Seznam souborů

Z Encyklopedie knihy

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
27. 1. 2018, 01:20 001.jpg (soubor) 296 KB Abelův obraz Vyhnání z ráje pro Melantrichovu Bibli (Praha 1570). Bible česká zv. Melantrichova, 4. vyd. (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1570). Fol. 2b Vyhnání z ráje (Gn 3, 22–23). Spojitý monogram FA u levého spodního okraje. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 6. 1
27. 1. 2018, 01:19 002.jpg (soubor) 364 KB Daniel Adam z Veleslavína na Balzerově rytině (Praha po 1782). Balzer, Jan Jiří: 87 Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld po 1782). Tabule 63 otištěná z desky pro druhý díl Pelclových Abbildungen (1775). Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:19 003.jpg (soubor) 467 KB Willenbergova ilustrace v Harantově Putování (Praha 1608). Harant z Polžic a Bezdružic, Kryštof: Putování aneb Cesta z Království českého do města Benátek, odtud po moři do Země svaté, Země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu (Praha, Samuel Adam z Veleslavína 1608). Pag. 59 s nesignovaným dřevořezem zámořské lodě (pravděpodobným řezáčem štočku je Jan Willenberg). Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 004.jpg (soubor) 1,52 MB Vlys monogramisty AH v Slovaciově Vysvětlení (Praha 1615). Slovacius, Václav: Vysvětlení prosté Biblí malé, jinák Řeči z obojího Zákona Božího (Praha, Matěj Pardubský 1615–1620). Díl první (1615), detail z rubu titulního listu. Vlys značen v levém spodním rohu. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XII 1. 1
27. 1. 2018, 01:20 005.jpg (soubor) 202 KB Akcipies na Quentellově školní příručce (Köln/R. ca 1494). Regulae grammaticales antiquorum (Köln/R., Heinrich Quentell ca 1494). Titulní strana s dřevořezem zvaným „magister cum discipulis“. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DM IV 1/3. 1
27. 1. 2018, 01:20 006.jpg (soubor) 108 KB Leprinceova akvatinta (Paris 1770). Coqueley de Chaussepierre, Charles Georges: Le roué vertueux (Paris, s. t. 1770). Tabule za pag. 18 ilustrující neštěstí a pláč. Autorem akvatinty je Jean Baptiste Leprince. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 007.jpg (soubor) 144 KB Tassův epos s Piazzettovými ilustracemi (Venezia 1745). Tasso, Torquato: Le Gerusalemme liberata (Venezia, Giambattista Albrizzi 1745). Pag. 1 se záhlavovou vinětou a počátkem textu. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 008.jpg (soubor) 53 KB Antikva Nicolase Jensona (Venezia 1470). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 009.jpg (soubor) 50 KB Antikva Alda Manuzia st. (Venezia 1499). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 010.jpg (soubor) 53 KB Antikva Clauda Garamonda (Paris 1544). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 011.jpg (soubor) 63 KB Antikva Firmina Didota (Paris 1812). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 012.jpg (soubor) 81 KB Antikva u Kašpara Aorga (Náměšť/O. 1533). Optát, Beneš – Gzel, Petr – Filomates, Václav: Gramatika česká v dvojí stránce, ortographia předkem … etymologia potom (Náměšť/O., Kašpar Aorg 1533). Typografická titulní strana bez dekoru a ilustrací. Jediným aktivním prvkem je písmo organizované do ztrácející se sazby: První řádek je sázen texturou (vyznačovací písmo), třetí a sedmý řádek antikvou benátského typu (vyznačovací písmo) a zbytek švabachem (totožným s písmem textovým). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 013.jpg (soubor) 202 KB Polokurziva u Pavla Sessia (Praha 1625). Pseudo-Bonaventura S.: Žaltář B. P. Marie (Praha, Pavel Sessius 1625). Celorytá titulní strana v architektonické borduře. Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 014.jpg (soubor) 87 KB Antikva u Václava Jana Tibelliho (Hradec Králové 1738). Nebeský budíček duše křesťanské (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1738). Titulní strana. Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 015.jpg (soubor) 106 KB Antikva u Františka Aloise Jeřábka (Praha 1802). Homéros: Iliada. Z řeckého jazyka přeložená do českého od Jana Nejedlého (Praha, František Alois Jeřábek 1802). Pag. 1 s počátkem vlastního díla. Táž sazba s odlišně širokými meziřádkovými proklady posloužila k přípravě dvou vydání, totiž foliového a kvartového (z kvartového byl pořízen snímek). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AE IX 72. 1
