Supralibros (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Verze z 17. 12. 2018, 16:02, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Přední deska renesanční vazby zdobené zlacením s iniciálovým supralibros LSZH a heraldickým supralibros - kosodélníková kartuš, do níž je zasazen štít s jelenem ve skoku. Starší opis Trojánské kroniky, který roku 1605 nechal převázat a opatřit svým supralibros rytíř Ludvík Šturm z Hiršfeldu. Národní knihovna ČR, sign. XXIII.D.1, přední deska 
Soudobá renesanční vazba českého původu. Dřevěné desky s usňovým pokryvem zdobeným slepotiskem. Ve vnitřním poli zlacené znakové supralibros pana Jana Zajíce z Házmburka ze 40. let 16. stol., nahoře s jeho monogramem, „I[OHANNES] DE H[ASENBURG]", dole s textem "GENER[OSUS] AC MAG[NIFICUS] D[OMINUS] IOAN[NES] DE HAZENBUR[G]“
Renesanční vazba z knihovny premonstrátského kláštera v Teplé. Do přední desky je vedle titulu a datace 1577 vyraženo i jmenné supralibros tehdejšího opata Johanna Mausköniga. Národní knihovna ČR, sign. Teplá D 75, detail přední desky

Označení majitele knihy na deskách vazby, provedené nejčastěji slepotiskem či zlacením, popř. malováním. Supralibros plnila stejně jako vlastnické poznámky ochrannou funkci drahé knihy, ale měla i bibliofilsko-reprezentační význam. Častěji začala být užívána od přelomu 15. a 16. století, u nás až od čtyřicátých let 16. století. Vznik supralibros souvisí s velkým rozvojem osobních knihoven na přelomu středověku a novověku a zvýšenou potřebou rodové i osobní reprezentace. Rozlišujeme supralibros heraldická s majitelovým erbem, jmenná s plným jménem majitele knihy nebo jen iniciálová, která vedle počátečních písmen majitelova jména nejednou obsahovala i počáteční písmena jeho titulu. Do předních desek býval někdy vytlačen i portrét majitele. Supralibros jsou cenným prvkem, který nám dnes pomáhá rekonstruovat původní knižní celky rozptýlené do řady paměťových institucí.

Lit.: HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce 19. století. Praha 1959, s. 107–116; HAMANOVÁ, P.: O několika českých supralibros. In: Historická knižní vazba 1, 1962, s. 9; LIFKA, B.: Exlibris a supralibros v českých korunních zemích v letech 1000 až 1900. Praha 1982; NUSKA, B.: Renesanční knihaři, knihkupci a knihovny. In: Česká kniha v proměnách staletí (ed. M. Bohatcová). Praha 1990, s. 259–262. 

Autor hesla: Kamil.boldan