Téka

Z Encyklopedie knihy

Téka (z řec. thēke = schránka) zastaralý název kartonového pouzdra sloužícího k uchování tiskařských archů in crudo, volných příloh nebo reprodukcí.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.