27. 1. 2018, 01:19 016.jpg (soubor) 1,12 MB Aorgův tisk tzv. Prostějovského sborníku (Prostějov 1556–1557). Aesopus: Ezopa mudrce život s fabulemi anebo s básněmi jeho [ed. Jan Albín z Bělé-Vrchbělský] (Prostějov, Kašpar Aorg 1556–1557). Titulní strana s typickým vyobrazením Ezopa. Repro: Truhlář 1901. 1
27. 1. 2018, 01:19 017.jpg (soubor) 472 KB Arbor Johanna Andreae (Nürnberg 1510). Andreae, Johannes: Arbor consanguineitatis cum suis enigmatibus et figuris (Nürnberg, Wolfgang Huber 1510). Fol. d1a se štočkem řezaným ještě v 15. století. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 018.jpg (soubor) 273 KB Rigaudovo album královských zahrad v Paříži (Paris etc. 1780–1810?). Rigaud, Jacques – Rigaud, Jean – Baptista: Recueil de cent vingt-une des plus belles vues de palais, chateaux et maisons royales de Paris et de ses environs (Paris–Strasbourg–London, Truttel-Würtz ca 1780–1810?). Dvojlistová tabule 5b s královskou zahradou v Paříži. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 019.jpg (soubor) 545 KB Pešinův portrét v Arnoltově tisku Mars Moravicus (Praha 1677). Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan: Mars Moravicus (Praha, Jan st. Arnolt z Dobroslavína 1677). Tabule za titulním listem (nesignovaný mědirytový portrét Tomáše Jana Pešiny). Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 020.jpg (soubor) 180 KB Třetí vydání Kopernikovy Astronomie (Amsterdam 1617). Kopernik, Mikołaj: Astronomia instaurata libris sex comprehensa, qui De revolutionibus orbium coelestium inscribuntur [com. Nikolaus Müller] (Amsterdam, Willem Janssonius 1617). Dřevořezové schéma na pag. 21. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 021.jpg (soubor) 239 KB Keplerova Nova stereometria (Linz 1615). Kepler, Johannes: Nova stereometria doliorum vinariorum (Linz, Johann Plank 1615). Dřevořezové schéma č. XLIII. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 022.jpg (soubor) 412 KB Schillerovo Coelum stellatum christianum (Augsburg 1627). Schiller, Julius: Coelum stellatum christianum (Augsburg, Andreas Aperger 1627). Tabule 25 na pag. 73 (souhvězdí Raka symbolizované sv. Janem a jeho atributem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. Δ I 72. 1
27. 1. 2018, 01:23 023.jpg (soubor) 322 KB Tisk Davida Aubryho (Hanau 1634). Guevarra, Antonius de: Horologium principium, das ist Fürstliche Weckuhr und Lustgarten (Hanau, David Aubry 1634). Titulní strana s jedním z tiskařových signetů. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 024.jpg (soubor) 302 KB Aukční katalog Jana Elzeviera s prosvítající sazbou (Leyden 1659). Elzevier, Jan: Variorum & rariorum … librorum … officinae Johannis Elsevirii, … quorum auctio habebitur 1659 stylo novo (Leyden, Jan Elzevier 1659). Titulní strana katalogu s tiskařovým signetem a prosvítajícím rejstříkem (na líci listu je viditelná sazba z rubové strany). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. ER XIII 38/2. 1
