Suma

Z Encyklopedie knihy

Suma (též sumarie, sumarium z lat. summus = nejvyšší) 1. středověký soubor dílčích traktátů vyváženě podávajících přehled poznatků v teologii, filozofii či v právní nauce. Méně rozsáhlý text se nazýval summula (stč. sumička). Dlouhou životnost od svého vzniku ve 13. století obhájily snad nejslavnější práce tohoto druhu, které sepsal Tomáš Akvinský jako Summa contra gentiles (Strasbourg non post 1474) a Summa theologiae (Basel 1485). Ze středověké literatury se knihtiskem v 15. století šířily také Summulae logicales Johanna XXI. neboli Petra Hispana (Alost 1474), čtyřdílná Summa theologica Antonina Florentina (Nürnberg 1477-1479), Summa angelica de casibus constientiae Angela de Clavasio (Chivasso 1486) či Summa praedicantium Johanna de Bromyard (Basel non post 1484?). Souhrn věroučných pravidel v podobě katechismu přinesla Summa doctrinae christianae Petera Canisia (Wien 1554). V Českých zemích se v názvech děl pod pojmem suma rozuměl spíše výtah, např. Suma hry o S. Eliášovi proroku (Praha 1610) nebo Biblické historie krátká suma (Brno 1783).

2. Synonymní označení obsahu a rejstříku v rámcových částech knih.

3. Název krátkého obsahového nadpisu nad kapitolami Bible.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.