Subiaco

Z Encyklopedie knihy

Subiaco italské město východně od Říma s benediktinským klášterem sv. Scholastiky. „In monasterio Sublacensi“ roku 1465 založili dva Němci, Konrad Sweynheym a Arnold Pannartz, první knihtiskařskou dílnu v Itálii a po Mohuči, Bamberku a Štrasburku čtvrtou na světě. Roku 1467 přesídlili do Říma, který jim skýtal výhodnější obchodní možnosti.


Lex.: BORSA (Itálie) 2. 382 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; GELDNER 2. 25-29. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.