Sušení papíru

Z Encyklopedie knihy

Sušení papíru (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 247, tabule XII. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.

Sušení papíru (angl. dry-up of paper, fr. séchage du papier, něm. Trocknung des Papiers) jedna ze závěrečných operací při výrobě ručního papíru. K sušení sloužily několikapatrové půdy papíren s vikýři pro regulaci mírného proudu vzduchu. Bílé pušty se rozebraly na části po 5-10 arších a pomocí soustavy žebříků a dřevěného ramínka s dlouhou tyčí se přehýbaly přes napnuté (navoskované) šňůry z lípového lýka, žíní či kokosových vláken. Silnější listy byly vyvěšovány na tyče, které bránily tvorbě přehybu. Sušení obstarávaly ženy (jedna pracovnice během 14 hodin rozvěsila až 37.000 archů). Po vysušení, jehož délku ovlivňovaly aktuální klimatické podmínky, bylo třeba zvlněný papír znovu lehce zalisovat v takzvaném suchém papírnickém lisu a pak podrobit ještě hlazení (tak se dělo u papíru knihtiskařského). Byl-li vyráběn papír psací, před lisováním předcházelo nutné klížení. K závěrečným operacím patřila kontrola listů, počítání a balení do rysů, knih a balíků papíru. Počátkem 19. století manuální práci nahradila sušící sekce papírenského stroje. První zkoušky vysušení papírového pásu pomocí vyhřívaného válce proběhly roku 1818 a válce vyhřívané parou byly jakožto součást stroje uvedeny do provozu 1820.


Lit.: BAYERL, G.: Die Papiermühle. Vorindustrielle Papiermacherei aus dem Gebiet des alten deutschen Reiches. Technologie, Arbeitsverhältnisse, Umwelt. Teil 1-2. Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1987; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; RENKER, A.: Das Buch vom Papier. Leipzig 1950.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.