Příspěvky uživatele

Z Encyklopedie knihy
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

(nejnovější | nejstarší) Ukázat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+315). . N Soubor:088.jpg(Pátý svazek nejstarší řady Abhandlungen (Praha 1782). Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (Praha, Wolfgang Kristián Gerle 1782). Frontispis s Pelclovým portrétem od Jana Berky a titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIV 24.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+355). . N Soubor:275.jpg(Frontispis ke Komenského sebraným spisům (Amsterdam 1657–1658). Komenský, Jan Amos: Opera didactica omnia (Amsterdam, Christoffel Cunradus – Gabriel de Roy 1657–1658). Frontispis (1657) s autorovým portrétem lemovaným několika obrazovými poli, z nichž jedno je schematickým pohledem do tiskařské dílny. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+434). . N Soubor:076.jpg(Millerova cesta po Egyptě (Praha 1729–1732). Miller, Angelicus Maria: Peregrinus in Jerusalem. Fremdling zu Jerusalem (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Matěj Adam Höger 1729–1732). Čtvrtý díl (1732), nesignovaná tabule před pag. 1 (autor vyobrazen jako jezdec na oslu uprostřed poutníků). Ze stylu rytiny lze usuzovat, že jejím původcem byl pravděpodobně jinak neznámý Müller. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+460). . N Soubor:077.jpg(„Grobe Cicero“ antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d3b a g1a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+356). . N Soubor:274.jpg(Bordura Kohenova tisku Chamiše chumše Tora (Praha 1530). Chamiša chumše Tora, megilot, haftarot (Praha, Geršom ben Šelomo ha-Kohen se syny Mordechajem a Šelomem 1530). Fol. 247a s bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie, a to nepochybně v severinském ateliéru dle vzoru Bible české (Praha 1529). Židovské muzeum (Praha), sign. 2.361.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+346). . N Soubor:512.jpg(Karel Škréta na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 29 otištěná z desky pro třetí díl Pelclových Abbildungen (1777). Signatura kreslíře Kleinharda vlevo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+410). . N Soubor:089.jpg(Výroba čerpací formy (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 244, tabule IX. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+325). . N Soubor:260.jpg(Kanzleischrift (Neuburg/Donau 1545). Marsilius Patavinus: Ain kurtzer Auszug des treffenlichen Wercks und Fridschirmbůchs (Neuburg/Donau, Hans Kilian 1545). Fol. A3a s počátkem předmluvy a kaligrafickou iniciálou S(O ich). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BQ I 66.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 a.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+763). . N Soubor:248.jpg(Počátek kánonu Olomouckého misálu (Wien 1505). Missale Olomucense (Wien, Johann Winterburger 1505). Fol. 165a červeno-černý tisk na pergamenu s kolorovanou a zlacenou dřevořezovou iniciálou T(e igitur, clementissime Pater) symbolizující zároveň kříž i hůl s měděným hadem – vlevo Mojžíš vyvyšující hada jakožto předzvěst vyvýšení Syna člověka (J 3, 14) a vpravo obvyklá asistenční postava sv. Jana Evangelisty (veškerý dekor tohoto Misálu je připisován dílně Lucase Cranacha st.). Na levé straně snímku patrná stopa po neodborném vyříznutí předcházejícího pergamenového listu s obrazem Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DL II 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+504). . N Soubor:506.jpg(Trojjazyčná synopse hry o sv. Václavovi (Praha 1667). D. Wenceslaus Boemiae rex et martyr, Academiae Carolo-Ferdinandeae Pragensis tutelaris, … actione publica in theatro repraesentatus ab illustrissima, ingenua juventute Universitatis Carolo-Ferdinandeae. Praga anno 1667, die 22. augusti (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jiří Černoch 1667). Fol. 1b s prologem a počátkem prvního dějství. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC I 55/29.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:466.jpg(Bohatě komentované školní vydání Petroniova Satyriconu (Utrecht 1709). Petronius Arbiter: Satyricon quae supersunt cum integris doctorum virorum commentariis, et notis Nicolai Heinsii & Guilielmi Goesii nunc primum editis … curante Petro Burmanno (Utrecht, Guilielm van de Water 1709). Anonymně rytý ilustrační frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+663). . N Soubor:556 d.jpg(Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+294). . N Soubor:314.jpg(Lis knihtiskařský ruční (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Tabule III za pag. 400. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 003). . N Soubor:300.jpg(Přední deska vazby knihvazače Jana Komora (Praha 1571). Slepotiskem zdobená nažloutlá hovězina na prkénkových deskách 205 x 145 mm. Vnější rám přední desky vyplňují válečky s polopostavami křesťanských Ctností, vnitřní rám tvoří oválné bysty v rostlinném dekoru doplněném vpravo dole knihařovými iniciálami HK (Hans Komor). Zrcadlo redukováno vloženými poli (horní s tlačeným antikvovým nápisem OECONOMIA, spodní s nápisem IVRIS). Uprostřed zrcadla je přes dva svislé vegetativní válečkové pásy nalepen štítek z tenčené hověziny, nesoucí nápis tlačený tiskovým švabachem „Laurentius Reind= || ler a% Reindlersperg || ec. Notarius. Jgla || 15 uiensis. 71“. Kompozice zadní desky je totožná.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+254). . N Soubor:499.jpg(Breuova ilustrace Steinerova tisku Richentalovy kroniky (Augsburg 1536). Richental, Ulrich: Das Concilium so zu Costantz gehalten ist worden (Augsburg, Heinrich Steiner 1536). Fol. XXVIa s vyobrazením upálení Jana Husa. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+370). . N Soubor:328.jpg(Aldo Manuzio st. (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. c3b z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+541). . N Soubor:472.jpg(Vyobrazení citronu z Volkamerova botanického kompendia (Frankfurt/M.–Leipzig 1714). Volkamer, Johann Christoph: Continuation der nürnbergischen Hesperidum oder Fernere gründliche Beschreibung der edlen Citronat-Citronen- und Pomeranzen-Früchte (Frankfurt/M.–Leipzig, Johann Andreas Endter-Erben 1714). Díl druhý, tabule za fol. 151 plod Lumia Coronata s pohledem na italskou zahradu. Kreslířem a rytcem byl Joseph de Montalegre. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AI XI 18.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+427). . N Soubor:574 a.jpg(Toryho traktát Champfleury (Paris 1529). Tory, Geoffroy: Champfleury … l’art et science de la deue & vraye proportion des lettres attiques (Paris, Geoffroy Tory 1529). Díl druhý, fol. XVIIIb–XIXa s nákresy verzál promítnutých dle teorie Leonarda da Vinciho do symetrických proporcí lidského těla. Repro: Geoffroy Tory, Champfleury, ed. Gustave Cohen, Paris 1931 (Národní knihovna ČR (Praha), sign. 4 A 693).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+369). . N Soubor:116.jpg(Dürerova učebnice Underweysung der Messung (Nürnberg 1525). Dürer, Albrecht: Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt in Linien ebnen unnd gantzen Corporen … zusamen getzogen (Nürnberg, [Hieronymus Andreae] 1525). Fol. Q4a s explicitem a vyobrazením Dürerovy kopírovací metody, užité zde při kresbě loutny. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+226). . N Soubor:102.jpg(Ilustrace z Palmartova tisku (Valencia 1490). Fuster, Jeronim: Omelia sobre lo psalm De profundis (Valencia, Lambert Palmart 1490). Fol. 8b se závěrem kázání a dřevořezem Panny Marie Růžencové.. Repro: Haebler 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 130). . N Soubor:100.jpg(Přední deska vazby nakladatelské z Kobergerova ateliéru (Nürnberg 1486?). Světle hnědá teletina na prkénkových deskách 240 x 170 mm zdobena slepotiskem rámové kompozice členěné trojlinkou (tenká, tlustá, tenká). Tři strany rámu přední desky pokryty válečkem s holí obtočenou stylizovaným listovím, horní pole s tlačeným nápisem „Epistole enee“. V zrcadle čtyřnásobný otisk plotny s routovým vzorem. Rám zadní desky zdoben kolky (opět olistěná hůl, navíc členitá rozeta). Zadní zrcadlo má dvě protínající se diagonály a v trojúhelníkových polích týž kolek jako v předních routách. Obě desky bez rohových kování a středových pukel. Částečně zachovány pouze dvě úzké háčkové spon) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+57). . N Soubor:128.jpg(Egyptienky plastické (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+502). . N Soubor:183 b.jpg(Tři strany Korandova Traktátu (Praha? 1493). Koranda, Václav ml.: Traktát o velebné a božské svátosti oltářní (Praha?, Tiskař Korandy? 1493). Fol. 1a s nejstarší titulní stranou tištěnou česky. Fol. 1b s nejstarším obsahem tištěným česky. Fol. 2a s amatérsky doplněnou iniciálou M(Vdrost) na akantovém pozadí. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 1 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+877). . N Soubor:063 b.jpg(Přední a zadní deska vazby řezané (Čechy přelom 14. a 15. století). Hnědá hovězina na prkénkových deskách 313 x 215 mm. Přední a zadní deska ohraničena širokou bordurou zaplněnou pravoúhle ohýbanými snítkami (levé a pravé pole) a stylizovanými draky, z jejichž tlam vyrůstají kopinaté listy (horní a dolní pole bordury). Obě zrcadla puncována. V předním je pětiřádkový nápis „ave m || aria g || racia || plena || domi[ni]“, zadní zrcadlo je členěno diagonálně se křížícími pásy s listovou výzdobou. Všechny nárožní a středové pukly i dvě spony odstraněny. V horní části přední desky soudobý papírový štítek s bibliografickými údaji. Hřbet byl v 18. století přetřen bílou barvou. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+426). . N Soubor:114.jpg(Pohled do dřevořezáčského ateliéru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 171, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+418). . N Soubor:302.jpg(Útěšný tisk Aloise Josefa Landfrasa (Jindřichův Hradec před 1838?). Hohenlohe-Waldenburg-Schilling, Alexander Prinz zu: Nábožný křesťan modlící se dle ducha katolické církve … přeložený od Jana Hýbla (Jindřichův Hradec, Alois Josef Landfras před 1838?). Alegorický frontispis rytý Janem Berkou a celorytá titulní strana s ilustrační vinětou (Stvořitel). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+433). . N Soubor:458.jpg(„Grobe Sabon“ fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. e1a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+549). . N Soubor:026 b.jpg(Bajka o lvu a krkavci v Directoriu (Strasbourg ca 1489) a v Konáčově Pravidle (Praha 1528). Vlevo Johannes de Capua: Directorium humanae vitae, lat. (Strasbourg?, Johann Prüss st. ca 1489). Fol. d4a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. S LXXXI d 11. Vpravo Johannes de Capua: Pravidlo lidského života jinak Podobenstvie starých mudrcuo (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1528). Fol. E3a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+388). . N Soubor:316.jpg(Lis měditiskařský ruční (Livourne 1775). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septime volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1775). Příloha 23, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+674). . N Soubor:470.jpg(Vjezd císaře Karla VI. do Vídně (Wien 1712). Mair von Mairsfeld, Johann Baptist: Beschreibung, was auf Ableiben Weiland Ihrer Keyserl. Majestät Josephi, biß nach vorgegangener Erb-Huldigung, welche dem … römischen Keyser, Carolo dem Sechsten, … als Erz-Herzogen zu Oesterreich, die gesamte nider-oesterreichische Stände den 8. Novembris A: 1712 … abgelegt, sich merkwürdiges hat zugetragen (Wien, Johann Jakob Kürner st. 1712?). Rozkládací tabule zachycující vjezd dolnorakouských stavů a císaře Karla VI. do Vídně. Dle předlohy Johanna Cyriaka Hackhofera ryl buď Johann Andreas Pfeffel, nebo Christian Engelbrecht. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+640). . N Soubor:464.jpg(Schönwetterovo vydání Lundorpových pramenů k třicetileté válce (Frankfurt/M. 1640–1641). Bellus, Nicolas [= Michael Kaspar Lundorp]: De statu Imp. Rom. perturbato Caesareo-Sueco. Das ist Weyland Gustavi Adolphi, … wie auch Ludovici XIII. … wider die in Gott ruhende und jetzo regierende kays. Majest. Ferdinandum II. & III. … vorgenommener Kriegs Expedition (Frankfurt/M., Johann Gottfried Schönwetter 1640–1641). Titulní strana prvního dílu (1640) s opakováním u dílu druhého (1641). Architektonická bordura s figurální tematikou (křesťanské Ctnosti a postavy panovníků). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+413). . N Soubor:538.jpg(Oslava Jana Nepomuckého v průběhu kanonizace (Roma 1727). Sacra rituum congregatione … Canonizationis seu Declarationis martyrii beati Joannis Nepomuceni (Roma, Typographia Camerae apostolicae 1727). Frontispis Agostina Masucciho a Giovanna Baptisty Sintese (Jan Nepomucký nadnášen anděly stoupá do nebe). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO II 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 537). . N Soubor:289.jpg(Přední deska rané české vazby nakladatelské od knihvazače MN (Praha 1536). Hnědá teletina na prkénkových deskách 294 x 202 mm zdobená dnes už otřelým slepotiskem s rámovou kompozicí a dominantou. Vnější rám přední desky je nahoře nastaven vloženým polem s neuměle tištěným a snad původně i zlaceným nápisem PRAVVA MIESTKA [sic!]. Snížený rám je pokryt válečkem se stylizovanou rozetou a dalšími vegetativními motivy. Součástí válečku byl štítek se sovou, mluvícím znamením knihvazače MN (něm. Neidel = sova). Setřelý slepotisk nedovoluje však určit, byly-li součástí štítku též knihvazačovy iniciály. Vnitřní vpadlé pole je vyplněno sporadickými otisky drobného trojlístku. V zrcadle lemo) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+329). . N Soubor:510.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení šestnácterky se dvěma signaturami (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 20. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+420). . N Soubor:276.jpg(Konáčův tisk České kroniky (Praha 1510). Pius II., papa: Česká kronika (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1510). Fol. O1b začátek čtení o králi Jiřím z Poděbrad uvozený jeho portrétem od Mistra cihlového pozadí. Nediakritizovaný švabachový text pod dřevořezem počíná reprezentantou p(Otom). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+325). . N Soubor:262.jpg(Kerverovo vydání Dekretálií Bonifáce VIII. (Paris 1517). Bonifacius VIII., papa: Sexti libri materia cum capitulorum nummero (Paris, Thielman Kerver st. 1517). Rub titulního listu s dedikačním dřevořezem (klečící právník Johann Andreae odevzdává zredigovaný rukopis papeži). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+404). . N Soubor:504.jpg(Sušení papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 247, tabule XII. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+310). . N Soubor:048.jpg(Bockova mapa Totius Regni Bohemiae (Wien 1808). Bock von Pollach, Josef Ferdinand: Totius Regni Bohemiae mappa chorographico-mineralogico-hydraulico-commercialis cum comitatu Glacensi et districtu Egrano (Wien, Artaria & Co. 1808). Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. B-1915.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 c.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+373). . N Soubor:061.jpg(Israel van Meckenem: Madona stojící na půlměsíci (kolorovaný mědiryt, Kleve? 1476). Odpustkový list vydaný papežem Sixtem IV. a signovaný umělcovými iniciálami I. M. vpravo na poslední řádce rytého textu. Nalepeno na zadním přídeští latinského rukopisu Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DB IV 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+241). . N Soubor:074.jpg(Rám s Cervicornovým monogramem (Köln/R. 1526). Herodotus: Libri novem Musarum nominibus inscripti (Köln/R., Eucharius Cervicornus 1526). Pag. 1 (monogram EC je uprostřed spodní části textového rámu). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+262). . N Soubor:505.jpg(Conchylium Marianum tiskařky Svobodové (Brno 1736). Conchylium Marianum (Brno, Marie Barbora Svobodová 1736). Frontispis se Zeidlerovou rytinou Panny Marie Svatotomášské (signatura „Zeidler sc. M. Neüstadt“ vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:049.jpg(Lucern v Bodenehrově Force d’Europe (Augsburg 1720–1730). Bodenehr, Gabriel st.: Force d’Europe oder Merckwürdigst- und führnehmste … Staette … in Europa … in 200 Grundrissen (Augsburg, Gabriel Bodenehr st. 1720–1730). Díl druhý (1720), tabule 95. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:075.jpg(Jeden z prvních cestopisů o Siamu (Hamburg 1706). Tachard, Gui de: Curieuse und merkwürdige Reise nach Siam, nebst astronomischen, … Anmerkungen … aus dem französischen übersetzt (Hamburg, Benjamin Wedel 1706). Tabule za pag. 365 (pohled na hlavní město Siamu v čase francouzské výpravy 1686).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+288). . N Soubor:263.jpg(Frontispis bratrů Klauberových k Ignácovým Duchovním cvičením (Brno 1747). Ignatius de Loyola S.: Geistliche Übungen (Brno, Jakub Maxmilián Svoboda–dědici, fa. Václav Lenhart 1747). Frontispis se světcovým portrétem signovaným vpravo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+425). . N Soubor:266 b.jpg(Profese podílející se na výrobě knihy (Frankfurt/M. 1574). Sachs, Hans – Amman, Jost: Eigentliche Beschreibung aller Stände auf Erden (Frankfurt/M., Sigmund Feyerabend 1568). Zleva doprava: fol. F2a (papírník), E4a (ilustrátor), E3a (písmolijec), F3a (knihtiskař), F4a (briefmaler se šablonou), G1a (knihvazač). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 119.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+342). . N Soubor:511.jpg(Šípařův tisk protokolů o vestfálském míru (Praha 1648). Pokoj německo-švédský … v Minstru v Festfalii 24. dne října léta 1648. podepsaný a zpečetěný (Praha, Jiří Šípař 1648). Titulní strana s císařským znakem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIV 4/31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+553). . N Soubor:277.jpg(Třetí verze Konáčova signetu (Praha 1516). Pius II., papa: O štěstí i divný i užitečný sen (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1516). Titulní dřevořez s andělem odevzdávajícím Konáčovi erb. Do jaké míry je zpodobnění stojícího Konáče autentické, nevíme (za dozajista nejstarší věrohodnou podobiznu vydavatele lze tak v rámci českého knihtisku považovat Skorynův portrét v pražském tisku Bible ruské 1517). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 23/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+353). . N Soubor:288.jpg(Laidigova oslava narození arcivévody Leopolda (Brno? 1716?). Iluminatio pro veneratione neo-nati Leopoldi archiducis Austriae (Brno?, s. t. 1716?). Tabule 6 alegorizující rozlehlost habsburské říše. Rytina signována vpravo dole, chronogram 1716. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 26/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+773). . N Soubor:539.jpg(Ohláška univerzitní disertace s tezemi (Augsburg 1735). Theses ex universa philosophia quas subarchatae Deo sponsae Virgini et Matri parenti intemeratae Mariae Sine labe originali conceptae hyperdulica devotione dicatas in … Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi praeside … Patre P. Ioanne Paleczek e# Societate Iesu ... In Magna aula Carolina publice propugnandas suscepit ... Ioannes Lhotsky Bohemus Zebracensis, AA. LL. et philosophiae baccalaureus, metaphysicae et ethicae-historiae auditor. Anno MDCCXXXV. mense ... die ... horis ... meridiem consvetis (Augsburg, Gottlieb Heiss st.. 1735). Mezzotintový obraz Immaculaty kreslil Johann Holzer, vyryl a vydal Gottlieb Heiss st. (cum privil. S. C. Cathol. Maj.). Národní knihovna ČR (Praha), sign. T) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+284). . N Soubor:303.jpg(Januszowského tisk polských artikulí (Kraków 1595). Constitucia seymu walnego krakowskiego w roku M.D.XCV. (Kraków, Drukarnia Łazarzowa [= Jan Januszowski] 1595). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CK V 4/6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+219). . N Soubor:317.jpg(Lišta Mistra ulmského Boccaccia (Ulm 1473). Boccaccio, Giovanni: De claris mulieribus (Ulm, Johann Zainer 1473). Fol. 3b s lištovou iniciálou S(Cripturus) v podobě hada z ráje, Evy a Adama. Repro: Schramm 1923.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+585). . N Soubor:115.jpg(Dřevořez bílé linie (Venezia 1497–1498). Hieronymus S.: Opera, ed. Bernardinus Gadolus (Venezia, Giovanni de Gregoriis – Gregorio de Gregoriis 1497–1498). Díl druhý (1498), fol. aAA2a s počátkem předmluvy [= Pseudo-Hieronymus: Breviarium in psalmos]. Vegetativní bordura provedena dřevořezem bílé linie, vložený výjev nahoře (sv. Lukáš s býkem a zápalnou obětí) i dole (antické lázně) provedeny klasickým dřevořezem s černou linií na bílém pozadí. Iniciála P(ROXIME) s mnichem (sv. Jeronýmem?) píšícím ve skriptoriu. Repro: Faulmann 1882.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+537). . N Soubor:459.jpg(Sessiův písmolijecký vzorník pro Georga Baumanna ml. (Wrocław 1604). Sessius, Pavel: Specimen characterum seu typorum probatissimorum (Wrocław, Georg Baumann ml. 1604). Jednolistový vzorník s impresem „renovati atque parati Vratislaviae per Paulum Sesse fusorem, Pragae habitantem“.. Impresum tak nejen posouvá Sessiův příchod do Prahy, ale také dokládá, že jde o nejstarší původem bohemikální zachovaný vzorník tiskového písma. Universytet wrocławski – Biblioteka universytecka (Wrocław), sign. 407159.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+410). . N Soubor:465.jpg(Předtitul ze slovenské Tiskárny jezuitské (Trnava 1689). Szent-Ivanyi, Martin: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea. In tres partes divisa. Quarum prima continet: curiosas dissertationes physico-mathematicas (Trnava, Tiskárna jezuitská 1689). Vol. 1 (decas prima) anonymně rytý předtitul symbolizující výtvarnou zkratkou rozvoj věd a poznání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+1 426). . N Soubor:338 d.jpg(Výchozí štoček Mistra Jákobova žebříku (Wittenberg 1529) a nápodoby u Melantricha (Praha 1547), Günthera (Prostějov 1545) a Sixta z Lerchenfelsu (Litoměřice 1626). Nahoře vlevo Luther, Martin: Deudsch Catechismus (Wittenberg, Georg Rhau 1529). Titulní strana s portálovou bordurou, dole ukřižovaný Kristus mezi dvěma lotry (tiskař Rhau štoček Mistra Jákobova žebříku užíval v letech 1527–1541). Nahoře vpravo Rhegius, Urban: Katechesis (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1547). Titulní strana se zmenšenou volnou kopií datovanou v levém horním štítku 1528. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HU V 48. Dole vlevo Rhegius, Urban: Rozmlouvání o krásném kázání, kte) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+307). . N Soubor:129.jpg(Eisenova ilustrace Doratovy poémy (Paris 1770). Dorat, Claude Joseph: Les Baisers (Paris, Lambert & Delalain 1770). Pag. 15 se záhlavovou ilustrační vinětou (zamilovaný pár), kterou dle Eisenovy předlohy ryl Joseph de Longueil. Signatury původců vlevo a vpravo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:21 (rozdíl | historie) . . (+433). . N Soubor:101.jpg(Ilustrace z Wolgemutova a Pleydenwurffova ateliéru (Nürnberg 1491). Fridolin, Stephan: Schatzbehalter oder Schrein der wahren Reichtümer des Heils und ewiger Seligkeit (Nürnberg, Anton Koberger 1491). Fol. r2a malověrní učedníci a spící Kristus v bárce na rozbouřeném moři (Mt 8, 24). Dřevořez je dílensky kolorován. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM II 24.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+328). . N Soubor:199.jpg(Grüningerův tisk oblíbeného čtení o Barbarosovi (Strasbourg 1520). Adelphus (Mülich), Johann: Barbarossa. Ein wahrhafftige Beschreibung des Lebens und der Geschichten Keiser Friderichs des Ersten (Strasbourg, Johann Grüninger 1520). Fol. 45a s vyobrazením arabského válečného stroje. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+528). . N Soubor:573 a.jpg(Tomsova veršovaná gratulace s ručně doplněnými akcenty (Praha 1798). Tomsa, František Jan: Aloisii, dceři hraběcí Kristiána Klama-Galaše a Karoliny, manželky jeho (Praha, Tiskárna normální školy? 1798). Titulní strana a fol. IIa s počátkem textu. Dvoulist byl tištěn antikvou zeleno-černě (zelené pasáže dozajista ručním razítkem) a akcenty, čili diakritická znaménka, byly dopsány dodatečně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK V 18/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+502). . N Soubor:183 c.jpg(Tři strany Korandova Traktátu (Praha? 1493). Koranda, Václav ml.: Traktát o velebné a božské svátosti oltářní (Praha?, Tiskař Korandy? 1493). Fol. 1a s nejstarší titulní stranou tištěnou česky. Fol. 1b s nejstarším obsahem tištěným česky. Fol. 2a s amatérsky doplněnou iniciálou M(Vdrost) na akantovém pozadí. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 1 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+322). . N Soubor:166.jpg(Mořská monstra (Augsburg 1499). Konrad von Megenberg: Buch der Natur (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1499). Fol. n5b se zrcadlovou kopií liniového dřevořezu dle předlohy Mistra Bämlerovy tiskárny z roku 1475. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DN VI 21/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+516). . N Soubor:600.jpg(Zadní deska vazby brokátové (Praha konec 18. století). Lepenka 180 x 106 mm potažená žlutým brokátem s červeno-černými a bílými květy a zeleným listovím. Zlacená ořízka u hřbetu zdobena puncováním. Přídeští a předsádky z matného tragantového papíru. Kurze marianische Andacht zu Ehren der übergebenedeitesten Jungfrau und Mutter Gottes Mariae Hülf (Praha, František Jeřábek 1797). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ I 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+435). . N Soubor:628.jpg(Rytina Jana Františka Samuela Wussina (Nürnberg 1686). Browne, Edward: Auf genehmgehaltenes Gutachten und Veranlassung der kön. engell. Medicinischen Gesellschaft in London durch Niederland, Teutschland, … Oesterreich, … gantz sonderbare Rejsen, … in die Hoch-Teutsche übersetzt (Nürnberg, Johann Michael Spörlin 1686). Mědirytová tabule u pag. 242 (interiér vídeňské Dvorní knihovny). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+374). . N Soubor:614.jpg(Viněta ilustrační (Wien 1773). Delius, Christoph Traugott: Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung (Wien, Johann Thomas von Trattner 1773). Titulní strana s mědirytovou vinětou vztahující se k obsahu díla. Vlevo dole je signatura kreslíře Franze Xavera Würtha, vpravo rytce J. E. (Jana Arnošta) Mansfelda. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+437). . N Soubor:172.jpg(Druhé vydání Monte-Snyderova traktátu o transmutaci kovů (Frankfurt/M.–Leipzig 1684). Monte-Snyder, Johann de: Metamorphosis planetarum. Das ist eine wunderbarliche Verenderung der Planeten und metallischen Gestalten in ihr erstes Wesen (Frankfurt/M.–Leipzig, Johann Balthasar Niess 1684). Titulní strana druhého vydání s obrazovou alegorií vlivu planet na člověka (poprvé Amsterdam 1663). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+495). . N Soubor:416.jpg(Mercatorova netradiční prezentace Atlanta (Duisburg–Düsseldorf 1595). Mercator, Gerard st. – Mercator, Rumold: Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura (Duisburg–Düsseldorf, Albert Buyss 1595). Hlavní titulní strana s novátorským zobrazením legendárního mauretánského hvězdáře, filozofa a matematika Atlanta. Anonymní kolorovaný mědiryt. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS I 30.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:402.jpg(Výroba patric a matric (Livourne 1772). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … premiere partie, seconde livraison en deux parties (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1772). Příloha 91, tabule bez čísla. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 064). . N Soubor:364.jpg(Přední deska vazby se vzorem „fanfare“ (Venezia? Roma? konec 16. století). Tmavozelená teletina na lepence 325 x 218 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Průplety vycházejí ze čtyř stran středového oválu a geometricky se rozvíjejí až k širší ornamentální borduře u hran desek. Zlacené průplety jsou zakončeny šrafovanými olivovými ratolestmi a bohatou kolkovou výzdobou (šrafované půllisty, růžice, kolečka, palmety). V dominantovém oválu, původně prázdném, malovaný znak (na štítě Uhry, Čechy, Habsburg a Kastilie s Leonem). Hřbetní mezipole jsou bezezbytku pokryta zlacenými arabeskami. Na hranách desek přichází zlacená linka, která je př) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+368). . N Soubor:589.jpg(Poslední valgrisiovské vydání Ariostova Orlanda furiosa (Venezia 1603). Ariosto, Ludovico: Orlando furioso … noc le annitationi, … di Ieronimo Ruscelli (Venezia, Felice Valgrisi 1603). Dílo vycházelo v této tiskárně kontinuálně od roku 1556. Pag. 559 s ilustrací čtvrtého zpěvu dle kresebného návrhu Dossa Dossiho. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+982). . N Soubor:358 b.jpg(Přední a zadní deska s portréty reformátorů (Německo? 1591). Nažloutlá, mírně odřená hovězina na prkénkových deskách 333 x 203 mm, useň se slepotiskem členěným do rámové kompozice s dominantou. Vnější rám pokrývá vegetativní váleček, prostřední rám je s biblickými polopostavami (DAVID-PAVLVS-SALVATOR) a vnitřní s bystami v medailonech mezi rozvilinami. Čtyři vložená pole, z nichž horní nese černé iniciály objednatele MMBAF a spodní letopočet 1591. Zrcadlo vyplněno plotnou s portrétem Martina Luthera. Zadní deska pojednána shodně s výjimkou středové plotny představující Philippa Melanchthona. Obě desky hráněny, hřbet přetřen v 18. století šedou fermežovou barvou. Stopy po dvou spon�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+330). . N Soubor:370.jpg(Neuräutterovo druhé vydání Statue pontis Pragensis (Praha 1715). Neuräutter, Augustin Petr: Statue pontis Pragensis (Praha, s. t. 1715). Tabule 4 se sousoším sv. Barbory (nahoře), sv. Markéty (vlevo) a sv. Alžběty Durynské s žebrákem (vpravo). Rytec Neuräutter signován vpravo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:576.jpg(Trasslerův tisk Porthmannova vzdělavatelského spisu (Brno 1791). Porthmann, Moriz Kazimir: Mravo-kniha pro křesťanského vlastence s pravdivými příběhami a příklady (Brno, Josef Jiří Trassler 1791). Titulní strana s anonymním ilustračním mědirytem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. EN IV 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+298). . N Soubor:210.jpg(Evangelická bordura Handlova tisku Hackovy katolické polemiky (Olomouc 1617). Hack, Jakob: Gründlicher Bericht auf vier Fragen (Olomouc, Jiří Handl–dědici 1617). Pag. 24, jejíž bordura byla převzata z Kunvaldského Písní chval božských (Olomouc 1572). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+358). . N Soubor:204.jpg(Gutgeselův tisk Lutherova Katechismu (Bardejov 1581). Luther, Martin: Katechismus, to jest Kratičké obsazení a výklad předních článkův víry a náboženství křesťanského (Bardejov, Dávid Gutgesel 1581). Titulní strana prvního tisku na území dnešního Slovenska v slovakizované češtině (list je nahoře poškozen). Repro: Valach 1987.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+291). . N Soubor:562.jpg(Tisk z české Tiskárny valdštejnské (Dobrovice 1612). Klemens, Václav: Kratičké sepsání sloužící ku potěšení rodičů (Dobrovice, Tiskárna valdštejnská 1612). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+556). . N Soubor:012.jpg(Antikva u Kašpara Aorga (Náměšť/O. 1533). Optát, Beneš – Gzel, Petr – Filomates, Václav: Gramatika česká v dvojí stránce, ortographia předkem … etymologia potom (Náměšť/O., Kašpar Aorg 1533). Typografická titulní strana bez dekoru a ilustrací. Jediným aktivním prvkem je písmo organizované do ztrácející se sazby: První řádek je sázen texturou (vyznačovací písmo), třetí a sedmý řádek antikvou benátského typu (vyznačovací písmo) a zbytek švabachem (totožným s písmem textovým). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 b.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 766). . N Soubor:238.jpg(Iniciály (15. a 16. století). Zleva dolů Jordanus de Quedlinburg: Sermones de sanctis (Strasbourg?, Heinrich Knoblochtzer? non post 1479). Fol. 9a fleuron D(An) v gotikoantikvovém textu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DL I 13. Columna, Guido de: Historia destructionis Troiae, boh. Kronika trojánská (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? post 1476). Pag. 58 akantové P(O zborzeni) v bastardovém textu. Knihovna Národního muzea (Praha), sign. 25 D 10 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Iustinus, Marcus Iunianus: Iustini ex Trogo Pompeio historiae (Venezia, Johannes Tacuinus de Tridino 1507). Fol. Xb konturová verzál) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+220). . N Soubor:007.jpg(Tassův epos s Piazzettovými ilustracemi (Venezia 1745). Tasso, Torquato: Le Gerusalemme liberata (Venezia, Giambattista Albrizzi 1745). Pag. 1 se záhlavovou vinětou a počátkem textu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+248). . N Soubor:006.jpg(Leprinceova akvatinta (Paris 1770). Coqueley de Chaussepierre, Charles Georges: Le roué vertueux (Paris, s. t. 1770). Tabule za pag. 18 ilustrující neštěstí a pláč. Autorem akvatinty je Jean Baptiste Leprince. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+867). . N Soubor:477 a.jpg(Girschova titulní bordura a dvojstrana z Novákova kalendáře (Praha 1727?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1728 (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1727?). Vlevo červeno-černá titulní strana s bordurou F. Girsche dle předlohy A. Weise (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Je to poměrně přesná nápodoba staršího štočku Antona Franze Brechlera a řezáče Schilharta (reprodukce titulní strany je mírně zvětšena). Vpravo textové fol. B2a z počátku kalendářové části a před něho vevázaný bílý list pro rukopisné poznámky (reprodukce dvoustrany je mírně zmenšena) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+190). . N Soubor:013.jpg(Polokurziva u Pavla Sessia (Praha 1625). Pseudo-Bonaventura S.: Žaltář B. P. Marie (Praha, Pavel Sessius 1625). Celorytá titulní strana v architektonické borduře. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+2 326). . N Soubor:239.jpg(Iniciály (17. a 18. století). Zleva dolů Bauhin, Caspar: Pinax [gr.] theatri botanici (Basel, Ludwig König 1623). Fol. *2b konturová verzála P(Rincipibus) na arabeskovém pozadí.. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH XII 40. Vaillant, Joseph Foy: Numismata aerea imperatorum, augustarum et caesarum (Paris, Daniel Horthemels 1697). Díl první, pag. 1 plná verzála Q(Uum) ve volném prostoru uzavřeném členitým ornamentálním rámcem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ II 21. Volkamer, Johann Christoph: Continuation der nürnbergischen Hesperidum oder Fernere gründliche Beschreibung der edlen Citronat-Citronen- und Pomeranzen-Früchte (Fr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+686). . N Soubor:339 b.jpg(Výchozí štoček (Nürnberg? 1564) a Melantrichova kopie pro Ferovu Postilu (Praha 1574–1575). Vlevo Hus, Jan – Jakoubek ze Stříbra: Postila … na evangelia, kteráž se čtou přes celý rok (Nürnberg?, s. t. 1564). Fol. 8b druhého dílu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 9. Vpravo Ferus, Johann: Postila aneb Kázání evangelistské pravdy (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1574–1575). Fol. 408b třetího dílu (kopie štočku z Husovy Postily, odchylky jsou patrné zvláště na šrafurách stromů). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BR I 33.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 c.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:205.jpg(Gutweinova oslava narození arcivévody Leopolda (Brno? 1716?). Iluminatio pro veneratione neo-nati Leopoldi archiducis Austriae (Brno?, s. t. 1716?). Tabule 1 s Leopoldovými rodiči Karlem VI. a Alžbětou Kristinou Brunšvickou. Rytina signována v levém a pravém rohu pod chronogramem 1716. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK I 26/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+463). . N Soubor:563.jpg(Tisk ze slezské Tiskárny valdštejnské (żagań 1630). Kepler, Johannes: Ephemerides novae motuum coelestium …Tomi primi ephemeridum … pars secunda (tertia) (żagań, Impressa Sagani Silesiorum [Tiskárna valdštejnská] 1630). Titulní strana výpočtů, jejichž počátek tiskl 1630 Johann Plank v Linci a jejichž dokončení Kepler zajistil v Zaháni. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AG XV 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:577.jpg(Trattnerův patisk Klopstockových zpěvů (Wien 1771–1773). Klopstock, Friedrich Gottlieb: Der Messias (Wien, Johann Thomas von Trattner 1771–1773). Patisk vydání 1748 doplněný zde ve čtvrtém svazku (1773) o nový autorův text. Fronstipis a titulní strana prvního svazku (1771). Na titulní straně Trattnerův signet s personifikovanou Typografií. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+299). . N Soubor:211.jpg(Toledanův tisk Pejruš ha-Tora (Lisboa 1489). Moše ben Nachman: Pejruš ha-Tora (Lisboa, Eliezer Toledano 1489). Fol. 1a s širokou ornamentální lištou vlysového typu pořízenou spolu s písmeny dřevořezem bílé linie. Repro: Freimann 1924–1931 (Židovské muzeum (Praha), sign. 42.007).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+415). . N Soubor:224 b.jpg(Hrací karty (Praha 1664). Německý typ zvaný Stukeley zhotovil staroměstský kartář Hans Schneck. Dva nerozřezané archy neznámého původu (pravděpodobně makulatura vyjmutá z vazby). Na prvním archu nekolorované karty před rozřezáním. Na druhém archu otištěn štoček s obálkou (na ní je výrobcova adresa se dvěma staroměstskými znaky). Národní knihovna ČR (Praha), sign. Tres Sz 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 319). . N Soubor:597 a.jpg(Proměny edicí oblíbené Eckartshausenovy modlitební knihy (Kutná hora 1798, Praha 1812, Praha 1827 a Jindřichův Hradec 40. léta 19. století). Vlevo nahoře Eckartshausen, Karl von: Bůh jest nejčistší láska [přeložil František Josef Tomsa?] (Kutná Hora, František Vincenc Korec 1798). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vlevo dole Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, Bohumil Haase st. 1812). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo nahoře Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, František Sommer–tiskár) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:588.jpg(Závěr Valdovy tiskařské prvotiny (Praha 1574). Alfonsus Bonihominis: Knížka tato obsahuje v sobě toto dvé. První: List rabbi Samuele poslaný k rabbi Izákovi … Druhé: Pronešení velmi skrytého tajemství židovského o Kristu Ježíši (Praha, Burian Valda 1574). Fol. H7b s explicitem a závěrečnou vinětou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BT X 38/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+296). . N Soubor:371.jpg(„Nomparel“ švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+440). . N Soubor:417.jpg(De Witova tradiční prezentace Atlanta (Amsterodam ca 1670–1706). Wit, Frederic ml.: Atlas sive Descriptio terrarum orbis (Amsterdam, Frederic Wit ml. ca 1670–1706). Titulní strana s tradičním zobrazením Atlanta jako mytologického Titána stojícího na zeměkouli a podpírajícího nebeskou klenbu. Anonymní kolorovaný mědiryt. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AR I 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+516). . N Soubor:359.jpg(Alciatova alegorie odvahy (Lyon 1551). Alciati, Andrea: Emblemata …, denuo ab ipso autore recognita (Lyon, Macé Bonhomme 1551). Pag. 43 s anonymním kolorovaným dřevořezem. Pod obrázkem v zavilinovém (volutovém) orámování čteme zápis Petera Cordeise von Heidelberg z 31. ledna 1563. Exemplář v 60. letech 16. století sloužil totiž slezskému lékaři dr. Kryštofu Schillingovi jako památník. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AD XIII 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+514). . N Soubor:403.jpg(Slévání písma (Livourne 1772). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … premiere partie, seconde livraison en deux parties (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1772). Příloha 92, tabule I (vlevo manipulace s licím strojkem, vzadu příprava písmového kovu, vpravo opracování odlitků). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 017). . N Soubor:365.jpg(Přední deska vazby se vzorem „semis“, snad z ateliéru Nicolase Èveho (Paris 60. léta 16. století). Vazba vznikla pravděpodobně pro Alžbětu, dceru Maxmiliána II. a manželku francouzského krále Karla IX. Olivově zeleně mořený marokén na lepence 345 x 218 mm, useň na obou deskách zdobena zlaceným slepotiskem shodné kompozice. Tento typ je nazýván reliure fleurdelisée, neboť zrcadlo vymezené vpadlým linkovým rámem pokrývá vzor semis z lilií a dvojhlavého orla (totožné vzorování je i na hřbetu se zapuštěnými vazy). Na hranách desek přichází zlacená dvojlinka, která je přerušovaná šikmou šrafurou. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Amadis de Gaula: Le dixieme livre …, auquel … est trait) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+322). . N Soubor:629.jpg(Xylografie na titulní straně Historie církevní (Praha 1594). Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius: Historia církevní … nazvaná Tripartita (Praha, Daniel Adam z Veleslavína 1594). Titulní strana, jejíž první dva řádky byly vyřezány do štočku a otištěny jako dřevořez. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+279). . N Soubor:615.jpg(Viněta ilustrační (Bern? 1785). Dunker, Balthasar Anton: Ein Intermezzo mit einigen Vignetten von B.A.D. (Bern?, Walthard-Baudard? 1785). Pag. 45 s autorovou humoristicko-satirickou vinětou. Lept signován dole Dankerovým monogramem „D:“. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+291). . N Soubor:173.jpg(Gessnerova viněta ve vlastních sebraných spisech (Zürich 1777). Gessner, Salomon: Schriften (Zürich, Salomon Gessner 1777). Díl první (Idyllen), pag. 35 s koncovou ilustrační vinětou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE III 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+51). . N Soubor:198.jpg(Grotesk tučný (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+449). . N Soubor:167.jpg(Garmond antikva, fraktura a švabach (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d4a a g2b (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 312). . N Soubor:601.jpg(Přední deska historizující vazby ve stylu Mahieu (Francie? mezi počátkem 19. století a 1819). Červeně mořený marokén na lepence 213 x 170 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Okolo vnějšího okraje přední desky je vedena úzká, obloukovitě členitá dvojlinka tvarovaná jako kartuš, kterou doplňuje rostlinná i fantaskní konstrukce se šrafovaným, kroužkovaným a puncovaným půdorysem. Jako dominanta vyzlacen pouze prázdný dvanáctiúhelníkový štítek s linkovým a tečkovaným okrajem. Na zadní desce se namísto kartuše nachází čtyřboká růžice z úzké dvojlinky, uprostřed níž je širší dvojlinkou vykroužena rombická arabeska s listovými úponky. Hladký hřbet se zapuštěn�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+346). . N Soubor:617.jpg(Manýristická bordura erbu od kreslíře VW (Brno 1609). Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Štambuch slezský (Brno, Bartoloměj Albrecht Forman 1609). Fol. Kk2b s erbem Žirovských z Žirové.. Bordura erbu signována v pravém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 40.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+528). . N Soubor:573 b.jpg(Tomsova veršovaná gratulace s ručně doplněnými akcenty (Praha 1798). Tomsa, František Jan: Aloisii, dceři hraběcí Kristiána Klama-Galaše a Karoliny, manželky jeho (Praha, Tiskárna normální školy? 1798). Titulní strana a fol. IIa s počátkem textu. Dvoulist byl tištěn antikvou zeleno-černě (zelené pasáže dozajista ručním razítkem) a akcenty, čili diakritická znaménka, byly dopsány dodatečně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK V 18/5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+708). . N Soubor:603.jpg(Symboly egyptské historie (Paris 1826). Description de l’Égypte ou recueil des observations et recherches, qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée franc*aise seconde édition ... vol. Atlas géographique (Paris, Charles Louis Fleury Panckoucke 1826). Druhé vydání, poprvé Paris 1809–1828. Frontispis symbolizující archeologické nálezy doprovodné expedice vědců a umělců během Napoleonova tažení do Egypta 1798–1801. Barevná mezzotinta s rytinou a ručním kolorováním. Dle Panckouckovy kresebné předlohy ryl pařížský grafik Jean Alexandre Allais. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ACH I 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:165.jpg(Johann Fust (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. c1b z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+319). . N Soubor:171.jpg(Třetí a poslední vydání Agricolova Bergwercku s Manuelovými ilustracemi (Basel 1621). Agricola, Georg: Bergwerck Buch (Basel, Ludwig König 1621). Pag. 344 s celostranným dřevořezem Hanse Rudolfa Manuela, převzatým z prvního, latinského vydání De re metallica (Basel 1556). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+434). . N Soubor:398.jpg(„Grobe Missall“ antikva (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. a3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+367). . N Soubor:159.jpg(Johann Froben (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. c4a z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+451). . N Soubor:415.jpg(Frontispis Keplerových Tabulí (Ulm–Görlitz?–żagań? 1627–1629). Kepler, Johannes: Tabulae Rudolphinae, quibus astronomicae scientiae, temporum longinquitate collapsae restauratio continentur (Ulm, Johann Saur; Görlitz?, Hans Rambau; żagań?, Typographeium ducalis 1627–1629). Frontispis vevázaný za titulním listem (alegoricky ztvárněný pohled do hvězdářské observatoře). Rytcem byl Georg Celer. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+374). . N Soubor:373.jpg(Haultinova metoda nototisku (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Pag. 136 z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:429.jpg(Přední deska vazby zdobené takřečeným kolébačem (Bavorsko? Rakousko? konec 17. století). Červená kozinka na prkénkových deskách 193 x 149 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Velkoplošné zrcadlo, vymezené pouze úzkou linkovou a filetovou bordurou, je pokryto jak v nárožních výplních, tak v dominantě zdvojeným obloučkem (kolébačem) připomínajícím půlměsíc se spirálovitě točenými okraji. Hřbet se zapuštěnými vazy zdoben vertikální linkou z fleuronů. Středová mosazná spona ve tvaru srdce. Zlacená ořízka. Přídeští a předsádky z katunového papíru (zlacený vegetativní motiv tištěný na červeně natíraném pozadí). Faber, Fortunat) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 125). . N Soubor:367.jpg(Přední deska vazby z rudolfínského ateliéru pro Tychona Brahe (Praha 1599–1601). Pergamen na lepence 384 x 230 mm, zlacený slepotisk. Kompozice přední i zadní desky je shodná a připomíná vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Rám i dominantní kosodélník, stojící na špici a pokrývající celé zrcadlo, jsou tvořeny totožným ornamentálním válečkem. Uprostřed kosodélníků je na obou deskách plotnové supralibros. Vpředu ho tvoří zlacený Tychonův portrét s legendou HIC PATET EXTERIOR TYCHONIS FORMA BRAHEI PVLCHRIVS ENITEAT QVAE LATET INTERIOR. Zadní supralibros je tvořeno Tychonovým erbem s devízou ARMA GENVS FVNDI PEREVNT DVRABILE VIRTVS ET DOCTRINAE DECVS NOBILITATIS HABENT.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+339). . N Soubor:401.jpg(Petitova spolupráce při Badeho vydání Origena (Paris 1512). Origenes: Operum … tomi duo priores cum tabula et indice generali (Paris, Josse Bade – Joannes Parvus [= Jean Petit st.] 1512). Hlavní červeno-černá titulní strana (kovorytová bordura s bájnými bytostmi, uprostřed Petitův signet). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 319). . N Soubor:597 c.jpg(Proměny edicí oblíbené Eckartshausenovy modlitební knihy (Kutná hora 1798, Praha 1812, Praha 1827 a Jindřichův Hradec 40. léta 19. století). Vlevo nahoře Eckartshausen, Karl von: Bůh jest nejčistší láska [přeložil František Josef Tomsa?] (Kutná Hora, František Vincenc Korec 1798). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vlevo dole Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, Bohumil Haase st. 1812). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo nahoře Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, František Sommer–tiskár) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+982). . N Soubor:358 a.jpg(Přední a zadní deska s portréty reformátorů (Německo? 1591). Nažloutlá, mírně odřená hovězina na prkénkových deskách 333 x 203 mm, useň se slepotiskem členěným do rámové kompozice s dominantou. Vnější rám pokrývá vegetativní váleček, prostřední rám je s biblickými polopostavami (DAVID-PAVLVS-SALVATOR) a vnitřní s bystami v medailonech mezi rozvilinami. Čtyři vložená pole, z nichž horní nese černé iniciály objednatele MMBAF a spodní letopočet 1591. Zrcadlo vyplněno plotnou s portrétem Martina Luthera. Zadní deska pojednána shodně s výjimkou středové plotny představující Philippa Melanchthona. Obě desky hráněny, hřbet přetřen v 18. století šedou fermežovou barvou. Stopy po dvou spon�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+288). . N Soubor:561.jpg(Tisk z Tiskárny univerzitní (Oxford 1750–1753). Milton, John: Paradisus amissus. Poema … latine redditum a Guilielmo Dobson (Oxford, e Theatro Sheldoniano 1750–1753). Titulní strana prvního dílu (1750) s vinětou obsahující autorův portrét. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+406). . N Soubor:207.jpg(Třídění hadrů (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 238, tabule III. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+226). . N Soubor:213.jpg(Herbář tiskaře Petera Schöffera st. (Mainz 1484). Herbarium (Mainz, Peter Schöffer st. 1484). Fol. 92a s vyobrazením moruše. Repro: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde, Jg. 19-20, Halle/S. 1925–1926.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+67). . N Soubor:575.jpg(Toskánka se srpovitými serify (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 a.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+323). . N Soubor:549.jpg(Vyobrazení supa v Buffonových Naturgeschichte (Brno 1786). Buffon, Georges Louis Leclerc de: Naturgeschichte der Vögel (Brno, Josef Jiří Trassler 1786). Bd. 1, tabule 19 za pag. 354 s kolorovaným anonymním mědirytem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH IX 28.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+56). . N Soubor:011.jpg(Antikva Firmina Didota (Paris 1812). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+306). . N Soubor:005.jpg(Akcipies na Quentellově školní příručce (Köln/R. ca 1494). Regulae grammaticales antiquorum (Köln/R., Heinrich Quentell ca 1494). Titulní strana s dřevořezem zvaným „magister cum discipulis“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM IV 1/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+227). . N Soubor:038.jpg(Melantrichovo druhé vydání Bible (Praha 1556–1557). Bible česká zv. Melantrichova (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1556–1557). Fol. 436b s počátkem Knihy proroka Zachariáše. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+610). . N Soubor:039.jpg(Zrcadlo kralických Biblí (Kralice? 1594 a 1596). Vlevo Bible česká zv. Kralická neboli Šestidílná (Kralice?, Tiskárna bratrská? 1579–1594). Díl šestý (1594), fol. 357a s epištolou sv. Pavla k Filipským. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JQ IV 36. Vpravo Bible česká zv. Kralická neboli Jednodílná, 1. vyd. (Kralice?, Tiskárna bratrská? 1596). Pag. 1096 s dvousloupcovou epištolou sv. Pavla k Timoteovi a iniciálou Václava Elama. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA V 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+867). . N Soubor:477 b.jpg(Girschova titulní bordura a dvojstrana z Novákova kalendáře (Praha 1727?). Novák, Jan František: Nový titulární kalendář ke cti sv. Vácslava … k létu Páně 1728 (Praha, Jiří Ondřej Laboun–dědici 1727?). Vlevo červeno-černá titulní strana s bordurou F. Girsche dle předlohy A. Weise (v kartuších portréty světců, scéna ze života sv. Václava a veduta Prahy). Signatury kreslíře a řezáče po stranách veduty. Je to poměrně přesná nápodoba staršího štočku Antona Franze Brechlera a řezáče Schilharta (reprodukce titulní strany je mírně zvětšena). Vpravo textové fol. B2a z počátku kalendářové části a před něho vevázaný bílý list pro rukopisné poznámky (reprodukce dvoustrany je mírně zmenšena) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+389). . N Soubor:004.jpg(Vlys monogramisty AH v Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Matěj Pardubský 1615–1620). Díl první (1615), detail z rubu titulního listu. Vlys značen v levém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+58). . N Soubor:010.jpg(Antikva Clauda Garamonda (Paris 1544). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+417). . N Soubor:212.jpg(Henricův chalkograf k oslavě Leopolda I. (Praha 1657). Henricus a S. Petro frater: Corona virtutum et laudum s. ducis et martyris Boëmorum inclyti Wenceslai (Praha, s. t. 1657). Fol. 1b-2a vlevo polopostava sv. Václava (pod křídlem orlice značka „FH:“), vpravo svatováclavská koruna nad trnitou růží. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CQ VII 2/35.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+348). . N Soubor:548.jpg(Ilustrační frontispis Buffonových Naturgeschichte (Opava 1785). Buffon, Georges Louis Leclerc de: Allgemeine Naturgeschichte (Opava, Josef Jiří Trassler 1785). Bd. 2, kolorovaný mědirytový frontispis alegorizující život v biblickém ráji. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH IX 2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+686). . N Soubor:339 a.jpg(Výchozí štoček (Nürnberg? 1564) a Melantrichova kopie pro Ferovu Postilu (Praha 1574–1575). Vlevo Hus, Jan – Jakoubek ze Stříbra: Postila … na evangelia, kteráž se čtou přes celý rok (Nürnberg?, s. t. 1564). Fol. 8b druhého dílu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 9. Vpravo Ferus, Johann: Postila aneb Kázání evangelistské pravdy (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1574–1575). Fol. 408b třetího dílu (kopie štočku z Husovy Postily, odchylky jsou patrné zvláště na šrafurách stromů). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BR I 33.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+415). . N Soubor:224 a.jpg(Hrací karty (Praha 1664). Německý typ zvaný Stukeley zhotovil staroměstský kartář Hans Schneck. Dva nerozřezané archy neznámého původu (pravděpodobně makulatura vyjmutá z vazby). Na prvním archu nekolorované karty před rozřezáním. Na druhém archu otištěn štoček s obálkou (na ní je výrobcova adresa se dvěma staroměstskými znaky). Národní knihovna ČR (Praha), sign. Tres Sz 49.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+374). . N Soubor:206.jpg(Haasův tisk rusko-české gramatiky (Praha 1805). Puchmajer, Antonín Jaroslav: Pravopis rusko-český … Pravopis rusko-českij [azb.] (Praha, Bohumil Haase st. 1805). Pag. 24–25 s pasáží o skloňování. Ruskojazyčný text je tištěn graždankou neboli azbukou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK III 59/2.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+900). . N Soubor:428.jpg(Přední deska vazby se vzorem „pointillé“ (Německo? konec 17. století). Karmínově mořený marokén na lepence 129 x 75 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Velkoplošné zrcadlo je vymezeno úzkou dvojlinkou. Nárožní pole pokryta tečkovaným ornamentem. Ve středu zrcadla provedena hvězdice s rozetou uprostřed. Plocha mezi nárožními výplněmi a hvězdicí poseta kolkovou výzdobou (květy a tečky). Mezipole na hřbetu se zlacenými arabeskami, hrany desek zdobeny špičatým meandrem. Zlacená ořízka u hřbetu a v rozích s puncováním. Stopy po dvou párech tkanic. Přídeští vylepena tragantovým (hřebenovým) papírem. Tudec, Simon Aloys: Nucleus pharmaceuticu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 319). . N Soubor:597 b.jpg(Proměny edicí oblíbené Eckartshausenovy modlitební knihy (Kutná hora 1798, Praha 1812, Praha 1827 a Jindřichův Hradec 40. léta 19. století). Vlevo nahoře Eckartshausen, Karl von: Bůh jest nejčistší láska [přeložil František Josef Tomsa?] (Kutná Hora, František Vincenc Korec 1798). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vlevo dole Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, Bohumil Haase st. 1812). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo nahoře Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, František Sommer–tiskár) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+449). . N Soubor:560.jpg(Ilustrace v tisku Severina ml. (Praha 1539). Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Kníha … pana Stibora z Cimburka a z Tovačova [Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich] (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1539). Fol. LXIXb personifikovaná Lež s křivým nosem. Ilustrace pochází patrně ze severinského ateliéru. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+891). . N Soubor:366.jpg(Přední deska vazby v Pseudo-Grolierově stylu (Itálie? ca 1585–1590). Červená kozinka na lepence 207 x 145 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Velkoplošné zrcadlo, vymezené pouze úzkou linkovou a vlnovkovou bordurou, pokrývají šrafované kolky stylizovaných listů symetricky organizovaných jak do nárožních výplní, tak do čtyřstranné dominanty, kde obklopují linkami naznačený štítek se slabikami .VI. || .DO. || .LE. (tento text v jinak shodném zadním zrcadle chybí). Mezipolí na hřbetu s drobnými kolky. Hrany obou desek pokryty zlaceným perlovcem. Stopy po čtyřech párech tkanic, nebo stuh. Zlacená ořízka. Bottoni, Albertino: De morbis muliebribus (P) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+711). . N Soubor:400.jpg(Petit fraktura (Praha 1789) a petit švabach (Leipzig 1743). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. g3a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13. Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. XI (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+303). . N Soubor:399.jpg(„Grobe Missall“ fraktura (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. III (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+274). . N Soubor:414.jpg(Karel IV. z alba Julia Solimana (Praha 1629). Soliman, Julius: Elogia ducum Boemis (Praha, Pavel Sessius 1629). Pag. 46 s nesignovaným mědirytovým portrétem Karla IV. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO VIII 97/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+187). . N Soubor:372.jpg(Petrucciho metoda nototisku (Venezia 1509). Bossinensis, Franciscus: Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato (Venezia, Ottaviano Petrucci 1509). Repro: Faulmann 1882.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+380). . N Soubor:164.jpg(Frontispis ilustrační (Praha 1686). Zeidler, Šebestián Kristián: Somatotomia anthropologica seu Corporis humani fabrica (Praha, Jan Karel Jeřábek 1686). Frontispis s nejstarším u nás knižním vyobrazením pitvy, konané v prosinci 1685 (rytcem mohl být Daniel Dvořák). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CX I 5.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+404). . N Soubor:158.jpg(Frobenova edice spisů sv. Cypriana (Basel 1521). Cyprianus, Caecilius S.: Opera … ab innumeris mendis repurgata … labore suo Erasmus Roterodamus (Basel, Johann Froben 1521). Titulní strana s bordurou (nahoře bitevní vřava, zbylou plochu pokrývají křesťanské Ctnosti). Vročení bordury 1517 a monogram tvůrce AH (Ambrosius Holbein) u pravého horního rohu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+306). . N Soubor:170.jpg(Mladší vydání Löhneysenova Berichtu s přerytými ilustracemi (ca 1660). Löhneysen, Georg Engelhard: Bericht vom Bergkwerck (s. l., s. t. ca 1660). Tabule 1 za textem (všechny rytiny pořízeny Joachimem Wichmannem dle dřevořezů prvního vydání (Zellerfeld 1617). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 068). . N Soubor:616.jpg(Tři vlysy 18. století. Zhora Kauschke, Friedrich: Das gutthätige und danckbare Abela der christ-gelehrten Welt in Teutschland (Praha, Jiří Laboun st. 1740). Fol. A2a s vlysem nesoucím iniciály pražských tiskařů a tiskáren učastnících se oslav 300. výročí knihtisku. Monogram řezáče DH je rozložen dole vlevo (D) a vpravo (H). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BB I 20/3. Uprostřed Pretlík, Benedikt Josef: Lingua trium saeculorum … to jest Vejřečný trojího věku jazyk (Praha, Jan Karel Hraba 1740). Fol. A1a s květinovým vlysem signovaným řezáčem FG dole uprostřed. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BB I 20/1. Dole Sch) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 177). . N Soubor:602.jpg(Přední deska vazby z ateliéru Franc*oise Bozériana (Paris ca 1812). První z šesti svazků, které v podobě neúplného kompletu věnovala Napoleonova choť Marie Luisa (1791–1847) roku 1813 v upomínku návštěvy Strahovského kláštera vykonané o rok dříve (osm dílů tohoto botanického kompendia vycházelo mezi 1802–1816). Červený marokén na lepence 530 x 355 mm. Obě desky zdobeny zlaceným slepotiskem shodné rámové kompozice. Jediný linkový rám vyplňuje empírový řetězcový ornament složený ze zrcadlově otočených otisků kolébače (v rozích rámu čtverec s ozdobou). Mezipole na hřbetu zdobena plotnou a% la dentelle, druhé a čtvrté mezipole věnováno jen názvovým údajům. U paty hřbetu drobným písmem s) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+273). . N Soubor:174.jpg(Gillotova ilustrace Houdardových bajek (Paris 1719). Houdard de La Motte, Antoine: Fables nouvelles (Paris, Jean Baptiste Coignard 1719). Pag. 296 s ilustrací bajky o lišce poučující drůbež (kreslířem a rytcem Gillotem signováno vlevo dole). Repro: Populus 1930.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+313). . N Soubor:148.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení dvou dvoulistů folia (Leipzig 1743).. Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 2. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 045). . N Soubor:298 a.jpg(Dvě verze jednolistové relace o průletu komety 12. listopadu 1577 (Praha 1577?). Vlevo Codicillus z Tulechova, Petr: Von einem schrecklichen und wunderbarlichen Cometen, so sich … M.D.Lxxvij. Jahrs am Himmel erzeiget hat (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1577). U nás zřejmě neznámá německá verze s kolorovaným dřevořezem, připisovaným Donatu Hübschmannovi. Unikátní bilderbogen je zachován v konvolutu Hanse Jakoba Wicka (Zentralbibliothek Zürich, sign. PAS II 15/5-6). Repro: B. Weber 2002. Vpravo Codicillus z Tulechova, Petr: O hrozné a předivné kometě, kteráž spatřína jest na obloze nebeské … 1577 (Praha?, Jiří Černý z Černého Mostu? 1577?). Česká verze téže relace. Doprovází ji kolorovaná kopie původního) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+542). . N Soubor:160.jpg(Frontispis portrétní (Lyon 1641). Galilei, Galileo: Systema cosmicum: in quo dialogis IV. de duobus maximis mundi systematibus, Ptolemaico & Copernicano, rationibus utrinque propositis indefinite disseritur (Lyon, Johann Antonius Huguetan 1641). Frontispis s podobiznou autora od kreslíře a rytce Clauda Audrana st. Jde o druhé latinské vydání původně italského spisu Dialogo sopra i due massimi sistemi (poprvé Firenze 1632), stavícího Kopernikův systém nad ptolemaiovské chápání vesmíru. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+512). . N Soubor:606.jpg(Velký a malý knihařský lis, celek a součásti (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 216, tabule IV (velký stojací lis vpravo nahoře, malý neboli ruční lis vpravo dole). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:612.jpg(Viněta s jezuitským monogramem (Praha 1677–1715). Bible česká zv. Svatováclavská (Praha, Tiskárna jezuitská 1677–1715). Pag. 318 Nového zákona (1677, fa. Jan Mikuláš Hampel) se závěrečnou dřevořezovou vinětou za první epištolou sv. Pavla ke Korintským. Centrálním motivem viněty je andílčí hlavička a monogram IHS. Ve spodní kosodélníkové ozdobě se nachází monogram řezáče GS. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+62). . N Soubor:410.jpg(Polokurziva Roberta Granjona (Paris 1543). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+250). . N Soubor:438.jpg(Rám Erharda Ratdolta (Venezia? 1478). Regiomontanus, Johannes: Calendarium, germ. (Venezia?, Bernhard Maler – Erhard Ratdolt 1478). Titulní strana s trojstranným, jednotně řešeným vegetativním rámem a raným impresem. Repro: Nesbitt 1964.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+279). . N Soubor:389.jpg(Panoplie okolo ženy symbolizující České království (Praha 1629). Soliman, Julius: Elogia ducum Boemis (Praha, Pavel Sessius 1629). Nesignovaná celorytá titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO VIII 97/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+515). . N Soubor:404.jpg(Písmolijecké nástroje (Leipzig 1740). Gessner, Christian Friedrich: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740–1745). Díl první (1740), tabule za pag. 130 (písmolijecká pec s nalévací lžící a jiným příslušenstvím, na stole nástroje k opracování odlitků, vpravo nahoře rozložený licí strojek, vpravo dole průřez pecí). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY II 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+474). . N Soubor:362.jpg(Fabriciova mapa Moravy (Antwerpen 1573). Ortelius, Abraham: Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1573), fol. 26a mapa Paula Fabricia s názvem „Moraviae, quae olim Marcomannorum sedes, corographia ... descripta et correcta“.. Rytcem dodatečně kolorované mapy byl Franz Hogenberg. Na reversu mapy je sázený text popisující přírodní a kulturní poměry, výškopis a polohopis Moravy. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. A-4029.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+208). . N Soubor:376.jpg(Zwingliho Nový zákon u Jiřího Jakuba Dačického (Praha 1570). Das gantz New Testament [trad. Ulrich Zwingli] (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1570). Titulní strana. Foto: Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+545). . N Soubor:564.jpg(Tiskařovy nástroje (Leipzig 1740). Gessner, Christian Friedrich: Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740–1745). Díl první (1740), tabule za pag. 174 (zleva nahoře kámen na roztírání a ředění barvy, tampony, uprostřed tisková forma ležící pod otevřeným nakládacím poklopem a rámečkem, dole potřeby pro uzavírání formy, úpravu a čištění sazby). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY II 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+952). . N Soubor:062 b.jpg(Speculum humanae salvationis (tři strany z typoxylografické blokové knihy, Utrecht? nizozemský Prototypograf ca 1466–1467, ne po 1471). Ukázka přechodu anopistografického deskotisku ke knize rozmnožované tiskovými formami z pohyblivých písmen. Text na 64 listech lepených k sobě je totiž pomocí černé fermežové barvy reprodukován knihtiskem, zatímco 58 podélných obrázků s nápisovými texty vzniklo z dřevořezů otiskovaných ještě ručně pomocí hnědé vodové barvy a tříče. Repro: E. Kloss (ed.): Speculum humanae salvationis. Ein niederländisches Blockbuch. München 1925. Fol. [1a] začátek předmluvy. Fol. [18b–19a] zleva Poslední večeře Páně (např. Mt 26, 26–29) a Hospodin sesílá Izraelcům manu (Ex 16, 32) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+404). . N Soubor:216.jpg(Merianova ilustrace k německému vydání Pluvinelovy učebnice (Frankfurt/M. 1640). Pluvinel, Antoine de: Reitkunst …, darinnen er die jetzo regirende … Ludovicum XIII. unterwiesen (Frankfurt/M., Matthäus Merian st. 1640). Rozkládací tabule za pag. 68 (vlevo v popředí stojí autor Pluvinel). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ACh XI 27.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+280). . N Soubor:202.jpg(Fiktivní portrét Johanna Gutenberga (Basel 1567–1570). Pantaleon, Heinrich: Das erste (dritte und letste) Theil Teutscher Nation Heldenbuch (Basel, Nikolaus Brylinger–Erben 1567–1570). Díl první (1567), detail z fol. 379a. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 22 B 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+736). . N Soubor:516 b.jpg(Štočky z Morhartovy tiskárny (Strasbourg 1520 a Tübingen? 1524). Vlevo Albertus von Orlamünde: Philosophiae naturalis isagoge sive Introductiones in libros Arestotelis Physicorum, Do coelo & mundo, De gene. & corr. Meteorum. De anima (Strasbourg, Ulrich Morhart st. 1520). Titulní strana s kompaktní bordurou datovanou 1519 vpravo pod horním průvodem masopustních masek. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Beuschel, Johannes: Contra falsas Luteris positiones (Tübingen?, Ulrich Morhart st.? 1524). Titulní strana s týmž, avšak rámovým dekorem, který vznikl rozřezáním a přeskupením starší bordury. Segment datovaný 1519 je vpravo pod spodním průvodem masopustních masek. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+404). . N Soubor:570.jpg(Nezastupitelná funkce titulního dřevořezu (Nürnberg? 1497). Tritheim, Johann: De purissima et immaculata conceptione Virginis Mariae (Nürnberg?, Peter Wagner? 1497). Anonymní titulní dřevořez se sv. Annou Samotřetí, dle apokryfní literatury matkou Panny Marie (na klíně Ježíšek a Maria). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM V 7/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 h.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 d.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+180). . N Soubor:014.jpg(Antikva u Václava Jana Tibelliho (Hradec Králové 1738). Nebeský budíček duše křesťanské (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1738). Titulní strana. Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+249). . N Soubor:028.jpg(Machzor Jehudy Baka (Praha 1661). Machzor mi-kol ha-šana ke-minhag Pehem, Polin, Mehren ve-Aškenaz (Praha, Jehuda ben Jaakov Bak 1661–1662). Druhý díl (1661), titulní strana s architektonickou bordurou. Židovské muzeum (Praha), sign. 5.872.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+289). . N Soubor:029.jpg(Titulní dřevořez Vespucciho Spisu (Plzeň? ca 1506). Vespucci, Amerigo: Spis o nových zemích a o Novém světě (Plzeň?, Mikuláš Bakalář ca 1506). Titulní strana s dřevořezem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 37/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+350). . N Soubor:001.jpg(Abelův obraz Vyhnání z ráje pro Melantrichovu Bibli (Praha 1570). Bible česká zv. Melantrichova, 4. vyd. (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1570). Fol. 2b Vyhnání z ráje (Gn 3, 22–23). Spojitý monogram FA u levého spodního okraje. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+488). . N Soubor:015.jpg(Antikva u Františka Aloise Jeřábka (Praha 1802). Homéros: Iliada. Z řeckého jazyka přeložená do českého od Jana Nejedlého (Praha, František Alois Jeřábek 1802). Pag. 1 s počátkem vlastního díla. Táž sazba s odlišně širokými meziřádkovými proklady posloužila k přípravě dvou vydání, totiž foliového a kvartového (z kvartového byl pořízen snímek). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 72.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 e.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 912). . N Soubor:060 a.jpg(Biblia pauperum (dvě strany z blokové knihy xylografického typu, Nizozemí ca 1460). Velmi slabý anopistografický tisk kolorován zlehka do poloviny, čili na 19 listech značených na líci písmeny b–v (první list chybí). Druhá část, totiž 20 listů a–v., z nichž je naše ukázka, kolorována není. Jediný exemplář blokové knihy u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. Tres-87681 (snímky laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vlevo pag. a: Nahoře zleva text o Joabově zradě a Abnerově smrti (2 S 3, 6–30), vpravo apokryfní text o Tryphonově zradě a zabití Jonathana (1 Mak 12, 40–54), uprostřed v edikule králové David a Šalomoun s texty odsuzují) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+320). . N Soubor:217.jpg(Schönspergerův patisk Schedelovy Kroniky (Augsburg 1496). Schedel, Hartmann: Liber chronicarum (Augsburg, Johann Schönsperger st. 1496). Fol. 182b–183a s vedutou Eichstättu a drobnými portréty světců a králů. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM III 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+626). . N Soubor:497 b.jpg(Schönův štoček v Bibli (Nürnberg 1540) a ve Starém zákoně (Nürnberg 1541). Vlevo Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Detail z fol. XXXVIa s kolorovaným Schönovým dřevořezem Mojžíše vyhlašujícím sobotu za den odpočinku (2 M 35, 1–3). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 7. Vpravo Starý zákon (Nürnberg, Jan Günther 1541). Fol. V7a s týmž štočkem, který z Milichthalerova majetku přešel na jeho nevlastního syna Günthera. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 S 421 (exemplář oříznut).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+679). . N Soubor:571.jpg(Sadelerův titulní mědiryt (Frankfurt/M. 1652). Typotius, Jakob – Boetius de Boodt, Anselm: Symbola divina & humana pontificum, imperatorum, regum (Frankfurt/M., Johann Gottfried Schönwetter 1652). První díl třetího vydání. Celorytá alegorická titulní strana s architektonickou bordurou doplněnou křesťanskými Ctnostmi (nahoře a dole Láska k Bohu a Víra) a personifikací papežského i panovnického úřadu. Deska rytá Egidiem Sadelerem ml. byla převzata z prvního vydání (Praha 1601–1603). Frankfurtské impresum vespod je dotištěno aktuálně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY XII 29.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+952). . N Soubor:062 c.jpg(Speculum humanae salvationis (tři strany z typoxylografické blokové knihy, Utrecht? nizozemský Prototypograf ca 1466–1467, ne po 1471). Ukázka přechodu anopistografického deskotisku ke knize rozmnožované tiskovými formami z pohyblivých písmen. Text na 64 listech lepených k sobě je totiž pomocí černé fermežové barvy reprodukován knihtiskem, zatímco 58 podélných obrázků s nápisovými texty vzniklo z dřevořezů otiskovaných ještě ručně pomocí hnědé vodové barvy a tříče. Repro: E. Kloss (ed.): Speculum humanae salvationis. Ein niederländisches Blockbuch. München 1925. Fol. [1a] začátek předmluvy. Fol. [18b–19a] zleva Poslední večeře Páně (např. Mt 26, 26–29) a Hospodin sesílá Izraelcům manu (Ex 16, 32) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+219). . N Soubor:203.jpg(Fiktivní portrét Johanna Gutenberga (Paris 1584). Thevet, André: Les vrais portraits des hommes illustres (Paris, Jacques Kerver 1584). Díl druhý, detail z fol. 514a. Repro: Fr. Feld, Mistr z Mohuče, Praha 1972.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+377). . N Soubor:565.jpg(Poslední zachovaný list tzv. Dlabačova Nového zákona (Plzeň? po 1476). Nový zákon zv. Dlabačův (Plzeň?, Tiskař Arnoštových Statut? po 1476). Fol. 211b (?