspectus aliquot millium, … plantarum, arborum, fruticum, florum, fructuum, fungorum (Regensburg, Heinrich Georg Neuber 1735–1745). Díl čtvrtý (1745), tabule 778 za pag. 4 (na rytecké práci se podíleli Johann Jakob Haid, Johann Elias Ridinger a Bartholomäeus Seutter). Kombinovaná technika barevné mezzotinty a mědirytu s dodatečnými retušemi. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH I 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:227.jpg(Chodowieckého ilustrace Langova almanachu (Frankfurt/M. 1796?). Lang, Karl: Almanach und Taschenbuch für haeusliche u. gesellschaftl. Freuden 1797 (Frankfurt/M., Huilhaumann 1796?). Mědirytový frontispis nazvaný Přátelské uvítání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+240). . N Soubor:582.jpg(Tychonova Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg 1602). Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg, Levin Hulsius 1602). Fol. D3b s celostranným vyobrazením Tychonovy armilární sféry. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+477). . N Soubor:596.jpg(Kinzlova klasifikace opic (Praha 1788). Kinzl, Vinzenz: Versuch einer vollständigen naturgeschichte … die Affen (Praha, Jan Josef Diesbach 1788). Tabule 5 za pag. 6 s Kinzlovým vyobrazením africké opice Simia inuus. Kolorovaný mědiryt dosud neznámého (?) rytce Karla Kinzla, snad autorova příbuzného. Obličeje opic na všech 29 tabulích mají výrazně lidské rysy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HT I 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:421.jpg(Hollarova ilustrace ezopských bajek (London 1665). Aesopus: The fables paraphras’d in verse, ed. John Ogilby (London, Thomas Roycroft 1665). Kolorovaná leptaná rytina u přidané Avianovy bajky nazvané Těžko je přirození změniti. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+70). . N Soubor:409.jpg(Polokurziva Lodovica Vicentina (Roma 1524 a 1526). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 a.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 d.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+244). . N Soubor:347.jpg(Minuční figura na titulní straně Pekkova tisku (Plzeň 1528). Kniha výborná o přirození a zpuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov (Plzeň, Hans Pekk 1528). Titulní dřevořez minuční figury. Repro: Knihopis č. 4053.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+376). . N Soubor:435.jpg(Monogramy PS a SMC v Hájkově Kronice (Praha 1541). Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Fol. 16a stavba Děvína roku 738 (prostoupené iniciály PS takřka uprostřed dole, monogram SMC s letopočtem 1540 vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+429). . N Soubor:353.jpg(Willenbergova bordura Schererových spisů (Louka/Z. 1599). Scherer, Georg: Erster (Ander) Theil aller Schrifften, Bücher unnd Tractätlein (Louka/Z., Tiskárna premonstrátská 1599–1600). Díl první (1599), titulní strana s figurální bordurou (apoštolové Pavel a Petr, dole Víra se spoutanými Hříchy). Nesignováno. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FQ II 53.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:390.jpg(Část provozu ruční papírny (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 245, tabule X (vlevo pomocník a čerpač s čerpací formou u kádě s papírovinou, vpravo skládání listů do puštů a zalisování v mokrém lisu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+317). . N Soubor:384.jpg(Oudryho ilustrace k Lafontainovým bajkám (Paris 1755–1759). Lafontaine, Jean de: Fables choisies mises en vers (Paris, Charles – Antoine Jombert 1755–1759). Díl první (1755), tabule u pag. 106 s vyobrazením k bajce o vlku a čápovi (kreslíř Oudry signován vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+302). . N Soubor:145.jpg(Snad Dürerův portrét Johanna Gersona jako poutníka (Strasbourg 1502). Gerson, Johannes: Quarta pars operum (Strasbourg, Martin Flach ml. 1502). Nesignovaný dřevořez na rubu titulního listu aa1b. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN V 23/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:179.jpg(Začátek Kroniky trojánské, první jazykově české knihy tištěné u nás (Plzeň? po 1476). Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae, boh. Kronika trojánská (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 1a s ručně doplněnou iniciálou J(Akžkoli). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 10 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:151.jpg(Fournierova učebnice (Paris 1764–1766). Fournier, Pierre Simon ml.: Manuel typographique, utile aux gens de lettres (Paris, Pierre Simon Fournier ml. 1764–1766). Titulní strana v úzké ornamentální borduře a s letopočtem dokončení 1766. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+260). . N Soubor:623.jpg(Krabatův vzorník (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 075). . N Soubor:192.jpg(Přední deska vazby s architektonickou kompozicí od knihvazače IL (Krakov ca 1492–1536). Hnědá teletina na prkénkových deskách 329 x 215 mm zdobena slepotiskem s rámovou a architektonickou kompozicí členěnou rozmanitě sdružovanými linkami. Výzdoba obou desek je shodná. Ve vnějším rámu přicházejí kolky s rotující rozetou, v rozích kolek se znakem Litvy (těsně nad oběma orlími křídly knihařovy iniciály I a L). Vnitřní, vpadlé pole pokrývají otisky vegetativního kolku. Zrcadlo vyplňují dvě patra gotické arkatury (motiv opakujících se oblouků s podpěrami) a květinový vzor. Horní část přední desky přelepena soudobým papírovým štítkem. Na hřbetu v mezipolích vcelku bohatá kolková vegetativn�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+780). . N Soubor:186.jpg(Nástěnná minuce Matěje z Vilémova na rok 1492 (Praha? 1491?). Matěj z Vilémova: Minuce na rok 1492 (Praha?, Tiskař Pražské bible? 1491?). Červeno-černý tisk se špatně dodrženým barevným rejstříkem, který je místy posunut až o jednu řádku. Zvláště patrné je to v pravém sloupci u černé dračí iniciály N, která uvozuje takřka nečitelnou červenou sazbu „Owij a plnij Miesyczowe“. Na počátku levého sloupce iniciála K (létu) se stojícím mistrem. Dole nekolorovaný dřevořez (Střelec a Venuše zleva a Vodnář a Jupiter zprava přidržují zvěrokruh, pod nímž sedí Saturn s nápisovou páskou „Sa turnus le[ta] to[hoto]“). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+713). . N Soubor:482 b.jpg(Paralela mezi Fustovým–Schöfferovým signetem (Mainz 1462) a značkou v Novém zákonu (Plzeň? po 1476). Vlevo Biblia latina (48 ř., Mainz, Johann Fust – Peter Schöffer st. 1462). Díl druhý, fol. 239a se závěrem Apokalypsy, červeno-černým explicitem a společným signetem. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Knihovna Kinských 341 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vpravo Nový zákon zv. Se signetem (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 209a se závěrečnou jednosloupcovou sazbou ukončenou signetem, snad napodobujícím značku z Mohuče. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 44 E 67.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:182.jpg(Konec Pseudo-Augustinova traktátu (Vimperk 1484). Augustinus, Aurelius S. (Pseudo): Soliloquia (Vimperk, Johann Alacraw 1484). Fol. 29a s explicitem prozrazujícím místo tisku (Winderperg), jméno tiskaře (per Johannem dictum Alacraw) i vročení (millesimo quadringentesimo octuagesimoquarto). Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 60791 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+433). . N Soubor:196.jpg(Groosův frontispis k Weisově oslavě pražské univerzity (Praha 1672). Weis, Jiří: Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Vilém Knauff 1672). Frontispis s vítěznou Pallas Athénou držící štít upravený z univerzitní pečeti Karla IV. a bojující za novou Univerzitu proti bludu, lži a nevědomosti (signatura kreslíře a rytce de Groose vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+380). . N Soubor:633.jpg(Hernandezovo přírodovědné kompendium (Roma 1628?, 1651). Hernandez, Francisco: Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum, animalium, mineralium Mexicanorum historia (Roma, Vitalis Mascard 1628?, 1651). Exemplář složený z archů prvního (1628) a druhého latinského vydání (1651). Pag. 587 s dřevořezem mexického býka. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+79). . N Soubor:155.jpg(Fraktura Johanna Friedricha Gottlieba Ungera (Berlin 1793). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+279). . N Soubor:169.jpg(Mapa z cestopisu o Paraguay (Nürnberg 1768). Charlevoix, Franc*ois Xaver: Geschichte von Paraguay (Nürnberg, Nikolaus Gabriel Raspe 1768). Rozkládací tabule za textem: mapa Paraguaye převzatá z prvního, francouzského vydání (Paris 1756). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:380.jpg(Olivetského rám předmluvy Lukášova Dialogu (Litomyšl? 1520). Lukáš: Dialog, to jest Rozmlúvání Ducha s duší (Litomyšl? Pavel Olivetský z Olivetu 1520). Fol. A2a s počátkem předmluvy a iniciálou C(Zasu). Rám proveden dřevořezem bílé linie (slovo „Przedmluwa“ je otištěno jako xylografie, dole Kristus-Soudce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:141.jpg(Fedorovovo vydání církevněslovanské Bible ostrožské (Ostrog 1580–1581). Biblia sirěč knigy Vetchago i Novago zavěta po jazyku slovensku (Ostrog, Ivan Fedorov 1580–1581). Díl první (1580), fol. 1a s počátkem První knihy Mojžíšovy (sázeno cyrilským skoropisem). Repro: Němirovskij 1983.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+362). . N Soubor:627.jpg(Wortmannova rytina v Hanckeově–Neukirchově sborníku (Dresden–Leipzig 1727). Hancke, Gottfried Benjamin – Neukirch, Benjamin: Weltliche Gedichte (Dresden–Leipzig, Johann Christoph Zimmermann – Johann Nikolaus Gerlach – Heinrich Gottfried Boetius 1727). Tabule za pag. 148 (Herkommanův pekelný notář Ficli-Pucli). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:431.jpg(Karel IV. z mladšího vydání Abbildungen (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Autor kresebné předlohy Jan Tomáš Kleinhard signován vlevo dole s letopočtem 1772 (deska ryta pro původní Pelclovo vydání). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+372). . N Soubor:419.jpg(Frontispis Ristova kancionálu (Lüneburg 1651). Rist, Johann: Sabbahtische Seelenlust, das ist Lehr-Trost-Vermahnung- und Warnungsreiche Lieder über alle sonntägliche Evangelien des gantzen Jahres (Lüneburg, Heinrich Stern – Johann Stern 1651). Alegoricky rytý frontispis s personifikací Hudby jako nástroje náboženské výchovy. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+381). . N Soubor:343.jpg(Monogram MI ve Filadelfově Postile (Jestkovice? 1592). Filadelfus Zámrský, Martin: Postila evangelitská aneb Vejkladové na evangelia nedělní a sváteční (Jestkovice?, s. t. 1592). Pag. 126 s vyobrazením Svatby v Káni Galilejské (J 2, 1–6). Dřevořez je signován spojitou značkou MI pod židlí se sedícím Kristem. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 A 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 023). . N Soubor:357.jpg(Přední deska vazby z ateliéru Heinricha Peisenberga (München 1588–1589). Vazbu pro bavorského vévodu Wilhelma V. Zbožného zhotovil Heinrich Peisenberg († 1591), jeden z uměleckých souputníků a nástupců Jakoba Krauseho. Hnědý marokén na lepence 335 x 235 mm, useň se zlaceným, kompozičně uměřeným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Naddimenzované zrcadlo vymezuje linková bordura z prázdných vpadlých polí. Nárožní pole zrcadla jsou vyplněna párovými arabeskními plotnami. Uprostřed zrcadla je mauresková dominantní kartuš a% la pařížský Étienne Roffet. Hřbetní dvojvazy zvýrazněny zlatými linkami, v mezipolích fleuron. Zlacená ořízka, stopy po dvou párech zelených tkanic. Bellarmino, Robert) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 e.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+251). . N Soubor:586.jpg(Kapitán Gulliver v zajetí (Den Haag 1727). Swift, Jonathan: Voyages du capitaine Lemuel Gulliver, en divers pays eloignez (Den Haag, P. Grosse – J. Neaulme 1727). Tabule I před druhým dílem paralelního vydání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+762). . N Soubor:425.jpg(Přední deska vazby se vzorem „éventail“ (Švýcarsko? polovina 17. století). Červeně mořená kozinka na lepence 165 x 106 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Filigránská výzdoba obou desek je shodná. Vpadlé rámové pole vymezuje poměrně úzké zrcadlo s nápadnými čtvrtkruhovými výsečemi vějíře. Týž motiv přichází jako paprskovitě uspořádaná dominantní rozeta se středovou ažurou. Hřbet se zapuštěnými vazy zdoben bohatým linkováním. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Conti, Natale: Mythologiae, sive Explicationis fabularum libri decem (Gene#ve, Jacob Crispin 1641). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ II 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 b.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+443). . N Soubor:579.jpg(„Kanon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1a a f1a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+297). . N Soubor:592.jpg(Boichotův portrétní frontispis (Paris 1799). Anacreon: Odes … traduites en franc*ois, avec le texte grec, la version latine, des notes critiques et deux dissertations (Paris, Pierre Didot 1799?). Frontispis s portrétem autora dle předlohy Guillauma Boichota. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+267). . N Soubor:237.jpg(Mehlerova novotářská příručka o českém zemědělství (Dresden 1795). Mehler, Johann Josef: Der Ackerbau des Königreichs Böhmen (Dresden, Waltherische Hofbuchhandlung? 1795). Anonymně rytá tabule 24 s novým secím strojem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+402). . N Soubor:223.jpg(Boj se strachem z prázdnoty (Praha 1612). Schlichtenberger, Cyriacus: Div veliký a pravdivý při jedné sprostné děvečce sedlské (Praha, Oldřich Valda 1612). Závěrečné fol. B6a s výpomocnými otisky dvou vinět, které byly při sazbě tohoto novinového letáku momentálně po ruce. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVIII 6/20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 a.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 c.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+553). . N Soubor:551.jpg(Bordura z roku 1541 převzatá na Michnovu Českou mariánskou muziku (Praha 1647). Vlevo Piesně chval božských [red. Jan Roh] (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Červeno-černá titulní strana s bordurou (pod nohama krále Šalomouna letopočet 1541, vpravo král David, dole zpívající sbor). Repro: Tobolka 1927. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Česká mariánská muzika (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1647). Titulní strana s toutéž, ale opotřebovanou bordurou. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 E 46.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:009.jpg(Antikva Alda Manuzia st. (Venezia 1499). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 a.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 a.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 a.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+188). . N Soubor:021.jpg(Keplerova Nova stereometria (Linz 1615). Kepler, Johannes: Nova stereometria doliorum vinariorum (Linz, Johann Plank 1615). Dřevořezové schéma č. XLIII. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+84). . N Soubor:034.jpg(Bastarda Martina z Tišnova s prvky rotundy (Kutná Hora 1489). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+296). . N Soubor:035.jpg(Berkova rytina Filozofického sálu Strahovské knihovny (Praha 1797). Maulbertsch, Anton Franz: Historico-philosophica descriptio picturae novae bibliothecae … canonicorum praemonstratensium Pragae in Monte Sion (Praha, Barbora Elsenwangerová 1797). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 b.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:008.jpg(Antikva Nicolase Jensona (Venezia 1470). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+303). . N Soubor:020.jpg(Třetí vydání Kopernikovy Astronomie (Amsterdam 1617). Kopernik, Mikołaj: Astronomia instaurata libris sex comprehensa, qui De revolutionibus orbium coelestium inscribuntur [com. Nikolaus Müller] (Amsterdam, Willem Janssonius 1617). Dřevořezové schéma na pag. 21. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+247). . N Soubor:550.jpg(Rentzův Tanec Smrti (Linz 1779). Wasserburger, Patritius – Rentz, Michael Heinrich: Erinnerungen des Todes (Linz, s. t. 1779). Tabule za pag. 44 s Rentzovým vyobrazením Smrti odvádějící jeptišku ze života. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:236.jpg(Tereziánský hrdelní řád (Wien 1769). Maria Theresia: Constitutio criminalis Theresiana, oder … peinliche Gerichtsordnung (Wien, Johann Thomas von Trattner 1769). Anonymně rytá tabule 23 s návodem jak natahovat vyšetřovaného na žebřík. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 a.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+863). . N Soubor:544.jpg(Přední deska vazby se vzorem „dentelle“ pro Strahovský klášter (Praha? 1756). Rudě mořená kozinka na lepence 460 x 295 mm. Obě desky zdobeny shodným symetricky rozvrženým zlaceným slepotiskem rámové kompozice s dominantou. Bordura i dva vnitřní rámy s náznakem vpadlého pole tvořeny krajkovými motivy a% petits fers. Zrcadlo vyplněno krajkovou kosodelníkovou dominantou. Obdobné krajkové motivy na hřbetu v osmi kazetových mezipolích. Široké usňové záložky se třemi válečky. Přídeští a předsádky z tragantového (hřebenového) papíru. Zlacená ořízka. Catalogus librorum bibliothecae Strahoviensis secundum authorum cognomina ordine alphabetico digestus (Praha 1756). Královská kanonie premonstrátů na Strah) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 a.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+301). . N Soubor:222.jpg(Václav Hollar na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 51 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+442). . N Soubor:587.jpg(Nálezové práv zemských považované za tisk Václava písaře (Prachatice? 1536). Nálezové práv zemských tohoto slavného Království českého (Prachatice?, Václav písař? 1536). Fol. O5b-O6a se závěrem vlastního díla a počátkem rejstříku (námětově disparátní viněta dokládá sazečův boj se strachem z prázdnoty). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 44.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:593.jpg(Regionální atlas Bavorska (München 1796–1806). Riedl, Adrian von: Reise Atlas von Bajern oder geographisch-geometrische Darstellung aller bajrischen Haupt- und Landstrassen mit den daranliegenden Ortschaften und Gegenden nebst kurzen Beschreibungen (München, Franz Seraph Hübschmann 1796–1806). Vyobrazení solné stezky mezi Reichenhallem a Traunsteinem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+579). . N Soubor:430.jpg(Karel IV. z Althanova alba (Praha 1673). Althan, Michael Franz Ferdinand von: Imago principum Bohemiae LXI. … proposita ab domino Michaele Francisco Ferdinando S.R.I. comite ab Althann … praeside … P. Joanne Habelio e Societatis Jesu … pro prima philosophiae laurea philosophiae rationalis assertiones propugnaret in aula Carolina (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Vilém Knauff 1673). Fol. Aa3a s mědirytovým portrétem Karla IV. Vlevo dole signován autor kresebné předlohy Karel Škréta, vpravo rytec Jan Adriaen Gerhardt de Groos. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+413). . N Soubor:342.jpg(Mezzotinta (Praha 1729). Anniversarii honores, quos sancto Joanni Nepomuceno ... thaumaturgo trismegisto … in ponte Pragensi … erectam (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa Matěj Adam Höger 1729). Tabule 4 s erbem Wunschwitzů (rytec Josef Jäger je signován v pravém dolním rohu přímo pod kartuší). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 14/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 d.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 a.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 a.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+321). . N Soubor:395.jpg(Pekkův tisk knihy o ctnostech (Plzeň 1529). Johannes Guallensis: Výborná a užitečná kniha o čtyřech veřejných neb stěžejných ctnostech (Plzeň, Hans Pekk 1529). Titulní strana s dřevořezem Spravedlnosti. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XV 54/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+345). . N Soubor:381.jpg(Olivetského titulní rám pro Bavorynského Kníhu (Prostějov 1543). Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Kníha tato jest o pravém náboženství křesťanském (Prostějov, Jan st. Olivetský z Olivetu 1543). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 12/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+769). . N Soubor:394 a.jpg(Patisk Radostné cesty (Jindřichův Hradec? první třetina 19. století). Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí (Brno, František Karel Siedler 1735 = Jindřichův Hradec?, b. t., první třetina 19. století). Pag. [2] čili frontispis s Pannou Marií Cellenskou nad poutním kostelem v rakouském Mariazellu (signatura Karla Carmigohla, řezáče počátku 19. století, v levém a pravém spodním rohu). Pag. [3] čili titulní strana s impresem, jehož tiskař František Karel Siedler se narodil až po polovině 18. století). Pag. [4] čili rub titulního listu s cenzurou olomouckého biskupství datovanou 1756. Pag. [5] s počátkem předmluvy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FE VII 6) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+382). . N Soubor:626.jpg(Woensamova bordura pro tiskaře Eucharia Cervicorna (Köln/R. 1524). Josephus Flavius: Opera, ad multorum codicum latinorum … Interprete Ruffino presbytero. … castigatus ab Erasmo Roterodamo (Köln/R., Eucharius Cervicornus 1524). Titulní strana s bordurou (nahoře a po bocích výjevy z Herkulova-Héraklova života, dole biblické náměty). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+71). . N Soubor:154.jpg(Fraktura Johanna Thomase von Trattnera (Wien 1787). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:140.jpg(Sadelerovo exlibris pro Petra Voka z Rožmberka (1609). Medailon s jezdeckým motivem nadnášen dvěma medvědy (narážka na vazbu k rodině Ursiniů), po stranách křesťanské Ctnosti, dole memento mori. Signatura Egidia Sadelera ml. uprostřed paty výklenku. Nalepeno na předním přídeští Buchanan, Georg: Rerum Scoticarum historia (s. l, s. t. 1586). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+58). . N Soubor:197.jpg(Grotesk ornamentální (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:168.jpg(Manýristická bordura erbu od řezáče GE (Brno 1609). Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Štambuch slezský (Brno, Bartoloměj Albrecht Forman 1609). Fol. Gg2b s erbem Šelihů z Řuchova. Bordura erbu signována vpravo nahoře kreslířem VW a vpravo dole řezáčem „16GE08“ (letopočet s vepsaným monogramem a připojeným řezáčským nožem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 40.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+367). . N Soubor:632.jpg(Kalendářové značky a matematické symboly (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [8a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCLXI. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+383). . N Soubor:618.jpg(Vydání dokumentární (Frankfurt/M. 1697). Thülemeyer, Heinrich Günther von: Tractatio de Bulla aurea (Frankfurt/M., s. t. 1697). Rozkládací tabule za pag. 76 s rytecky reprodukovaným foliem iluminovaného kodexu Bully z knihovny Václava IV. (vídeňská Národní knihovna). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BD V 32.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+235). . N Soubor:195.jpg(Gravelotova ilustrace Horatiových satir (Birmingham 1770). Horatius, Quintus Flaccus: Opera (Birmingham, John Baskerville 1770). Tabule za pag. 87 (Satirae), kreslířem Gravelotem signována vlevo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Soubor:181.jpg(Stvoření světa z Bible české neboli Kutnohorské (Kutná Hora 1489). Bible česká zv. Kutnohorská (Kutná Hora, Martin z Tišnova 1489, mixtní vydání zvané „bez znaku se znakem“). Fol. 6b s dílensky kolorovanými medailony Stvoření. Foto Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:624.jpg(Westerhoutův frontispis pro Caussinův Dvůr (Praha 1700). Caussin, Nicolas: Dvůr svatý aneb Křesťanská naučení (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan František Starck 1700). Frontispis ilustrující zároveň počátek knihy (urozený pár přijímá svátost manželskou). Signováno vpravo dole „Bal: v. W. Scul:“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 134.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+126). . N Soubor:142.jpg(Feielovo vydání postní Triody (Kraków? 1491?). Triod’ postnaja (Kraków?, Sebald Feiel 1491?). Repro: Němirovskij 1971.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+311). . N Soubor:383.jpg(Lícová a rubová forma pro šířkové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 10. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:156.jpg(Esej Benjamina Franklina (Philadelphia–Lausanne 1778). Franklin, Benjamin: La science du bonhomme Richard ou le moyen facile de payer les impots dans les possessions de l’Amerique Angloise (Philadelphia–Lausanne, Franc*ois Grasset 1778). Titulní strana druhého vydání (poprvé Philadelphia-Paris 1777). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Soubor:630.jpg(Zeidlerův frontispis pro brněnskou Gemmu (Brno 1736). Gemma Moraviae thaumaturga Brunensis (Brno, Jakub Maxmilián Svoboda 1736). Frontispis s lodí alegorizující moravskou církev (mědiryt signován vpravo dole „Ignacius Zeidler sc. M. Neüstadt“). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+417). . N Soubor:340.jpg(Ilustrace Melantrichova tisku Rvačovského Masopustu (Praha 1580). Rvačovský z Rvačova, Vavřinec Leandr: Masopust. Kníha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1580). Fol. LXXXVb–LXXXVIa (v levé části anonymní dřevořez čtvrtého Masopustova syna Vožralce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 87.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+276). . N Soubor:368.jpg(Moretův tisk De metroposcopia (Antwerpen 1648). Finella, Philippo: De metroposcopia seu Methoposcopia naturali (Antwerpen, Balthasar Moretus st. 1648). Pag. 103 s vyobrazením obličejových vrásek prozrazujících údajně lidský charakter. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:397.jpg(Jednolistová gratulace z Peterlovy tiskárny (Praha před 1588). Applausus nobili ac erudito iuveni Claudio Labbe insignis cathedralis ecclesiae Virdunensis canonico cum baccalaurei formati in artibus liberalibus ac philosophia titulo (Praha, Michael Peterle st. non post 1588). Text gratulace k získání bakalářského gradu zasazen do dřevořezového vavřínového věnce s žaludy a granátovými jablky. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/d (Konvolut Dobřenského č. 423 = fol. 104a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 c.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+483). . N Soubor:354.jpg(Ammanova bordura Lutherova překladu Bible (Frankfurt/M. 1582). Biblia, das ist Die gantze heilige Schrift teudsch D. Mart. Luth. (Frankfurt/M., Johann Feyerabend 1582). Titulní strana s figurální bordurou (nahoře Mojžíš a Ezechiel, uprostřed Ezau a Jákobův sen, dole Adam a Eva, Mojžíš na poušti vztyčuje měděného hada). Mezi oběma spodními výjevy tiskařův signet (letící Fáma s troubami), pod ním monogram IA (Jost Amman). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 f.