Příspěvky uživatele

Z Encyklopedie knihy
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

(nejnovější | nejstarší) Ukázat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+453). . N Soubor:182.jpg(Konec Pseudo-Augustinova traktátu (Vimperk 1484). Augustinus, Aurelius S. (Pseudo): Soliloquia (Vimperk, Johann Alacraw 1484). Fol. 29a s explicitem prozrazujícím místo tisku (Winderperg), jméno tiskaře (per Johannem dictum Alacraw) i vročení (millesimo quadringentesimo octuagesimoquarto). Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 60791 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+433). . N Soubor:196.jpg(Groosův frontispis k Weisově oslavě pražské univerzity (Praha 1672). Weis, Jiří: Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Vilém Knauff 1672). Frontispis s vítěznou Pallas Athénou držící štít upravený z univerzitní pečeti Karla IV. a bojující za novou Univerzitu proti bludu, lži a nevědomosti (signatura kreslíře a rytce de Groose vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+380). . N Soubor:633.jpg(Hernandezovo přírodovědné kompendium (Roma 1628?, 1651). Hernandez, Francisco: Rerum medicarum Novae Hispaniae thesaurus seu Plantarum, animalium, mineralium Mexicanorum historia (Roma, Vitalis Mascard 1628?, 1651). Exemplář složený z archů prvního (1628) a druhého latinského vydání (1651). Pag. 587 s dřevořezem mexického býka. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+79). . N Soubor:155.jpg(Fraktura Johanna Friedricha Gottlieba Ungera (Berlin 1793). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+279). . N Soubor:169.jpg(Mapa z cestopisu o Paraguay (Nürnberg 1768). Charlevoix, Franc*ois Xaver: Geschichte von Paraguay (Nürnberg, Nikolaus Gabriel Raspe 1768). Rozkládací tabule za textem: mapa Paraguaye převzatá z prvního, francouzského vydání (Paris 1756). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+439). . N Soubor:380.jpg(Olivetského rám předmluvy Lukášova Dialogu (Litomyšl? 1520). Lukáš: Dialog, to jest Rozmlúvání Ducha s duší (Litomyšl? Pavel Olivetský z Olivetu 1520). Fol. A2a s počátkem předmluvy a iniciálou C(Zasu). Rám proveden dřevořezem bílé linie (slovo „Przedmluwa“ je otištěno jako xylografie, dole Kristus-Soudce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+309). . N Soubor:141.jpg(Fedorovovo vydání církevněslovanské Bible ostrožské (Ostrog 1580–1581). Biblia sirěč knigy Vetchago i Novago zavěta po jazyku slovensku (Ostrog, Ivan Fedorov 1580–1581). Díl první (1580), fol. 1a s počátkem První knihy Mojžíšovy (sázeno cyrilským skoropisem). Repro: Němirovskij 1983.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+362). . N Soubor:627.jpg(Wortmannova rytina v Hanckeově–Neukirchově sborníku (Dresden–Leipzig 1727). Hancke, Gottfried Benjamin – Neukirch, Benjamin: Weltliche Gedichte (Dresden–Leipzig, Johann Christoph Zimmermann – Johann Nikolaus Gerlach – Heinrich Gottfried Boetius 1727). Tabule za pag. 148 (Herkommanův pekelný notář Ficli-Pucli). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+372). . N Soubor:419.jpg(Frontispis Ristova kancionálu (Lüneburg 1651). Rist, Johann: Sabbahtische Seelenlust, das ist Lehr-Trost-Vermahnung- und Warnungsreiche Lieder über alle sonntägliche Evangelien des gantzen Jahres (Lüneburg, Heinrich Stern – Johann Stern 1651). Alegoricky rytý frontispis s personifikací Hudby jako nástroje náboženské výchovy. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Soubor:431.jpg(Karel IV. z mladšího vydání Abbildungen (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Autor kresebné předlohy Jan Tomáš Kleinhard signován vlevo dole s letopočtem 1772 (deska ryta pro původní Pelclovo vydání). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+381). . N Soubor:343.jpg(Monogram MI ve Filadelfově Postile (Jestkovice? 1592). Filadelfus Zámrský, Martin: Postila evangelitská aneb Vejkladové na evangelia nedělní a sváteční (Jestkovice?, s. t. 1592). Pag. 126 s vyobrazením Svatby v Káni Galilejské (J 2, 1–6). Dřevořez je signován spojitou značkou MI pod židlí se sedícím Kristem. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 A 22.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 023). . N Soubor:357.jpg(Přední deska vazby z ateliéru Heinricha Peisenberga (München 1588–1589). Vazbu pro bavorského vévodu Wilhelma V. Zbožného zhotovil Heinrich Peisenberg († 1591), jeden z uměleckých souputníků a nástupců Jakoba Krauseho. Hnědý marokén na lepence 335 x 235 mm, useň se zlaceným, kompozičně uměřeným slepotiskem. Výzdoba obou desek je shodná. Naddimenzované zrcadlo vymezuje linková bordura z prázdných vpadlých polí. Nárožní pole zrcadla jsou vyplněna párovými arabeskními plotnami. Uprostřed zrcadla je mauresková dominantní kartuš a% la pařížský Étienne Roffet. Hřbetní dvojvazy zvýrazněny zlatými linkami, v mezipolích fleuron. Zlacená ořízka, stopy po dvou párech zelených tkanic. Bellarmino, Robert) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 e.