Stefano della Bella

Z Encyklopedie knihy

Stefano della Bella (1610-1644) italský malíř a grafik narozený ve Florencii a pracující v letech 1633-1639 v Římě, 1639-1650 v Paříži a pak až do konce života opět ve svém rodišti. Lepty, v nichž osobitě postihoval světelné atmosféry, byly silně ovlivněny Callotem, např. Jean Desmarets Ouverture du Théatre de la grande … Mirame, tragi-comédie (Paris 1642). V oblasti knižní ilustrace zachycoval různé slavnosti a průvody, např. Jean Valdor Les Triomphes de Louis le juste, XIII du nom, roy de France et de Navarre (Paris 1649).


Lex.: NAGLER 1. 385-389 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 3. 228-230. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.