Telonisnym

Z Encyklopedie knihy

Telonisnym (z řec. tēle = daleko, onoma = jméno) pseudonym tvořený z posledního písmene či slabiky skutečného jména autora, např. „-a“ = Karel Sabina, „-ka“ = František Serafínský Procházka. Opakem je akronym.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.