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+251). . N Soubor:586.jpg(Kapitán Gulliver v zajetí (Den Haag 1727). Swift, Jonathan: Voyages du capitaine Lemuel Gulliver, en divers pays eloignez (Den Haag, P. Grosse – J. Neaulme 1727). Tabule I před druhým dílem paralelního vydání. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+762). . N Soubor:425.jpg(Přední deska vazby se vzorem „éventail“ (Švýcarsko? polovina 17. století). Červeně mořená kozinka na lepence 165 x 106 mm, useň se symetricky plošně komponovaným zlaceným slepotiskem. Filigránská výzdoba obou desek je shodná. Vpadlé rámové pole vymezuje poměrně úzké zrcadlo s nápadnými čtvrtkruhovými výsečemi vějíře. Týž motiv přichází jako paprskovitě uspořádaná dominantní rozeta se středovou ažurou. Hřbet se zapuštěnými vazy zdoben bohatým linkováním. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Conti, Natale: Mythologiae, sive Explicationis fabularum libri decem (Gene#ve, Jacob Crispin 1641). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ II 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 b.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+443). . N Soubor:579.jpg(„Kanon“ antikva a fraktura (Praha 1789). Rosenmüller, Karel František ml. (tiskárna): Abdruck derer lateinischen, deutschen, böhmischen, griechischen und hebräischen Schriften, welche in der Rosenmüllerischen Buchdruckerey sich befinden (Praha, Karel František Rosenmüller ml.–dědici 1789). Fol. d1a a f1a (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XIII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+297). . N Soubor:592.jpg(Boichotův portrétní frontispis (Paris 1799). Anacreon: Odes … traduites en franc*ois, avec le texte grec, la version latine, des notes critiques et deux dissertations (Paris, Pierre Didot 1799?). Frontispis s portrétem autora dle předlohy Guillauma Boichota. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+267). . N Soubor:237.jpg(Mehlerova novotářská příručka o českém zemědělství (Dresden 1795). Mehler, Johann Josef: Der Ackerbau des Königreichs Böhmen (Dresden, Waltherische Hofbuchhandlung? 1795). Anonymně rytá tabule 24 s novým secím strojem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+402). . N Soubor:223.jpg(Boj se strachem z prázdnoty (Praha 1612). Schlichtenberger, Cyriacus: Div veliký a pravdivý při jedné sprostné děvečce sedlské (Praha, Oldřich Valda 1612). Závěrečné fol. B6a s výpomocnými otisky dvou vinět, které byly při sazbě tohoto novinového letáku momentálně po ruce. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVIII 6/20.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 a.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 c.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+553). . N Soubor:551.jpg(Bordura z roku 1541 převzatá na Michnovu Českou mariánskou muziku (Praha 1647). Vlevo Piesně chval božských [red. Jan Roh] (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1541). Červeno-černá titulní strana s bordurou (pod nohama krále Šalomouna letopočet 1541, vpravo král David, dole zpívající sbor). Repro: Tobolka 1927. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Česká mariánská muzika (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1647). Titulní strana s toutéž, ale opotřebovanou bordurou. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 E 46.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:009.jpg(Antikva Alda Manuzia st. (Venezia 1499). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 a.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 a.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 a.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+188). . N Soubor:021.jpg(Keplerova Nova stereometria (Linz 1615). Kepler, Johannes: Nova stereometria doliorum vinariorum (Linz, Johann Plank 1615). Dřevořezové schéma č. XLIII. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+84). . N Soubor:034.jpg(Bastarda Martina z Tišnova s prvky rotundy (Kutná Hora 1489). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+296). . N Soubor:035.jpg(Berkova rytina Filozofického sálu Strahovské knihovny (Praha 1797). Maulbertsch, Anton Franz: Historico-philosophica descriptio picturae novae bibliothecae … canonicorum praemonstratensium Pragae in Monte Sion (Praha, Barbora Elsenwangerová 1797). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 b.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+60). . N Soubor:008.jpg(Antikva Nicolase Jensona (Venezia 1470). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+303). . N Soubor:020.jpg(Třetí vydání Kopernikovy Astronomie (Amsterdam 1617). Kopernik, Mikołaj: Astronomia instaurata libris sex comprehensa, qui De revolutionibus orbium coelestium inscribuntur [com. Nikolaus Müller] (Amsterdam, Willem Janssonius 1617). Dřevořezové schéma na pag. 21. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+247). . N Soubor:550.jpg(Rentzův Tanec Smrti (Linz 1779). Wasserburger, Patritius – Rentz, Michael Heinrich: Erinnerungen des Todes (Linz, s. t. 1779). Tabule za pag. 44 s Rentzovým vyobrazením Smrti odvádějící jeptišku ze života. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+282). . N Soubor:236.jpg(Tereziánský hrdelní řád (Wien 1769). Maria Theresia: Constitutio criminalis Theresiana, oder … peinliche Gerichtsordnung (Wien, Johann Thomas von Trattner 1769). Anonymně rytá tabule 23 s návodem jak natahovat vyšetřovaného na žebřík. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 a.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+863). . N Soubor:544.jpg(Přední deska vazby se vzorem „dentelle“ pro Strahovský klášter (Praha? 1756). Rudě mořená kozinka na lepence 460 x 295 mm. Obě desky zdobeny shodným symetricky rozvrženým zlaceným slepotiskem rámové kompozice s dominantou. Bordura i dva vnitřní rámy s náznakem vpadlého pole tvořeny krajkovými motivy a% petits fers. Zrcadlo vyplněno krajkovou kosodelníkovou dominantou. Obdobné krajkové motivy na hřbetu v osmi kazetových mezipolích. Široké usňové záložky se třemi válečky. Přídeští a předsádky z tragantového (hřebenového) papíru. Zlacená ořízka. Catalogus librorum bibliothecae Strahoviensis secundum authorum cognomina ordine alphabetico digestus (Praha 1756). Královská kanonie premonstrátů na Strah) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 a.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+301). . N Soubor:222.jpg(Václav Hollar na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 51 otištěná z desky pro první díl Pelclových Abbildungen (1773). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+442). . N Soubor:587.jpg(Nálezové práv zemských považované za tisk Václava písaře (Prachatice? 1536). Nálezové práv zemských tohoto slavného Království českého (Prachatice?, Václav písař? 1536). Fol. O5b-O6a se závěrem vlastního díla a počátkem rejstříku (námětově disparátní viněta dokládá sazečův boj se strachem z prázdnoty). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CN IV 44.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+395). . N Soubor:593.jpg(Regionální atlas Bavorska (München 1796–1806). Riedl, Adrian von: Reise Atlas von Bajern oder geographisch-geometrische Darstellung aller bajrischen Haupt- und Landstrassen mit den daranliegenden Ortschaften und Gegenden nebst kurzen Beschreibungen (München, Franz Seraph Hübschmann 1796–1806). Vyobrazení solné stezky mezi Reichenhallem a Traunsteinem. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+579). . N Soubor:430.jpg(Karel IV. z Althanova alba (Praha 1673). Althan, Michael Franz Ferdinand von: Imago principum Bohemiae LXI. … proposita ab domino Michaele Francisco Ferdinando S.R.I. comite ab Althann … praeside … P. Joanne Habelio e Societatis Jesu … pro prima philosophiae laurea philosophiae rationalis assertiones propugnaret in aula Carolina (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Vilém Knauff 1673). Fol. Aa3a s mědirytovým portrétem Karla IV. Vlevo dole signován autor kresebné předlohy Karel Škréta, vpravo rytec Jan Adriaen Gerhardt de Groos. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+413). . N Soubor:342.jpg(Mezzotinta (Praha 1729). Anniversarii honores, quos sancto Joanni Nepomuceno ... thaumaturgo trismegisto … in ponte Pragensi … erectam (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa Matěj Adam Höger 1729). Tabule 4 s erbem Wunschwitzů (rytec Josef Jäger je signován v pravém dolním rohu přímo pod kartuší). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 14/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 d.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 a.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 a.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+321). . N Soubor:395.jpg(Pekkův tisk knihy o ctnostech (Plzeň 1529). Johannes Guallensis: Výborná a užitečná kniha o čtyřech veřejných neb stěžejných ctnostech (Plzeň, Hans Pekk 1529). Titulní strana s dřevořezem Spravedlnosti. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XV 54/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+345). . N Soubor:381.jpg(Olivetského titulní rám pro Bavorynského Kníhu (Prostějov 1543). Bavorynský z Bavoryně a Vlčího Pole, Benedikt: Kníha tato jest o pravém náboženství křesťanském (Prostějov, Jan st. Olivetský z Olivetu 1543). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 12/1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+769). . N Soubor:394 a.jpg(Patisk Radostné cesty (Jindřichův Hradec? první třetina 19. století). Radostná cesta v tomto plačtivém oudolí (Brno, František Karel Siedler 1735 = Jindřichův Hradec?, b. t., první třetina 19. století). Pag. [2] čili frontispis s Pannou Marií Cellenskou nad poutním kostelem v rakouském Mariazellu (signatura Karla Carmigohla, řezáče počátku 19. století, v levém a pravém spodním rohu). Pag. [3] čili titulní strana s impresem, jehož tiskař František Karel Siedler se narodil až po polovině 18. století). Pag. [4] čili rub titulního listu s cenzurou olomouckého biskupství datovanou 1756. Pag. [5] s počátkem předmluvy. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FE VII 6) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+382). . N Soubor:626.jpg(Woensamova bordura pro tiskaře Eucharia Cervicorna (Köln/R. 1524). Josephus Flavius: Opera, ad multorum codicum latinorum … Interprete Ruffino presbytero. … castigatus ab Erasmo Roterodamo (Köln/R., Eucharius Cervicornus 1524). Titulní strana s bordurou (nahoře a po bocích výjevy z Herkulova-Héraklova života, dole biblické náměty). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+71). . N Soubor:154.jpg(Fraktura Johanna Thomase von Trattnera (Wien 1787). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+397). . N Soubor:140.jpg(Sadelerovo exlibris pro Petra Voka z Rožmberka (1609). Medailon s jezdeckým motivem nadnášen dvěma medvědy (narážka na vazbu k rodině Ursiniů), po stranách křesťanské Ctnosti, dole memento mori. Signatura Egidia Sadelera ml. uprostřed paty výklenku. Nalepeno na předním přídeští Buchanan, Georg: Rerum Scoticarum historia (s. l, s. t. 1586). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+58). . N Soubor:197.jpg(Grotesk ornamentální (19. století). Repro: Muzika 1963.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:168.jpg(Manýristická bordura erbu od řezáče GE (Brno 1609). Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Štambuch slezský (Brno, Bartoloměj Albrecht Forman 1609). Fol. Gg2b s erbem Šelihů z Řuchova. Bordura erbu signována vpravo nahoře kreslířem VW a vpravo dole řezáčem „16GE08“ (letopočet s vepsaným monogramem a připojeným řezáčským nožem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 40.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+367). . N Soubor:632.jpg(Kalendářové značky a matematické symboly (Praha 1761). Krabat, Václav Jan: Specimen characterum latinorum existentium in Pragensi typorum fusura (Praha, s. t. 1761). Fol. [8a] připojeného vzorníčku Abdruck von den jenigen Rößlein und Zierathen ... MDCCLXI. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XIV 15.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+383). . N Soubor:618.jpg(Vydání dokumentární (Frankfurt/M. 1697). Thülemeyer, Heinrich Günther von: Tractatio de Bulla aurea (Frankfurt/M., s. t. 1697). Rozkládací tabule za pag. 76 s rytecky reprodukovaným foliem iluminovaného kodexu Bully z knihovny Václava IV. (vídeňská Národní knihovna). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BD V 32.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+235). . N Soubor:195.jpg(Gravelotova ilustrace Horatiových satir (Birmingham 1770). Horatius, Quintus Flaccus: Opera (Birmingham, John Baskerville 1770). Tabule za pag. 87 (Satirae), kreslířem Gravelotem signována vlevo dole. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Soubor:181.jpg(Stvoření světa z Bible české neboli Kutnohorské (Kutná Hora 1489). Bible česká zv. Kutnohorská (Kutná Hora, Martin z Tišnova 1489, mixtní vydání zvané „bez znaku se znakem“). Fol. 6b s dílensky kolorovanými medailony Stvoření. Foto Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+428). . N Soubor:624.jpg(Westerhoutův frontispis pro Caussinův Dvůr (Praha 1700). Caussin, Nicolas: Dvůr svatý aneb Křesťanská naučení (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jan František Starck 1700). Frontispis ilustrující zároveň počátek knihy (urozený pár přijímá svátost manželskou). Signováno vpravo dole „Bal: v. W. Scul:“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 134.