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:585.jpg(Frobenovo vydání Morovy Utopie (Basel 1518). More, Thomas: De optimo reip. statu deque nova insula Utopia, libellus vere aureus (Basel, Johann Froben 1518). Titulní strana s Frobenovým signetem nadnášeným dvěma andílky (kerykeion). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+484). . N Soubor:591.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 217, tabule V (zleva krájení usně, zdobení usně ruletou a ukládání hotových knih). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+308). . N Soubor:432.jpg(Pranostika na měsíc březen (Praha 1766). Pranostika sedlská neb knížka o povětří (Praha, Karel Josef Jauernich 1766). Fol. B1b–B2a s dřevořezy symbolizujícími polní práce v březnu a dubnu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VI 81/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 a.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+405). . N Soubor:208.jpg(Stříhání hadrů (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 236, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+257). . N Soubor:220.jpg(Průřez holandrem (Augsburg 1718). Sturm, Leonhard Christoph: Vollständige Mühlen Baukunst (Augsburg, Josef Wolff 1718). Detail z horní části tabule 26. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:234.jpg(Böhmerův Triumphus (Augsburg 1725). Böhmer, Anton: Triumphus novem seculorum imperii Romano-Germanici (Augsburg, Johann Jakob Lotter 1725). Frontispis s triumfálním průvodem Karla VI. (signatura kreslíře Petera Schubarta von Ehrenberg vlevo dole, rytec Johann Andreas Pfeffel st. signován vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+861). . N Soubor:552.jpg(Bordura z roku 1523 kopírovaná pro Michnovu Loutnu českou (Praha 1653). Vlevo Lukáš: Spis tento o pokání (Mladá Boleslav, Jiřík Štyrsa 1523). Titulní strana s bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Bordura ze stylizovaných delfínů, portálu a vřezané latinské gnómy je nad štítkem s letopočtem 1523 opatřena Štyrsovými iniciálami GS a jeho značkou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/2. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Loutna česká (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1653). Titulní strana s bordurou kopírovanou klasickým dřevořezem, a nadto s vynecháním latinských gnóm, původního letopočtu a Štyrsových iniciál i značky. Repro: Adam M) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:546.jpg(Kukátkový list (Augsburg? ca 1780). Dietzler, Johann Josef Karl – Nabholz, Johann Christoph: Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss (Augsburg? ca 1780). Dodatečně kolorovaný mědirytový kukátkový list s vyobrazením novoměstské radnice v Praze. Nápisy jsou s ohledem na optickou reprodukci úmyslně provedeny zrcadlově obráceně. Dle Dietzlerovy kresebné předlohy ryl a vydal Nabholz. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 b.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 b.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 b.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+318). . N Soubor:022.jpg(Schillerovo Coelum stellatum christianum (Augsburg 1627). Schiller, Julius: Coelum stellatum christianum (Augsburg, Andreas Aperger 1627). Tabule 25 na pag. 73 (souhvězdí Raka symbolizované sv. Janem a jeho atributem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Δ I 72.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 b.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 c.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 c.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+234). . N Soubor:023.jpg(Tisk Davida Aubryho (Hanau 1634). Guevarra, Antonius de: Horologium principium, das ist Fürstliche Weckuhr und Lustgarten (Hanau, David Aubry 1634). Titulní strana s jedním z tiskařových signetů. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 b.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 a.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:547.jpg(Dvojstrana českého lidového tisku s Girschovým dřevořezem (Praha 1770). Sacrificium divinae laudis, to jest Oběť božské chvály (Praha, Jana Průšová 1770). Pag. 112–113 s Girschovým dřevořezem klečícího krále Davida. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+521). . N Soubor:221.jpg(Holbeinova bordura s Dionysiem a ležící Kleopatrou (Köln/R. 1525). Paulus Diaconus: Homeliae seu mauis sermones sive conciones (Köln/R., Alopecius [= Hero Fuchs] 1525). Titulní strana druhého dílu (čili za fol. 174). Holbeinova bordura vznikla 1523 pro Johanna Frobena. Zde jde o časovou kopii, avšak pořízenou nikoli Antonem Woensamem z Wormsu (která je známější), nýbrž Fuchsovým spolupracovníkem Euchariem Cervicornem (viz jeho značku vpravo nahoře nad římsou). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 b.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+573). . N Soubor:235.jpg(Ramhofského Drei Beschreibungen (Praha 1743). Ramhofský z Ramhofenu, Jan Jindřich: Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1743). Rozkládací tabule za pag. 4 s korunovačním průvodem na dnešním Malostranském náměstí. Signatura kreslíře Johanna Josefa Karla Dietzlera vlevo dole, rytec Martin Tyroff signován vpravo dole. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ III 27.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+854). . N Soubor:553.jpg(Ilustrace z roku 1542 přetištěná do Ferovy Postily 1574–1575 a do Scipiovy Postily (Praha 1667–1668). Vlevo Ferus, Johann: Postila aneb Kázání evangelistské pravdy (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1574–1575). První díl (1574), fol. 26b se sv. Janem ve vězení a Kristem (značka monogramisty EWA vlevo nad mříží, vpravo dole letopočet 1542 svědčící o starobylosti štočku). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BE IV 1. Vpravo Scipio, Šebestián Vojtěch: Jak kostelní, tak domácí postila (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jiří Černoch 1667–1668). Pag. 9 s týmž ilustračním štočkem, pocházejícím naposledy z Melantrichových a Bylinových (?) zásob. Královsk�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+644). . N Soubor:584.jpg(Personifikovaná Typografie (Dresden 1740). Schöttgen, Johann Christian: Historie derer dreßdnischen Buchdrucker … Das dritte Jubel-Fest (Dresden, Friedrich Hekel 1740). Fol. A2a se záhlavovou vinětou: před panoramatem Drážďan sedí personifikovaná Typografie, obklopena symbolickými předměty (zleva tiskařský lis s letopočtem 1740 na příčném břevnu, balík papíru, tampony, sazečský úhelník, sazečská kasa, erb tiskařů a sazebnice). Mědiryt signován vpravo dole saským rytcem Christianem Philippem Lindemannem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XI 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:209.jpg(Hallerovo vydání spekulativního traktátu o dešťových mracích (Kraków 1519). Islza, Jacobus: Opusculum aurei tractatuli in astrologicis de pluviis ventis (Kraków, [Florian Ungler] in edibus domini Ioannis Haller 1519). Titulní strana s raně renesanční bordurou Baldungova typu (nahoře v bílém štítku Hallerův vydavatelský signet). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AG IX 74/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 b.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+513). . N Soubor:590.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 213, tabule I (zleva planýrování archů, našívání knižního bloku, zlacení a zalisování hotových výrobků). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:433.jpg(Steinerův tisk Prubířské knížky (Augsburg? ca 1530–1539). Probier buechlein auf Gold, Silber, Kupffer und Bley auch allerley Metal, wie man die zu Nutz arbeyten unnd probieren sol (Augsburg? Heinrich Steiner? ca 1530–1539). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem (muž sedící u laboratorní pícky). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 b.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+532). . N Soubor:355.jpg(Přední deska plotnové vazby (Sasko? po polovině 16. století). Pergamen na lepence 127 x 80 mm s plošně rozvinutým ornamentem tištěným na přední i zadní desce z plotny přes zlatou fólii. Ornament vychází z fanfárového vzoru i z tradiční arabesky. Hřbet v 18. století přetřen fermežovou barvou, která byla později částečně oškrábána. Ovidius, Publius Naso: Metamorphoseon (Lyon, Jean Frellon 1555). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ III 7.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+635). . N Soubor:341.jpg(Meyssensova kartuš zdobící teze k řádové disertaci (Wien 1677). Fabianus a Jesu Maria: Conclusiones theologicae de Christo … et Antichristo … Studium theologicum fratrum eremitorum discalceatorum sancti Augustini Viennae Austriae (Wien, Georg Lackner 1677). Titulní strana s kartuší kreslenou a rytou Cornelisem Meyssensem (signatura vlevo dole) a tištěnou Georgem Lacknerem (signatura vpravo dole). Titulní text je do kartuše černo-zlatě vepsán (stejně tak provedeno u všech čtrnácti následujících tezí). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BJ V 23/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 115). . N Soubor:427.jpg(Přední deska vazby se supralibros (Bavorsko konec 17. století). Hnědá teletina na lepence 206 x 160 mm, useň na obou deskách přezdobena zlaceným slepotiskem s výraznou rámovou kompozicí a dominantou. Vnější rám tvoří váleček a% la éventail, o nějž se opírá vpadlé pole se dvěma stojícími kosodélníkovými arabeskami a dvěma ležícími drobnými kartušemi. Rámová mezipolí i půda zrcadla zdobeny drobnými hvězdičkovými kolky a% la pointillé. Uprostřed zrcadla přední desky vtlačena dominanta v podobě oválného supralibros řezenské kapituly (sv. Petr držící v bárce klíč a rybu). V zrcadle zadní desky malá osmiúhelníková kamej, z níž vybíhá arabeskový ornament. Zapuštěné vazy jsou na hřbetu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:382.jpg(Lícová a rubová forma pro výškové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 9. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+465). . N Soubor:396.jpg(Výroba pergamenu (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 71, tabule I (zleva škrábání, loužení, broušení, praní a hlazení). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+228). . N Soubor:369.jpg(Knihkupecká nabídka Jakuba Strassmanna (Brno ca 1786–1788). Strassmann, Jakub: Verzeichniß sämtlicher Bücher und Schriften (Brno, s. t. ca 1786–1788). Titulní strana nabídkové brožury. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:157.jpg(Freyova rytina hodin z pražského Klementina (Praha 1751). Stepling, Josef: Exercitationes geometrico-analyticae de ungulis (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Jakub Schweiger 1751). Tabule za textem signována vlevo dole Ignácem Freyem 1751. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+345). . N Soubor:631.jpg(Zímův tisk Rulíkovy gratulace (Praha 1795). Rulík, Jan Nepomuk Josef: Zpěv na den jména … pana na hoře Sion opata … Vácslava Druhého [Josefa Mayera] při libém hudby znění zpravený (Praha, Antonín Josef Zíma 1795). Pag. 2–3. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK IV 8/10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+769). . N Soubor:394 b.jpg(Patisk Radostné cesty (Jindřichův Hradec? první třetina 19. století). Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí (Brno, František Karel Siedler 1735 = Jindřichův Hradec?, b. t., první třetina 19. století). Pag. [2] čili frontispis s Pannou Marií Cellenskou nad poutním kostelem v rakouském Mariazellu (signatura Karla Carmigohla, řezáče počátku 19. století, v levém a pravém spodním rohu). Pag. [3] čili titulní strana s impresem, jehož tiskař František Karel Siedler se narodil až po polovině 18. století). Pag. [4] čili rub titulního listu s cenzurou olomouckého biskupství datovanou 1756. Pag. [5] s počátkem předmluvy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FE VII 6) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:143.jpg(Florální iniciála Valentina Fernandeze (Lisboa 1500). Cataldus Siculus: Opera pedestria (Lisboa, Valentin Fernandez? 1500). Fol. 2a s florální iniciálou E(Cce lux) provedenou dřevořezem bílé linie. Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:180.jpg(Začátek Mojžíšových knih z Bible české neboli Pražské (Praha 1488). Bible česká zv. Pražská (Praha, Tiskař Pražské bible? 1488). Fol. 6b s dílenskou drolerií a ručně domalovanou zlacenou iniciálou N(A pocžatku). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 A 1a (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:194.jpg(Grafova ilustrace ke Geilerovým Pašijím (Strasbourg 1506). Geiler, Johann: Passionis Christi unum ex quattuor evangelistis textum (Strasbourg, Johann Knobloch st. 1506). Fol. D2a nesení kříže pod Kalvárií. Dole uprostřed Grafův monogram. Repro: Worringer 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:625.jpg(Willenbergův portrét krále Matyáše pro Závětův leták (Praha 1611?). Závěta ze Závětic, Jiří: Odjezd z Hradu pražského Jeho Milosti Matyáše krále (Praha, Tiskárna schumannská 1611?). Fol. A1b s dřevořezem krále Matyáše jako uherským velmožem (vlevo dole spojitý monogram Jana Willenberga a letopočet 1611). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XVI 18/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:130.jpg(Elyanova Statuta s nejstarším textem tištěným ve slovanském jazyku (Wrocław 1475). Statuta Vratislavensia (Wrocław, Kasper Elyan 1475). Fol. d3b se staropolskou verzí modliteb Otčenáš a Zdrávas. Hláskoslovná rovina druhého a třetího odstavce je viditelně ovlivněna staročeštinou. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 39 F 31/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:124.jpg(„Kleine Kanon“ antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml. – dědici 1789). Fol. b4a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+266). . N Soubor:440.jpg(Variabilní rám Heinricha Grana (Hagenau 1514). Wann, Paul: Sermones de septem vitiis criminalibus eorumque remediis (Hagenau, Heinrich Gran 1514). Červeno-černá titulní strana rámovaná čtyřmi segmenty (vespod Granův signet). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+229). . N Soubor:483.jpg(Frobenův signet (Basel 1530). Johannes Chrysostomus S.: Opera, quae hactenus versa sunt omnia (Basel, Johann Froben–Erben 1530). Titulní strana šestého dílu s rodinným signetem (kerykeion). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+347). . N Soubor:118.jpg(Dürerova učebnice Vier Bücher von menschlicher Proportion (Arnheim 1603). Dürer, Albrecht: Vier Bücher von menschlicher Proportion (Arnheim, Jan Jansz 1603). V celkovém pořadí 12. vydání (poprvé 1528), jako německé druhé (s původními Dürerovými štočky). Fol. H1a s nákresy lidských proporcí. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+449). . N Soubor:454.jpg(Sammovo vydání Táborského topografie (Praha 1778). Táborský od sv. Víta, Josef: Krátké vypsání Země české (Praha, s. t. 1778). Frontispis s andílky nadnášejícími českého lva nad panoramatem Hradčan. Titulní strana s nakladatelským signetem Jana Michala Samma (obě rytiny signovány rytcem Janem Jiřím Balzerem vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO X 48.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+400). . N Soubor:332.jpg(Marginálie (1720). Stillenau, Gottwald Caesar von (pseud.?): Leben … Herrn Frantz Antoni … Grafen von Sporck (s. l., s. t. 1720). Pag. 14 nahoře ozdůbky v záhlaví, vlys s císařským orlem a šporkovskými motivy, konturová frakturová iniciála S(E.) na kazetovém pozadí a marginálie. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XIV 14.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+386). . N Soubor:326.jpg(Makarijovo vydání Osmoglasniku (Cetinje? 1494). Osmoglasnik (Cetinje?, hieromonach Makarij 1494). Fol. 2a s předmluvou. Čtvrtý řádek zdola „… Povelěniem g[ospodi]na mi Gjurgja C’rnoevikja az’ … s[vja]štenoinok Makarie roukodelisach sie. Při vseos[vja]štennom mitropolite Zetskom kyr Vavyle. V lěto 7001 [= 1493]“. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 42 D 23.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+525). . N Soubor:291.jpg(Vyobrazení amputace (Strasbourg 1517). Hans von Gersdorf: Feldtbuch der Wundtartzney (Strasbourg, Johann Schott 1517). Fol. m3a s vyobrazením válečné amputace končetiny. Dřevořez dle předlohy Hanse Weiditze ml. Ačkoli obrazový aparát Gersdorfovy Chirurgie nemá ještě didaktický, nýbrž reportážní charakter, patří dílo k tzv. standardním publikacím ilustrované lékařské literatury 16. století. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN VI 21/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+850). . N Soubor:424 d.jpg(Šest stran z raritní polské losní knížky (Kraków 1665). Baczalski, Severin: Fortuna abo Sczęscie (Kraków, Stanisław Bertutowicz – dědici 1665). Vlevo nahoře titulní strana. Dále fol. A2a s anonymním dřevořezem Štěstěny. Fol. A3a s anonymním dřevořezem Kola Štěstí. Na fol. B1a je téma „bude-li kdo dlouho živ“ symbolizováno dřevořezem Nestora a ptákem ťuhýkem (ga$śiorek). Když padne v kostkách kupříkladu 3 a 5 (viz pravá spodní výseč herního kruhu), pokračuje se dle příkazu „Jdž do granostaja, mia. Kosprza”. Fol. D5b město „Kosprza” leží ve sféře hranostaje napravo. Zde se odkazuje na číslo a verše příslušného proroctví. Fol. G6b počátek proroctví Sibylly ze Samu. Královská kan) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+330). . N Soubor:468.jpg(Zahradní architektura v okolí Schönbrunnu (Leipzig 1708). Rinck, Eucharius Gottlieb: Leopolds des Grossen, Röm. Käysers, wunderwürdiges Leben und Thaten. Aus geheimen Nachrichten eröffnet (Leipzig, Thomas Fritsch 1708). Anonymně rytá tabule s pohledem na vídeňský Schönbrunn a okolí. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+205). . N Soubor:534.jpg(Blahoslavův překlad Nového zákona (Ivančice? 1564). Nový zákon (Ivančice?, Tiskárna bratrská? 1564). Fol. 256b–257a s textem epištol sv. Pavla k Tesalonickým. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+320). . N Soubor:285.jpg(Lícová a rubová forma pro obvyklé vyřazení kvartu na jeden arch (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 5. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+412). . N Soubor:520.jpg(Hollarův Tanec Smrti (London? post 1789). Hollar, Václav: The Dance of Death. Painted by H. Holbein and engraved by W. Hollar (London?, s. t. post 1789). Mladší patisk Hollarových leptů. Pag. 54–55 s vyobrazením Smrti odvádějící opata. Lept signován dole uprostřed „Hbi“ (Hans Holbein jako autor předlohy 1538) a „Wh“ (Václav Hollar jako adaptátor 1651). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+319). . N Soubor:246.jpg(Zemští patroni z Pražského misálu (Leipzig 1522). Missale Pragense (Leipzig, Melchior Lotter st. 1522). Rub titulního listu s dřevořezem sv. Vojtěcha, Zikmunda, Víta a Václava dle předlohy Georga Lembergera. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+333). . N Soubor:252.jpg(Druhý nejstarší hebrejský tisk u nás (Praha 1514). Seder zemirot u-birkat ha-mazon (Praha, Geršom ben Šelomo ha-Kohen, Meir ben Jaakov ha-Levi, Chajim ben David Šachor, Meir ben David kotev tefilin mi-Prag 1514). Fol. 31b s dřevořezem honu na zajíce, pravděpodobně od Mistra cihlového pozadí. ŽM Praha, sign. 64.981.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:093.jpg(Závěrečný list protitureckého kalendáře (Mainz? 1454?). Türken-Kalender (Mainz?, Johann Gutenberg? 1454?). Červeně rubrikovaný kalendář je tištěn Mohučským písmem B-36. Počíná slovy „Eyn Manung der Christenheit widder die Durken“ a na fol. 6b končí závěrečným přáním „Eyn gut selig nuwe Jar [1455]“. Je to nejstarší v úplnosti zachovaný tisk v německém jazyce. Repro: Fr. Feld, Mistr z Mohuče, Praha 1972.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 414). . N Soubor:377 b.jpg(Ilustrace Kobergerovy Bible (Nürnberg 1483) a její nápodoba pro Bibli českou (Kutná Hora 1489) a ilustrovaný Nový zákon (Praha 1497–1498). Štoček je ve všech verzích trojdílný: sv.. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem – anděl na ostrově Pathmos přikazuje Janovi zapsat Zjevení (Zj 1, 9–10) – Jan před Pantokratorem držícím sedm hvězd symbolizujících Kristovu světovládu, majícím u úst dvousečný meč na znamení soudcovského výroku a obklopeným sedmi svícny jako poukazy na sedm církevních obcí (Zj 1, 12–20). Nahoře Biblia, germ. zv. Norimberská (Nürnberg, Anton Koberger st. 1483). Detail fol. CCCCCLXXVa s počátkem Zjevení sv. Jana (tištěno bastardou obsahující už prvky švabachu) a s trojdíln�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:508.jpg(„Kleine Sabon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. a2a a e2a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+892). . N Soubor:297 b.jpg(Přední a zadní deska bratrské vazby knihvazače MC (Ivančice 1579). Vazba pro „MLZP 1579“ s rudě mořenou a slepotiskem zdobenou teletinou na prkénkových deskách 163 x 105 mm. Zlacená přední deska má uprostřed zrcadla, uzavřeného kandelábrovým rámem, Vjezd Kristův do Jeruzaléma (dominantová plotna je v pravém spodním rohu signována MC). Vpředu nahoře drobné memento mori (putti opřený o lebku drží přesýpací hodiny). Zrcadlo zadní desky vyplňuje oválná ornamentální plotna. Hřbet přelepen v 18. století pruhem bílé vepřovice. Stopy po dvou párech kožených řemínků, zlacená cizelovaná ořízka. Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Rozmlouvání společné čtyř bratří (Praha, Jiří Ja) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+180). . N Soubor:050.jpg(Česká verze Otčenáše v Bodoniho vzorníku (Parma 1806). Bodoni, Giambattista: Oratio Dominica in CLV. linguas (Parma, Giambattista Bodoni 1806). Pag. 173. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:087.jpg(Čáslavského veduta Kutné Hory (Praha 1675). Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské (Praha, Jiří Černoch 1675). Tabule za pag. 30 signovaná pod legendou vpravo dole dvojverším „to mile wlasti winssowal když kupr ryl a fformowal G. Ciaslawsky 1674“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+466). . N Soubor:078.jpg(„Kleine Cicero“ antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d3b, g1b a g2a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+498). . N Soubor:044.jpg(Ratdoltův tisk (Venezia 1477) jako jeden ze zdrojů Morrisovy typografie (London 1892). Vlevo Appianus: Historia Romana (Venezia, Erhard Ratdolt 1477). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálou A(Ppiani) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Vpravo Morris, William: The Golden Legend (London, Kelmscott Press 1892). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálami T(He) a A(S) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Oba snímky repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+342). . N Soubor:051.jpg(Svatý Jan Evangelista s knihou v sáčkové vazbě (Čechy 80.–90. léta 15. století). Lipové dřevo, polychromováno, výška 120 cm. Z bolestného gesta Janovy pravé ruky lze soudit, že socha pravděpodobně tvořila součást scény Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+237). . N Soubor:045.jpg(Bipontinka s Ezopovými bajkami (Zweibrücken 1784). Phaedrus: Fabulae Aesopiae novissime recognitae et emendatae … Editio accurata (Zweibrücken, Typografia Societatis Bipontinae 1784). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+249). . N Soubor:079.jpg(Historia Bohemica od Pia II. (Roma 1475). Pius II, papa: Historia Bohemica (Roma, Johann Nikolaus Hanheymer – Johann Schurener 1475). Fol. 1a s počátkem předmluvy a reprezentantou namísto iniciály I(Nteritura). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+292). . N Soubor:092.jpg(Descendian švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+233). . N Soubor:086.jpg(Marmontelův román v Kurzböckově vydání (Wien 1777). Marmontel, Jean Franc*ois: Velizarij … iz francuzskago na slavenskij jazyk preveden (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1777). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+337). . N Soubor:247.jpg(Kánonový obraz Pražského misálu (Nürnberg 1508). Missale Pragense (Nürnberg, Georg Stuchs 1508). Fol. 196b s kolorovaným dřevořezem Ukřižování, který má zrcadlově obrácený nápis INRI a je signován obrazovým monogramem Lucase Cranacha st. (drak se vztyčenými netopýřími křídly). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 414). . N Soubor:377 c.jpg(Ilustrace Kobergerovy Bible (Nürnberg 1483) a její nápodoba pro Bibli českou (Kutná Hora 1489) a ilustrovaný Nový zákon (Praha 1497–1498). Štoček je ve všech verzích trojdílný: sv.. Jan Evangelista v kotli s vroucím olejem – anděl na ostrově Pathmos přikazuje Janovi zapsat Zjevení (Zj 1, 9–10) – Jan před Pantokratorem držícím sedm hvězd symbolizujících Kristovu světovládu, majícím u úst dvousečný meč na znamení soudcovského výroku a obklopeným sedmi svícny jako poukazy na sedm církevních obcí (Zj 1, 12–20). Nahoře Biblia, germ. zv. Norimberská (Nürnberg, Anton Koberger st. 1483). Detail fol. CCCCCLXXVa s počátkem Zjevení sv. Jana (tištěno bastardou obsahující už prvky švabachu) a s trojdíln�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+327). . N Soubor:509.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení šestnácterky s jednou signaturou (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 21. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+412). . N Soubor:535.jpg(Rentzův frontispis ke Křesťanskému roku (Praha 1733–1734). Tourneau, Nicolas Louis de: Das christliche Jahr oder Die Episteln und Evangelien (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1733–1734). Díl 1 (1733), alegorický frontispis spojující antické i křesťanské věroučné prvky. Je to jedna z nejbohatších a nejznámějších barokních knižních grafik u nás. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+595). . N Soubor:521.jpg(Tektura sazby ilustrovaného Pasionálu (Praha 1495). Jacobus de Voragine: Legenda aurea, boh. Pasionál ilustr. (Praha, Tiskař Pražské bible? 1495). Fol. l4a s počátkem vypravování o sv. Saturinovi (v sazbě pravého sloupce vypadly tři řádky, které byly v tomto exempláři doplněny na tektuře, zatímco ve zbytku nákladu se chyba definitivně odstranila přesazbou této a následující strany). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Maltézská knihovna 2005 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+308). . N Soubor:284.jpg(Kniha kuchařská (Praha 1712). Kniha kuchařská, v které se pro pamět lidskou o rozdílných krmích masitých tak také postních … vypisuje (Praha, Kateřina Koniášová 1712). Anonymní dřevořezový ilustrační frontispis s pohledem do kuchyně. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 E 100.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+2 125). . N Soubor:295 a.jpg(Tři ukázky figurální sazby na jednolistech tiskaře Černého (Praha 80. léta 16. století). Nahoře vlevo Khergelius, Jan: Sefanos [!] gamikos [gr.]. In honorem nobilitate generis, ... domini Ioannis Kapr a Kaprstein, sponsi quam pudicissimi, Pragae nuptias celebrantis XVII. Kal: Febr: … cum formossima virgine Magdadalena [!] a Wlkanowa (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1581). V gratulaci k sňatku byl přes šablonu nejprve namalován zlatý vavřínový věnec (řec. stefanos) s kaligrafickými doplňky a středovou svatozáří a potom byla pořízena černá a nakonec červená sazba včetně červených verzálních akrostichů („vivat Iohannes cvm Maiddalena – non est bonvm hominem esse solvm“). Královská kanonie premonstrátů ) (aktuální)

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (250 novějších | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).