Tampony

Z Encyklopedie knihy

Tampony (též tiskařské balíky z něm. Ballen, angl. swabs, fr. tampons) dvě kožené, koňskými žíněmi vycpané a vespodu zploštělé palice s krátkou dřevěnou rukojetí. Sloužily k obouručnímu nanášení a vtírání barvy do tiskové formy. Barva se nejprve rozetřela tříčem na kamenné podložce, pak byla krouživými pohyby předána tiskařským balíkům a z nich citlivě a rovnoměrně nanesena na formový reliéf. Balíky užíval tiskařův pomocník zvaný ballenmeister, jehož úkolem bylo často se odírající kůži nejméně dvakrát týdně zašívat a denně vlhčit. Každé barvě příslušel zvláštní pár. Zhruba od roku 1630 byly tampony pomalu nahrazovány koženými, později želatinovými a kaučukovými válci. Do té doby často symbolizovaly řemeslo na signetech a erbech tiskařů (např. Jan st. Arnolt z Dobroslavína, Jaakov ben Geršom Bak, Mikuláš Konáč z Hodiškova, Jan Stříbrský).Lit.: BLOY, C. H.: A history of printing ink, balls and rollers, 1440-1850. London 1967; KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.