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+126). . N Soubor:142.jpg(Feielovo vydání postní Triody (Kraków? 1491?). Triod’ postnaja (Kraków?, Sebald Feiel 1491?). Repro: Němirovskij 1971.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+311). . N Soubor:383.jpg(Lícová a rubová forma pro šířkové vyřazení osmerky (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. 10. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:156.jpg(Esej Benjamina Franklina (Philadelphia–Lausanne 1778). Franklin, Benjamin: La science du bonhomme Richard ou le moyen facile de payer les impots dans les possessions de l’Amerique Angloise (Philadelphia–Lausanne, Franc*ois Grasset 1778). Titulní strana druhého vydání (poprvé Philadelphia-Paris 1777). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Soubor:630.jpg(Zeidlerův frontispis pro brněnskou Gemmu (Brno 1736). Gemma Moraviae thaumaturga Brunensis (Brno, Jakub Maxmilián Svoboda 1736). Frontispis s lodí alegorizující moravskou církev (mědiryt signován vpravo dole „Ignacius Zeidler sc. M. Neüstadt“). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+417). . N Soubor:340.jpg(Ilustrace Melantrichova tisku Rvačovského Masopustu (Praha 1580). Rvačovský z Rvačova, Vavřinec Leandr: Masopust. Kníha o uvedení v pravou a Bohu milou pobožnost (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1580). Fol. LXXXVb–LXXXVIa (v levé části anonymní dřevořez čtvrtého Masopustova syna Vožralce). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 87.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+276). . N Soubor:368.jpg(Moretův tisk De metroposcopia (Antwerpen 1648). Finella, Philippo: De metroposcopia seu Methoposcopia naturali (Antwerpen, Balthasar Moretus st. 1648). Pag. 103 s vyobrazením obličejových vrásek prozrazujících údajně lidský charakter. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+557). . N Soubor:397.jpg(Jednolistová gratulace z Peterlovy tiskárny (Praha před 1588). Applausus nobili ac erudito iuveni Claudio Labbe insignis cathedralis ecclesiae Virdunensis canonico cum baccalaurei formati in artibus liberalibus ac philosophia titulo (Praha, Michael Peterle st. non post 1588). Text gratulace k získání bakalářského gradu zasazen do dřevořezového vavřínového věnce s žaludy a granátovými jablky. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/d (Konvolut Dobřenského č. 423 = fol. 104a).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 c.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+483). . N Soubor:354.jpg(Ammanova bordura Lutherova překladu Bible (Frankfurt/M. 1582). Biblia, das ist Die gantze heilige Schrift teudsch D. Mart. Luth. (Frankfurt/M., Johann Feyerabend 1582). Titulní strana s figurální bordurou (nahoře Mojžíš a Ezechiel, uprostřed Ezau a Jákobův sen, dole Adam a Eva, Mojžíš na poušti vztyčuje měděného hada). Mezi oběma spodními výjevy tiskařův signet (letící Fáma s troubami), pod ním monogram IA (Jost Amman). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 454). . N Soubor:294 f.jpg(Deset patriarchuov Kristových. Bilderbogen čili pás textově-obrazových jednolistů (Praha 1580). Sachs, Hans – Beham, Hans Sebald: Deset patriarchuov Kristových Starého zákona v prvním věku až do Noe (Praha, Michael Peterle st. 1580). Autorem kopií dle Behamových předloh (poprvé Nürnberg 1530) i tiskařem tohoto vydání byl Peterle. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 21/a (Konvolut Dobřenského, č. 6–16 = 9r–19r). Šest dodatečně kolorovaných listů bylo kdysi slepeno a tvořilo pásové leporelo 330 x 2250 mm (dnes rozstříháno a oříznuto): (1) Předmluva. || Adam a žena jeho (dřevořez). První Ctnost Sapientia Moudrost. (2–3) Seth a žena jeho (dřevořez). Dr) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+272). . N Soubor:585.jpg(Frobenovo vydání Morovy Utopie (Basel 1518). More, Thomas: De optimo reip. statu deque nova insula Utopia, libellus vere aureus (Basel, Johann Froben 1518). Titulní strana s Frobenovým signetem nadnášeným dvěma andílky (kerykeion). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+484). . N Soubor:591.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 217, tabule V (zleva krájení usně, zdobení usně ruletou a ukládání hotových knih). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+308). . N Soubor:432.jpg(Pranostika na měsíc březen (Praha 1766). Pranostika sedlská neb knížka o povětří (Praha, Karel Josef Jauernich 1766). Fol. B1b–B2a s dřevořezy symbolizujícími polní práce v březnu a dubnu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VI 81/3.