Species facti

Z Encyklopedie knihy

Species facti (lat. vylíčení děje) literární forma subjektivní obhajoby jedné ze stran soudní pře. Tyto odpory byly tiskem publikovány hlavně v první polovině 18. století s cílem ovlivnit jak veřejné mínění, tak rozhodnutí soudu. K nejznámějším pěstitelům tohoto žánru u nás patřil hrabě František Antonín Špork.


Lit.: BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.