Teletina (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Teletina)

Teletina (angl. calf, fr. veau, něm. Kalbleder) nahnědle vybarvená, jemná, hladká, avšak velmi choulostivá třísločiněná useň z mladých telat sloužící již od 6. století jako pokryv knižní vazby. Kůže měsíčního telete je asi 1 mm silná a ve srovnání s hovězinou je nápadně měkčí. Toho se využívalo při zhotovování vazby se vzorem „mosaïque“. Teletina sloužila též k imitaci marokénu a safiánu. Specifická technologie vazby kožené s užitím zlacené teletiny se od 18. století nazývá vazba francouzská.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.