Tabula cebetis

Z Encyklopedie knihy

Tabula cebetis bájný obraz životní cesty lidí k blaženosti, který ve vzdělavatelském dialogu Pinax (Obraz) podal řecký filozof 1. století Kebés z Théb (dnes označovaný jako Cebes Poeta). První tištěné vydání se konvenčně nazývá Tabula (Firenze ca 1496). Dialog byl až do 18. století většinou doprovázen alegorickým obrazem světa v podobě zalidněného města či věže (k tomu srovnej vlastní kresbu Jana Amosa Komenského v rukopisné verzi Labyrintu, pražská Národní knihovna XVII E 75). V Čechách byl dialog zařazován do jezuitských antologií klasických textů, ale bez obrazu světa. První samostatné vydání připravil až Václav Karafiát, strýc známějšího Jana Karafiáta. Edice se nazývá Kebes Thebánský Tabule, to jest vtipné a užitečné vyobrazení pravé moudrosti a šťastného života (Praha 1824). Pojmenování Tabula Cebetis se nevhodně vztahuje též na numerologickou tabulku zvanou Tabula Pythagorica (mensa Pythagorae).


Lit.: HENNINGER, S. K. The cosmographical glass, renaissance diagrams of the universe. San Marino (Cal.) 1977; KOLÁR, J.: Z paralel a příbuzností Komenského Labyrintu: Tabula Cebetis. Studia Comeniana et historica 32, 1986, s. 49-76; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993; LARUE, R.: Clavis scriptorum graecum et latinorum. Vol. 1-4. Quebec 1985; SCHLEIER, R.: Tabula Cebetis oder „Spiegel des menschlichen Lebens darin Tugent und untugent abgemalet ist …“. Studien zur Rezeption einer antiken Bildbeschreibung im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin 1973.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.