27. 1. 2018, 01:24 025.jpg (soubor) 135 KB Třetí verze Badeho signetu (Paris 1529). Budaeus, Guillelmus: Commentarii linguae graecae (Paris, Josse Bade 1529). Detail signetu z titulní strany. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:21 026 a.jpg (soubor) 133 KB Bajka o lvu a krkavci v Directoriu (Strasbourg ca 1489) a v Konáčově Pravidle (Praha 1528). Vlevo Johannes de Capua: Directorium humanae vitae, lat. (Strasbourg?, Johann Prüss st. ca 1489). Fol. d4a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. S LXXXI d 11. Vpravo Johannes de Capua: Pravidlo lidského života jinak Podobenstvie starých mudrcuo (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1528). Fol. E3a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 20. 1
27. 1. 2018, 01:21 026 b.jpg (soubor) 123 KB Bajka o lvu a krkavci v Directoriu (Strasbourg ca 1489) a v Konáčově Pravidle (Praha 1528). Vlevo Johannes de Capua: Directorium humanae vitae, lat. (Strasbourg?, Johann Prüss st. ca 1489). Fol. d4a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. S LXXXI d 11. Vpravo Johannes de Capua: Pravidlo lidského života jinak Podobenstvie starých mudrcuo (Praha, Mikuláš Konáč z Hodiškova 1528). Fol. E3a. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR I 20. 1
27. 1. 2018, 01:24 027.jpg (soubor) 913 KB Vyobrazení Ezopa od Mistra ulmského Boccaccia (Ulm ca 1476–1477). Aesopus: Vita et fabulae (Ulm, Johann Zainer st.. ca 1476–1477). Rub titulního listu. Repro: Schramm 1923. 1
27. 1. 2018, 01:20 028.jpg (soubor) 473 KB Machzor Jehudy Baka (Praha 1661). Machzor mi-kol ha-šana ke-minhag Pehem, Polin, Mehren ve-Aškenaz (Praha, Jehuda ben Jaakov Bak 1661–1662). Druhý díl (1661), titulní strana s architektonickou bordurou. Židovské muzeum (Praha), sign. 5.872. 1
27. 1. 2018, 01:20 029.jpg (soubor) 372 KB Titulní dřevořez Vespucciho Spisu (Plzeň? ca 1506). Vespucci, Amerigo: Spis o nových zemích a o Novém světě (Plzeň?, Mikuláš Bakalář ca 1506). Titulní strana s dřevořezem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. DR IV 37/1. 1
27. 1. 2018, 01:24 030.jpg (soubor) 298 KB Spodní část Bakalářovy-Höltzelovy minuce s Bakalářovým signetem (Nürnberg? Plzeň? 1506). Konrad von Nürnberg: Od narozenie Pána našeho Jezu Krista … tuto se podpisuje (Nürnberg? Plzeň?, Mikuláš Bakalář? Hieronymus Höltzel? 1506?). Spodní část jednolistu s Bakalářovým signetem vpravo. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. 179/zl. (dnes premonstrátská knihovna v Teplé). 1
27. 1. 2018, 01:24 031.jpg (soubor) 104 KB Baskervillova typografie (Birmingham 1757). Vergilius, Publius Maro: Bucolica, Georgica et Aeneis (Birmingham, John Baskerville 1757). Titulní strana. Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 032.jpg (soubor) 118 KB Dvě bastardy Tiskaře Arnoštových Statut po 1476. Nahoře abeceda z Kroniky trojánské (Plzeň po 1476), dole z Nového zákona se signetem (Plzeň? po 1476). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 033.jpg (soubor) 70 KB Bastarda Tiskaře Pražské bible (Praha 1488). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 034.jpg (soubor) 157 KB Bastarda Martina z Tišnova s prvky rotundy (Kutná Hora 1489). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 035.jpg (soubor) 1,11 MB Berkova rytina Filozofického sálu Strahovské knihovny (Praha 1797). Maulbertsch, Anton Franz: Historico-philosophica descriptio picturae novae bibliothecae … canonicorum praemonstratensium Pragae in Monte Sion (Praha, Barbora Elsenwangerová 1797). Frontispis. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 036 a.jpg (soubor) 116 KB Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1. 1
27. 1. 2018, 01:23 036 b.jpg (soubor) 467 KB Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1. 1
27. 1. 2018, 01:24 036 c.jpg (soubor) 426 KB Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1. 1
27. 1. 2018, 01:24 036 d.jpg (soubor) 490 KB Plantinova Polyglota antverpská (Antwerpen 1569–1573). Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine (Antwerpen, Christoph Plantin 1569–1573). Díl první (1569). Vlevo titulní strana značená spojitým monogramem PAME (antverpský rytec Pieter van der Heyden). Vpravo nahoře a uprostřed část pag. 2 s hebrejským a latinským zněním. Vpravo dole část pag. 3 s řeckým zněním (všude počátek Genesis). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BY II 1. 1
