Seznam souborů

Z Encyklopedie knihy

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory.

Seznam souborů
 
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka
Datum Název Náhled Velikost (bajtů) Popis Verze
27. 1. 2018, 01:22 334.jpg (soubor) 26 KB Přírodní vědy v Newtonově podání (Gene#ve 1760). Newton, Isaac: Philosophiae naturalis principia mathematica (Gene#ve, Claude Philibert 1760). V celkovém pořadí osmé vydání (poprvé 1687), z toho tzv. druhé jezuitské čili kritické (poprvé 1739). Díl třetí, pag. 7 s nákresem k teorii optiky. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:22 491.jpg (soubor) 28 KB Některé slitky z Gutenbergovy Bible (Mainz ca 1454?–1455). Biblia latina (42 ř., Mainz, Johann Gutenberg ca 1454?–1455). Sazba byla provedena texturou. Repro: Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde, Jg. 19–20, Halle/S. 1925–1926. 1
27. 1. 2018, 01:22 452.jpg (soubor) 33 KB Rotunda v majuskulích a bastarda v minuskulách pražského Tiskaře Žaltáře (Praha 1487). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 405.jpg (soubor) 36 KB Otisk ležícího hranolku čili doklad písmové výšky (Köln/R. 1479?). Nider, Johannes: De morali lepra (Köln/R., Konrad Winters von Homborch 1479?). Na hranolku je uprostřed nohy patrný otvor, jímž se protahoval drát kvůli zpevnění řádkové sazby. Detail repro: Faulmann 1888. 1
27. 1. 2018, 01:22 518.jpg (soubor) 38 KB Švabach Tiskaře Korandy (Praha 1492) a Friedricha Creussnera (Nürnberg 1488). Repro: Tobolka 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 409.jpg (soubor) 38 KB Polokurziva Lodovica Vicentina (Roma 1524 a 1526). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:22 241.jpg (soubor) 40 KB Italienka tučná (19. století). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 410.jpg (soubor) 45 KB Polokurziva Roberta Granjona (Paris 1543). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:21 462.jpg (soubor) 45 KB Schönfeldův tisk Thámovy Obrany (Praha 1783). Thám, Karel Hynek: Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům (Praha, Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld z Schönfeldu 1783). Titulní strana s vinětou, jejímž původcem je pravděpodobně Jan Berka. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AC VII 47/4. 1
27. 1. 2018, 01:20 573 a.jpg (soubor) 47 KB Tomsova veršovaná gratulace s ručně doplněnými akcenty (Praha 1798). Tomsa, František Jan: Aloisii, dceři hraběcí Kristiána Klama-Galaše a Karoliny, manželky jeho (Praha, Tiskárna normální školy? 1798). Titulní strana a fol. IIa s počátkem textu. Dvoulist byl tištěn antikvou zeleno-černě (zelené pasáže dozajista ručním razítkem) a akcenty, čili diakritická znaménka, byly dopsány dodatečně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK V 18/5. 1
27. 1. 2018, 01:24 009.jpg (soubor) 50 KB Antikva Alda Manuzia st. (Venezia 1499). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 573 b.jpg (soubor) 50 KB Tomsova veršovaná gratulace s ručně doplněnými akcenty (Praha 1798). Tomsa, František Jan: Aloisii, dceři hraběcí Kristiána Klama-Galaše a Karoliny, manželky jeho (Praha, Tiskárna normální školy? 1798). Titulní strana a fol. IIa s počátkem textu. Dvoulist byl tištěn antikvou zeleno-černě (zelené pasáže dozajista ručním razítkem) a akcenty, čili diakritická znaménka, byly dopsány dodatečně. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK V 18/5. 1
27. 1. 2018, 01:22 047.jpg (soubor) 51 KB Signet Blaeuova nakladatelství (Amsterdam 1638). Meursius, Johannes st.: Historica Danica pariter & Belgica, uno tomo comprehensa (Amsterdam, Willem Janszoon Blaeu – Joan Blaeu st. 1638). Titulní strana prvního dílu. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 155.jpg (soubor) 52 KB Fraktura Johanna Friedricha Gottlieba Ungera (Berlin 1793). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 010.jpg (soubor) 53 KB Antikva Clauda Garamonda (Paris 1544). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 008.jpg (soubor) 53 KB Antikva Nicolase Jensona (Venezia 1470). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:22 526.jpg (soubor) 53 KB Textura Konrada Kachelofena (Leipzig ca 1495). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 411.jpg (soubor) 57 KB Polokurziva Jeana Jannona (Sedan 1621). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 197.jpg (soubor) 57 KB Grotesk ornamentální (19. století). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:21 528.jpg (soubor) 57 KB Kaligrafická textura Lodovika Vicentina (Roma 557). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:21 128.jpg (soubor) 58 KB Egyptienky plastické (19. století). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 575.jpg (soubor) 58 KB Toskánka se srpovitými serify (19. století). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 198.jpg (soubor) 59 KB Grotesk tučný (19. století). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:20 011.jpg (soubor) 63 KB Antikva Firmina Didota (Paris 1812). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 086.jpg (soubor) 63 KB Marmontelův román v Kurzböckově vydání (Wien 1777). Marmontel, Jean Franc*ois: Velizarij … iz francuzskago na slavenskij jazyk preveden (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1777). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:24 555.jpg (soubor) 64 KB Titulní strana Tiskárny normální školy (Praha 1806). Vydra, Stanislav: Počátkové aritmetiky [ed. Ladislav Jandera] (Praha, Tiskárna normální školy 1806). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FK III 1. 1
27. 1. 2018, 01:24 153.jpg (soubor) 65 KB Fraktura z tisku Albrechta Dürera (Nürnberg 1522). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 347.jpg (soubor) 65 KB Minuční figura na titulní straně Pekkova tisku (Plzeň 1528). Kniha výborná o přirození a zpuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov (Plzeň, Hans Pekk 1528). Titulní dřevořez minuční figury. Repro: Knihopis č. 4053. 1
27. 1. 2018, 01:23 050.jpg (soubor) 70 KB Česká verze Otčenáše v Bodoniho vzorníku (Parma 1806). Bodoni, Giambattista: Oratio Dominica in CLV. linguas (Parma, Giambattista Bodoni 1806). Pag. 173. Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 033.jpg (soubor) 70 KB Bastarda Tiskaře Pražské bible (Praha 1488). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 152.jpg (soubor) 71 KB „Gebetbuchfraktur“ Johanna Schönspergera st. (Augsburg 1514). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:23 369.jpg (soubor) 71 KB Knihkupecká nabídka Jakuba Strassmanna (Brno ca 1786–1788). Strassmann, Jakub: Verzeichniß sämtlicher Bücher und Schriften (Brno, s. t. ca 1786–1788). Titulní strana nabídkové brožury. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 368.jpg (soubor) 72 KB Moretův tisk De metroposcopia (Antwerpen 1648). Finella, Philippo: De metroposcopia seu Methoposcopia naturali (Antwerpen, Balthasar Moretus st. 1648). Pag. 103 s vyobrazením obličejových vrásek prozrazujících údajně lidský charakter. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:21 070.jpg (soubor) 75 KB Komenského Praxis u Samuela Brewera (Levoča 1674). Bayly, Lewis: Praxis pietatis, to jest O cvičení se v pobožnosti pravé (Levoča, Samuel Brewer 1674). Typografická titulní strana s invokací a ztrácející se sazbou. Repro: Valach 1987. 1
27. 1. 2018, 01:22 495.jpg (soubor) 75 KB Závěr Ostřihomského misálu (Brno 1491). Missale Strigoniense (Brno, Konrad Stahel – Matthias Preinlein 1491). Červeno-černé fol. 308a s explicitem a signetem nakladatele Theobalda Fegera. Je to kříž s iniciálami C (zrcadlově obráceně) a E (= Capitulum Estergomiense?). Moravská zemská knihovna (Brno), mikrofilm (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). 1
27. 1. 2018, 01:24 619 b.jpg (soubor) 77 KB Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54. 1
27. 1. 2018, 01:24 554.jpg (soubor) 78 KB Titulní strana Tiskárny jezuitské (Trnava 1748). Pomey, Franc*ois: Syntaxis ornata seu De tribus latinae linguae (Trnava, Tiskárna jezuitská 1748). Titulní strana s jezuitskou vinětou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. EU III 29. 1