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 616). . N Soubor:356 a.jpg(Přední deska a ořízka malované plotnové vazby knihvazače Lukase Weischnera (Helmstedt ca 1575–1578). Červenohnědá teletina na prkénkových deskách 330 x 200 mm. K výzdobě usně byly užity nejprve dvě takřka čtvercové, částečně zlacené plotny (jedna s kandelábrovým a florálním ornamentem pro přední desku, druhá s širokými průpletkami a% la fanfare a čtyřmi vodními hady pro zadní desku). Každá z ploten byla otištěna nejprve v horní polovině desky a po otočení o 180 ° i v dolní polovině. Součástí plotny přední desky byl segment kosodélníku, připomínajícího vazby pro rýnského falckraběte Ottu Heinricha von Wittelsbach (1502–1559). Plotna uprostřed kosodélníku záměrně postrádala reli�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+405). . N Soubor:208.jpg(Stříhání hadrů (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 236, tabule I. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+257). . N Soubor:220.jpg(Průřez holandrem (Augsburg 1718). Sturm, Leonhard Christoph: Vollständige Mühlen Baukunst (Augsburg, Josef Wolff 1718). Detail z horní části tabule 26. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ XII 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+343). . N Soubor:234.jpg(Böhmerův Triumphus (Augsburg 1725). Böhmer, Anton: Triumphus novem seculorum imperii Romano-Germanici (Augsburg, Johann Jakob Lotter 1725). Frontispis s triumfálním průvodem Karla VI. (signatura kreslíře Petera Schubarta von Ehrenberg vlevo dole, rytec Johann Andreas Pfeffel st. signován vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+861). . N Soubor:552.jpg(Bordura z roku 1523 kopírovaná pro Michnovu Loutnu českou (Praha 1653). Vlevo Lukáš: Spis tento o pokání (Mladá Boleslav, Jiřík Štyrsa 1523). Titulní strana s bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Bordura ze stylizovaných delfínů, portálu a vřezané latinské gnómy je nad štítkem s letopočtem 1523 opatřena Štyrsovými iniciálami GS a jeho značkou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR III 16/2. Vpravo Michna z Otradovic, Adam: Loutna česká (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1653). Titulní strana s bordurou kopírovanou klasickým dřevořezem, a nadto s vynecháním latinských gnóm, původního letopočtu a Štyrsových iniciál i značky. Repro: Adam M) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+448). . N Soubor:546.jpg(Kukátkový list (Augsburg? ca 1780). Dietzler, Johann Josef Karl – Nabholz, Johann Christoph: Prospect des Plazes, bey dem Neustädter Rathhauss (Augsburg? ca 1780). Dodatečně kolorovaný mědirytový kukátkový list s vyobrazením novoměstské radnice v Praze. Nápisy jsou s ohledem na optickou reprodukci úmyslně provedeny zrcadlově obráceně. Dle Dietzlerovy kresebné předlohy ryl a vydal Nabholz. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+946). . N Soubor:418 b.jpg(Přední a zadní deska vazby jezuitské (Čechy po 1627). Hnědá teletina na lepence 304 x 195 mm. Zlacený slepotisk s dominantou uprostřed zrcadla a rámovou kompozicí tvořenou na přední i zadní desce vpadlým polem z kandelábrové lišty. Dominanty obou desek rámuje shodná kosodélníková kartuš, totiž planoucí srdce v rozvilinách, nahoře korunovaná Spravedlnost s mečem a váhami, dole Fortuna s plachtou. Uprostřed přední kartuše je oválný medailon s jezuitským emblémem IHS, vzadu Madona stojící na půlměsíci. Stopy po dvou párech tkanic. Zlacená ořízka. Sidecius, Simon: Boemia … Ferdinando III. Ferdinandi II. semper invicti, … felici filio, cum haereditariam Regni Bohemiae coronam … in faustae gratulationis) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 b.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+665). . N Soubor:191 b.jpg(Líc a rub odpustkového listu (Olomouc 1501). Isvalies, Peter: Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc, Konrad Baumgarten 1501). Líc s textem odpustkového listu, do jehož ne zcela zaplněných řádků ve spodní třetině se vpisovalo jméno držitele a datum nákupu. Na rubu zmenšená kolorovaná kopie dřevořezu sv. Václava (původní verze, opatřená monogramem HF, byla tištěna v Olomouckém žaltáři 1499). Některé exempláře měly na rubu namísto dřevořezu přitištěnou nejstarší knihkupeckou a nakladatelskou nabídku u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. ST 3-108.046.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+318). . N Soubor:022.jpg(Schillerovo Coelum stellatum christianum (Augsburg 1627). Schiller, Julius: Coelum stellatum christianum (Augsburg, Andreas Aperger 1627). Tabule 25 na pag. 73 (souhvězdí Raka symbolizované sv. Janem a jeho atributem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Δ I 72.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 b.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+938). . N Soubor:290 c.jpg(Alegorie sedmi svobodných umění. Bilderbogen čili cyklus textově-obrazových jednolistů (Nürnberg? ca 1545–1553?). V cyklu bez názvu jsou jednotlivé vědy zosobněny sedící ženou, a to zleva nahoře pod číslem 1. Grammatica (s klíčem a abecedářem), 2. Dialectica (se svitkem a knihami na zemi), 3. Rethorica (s žezlem obtočeným hady), 4. Musica (s loutnou a jinými hudebními nástroji), 5. Arithmetica (s klíči, početní tabulkou a závažím), 6. Astronomia (s glóbem) a 7. Geometria (s úhelníkem, rýsovadlem a dalšími pomůckami). První až čtvrtý dřevořez je signován spojitým monogramem HD (snad norimberský tiskař a formšnajdr Hans Daubmann). Celý cyklus, který byl kolorován příznačně křiklavými barvami, j) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 467). . N Soubor:604 c.jpg(Barevné papíry 18. a 19. století. Levá stránka: Papír škrobový stříkaný. Potah lepenkových desek (kniha tištěna v Praze 1725). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CM III 58. Papír škrobový s vlnovkovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1790). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FA VIII 50. Papír škrobový rozmývaný potaší. Potah lepenkových desek (Olomouc 1846). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE V 11. Papír katunový s mřížovaným květinovým vzorem. Obálka brožury (Praha 1795?). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+234). . N Soubor:023.jpg(Tisk Davida Aubryho (Hanau 1634). Guevarra, Antonius de: Horologium principium, das ist Fürstliche Weckuhr und Lustgarten (Hanau, David Aubry 1634). Titulní strana s jedním z tiskařových signetů. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+509). . N Soubor:620 b.jpg(Vydání variantní (Praha 1537). Bible česká zv. Severinova, 2. vydání (Praha, Tiskárna severinsko-kosořská 1537). Vlevo rub titulního listu se zněním Severinovy předmluvy, jak ji známe z většiny dochovaných exemplářů. Národní knihovna ČR (Praha), sign. 54 B 303 (titulní list porušen). Vpravo rub titulního listu téhož vydání, avšak s přesazbou Severinovy předmluvy, která se v tomto znění dochovala pouze ve dvou paralelních výtiscích. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+523). . N Soubor:036 a.jpg(Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Soubor:547.jpg(Dvojstrana českého lidového tisku s Girschovým dřevořezem (Praha 1770). Sacrificium divinae laudis, to jest Oběť božské chvály (Praha, Jana Průšová 1770). Pag. 112–113 s Girschovým dřevořezem klečícího krále Davida. Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+521). . N Soubor:221.jpg(Holbeinova bordura s Dionysiem a ležící Kleopatrou (Köln/R. 1525). Paulus Diaconus: Homeliae seu mauis sermones sive conciones (Köln/R., Alopecius [= Hero Fuchs] 1525). Titulní strana druhého dílu (čili za fol. 174). Holbeinova bordura vznikla 1523 pro Johanna Frobena. Zde jde o časovou kopii, avšak pořízenou nikoli Antonem Woensamem z Wormsu (která je známější), nýbrž Fuchsovým spolupracovníkem Euchariem Cervicornem (viz jeho značku vpravo nahoře nad římsou). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+947). . N Soubor:599 b.jpg(Graficky typizovaná úprava novočeské poezie (Praha 1802). Nahoře Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Na titulní straně Berkova klasicistní viněta, frontispis s portrétem Františka hraběte ze Šternberka signovaným „[Josef ] Bergler F[ecit]“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK II 82. Dole Puchmajer, Antonín Jaroslav (ed.): Nové básně … svazek čtvrtý (Praha, Jan Karel Hraba–dědici? 1802). Obálkové vydání s nově dotištěnou titulní stranou a portrétním frontispisem (namísto portrétu Františka hraběte ze Šternberka zařazena remitendní podobizna Jáchyma hraběte ze Šternberka od Jana B) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+573). . N Soubor:235.jpg(Ramhofského Drei Beschreibungen (Praha 1743). Ramhofský z Ramhofenu, Jan Jindřich: Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha, Karel František Rosenmüller ml. 1743). Rozkládací tabule za pag. 4 s korunovačním průvodem na dnešním Malostranském náměstí. Signatura kreslíře Johanna Josefa Karla Dietzlera vlevo dole, rytec Martin Tyroff signován vpravo dole. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AQ III 27.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+854). . N Soubor:553.jpg(Ilustrace z roku 1542 přetištěná do Ferovy Postily 1574–1575 a do Scipiovy Postily (Praha 1667–1668). Vlevo Ferus, Johann: Postila aneb Kázání evangelistské pravdy (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1574–1575). První díl (1574), fol. 26b se sv. Janem ve vězení a Kristem (značka monogramisty EWA vlevo nad mříží, vpravo dole letopočet 1542 svědčící o starobylosti štočku). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BE IV 1. Vpravo Scipio, Šebestián Vojtěch: Jak kostelní, tak domácí postila (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jiří Černoch 1667–1668). Pag. 9 s týmž ilustračním štočkem, pocházejícím naposledy z Melantrichových a Bylinových (?) zásob. Královsk�) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+644). . N Soubor:584.jpg(Personifikovaná Typografie (Dresden 1740). Schöttgen, Johann Christian: Historie derer dreßdnischen Buchdrucker … Das dritte Jubel-Fest (Dresden, Friedrich Hekel 1740). Fol. A2a se záhlavovou vinětou: před panoramatem Drážďan sedí personifikovaná Typografie, obklopena symbolickými předměty (zleva tiskařský lis s letopočtem 1740 na příčném břevnu, balík papíru, tampony, sazečský úhelník, sazečská kasa, erb tiskařů a sazebnice). Mědiryt signován vpravo dole saským rytcem Christianem Philippem Lindemannem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XI 13.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+450). . N Soubor:209.jpg(Hallerovo vydání spekulativního traktátu o dešťových mracích (Kraków 1519). Islza, Jacobus: Opusculum aurei tractatuli in astrologicis de pluviis ventis (Kraków, [Florian Ungler] in edibus domini Ioannis Haller 1519). Titulní strana s raně renesanční bordurou Baldungova typu (nahoře v bílém štítku Hallerův vydavatelský signet). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AG IX 74/4.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+1 717). . N Soubor:559 b.jpg(Souvislosti mezi německou ilustrací (Oppenheim ca 1513 a Erfurt ca 1516), severinským ateliérem (Praha 1537–1538) a mladší českou nápodobou (Litomyšl? 1695). Všechny verze protiopileckých pamfletů se shodují v symbolickém zpodobení nahého (nestoudného) bakchického chlapce s rohy (zhovadilost), dýkou (svárlivost), roztrženou tobolkou (nuzota) a korunou na tyči (pohrdání ctnostmi). Chlapec jako symbol opilství je spoután řetězem (spojení s ďáblem) a šlape po knize (Písmu svatém) položené na márách (krátký život). Nahoře vlevo Schwarzenberg, Johannes von: Der Zudrincker und Prasser, Gesatze, Ordenüg und Instruction (Oppenheim, Jakob Köbel? ca 1513). Fol. Aa1a (v pravé části dřevořezu je vyobrazen anděl varu) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+513). . N Soubor:590.jpg(Knihvazačská dílna (Livourne 1776). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … septieme livraison, ou húitieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1776). Příloha 213, tabule I (zleva planýrování archů, našívání knižního bloku, zlacení a zalisování hotových výrobků). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 11.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+456). . N Soubor:188 b.jpg(Začátek a konec školního donátu (Brno 1491). Donatus, Aelius: Ars minor (Brno, Konrad Stahel? – Matthias Preinlein? 1491). Černý tisk s červenou rubrikací. Na fol. 2a iniciála P(Artesorationis) s papežem Řehořem I. Velikým a posluchači (typ zvaný akcipies). Fol. 30a s explicitem. Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 48.785 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+532). . N Soubor:355.jpg(Přední deska plotnové vazby (Sasko? po polovině 16. století). Pergamen na lepence 127 x 80 mm s plošně rozvinutým ornamentem tištěným na přední i zadní desce z plotny přes zlatou fólii. Ornament vychází z fanfárového vzoru i z tradiční arabesky. Hřbet v 18. století přetřen fermežovou barvou, která byla později částečně oškrábána. Ovidius, Publius Naso: Metamorphoseon (Lyon, Jean Frellon 1555). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Σ III 7.) (aktuální)
 • 27. 1. 2018, 01:23 (rozdíl | historie) . . (+351). . N Soubor:433.jpg(Steinerův tisk Prubířské knížky (Augsburg? ca 1530–1539). Probier buechlein auf Gold, Silber, Kupffer und Bley auch allerley Metal, wie man die zu Nutz arbeyten unnd probieren sol (Augsburg? Heinrich Steiner? ca 1530–1539). Titulní strana se symptomatickým dřevořezem (muž sedící u laboratorní pícky). Antikvariát Meissner (Praha).) (aktuální)

(nejnovější | nejstarší) Ukázat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).