27. 1. 2018, 01:22 037 a.jpg (soubor) 136 KB Milichthalerovo vydání Bible (Nürnberg 1540). Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Nahoře ilustrace z fol. VIa Ukřižování (dřevořez Hanse Leonharda Schäufeleina), dole fol. LXXXa sedící Josue (dřevořez Erharda Schöna). Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:22 037 b.jpg (soubor) 135 KB Milichthalerovo vydání Bible (Nürnberg 1540). Bible česká zv. Norimberská (Nürnberg, Leonhard Milichthaler 1540). Nahoře ilustrace z fol. VIa Ukřižování (dřevořez Hanse Leonharda Schäufeleina), dole fol. LXXXa sedící Josue (dřevořez Erharda Schöna). Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 038.jpg (soubor) 442 KB Melantrichovo druhé vydání Bible (Praha 1556–1557). Bible česká zv. Melantrichova (Praha, Jiří st. Melantrich z Aventinu 1556–1557). Fol. 436b s počátkem Knihy proroka Zachariáše. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 039.jpg (soubor) 1,36 MB Zrcadlo kralických Biblí (Kralice? 1594 a 1596). Vlevo Bible česká zv. Kralická neboli Šestidílná (Kralice?, Tiskárna bratrská? 1579–1594). Díl šestý (1594), fol. 357a s epištolou sv. Pavla k Filipským. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. JQ IV 36. Vpravo Bible česká zv. Kralická neboli Jednodílná, 1. vyd. (Kralice?, Tiskárna bratrská? 1596). Pag. 1096 s dvousloupcovou epištolou sv. Pavla k Timoteovi a iniciálou Václava Elama. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA V 2. 1
27. 1. 2018, 01:22 040.jpg (soubor) 469 KB Část Bible svatováclavské (Praha 1677–1715). Bible česká zv. Svatováclavská (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Jáchym Jan Kamenický 1677–1715). Titulní strana (za fol. *6) druhé části Starého zákona z roku 1712. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:22 041.jpg (soubor) 402 KB Saconovo vydání Bible (Lyon 1515). Biblia cum concordantiis Veteris et Novi Testamenti (Lyon, Jacob Sacon 1515). Fol. 3a se stavbou babylonské věže (Gn 11, 4–5). Dřevořez Hanse Springinkleeho a Erharda Schöna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC I 5. 1
27. 1. 2018, 01:22 042.jpg (soubor) 464 KB Stimmerovy–Fischartovy biblické obrazy (Basel 1576). Stimmer, Tobias – Fischart, Johann: Neue künstliche Figuren biblischer Historien (Basel, Thomas Guarin 1576). Fol. A2b Vyhnání z ráje (Gn 3, 22–23). Dřevořez Christopha Stimmera ml. doprovázejí Fischartovy německé verše. 1
27. 1. 2018, 01:22 043.jpg (soubor) 457 KB Weigelova Biblia ectypa (Augsburg 1695). Biblia ectypa. Bildnußen aus Heiliger Schrift des Alt- und Neuen Testaments (Augsburg, Christoph Weigel 1695). Tabule 207 se čtyřmi ilustracemi ke Zjevení sv. Jana. Rytcem byl pravděpodobně Georg Christoph Eimmart ml. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BA II 9. 1
27. 1. 2018, 01:23 044.jpg (soubor) 711 KB Ratdoltův tisk (Venezia 1477) jako jeden ze zdrojů Morrisovy typografie (London 1892). Vlevo Appianus: Historia Romana (Venezia, Erhard Ratdolt 1477). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálou A(Ppiani) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Vpravo Morris, William: The Golden Legend (London, Kelmscott Press 1892). Fol. 2a s počátkem předmluvy, iniciálami T(He) a A(S) a rozvilinovou bordurou pořízenou dřevořezem bílé linie. Oba snímky repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 045.jpg (soubor) 173 KB Bipontinka s Ezopovými bajkami (Zweibrücken 1784). Phaedrus: Fabulae Aesopiae novissime recognitae et emendatae … Editio accurata (Zweibrücken, Typografia Societatis Bipontinae 1784). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha). 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka