Stav

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:47, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Stav (angl. state, fr. état, něm. Zustand) zkušební otisk grafického listu zachycující jednotlivé fáze rytcovy práce na tiskové formě. Počet stavů tedy odpovídá počtu zásahů a změněných otisků (1. stav = nejméně dokonalá forma, 2. stav = opravená forma, 3. stav = dodatečně znovu opravená forma atp.). Počet zkušebních otisků jednotlivých stavů je přirozeně menší nežli počet otisků z konečné formy.

K rozmnožení knižní ilustrace byla užívána definitivní podoba tiskové formy, a proto jednotlivé pracovní stavy zde na rozdíl od volné grafiky sledovat nelze. Případné úpravy tiskových forem během pozdějšího fungování se za změny stavu nepovažují (srovnej osudy prací Jana Kryštofa Smíška). Zvláštním druhem stavu, který však v knižní ilustraci (např. u frontispisu) vystopovat můžeme, je otisk grafikova díla ještě před připojením textové legendy (fr. avant la lettre = před písmem). Nedostávalo-li se řádných otisků do celého knižního nákladu, kvůli kompletnosti bývaly zařazovány i tyto nedokonalé „stavy“. Poněvadž písmové doplňky obvykle nepořizoval rytec obrazové části, nýbrž specializovaný rytec kaligraf, měl tento zkušební otisk vlastně charakter dokladového (domácího) exempláře. Písmař text vyryl zrcadlově obráceně nejprve jen slabě a pořídil korekturní otisk. Ten se nazývá „avec la lettre“ či „après la lettre“ (fr. s písmem).


Lit.: KREJČA, A.: Grafické techniky. Praha 1990; KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové grafiky. Praha 1981.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.