Stínované tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Stínované tiskové písmo se vyznačuje zvláště na větších písmových řezech nestejnou tloušťkou jednotlivých tahů. Zatímco optimální kontrast mezi tučnými a vlasovými tahy napomáhá lepšímu vnímání, extrémní modelace stínů vede naopak k monotónně tmavému písmovému obrazu. Na směru osy stínování závisí též míra kondenzace kresby okrouhlých písmen. Stínovaná jsou všechna písma gotická a novogotická, goticko-humanistická a většina písem humanistických. Latinské tiskové písmo s nediferencovaně modelovanými tahy se nazývá lineární.


Lit.: KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.