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM V 5 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+293). . N Soubor:405.jpg(Otisk ležícího hranolku čili doklad písmové výšky (Köln/R. 1479?). Nider, Johannes: De morali lepra (Köln/R., Konrad Winters von Homborch 1479?). Na hranolku je uprostřed nohy patrný otvor, jímž se protahoval drát kvůli zpevnění řádkové sazby. Detail repro: Faulmann 1888.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 051). . N Soubor:363.jpg(Přední deska vazby se vzorem „fanfare“, snad z ateliéru Nicolase či Clovise Èveho (Paris ca 1580). Tmavokarmínově mořený safián na lepence 340 x 218 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Průplety vycházejí ze čtyř stran středového oválu a geometricky se rozvíjejí až k úzké vpadlé borduře u hran desek. Zlacené kontury průpletů vyplňuje černá vosková barva. Mezi průpletkami byly přes stříbrnou fólii tlačeny šrafované vavřínové ratolesti. Stejnou kompozici jako obě desky má i výzdoba hřbetu. Na hranách desek přichází zlacená dvojlinka, která je přerušovaná šikmou šrafurou. Ze dvou párů hedvábných tkanic zachován částečně jen ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+492). . N Soubor:439.jpg(Rám Jana Kosořského (Praha 1547). Greff, Joachim – Rodericus Zamorensis – Konáč z Hodiškova, Mikuláš: Kníha o hořekování a naříkání Spravedlivosti královny … Při tom jest Comedia anebo Hra rykmy a písněmi sepsaná Judyth vdovy, z Starého zákona vybraná (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1547). Fol. L1a s rámem z nesourodých lišt, uprostřed dřevořez vzniklý zřejmě v okruhu Erharda Schöna (Hospodin, Adam a Eva). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+59). . N Soubor:411.jpg(Polokurziva Jeana Jannona (Sedan 1621). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+418). . N Soubor:388.jpg(Palmův spisek Skrejše zlatá (Praha 1612). Palma Močidlanský, Sixt: Skrejše zlatá Boha nejvyššího s rozjímáním pobožným žalmu 90° (Praha, Sixt Palma Močidlanský 1612). Titulní strana (architektonický rámec z ozdůbek, dřevořez krále Davida a dva andělé nesoucí Palmův tiskařský signet). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU IV 33/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+335). . N Soubor:105 a.jpg(Dvoustrana Manuziova tisku Colonnovy Hypnerotomachie (Venezia 1499). Colonna, Francesco: Hypnerotomachia Poliphili (Venezia, Aldo Manuzio st. 1499). Fol. a6b–a7a. Dvoustrana s jedinečně vyváženým typografickým obrazcem a harmonií písma, iniciály a dřevořezových ilustrací. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 43 C 25.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+444). . N Soubor:607.jpg(Knihařské vazadlo a svěrák (Frankfurt/M.–Leipzig 1741–1764). Prediger, Christoph Ernst: Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl anweisende accurate Buchbinder und Futteralmacher (Frankfurt/M.–Leipzig, s. t. 1741–1764). Díl první (1741), tabule 2 za pag. 36 (knihařské vazadlo) a tabule 6 za pag. 190 (knihařský svěrák). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. HB V 56.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+382). . N Soubor:613.jpg(Viněta figurální (Praha 1701). Navštívení a pravdivé vypsání těch míst v Palestině, které sám Kristus … posvětil (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1701). Závěrečné fol. B2a s barokní rozměrnou dřevořezovou vinětou (Svatá rodina). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU II 135/1b.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+249). . N Soubor:175.jpg(Giolitův tisk životopisu Karla V. (Venezia 1567). Dolce, Lodovico: Vita di Carlo Quinto imp. (Venezia, Gabriele Giolito de Ferrari 1567). Titulní strana v architektonicko-figurální borduře s Karlovým portrétem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+368). . N Soubor:161.jpg(Frontispis dedikační (Praha–Nürnberg 1694). Weingarten, Jan Jakub: Manuale et respective favus mellis (Praha–Nürnberg, Jan Karel Jeřábek 1694). Na nesignovaném mědirytovém frontispisu autor věnuje knihu císaři Leopoldu I., jedoucímu na slunečním voze. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC VI 10.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+313). . N Soubor:149.jpg(Lícová a rubová forma pro vyřazení tří dvoulistů folia (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 3. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+1 045). . N Soubor:298 b.jpg(Dvě verze jednolistové relace o průletu komety 12. listopadu 1577 (Praha 1577?). Vlevo Codicillus z Tulechova, Petr: Von einem schrecklichen und wunderbarlichen Cometen, so sich … M.D.Lxxvij. Jahrs am Himmel erzeiget hat (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1577). U nás zřejmě neznámá německá verze s kolorovaným dřevořezem, připisovaným Donatu Hübschmannovi. Unikátní bilderbogen je zachován v konvolutu Hanse Jakoba Wicka (Zentralbibliothek Zürich, sign. PAS II 15/5-6). Repro: B. Weber 2002. Vpravo Codicillus z Tulechova, Petr: O hrozné a předivné kometě, kteráž spatřína jest na obloze nebeské … 1577 (Praha?, Jiří Černý z Černého Mostu? 1577?). Česká verze téže relace. Doprovází ji kolorovaná kopie původního) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+767). . N Soubor:471 a.jpg(Vogtova mapa Čech (Nürnberg 1712) a Rostova mapa souhvězdí (Nürnberg 1723). Nahoře Vogt, Johann Georg: Nova totius Regni Boemiae tabula (Nürnberg, Johann Zieger – Johann Friedrich Rüdiger 1712). Vydání kolorované mapy Čech, kterou dle Vogtovy předlohy ryl Johann Leonhard Blanck, počal připravovat nakladatel Zieger, a když zemřel (1711), vydavatelské práce převzal mladý Rüdiger. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. 3077. Dole Rost, Johann Leonhard: Atlas portatilis coelestis, oder Compendiöse Vorstellung des gantzen Welt-Gebäudes, in den Anfangs-Gründen der wahren Astronomie (Nürnberg, Johann Christoph Weigel 1723). Tabule 27–28 s Weigelovými mapkami souhvězdí. Antikvariát Meissner (Praha).)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+243). . N Soubor:611.jpg(Viněta pletencová neboli manupropriová (Praha 1548). Acta aller Handlungen (Praha, Bartoloměj Netolický z Netolic 1548). Titulní strana s dřevořezovým pletencem, pozůstatkem kancelářské kaligrafie. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:605.jpg(Roucha členů světských řádů (Praha 1821). Wietz, J. K.: Abbildungen sämmtlicher geistlichen und weltlichen Ritter- und Damenorden (Praha, Peter Bohmann–dědici 1821). Díl třetí, tabule 78 za pag. 338 s anonymní kolorovanou mědirytinou ženského oděvu španělského řádu Marie Luisy a mužského oděvu polského řádu za zásluhy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO VI 54.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+334). . N Soubor:163.jpg(Frontispis architektnický (Nürnberg 1657). Speidel, Johann Jacob: Speculum juridico-politico-philologico-historicarum observationum et notabilium (Nürnberg, Wolfgang Endter ml. – Johann Andreas Endter 1657). Frontispis J. F. Fleischbergera, málo známého rytce pracujícího pro Endterovu rodinu. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:20 (rozdíl | historie) . . (+718). . N Soubor:177.jpg(Zadní deska vazby s řetězem zvané liber catenatus (Nürnberg 90. léta 15. století). Teletina na prkénkových deskách 352 x 250 mm. Zrcadlo, členěné diagonálně se protínajícími čtyřlinkami, pokrývá střídmý routový vzor, v mezipolích z trojlinek a čtyřlinek jsou kosé kolky s gryfem. Do horní hrany zapuštěno kovové očko, k němuž jsou připojeny dva tordované články kdysi delšího řetězu (dnes zachováno jen 100 mm). Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra (Nürnberg, Anton Koberger 1493). Knihovna Národního muzea (Praha), sign. Nostická knihovna F 52 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+177). . N Soubor:407.jpg(Plantinův signet (Antwerpen 1587). Possevinus, Antonius: Moscovia (Antwerpen, Christophe Plantin 1587). Titulní strana s tiskařovým signetem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:349.jpg(Dřevořezový frontispis lidového tisku Duchovní poklad (Praha 1772). Duchovní poklad aneb Katolické modlitby (Praha, František Jeřábek 1772). Anonymní forntispis (dva andílci sypou před klečícího mládence symbolický duchovní poklad). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+252). . N Soubor:413.jpg(Karel IV. z Kuthenovy Kroniky (Praha 1539). Kuthen, Martin: Kronika o založení Země české (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1539). Fol. M1a s nesignovaným dřevořezovým portrétem Karla IV. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 D 19.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+336). . N Soubor:375.jpg(Krameriovy noviny opatřené kolkem (Praha 1815). Císařské královské vlastenské noviny … číslo 27 (Praha, Jenovéfa Krameriová – Václav Rodomil Kramerius 1815). Titulní strana s novinářským kolkem otištěným vpravo. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIII 41.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+476). . N Soubor:361.jpg(Hogenbergova veduta Prahy a Chebu (Köln/R.? ca 1572). Hoefnagel, Joris – Hogenberg, Franz: Civitates orbis terrarum (Köln/R.?, Georg Braun ca 1572–1617). Veduta Prahy s nápisem „Praga. Bohemiae metropolis accv ratissime expressa“ a veduta Chebu s nápisem „Egra urbs a fluvio, …“ jsou zařazeny na fol. 29b–30a prvního svazku (ca 1572). Hogenbergova leptaná a následně kolorovaná rytina dle předlohy Jorise Hoefnagela. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+277). . N Soubor:598.jpg(Graficky typizovaná úprava novoněmecké poezie (Leipzig 1801). Schiller, Friedrich von: Gedichte (Leipzig, s. t. 1801). Titulní strana s frontispisem (Schillerův portrét od Johanna Mansfelda). Edice je patiskem prvního vydání roku 1800. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+336). . N Soubor:229.jpg(Ilustrace monogramisty IAS (Litomyšl 1790). Martin von Cochem: Nový nebeklíč (Litomyšl, Václav Vojtěch Tureček 1790). Pag. 322–323 dřevořez Zmrtvýchvstání Krista (velmi vyčerpaný štoček signován v pravém dolním rohu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ED X 3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+952). . N Soubor:062 a.jpg(Speculum humanae salvationis (tři strany z typoxylografické blokové knihy, Utrecht? nizozemský Prototypograf ca 1466–1467, ne po 1471). Ukázka přechodu anopistografického deskotisku ke knize rozmnožované tiskovými formami z pohyblivých písmen. Text na 64 listech lepených k sobě je totiž pomocí černé fermežové barvy reprodukován knihtiskem, zatímco 58 podélných obrázků s nápisovými texty vzniklo z dřevořezů otiskovaných ještě ručně pomocí hnědé vodové barvy a tříče. Repro: E. Kloss (ed.): Speculum humanae salvationis. Ein niederländisches Blockbuch. München 1925. Fol. [1a] začátek předmluvy. Fol. [18b–19a] zleva Poslední večeře Páně (např. Mt 26, 26–29) a Hospodin sesílá Izraelcům manu (Ex 16, 32) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+429). . N Soubor:201.jpg(Güntherův tisk Bavorovského Postily (Olomouc 1556–1557). Bavorovský, Tomáš: Postila česká aneb Kázání a vejklady na evangelia (Olomouc, Jan Günther 1556–1557). Fol. 118b Ukřižování (dekorativně pojatý kříž stylizován z akantového ornamentu, po bocích kříže otištěny dva štočky, totiž sv. Pavel a sv. Petr). Pravděpodobně jde o práci z okruhu Erharda Schöna. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+338). . N Soubor:215.jpg(Jauernichův lidový tisk Lékařství koňských (Praha ca 1755–1767). Meister Albrecht: Lékařství koňská, jistá a dokonale zkušená (Praha, Karel Josef Jauernich ca 1755–1767). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VI 81/6.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 g.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+736). . N Soubor:516 a.jpg(Štočky z Morhartovy tiskárny (Strasbourg 1520 a Tübingen? 1524). Vlevo Albertus von Orlamünde: Philosophiae naturalis isagoge sive Introductiones in libros Arestotelis Physicorum, Do coelo & mundo, De gene. & corr. Meteorum. De anima (Strasbourg, Ulrich Morhart st. 1520). Titulní strana s kompaktní bordurou datovanou 1519 vpravo pod horním průvodem masopustních masek. Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo Beuschel, Johannes: Contra falsas Luteris positiones (Tübingen?, Ulrich Morhart st.? 1524). Titulní strana s týmž, avšak rámovým dekorem, který vznikl rozřezáním a přeskupením starší bordury. Segment datovaný 1519 je vpravo pod spodním průvodem masopustních masek. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:003.jpg(Willenbergova ilustrace v Harantově Putování (Praha 1608). Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof: Putování aneb Cesta z Království českého do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, Země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu (Praha, Samuel Adam z Veleslavína 1608). Pag. 59 s nesignovaným dřevořezem zámořské lodě (pravděpodobným řezáčem štočku je Jan Willenberg). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+236). . N Soubor:017.jpg(Arbor Johanna Andreae (Nürnberg 1510). Andreae, Johannes: Arbor consanguineitatis cum suis enigmatibus et figuris (Nürnberg, Wolfgang Huber 1510). Fol. d1a se štočkem řezaným ještě v 15. století. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Soubor:016.jpg(Aorgův tisk tzv. Prostějovského sborníku (Prostějov 1556–1557). Aesopus: Ezopa mudrce život s fabulemi anebo s básněmi jeho [ed. Jan Albín z Bělé-Vrchbělský] (Prostějov, Kašpar Aorg 1556–1557). Titulní strana s typickým vyobrazením Ezopa. Repro: Truhlář 1901.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+314). . N Soubor:002.jpg(Daniel Adam z Veleslavína na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 63 otištěná z desky pro druhý díl Pelclových Abbildungen (1775). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+1 912). . N Soubor:060 b.jpg(Biblia pauperum (dvě strany z blokové knihy xylografického typu, Nizozemí ca 1460). Velmi slabý anopistografický tisk kolorován zlehka do poloviny, čili na 19 listech značených na líci písmeny b–v (první list chybí). Druhá část, totiž 20 listů a–v., z nichž je naše ukázka, kolorována není. Jediný exemplář blokové knihy u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. Tres-87681 (snímky laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vlevo pag. a: Nahoře zleva text o Joabově zradě a Abnerově smrti (2 S 3, 6–30), vpravo apokryfní text o Tryphonově zradě a zabití Jonathana (1 Mak 12, 40–54), uprostřed v edikule králové David a Šalomoun s texty odsuzují) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+626). . N Soubor:497 a.jpg(Schönův štoček v Bibli (Nürnberg 1540) a ve Starém zákoně (Nürnberg 1541). Vlevo Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Detail z fol. XXXVIa s kolorovaným Schönovým dřevořezem Mojžíše vyhlašujícím sobotu za den odpočinku (2 M 35, 1–3). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 7. Vpravo Starý zákon (Nürnberg, Jan Günther 1541). Fol. V7a s týmž štočkem, který z Milichthalerova majetku přešel na jeho nevlastního syna Günthera. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 S 421 (exemplář oříznut).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:200.jpg(Monogram GS v Mattioliho českém Herbáři (Praha 1562). Mattioli, Pierandrea: Herbář jinak Bylinář [trad. Tadeáš Hájek z Hájku] (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1562). Detail fol. 89a vyobrazení ovsa (vlevo dole monogram GS s řezáčským nožem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AH II 4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+1 938). . N Soubor:595 f.jpg(Drobná mariánská, pověrečná a parodizující grafika 18.–19. století. Zleva nahoře Panna Maria Dobršská (sign. „M. Muller“ v první třetině 18. století), Panna Maria Klasová z Českých Budějovic (tisk na hedvábí sign. „F. Goldschmid fe“ okolo poloviny 18. století), Panna Maria Berdičovská (kolorováno), Panna Maria Družecká (kolorováno), Panna Maria Dubská (kolorováno), Panna Maria Čenstochovská, Pieta ze Železného Brodu (sign. „J. Hisler sc.“ a kolorováno). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), grafická sbírka 40/65. Zcela dole uprostřed tzv. Délka Krista Pána z počátku 19. století s textem „Das ist die Länge u. Weite der Munde Christi, so in seine H. Sei) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+299). . N Soubor:572.jpg(Titulní strana Bridelových Jesliček (Praha 1658). Bridel, Bedřich: Jesličky, staré nové písničky (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1658). Anonymní titulní bordura mimo jiné s andílky držícími nástroje Kristova utrpení. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 F 113.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+505). . N Soubor:566.jpg(Ezopovy bajky (Praha? 1488?). Aesopus: Bajky. Vita et fabulae secundum Henricum Steinhöwel, boh. (Praha?, Tiskař Pražské bible? 1488?). Fol. [b5b] dřevořez Ezopa přinášejícího hostům, sedícím za stolem, mísu s pokrmem. Štoček byl zde na rozdíl od fol. [b5a] otištěn korektně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DO VI 9 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:228.jpg(Choffardova titulní viněta (Paris 1772). Desormeaux, Joseph Ripault: Histoire de la maison de Bourbon (Paris, Imprimerie royale 1772). Titulní strana prvního dílu s vinětou, signovanou vlevo dole (rytina alegorizuje vlastnosti Bourbonů, například pilnost zobrazením včel a úlu s rodovými liliemi). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:214.jpg(Frontispis fratera Hieronyma k Ludwigovu kázání (Praha 1710). Ludwig, Kosmas: Oliva fructifera in domo Dei (Praha, Barbora Františka Beringerová, fa. Ludvík Cajo 1710). Frontispis s portrétem sv. Tomáše Akvinského ve vavřínovém oválu doplněném trautmansdorfským erbem. Kreslířova signatura „Pr. Hieron: Ord. Praed: del:“ je v levém spodním rohu, rytec „J. C. Laidig sc:“ v pravém (dolní okraj rytiny poněkud oříznut). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU II 132/40.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+596). . N Soubor:374.jpg(Typická úprava titulní strany novinového letáku (Glückstadt 1644). Postilion oder Erklärung aller Prophezeihung (Glückstadt, Andreas Koch? 1644). Brožura vykládající válečná znamení pro další osud států a měst. Poznámka „Erstlich gedruckt“ pod dřevořezem ozbrojeného jezdce (nikoli postiliona) měla obchodní charakter a lze ji číst i na jiných vydáních těchto proroctví. Brožura je všeobecně považována za germanikum, ale bylo-li impresum falešné, lze hypoteticky uvažovat mimo jiné také o Praze jako o místě tisku. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+1 319). . N Soubor:597 d.jpg(Proměny edicí oblíbené Eckartshausenovy modlitební knihy (Kutná hora 1798, Praha 1812, Praha 1827 a Jindřichův Hradec 40. léta 19. století). Vlevo nahoře Eckartshausen, Karl von: Bůh jest nejčistší láska [přeložil František Josef Tomsa?] (Kutná Hora, František Vincenc Korec 1798). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vlevo dole Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, Bohumil Haase st. 1812). Pravděpodobně Janem Berkou rytá titulní strana s ilustrační vinětou (Kristus, ženy a děti). Antikvariát Meissner (Praha). Vpravo nahoře Eckartshausen, Karl von: Gott ist die reinste Liebe (Praha, František Sommer–tiskár) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+372). . N Soubor:406.jpg(Christophe Plantin (Nürnberg 1733). Ernesti, Heinrich Gottfried: Die wol-eingerichtete Buchdruckerey mit 118 teutsch- lateinisch- griechisch- und hebräischen Schrifften (Nürnberg, Johann Andreas Endter–Erben 1733). Detail fol. d4a z druhého vydání (poprvé 1721). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY VIII 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+472). . N Soubor:412.jpg(Dřevořez Ponse Breuchovena v Canisiově Katechismu (Praha před 1745?). Canisius, Petrus S.: Malý katechismus obecnýmu lidu i mládeži velmi užitečný (Praha, Karel František Rosenmüller ml.? před 1745?). Fol. A14b lid vzývající Svatou Trojici (dřevořez u pravého spodního rohu signován „I. PONS BREVCHOVEN SCVLP.“). Fol. A15a s textem Otčenáše. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BJ VII 150.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+443). . N Soubor:348.jpg(Pouštění žilou na titulní straně Güntherova tisku (Olomouc 1553–1554). Křišťan z Prachatic: Lékařské knížky z mnohých knih líkařských vybrané (Olomouc, Jan Günther 1553–1554). Fol. K8b s dřevořezem datovaným 1554 a značeným monogramem, připomínajícím iniciály FM (snad Friedrich [= Bedřich] Milichthaler?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CZ V 31.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+394). . N Soubor:360.jpg(Borjova alegorie výbušnosti (Praha 1581). Borja, Juan de: Empresas morales (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu 1581). Nejstarší doklad o spojení knihtisku s mědirytem u nás. Fol. 35a s kolorovanou rytinou Erasma Hornicka v zavilinovém orámování. V barevném štítku gnóma Retinere nequeo (nemohu zadržet to, co je ve mně). Národní knihovna ČR (Praha), sign. 52 B 39.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+364). . N Soubor:610.jpg(Velenského signet (Bělá/B. 1519). Erasmus, Desiderius: Přeutěšená a mnoho prospěšná knieha … o rytíři křesťanském (Bělá/B., Oldřich Velenský z Mnichova 1519). Titulní strana se signetem zobrazujícím tiskařův lis dle předlohy Josse Badeho. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+335). . N Soubor:105 b.jpg(Dvoustrana Manuziova tisku Colonnovy Hypnerotomachie (Venezia 1499). Colonna, Francesco: Hypnerotomachia Poliphili (Venezia, Aldo Manuzio st. 1499). Fol. a6b–a7a. Dvoustrana s jedinečně vyváženým typografickým obrazcem a harmonií písma, iniciály a dřevořezových ilustrací. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 43 C 25.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+289). . N Soubor:162.jpg(Frontispis alegorický (London–Paris 1765). Erasmus, Desiderius: Moriae enkomion [gr.]. Stultitiae laudatio … Editio castigatissima (London–Paris, J. Barbou 1765). Mědirytový frontispis Josepha de Longueila dle předlohy Huberta Franc*oise Gravelota. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+1 044). . N Soubor:176.jpg(Přední deska vazby klášterní (Ojvín 90. léta 15. století). Teletina na prkénkových deskách 300 x 205 mm zdobena slepotiskem rámové kompozice členěné dvojlinkou a trojlinkou. Kompozice přední i zadní desky je shodná. Ve vnějším rámu přicházejí kulaté a kosé kolky s lilií a orlem. Vložená pole obsahují zoomorfní kolky a kolek typický pro knihařský ateliér celestinského kláštera v Ojvíně, totiž písmeno S(alvator) protknuté křížem. Ve vnitřním poli páska s nápisem „maria“. Redukované zrcadlo pokrývá dezén kosých kolků s lilií. Obě desky bez rohových kování a středových pukel. Zachovány pouze dvě mohutné háčkové spony: na štítku srdce protknuté šípem a písmena s(alvator) a m(ari) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+680). . N Soubor:189.jpg(Obsahově unikátní jednolist potvrzující vůli nemocného zůstat smířen s Bohem i v eventuální smrti (Brno? 1498–1499). Protestationes morientium (Brno?, Konrad Stahel? ca 1498–1499). Červeno-černý tisk. Do druhé černé, zcela nezaplněné řádky se tak jako při právním aktu vpisovalo jméno deklarujícího. Na místě iniciály je otištěn dřevořez Panny Marie Růžencové. Jde o zrcadlovou kopii práce monogramisty HF, kterého známe ze spoluúčasti na Olomouckém žaltáři 1499. MZK Brno, knihovna kapucínů v Brně sign. KP 19 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:19 (rozdíl | historie) . . (+767). . N Soubor:471 b.jpg(Vogtova mapa Čech (Nürnberg 1712) a Rostova mapa souhvězdí (Nürnberg 1723). Nahoře Vogt, Johann Georg: Nova totius Regni Boemiae tabula (Nürnberg, Johann Zieger – Johann Friedrich Rüdiger 1712). Vydání kolorované mapy Čech, kterou dle Vogtovy předlohy ryl Johann Leonhard Blanck, počal připravovat nakladatel Zieger, a když zemřel (1711), vydavatelské práce převzal mladý Rüdiger. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR (Praha), sign. 3077. Dole Rost, Johann Leonhard: Atlas portatilis coelestis, oder Compendiöse Vorstellung des gantzen Welt-Gebäudes, in den Anfangs-Gründen der wahren Astronomie (Nürnberg, Johann Christoph Weigel 1723). Tabule 27–28 s Weigelovými mapkami souhvězdí. Antikvariát Meissner (Praha).)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 497). . N Jan František Žďarsa
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 995). . N Žitava
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 554). . N Josef Bedřich Zwettler
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+6 438). . N Žaltář (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+4 723). . N Zrcadlo
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 857). . N Zřízení zemské
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 505). . N Zvěrokruh
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 340). . N Elias Zobel
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+954). . N Josef Zobel
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+6 415). . N Zoologie
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 724). . N Značky
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 367). . N Znojmo
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 358). . N Johann Zitterer
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+8 501). . N Zkratky (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 187). . N Zlacení knižních vazeb (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 436). . N Antonín Josef Zíma
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+841). . N Adrian Zingg
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 252). . N Johann Ziegler
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+855). . N U. A. Ziegler
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+631). . N Zikmund
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 175). . N John Peter Zenger
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 237). . N Johann Zieger
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 454). . N Johann Paul Zieger
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 495). . N Sebastian Zeiller
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 663). . N Ulrich Zell
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 874). . N Augustin Zenger
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 296). . N Václav Závorka Lipenský
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 715). . N Ignác Zeidler
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+736). . N Vojtěch Vincenc Zarda
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 127). . N Antonio Zarotto
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 997). . N Zavilina
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+4 373). . N Záhlaví (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+6 815). . N Günther Zainer
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 343). . N Záložka (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 687). . N Adam Zalužanský ze Zalužan
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+4 903). . N Xylografie
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+212). . N Z
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 151). . N WT
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 476). . N Nicolas Wurmser
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+9 759). . N Daniel Wussin
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+760). . N Cölestis Ximenez
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 553). . N Christian Albrecht Wortmann
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 438). . N WR
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+5 821). . N Michael Wolgemut
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 316). . N Nikolaus Wolrab
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 376). . N Wynkyn de Worde
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 112). . N I. I. Wolff
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 774). . N Georg Andreas Wolfgang st.
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 431). . N Gottlieb Wolfgang
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 734). . N František Karel Wolf ml.
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 359). . N Jan Wolf
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 628). . N Wittenberk
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 261). . N Anton Woensam von Worms
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+4 749). . N Johann Winterburger
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 834). . N Josef Winterhalter st.
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+13 067). . N Jan Willenberg
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+862). . N Daniel Winkler
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 278). . N Johann Christoph Winkler st.
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 990). . N Johann Wolfgang Wieland
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+7 050). . N Hieronim Wietor
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+886). . N Johann Martin Will
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 746). . N Franz Josef Wickhart
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 888). . N Georg Widmanstetter
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 919). . N Kašpar Widtmann
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+7 896). . N Baltasar van Westerhout
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+282). . N WH
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+337). . N WHI
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+3 840). . N Friedrich Bernhard Werner
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+357). . N I. Werner
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 897). . N Jan Bernard Werner
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 261). . N Samuel Weishun
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+1 267). . N Hans Weiss
 • 8. 9. 2016, 23:15 (rozdíl | historie) . . (+2 662). . N Michael Wenssler
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 268). . N Marcus Weinmann
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 355). . N Johann Kaspar Weinrauch
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 007). . N A. Weis
