Stigmonym

Z Encyklopedie knihy

Stigmonym (z řec. stigma = vbodené znamení, onoma = jméno) způsob zakrytí autorovy totožnosti několika tečkami, např. „sepsáno od …“. Tak jako u většiny asteronymů má i tato literární mystifikace až do případného vyluštění povahu anonymu. Jména skrytá za tečky jsou někdy pojímána jako zvláštní skupina grafonymů.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.