27. 1. 2018, 01:24 619 a.jpg (soubor) 79 KB Vydání titulové (Praha 1786). Prefát z Vlkanova, Oldřich: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Praha, Jan Josef Diesbach 1786). Vlevo titulní strana s impresem tiskaře Diesbacha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. CC IX 8. Vpravo titulní strana s impresem knihkupce Widtmanna. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AS XVI 54. 1
27. 1. 2018, 01:20 012.jpg (soubor) 81 KB Antikva u Kašpara Aorga (Náměšť/O. 1533). Optát, Beneš – Gzel, Petr – Filomates, Václav: Gramatika česká v dvojí stránce, ortographia předkem … etymologia potom (Náměšť/O., Kašpar Aorg 1533). Typografická titulní strana bez dekoru a ilustrací. Jediným aktivním prvkem je písmo organizované do ztrácející se sazby: První řádek je sázen texturou (vyznačovací písmo), třetí a sedmý řádek antikvou benátského typu (vyznačovací písmo) a zbytek švabachem (totožným s písmem textovým). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:19 407.jpg (soubor) 82 KB Plantinův signet (Antwerpen 1587). Possevinus, Antonius: Moscovia (Antwerpen, Christophe Plantin 1587). Titulní strana s tiskařovým signetem. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:23 154.jpg (soubor) 83 KB Fraktura Johanna Thomase von Trattnera (Wien 1787). Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:24 582.jpg (soubor) 83 KB Tychonova Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg 1602). Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica (Nürnberg, Levin Hulsius 1602). Fol. D3b s celostranným vyobrazením Tychonovy armilární sféry. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:21 556 d.jpg (soubor) 85 KB Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17. 1
27. 1. 2018, 01:22 281.jpg (soubor) 86 KB Oděv indiánského náčelníka (Padua 1592). Bertelli, Pietro: Diversarum nationum habitus centum et quattuor iconibus in are incisis diligenter expressi item ordines duo processionum (Padua, Alciato Alciati – Pietro Bertelli 1592). Tabule 65. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 014.jpg (soubor) 87 KB Antikva u Václava Jana Tibelliho (Hradec Králové 1738). Nebeský budíček duše křesťanské (Hradec Králové, Václav Jan Tibelli 1738). Titulní strana. Repro: Muzika 1963. 1
27. 1. 2018, 01:21 556 c.jpg (soubor) 87 KB Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17. 1
27. 1. 2018, 01:20 376.jpg (soubor) 90 KB Zwingliho Nový zákon u Jiřího Jakuba Dačického (Praha 1570). Das gantz New Testament [trad. Ulrich Zwingli] (Praha, Jiří Jakubův Dačický 1570). Titulní strana. Foto: Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:21 556 b.jpg (soubor) 92 KB Willenbergova viněta z Tiskárny premonstrátské (Louka/Z. 1603). Scherer, Georg: Postill … uber die sontäglichen Euangelia durch das gantze Jahr (Louka/D., Tiskárna premonstrátská 1603). Čtyři detaily závěrečné dřevořezové viněty na fol. 676b se zaměstnanci loucké Tiskárny (zleva napravo sazeč, tiskař, písmolijec a ilustrátor). Dole celek viněty (kompozice se sv. Václavem a korunovanou orlicí, vyrůstající ze světcovy iniciály W, je pod spodními zavilinami vlevo datována 1599 a vpravo opatřena Willenbergovým monogramem JW). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BO I 17. 1
27. 1. 2018, 01:22 337.jpg (soubor) 94 KB Mědiryt (Lübeck 1750). Klein, Jakob Theodor: Historiae avium prodromus cum praefatione de ordine animalium in genere … cum figuris (Lübeck, Jonas Schmidt 1750). Tabule u kapitoly 30. Antikvariát Meissner (Praha). 1
27. 1. 2018, 01:20 561.jpg (soubor) 94 KB Tisk z Tiskárny univerzitní (Oxford 1750–1753). Milton, John: Paradisus amissus. Poema … latine redditum a Guilielmo Dobson (Oxford, e Theatro Sheldoniano 1750–1753). Titulní strana prvního dílu (1750) s vinětou obsahující autorův portrét. Antikvariát Meissner (Praha). 1
První stránkaPředchozí stránkaNásledující stránkaPoslední stránka