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 695). . N Christoph Weigel
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 097). . N Anton von Weinkopf
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 587). . N Ján Weinmann
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 825). . N Hans Wechter st.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+477). . N Josef Weidenhofer
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 103). . N Hans Weiditz ml.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 056). . N Antoine Watteau
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+597). . N Johann Jakob Wegelin
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 126). . N Chrestien Wechel
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 748). . N Samuel Benjamin Walther
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 369). . N Ondřej Antonín Wanner
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 309). . N Justus Erich Walbaum
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 916). . N Prokop Waldvogel
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 039). . N Walenty z Pilzna
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 014). . N W
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+327). . N I. Waagus
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 937). . N Václav Wagner
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 545). . N Vzorník rukopisného písma
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+7 251). . N Vzorník tiskového písma
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 853). . N Vyznačovací písmo
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 589). . N Vzorník ornamentů
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 596). . N Vzorník ručních prací
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 101). . N Vyřazování sazby
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 729). . N Výuční list
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+8 680). . N Variantní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+987). . N Vědecké vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+990). . N Vzorové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 383). . N Výměnný obchod
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 243). . N Titulové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 657). . N Upravené vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+833). . N Subskripční vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+747). . N Synoptické vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+896). . N Školní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 130). . N Souborné vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+691). . N Soukromé vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+572). . N Stereotypní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 719). . N Přepracované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 331). . N Příruční vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 994). . N Smíšené vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+360). . N Poslední vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+390). . N Posmrtné vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+6 821). . N První vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 429). . N Přednostní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 367). . N Obálkové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+916). . N Originální vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 940). . N Paralelní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 073). . N Neukončené vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+813). . N Nezměněné vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+6 999). . N Nové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+388). . N Vydání „ne varietur“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+764). . N Neautorizované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 355). . N Luxusní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 551). . N Masové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+873). . N Miniaturní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Jediné vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+423). . N Jubilejní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 712). . N Kritické vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 687). . N Lidové vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+715). . N Faksimilované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+488). . N Ilustrované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 234). . N Diplomatické vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 189). . N Dokumentární vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Vydání „en regard“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+522). . N Vydání „cum glossa ordinaria“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 018). . N Vydání „cum notis variorum“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+628). . N Čtenářské vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+685). . N Autorizované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+818). . N Bibliofilní vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 095). . N Vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 444). . N Vydání „ad usum delphini“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+431). . N Aprobované vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+679). . N Autentické vydání
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 025). . N Božidar Vuković
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+514). . N VW
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+5 115). . N Vratislav
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 311). . N Vrcholné tiskové písmo
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 069). . N Václav Vřesovec z Vřesovic
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 019). . N Václav Vokál
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 011). . N Giovanni Volpato
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 301). . N Christian Friedrich Voss ml.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 387). . N Simon Vostre
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 007). . N Bernhard Vogel
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 231). . N C. Vogt
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 772). . N Johann Georg Vogt
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+995). . N Jan Antonín Vocásek
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 235). . N Jan Ezechiel Vodňanský
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+671). . N Vodňany
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 002). . N Alexander Voet ml.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+6 185). . N Vlys
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+767). . N Vnitřní titulní list
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+634). . N VK
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+916). . N Vlčice
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 238). . N Claes Janszoon Visscher ml.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+5 997). . N Vita
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 354). . N Jakob Vizlant
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+981). . N Vimperk
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+14 574). . N Viněta
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 641). . N Georg Matthäus Vischer
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+6 420). . N Vídeň
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+937). . N Francisco Vieira de Mattos
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 734). . N Vilémov
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 339). . N Daniel Vetter st.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 314). . N Lodovico Vicentino
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 888). . N Aenea Vico
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+739). . N Vertikála
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 006). . N Verzála
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 354). . N Verše na obranu literárních postupů
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 544). . N Verše na oslavu autora a mecenáše
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 079). . N Reklamní verše
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+638). . N Vera effigies
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 114). . N Antoine Vérard st.
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+832). . N Pietro Antonio Versa
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 357). . N Velké Meziříčí
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+771). . N Velké Němčice
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 553). . N Jan Venuto
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 332). . N Vepřovice (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 426). . N Václav František Veleba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+11 669). . N Oldřich Velenský z Mnichova
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+7 847). . N Knižní veletrh
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+893). . N Jan Végh
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 183). . N Jan Veldener
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 661). . N Knihařské vazy
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 176). . N Vedlejší název
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+20 370). . N Veduta
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 891). . N Vazby pro sběratele Hurtada de Mendoza
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 911). . N Vazby pro sběratele Mahieu
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 145). . N Vazby pro sběratele Ottheinricha
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 235). . N Vyšívaná vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+4 650). . N Vazby pro sběratele Canevariho
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+8 480). . N Vazby pro sběratele Groliera
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 316). . N Signovaná vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+7 681). . N Slepotisková vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 453). . N Vazba „vernis sans odeur“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 028). . N Vazba se vzorem „rectangular“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 939). . N Vazba se vzorem „semis“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 062). . N Vazba se vzorem „mosaïque“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 234). . N Vazba se vzorem „parlante“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 898). . N Vazba se vzorem „pointillé“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+882). . N Vazba se vzorem „harleian“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+710). . N Vazba se vzorem „janséniste“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 841). . N Vazba se vzorem „dentelle“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 025). . N Vazba se vzorem „etruscan“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 641). . N Vazba se vzorem „éventail“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 537). . N Vazba se vzorem „fanfare“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 135). . N Vazba se vzorem „all over“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 216). . N Vazba se vzorem „cathédrale“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 145). . N Vazba se vzorem „cottage“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 359). . N Vazba s rámovou kompozicí
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 052). . N Sáčková vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 907). . N Vazba s architektonickou kompozicí
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 839). . N Vazba s dominantovou kompozicí
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 138). . N Vazba s nápisem
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 709). . N Reliéfní vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 736). . N Řecká vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+5 698). . N Řezaná vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 012). . N Plátěná vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 397). . N Vazba „praemium scholasticum“
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 633). . N Provizorní vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 507). . N Původní vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 547). . N Papírová vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 855). . N Pergamenová vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 644). . N Plaketová vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 609). . N Obalová vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+5 187). . N Orientální vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 740). . N Malovaná vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+3 339). . N Nakladatelská vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 120). . N Obálková vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+746). . N Klášterní vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+1 519). . N Kožená vazba
 • 8. 9. 2016, 23:14 (rozdíl | historie) . . (+2 081). . N Luxusní vazba (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+1 727). . N Vazba „doublure“
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+1 371). . N Vazba „dvojčat“
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+881). . N Vazba „étrenne“
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+1 243). . N Jezuitská vazba
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+4 081). . N Bratrská vazba
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+3 304). . N Datovaná vazba
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+5 880). . N Vazba
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+9 351). . N Vazba (technologie)
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+34 808). . N Vazba (výzdoba)
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+2 267). . N Valencia
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+2 446). . N Vincenzo Valgrisi
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+1 110). . N Allesandro Carlo Varena
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+2 349). . N Varšava
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+9 058). . N Burian Valda
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+1 971). . N Válec
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+2 979). . N Váleček (tištěná kniha)
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+6 655). . N Utopie
 • 8. 9. 2016, 23:13 (rozdíl | historie) . . (+3 337). . N Písař Václav

(nejnovější | nejstarší) Ukázat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).