Tenakl

Z Encyklopedie knihy

Tenakl (též tenaculum z lat. tenax = pevně držící) 1. středověká podoba čtenářské nepohyblivé záložky uplatňující se sporadicky až do dnešních dnů, např. u schematismů a adresářů. Byly to proužky pergamenu, usně a později i papíru stupňovitě nalepované na vnější okraje stran liturgické literatury.

2. Mobilní dřevěný stojánek zabodnutý kovovou špicí ve výši očí do hrany sazečské kasy. Nesl aktuální část předlohy, podle níž sazeč pořizoval sazbu (odtud stč. listonoš, písmonoš). Jednotlivé listy byly na stojánku upevněny vodorovně posuvným divizorem. Nejstarší vyobrazení přichází v Hussově francouzské verzi Danse macabre (Lyon 1499). Jednoduchý, ale účelný tvar celého zařízení se od počátků knihtisku po šest století trvání ruční sazby nezměnil.Lit.: HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.