Theodor de Bry

Z Encyklopedie knihy

Theodor de Bry (1528-1598) nejstarší člen rozvětvené rodiny původně nizozemských umělců a nakladatelů, který okolo roku 1570 opustil z náboženských důvodů rodný Lutych a usadil se ve Frankfurtu/M., kde s výjimkou let strávených v Anglii působil až do konce života. Filiálku nakladatelství založil v nedalekém Oppenheimu. Proslul volnou grafickou tvorbou, rytinami knižního dekoru (např. sada iniciál 1595) a zejména portrétními a topografickými ilustračními cykly, jejichž časově náročného dokončení se však nedožil. K titulům, jež inicioval a na nichž pak pokračovali jeho synové, patří pětadvacetidílná Collectiones peregrinationum in Indiam orientalem et Indiam occidentalem (Frankfurt/M. 1590-1634) a čtyřdílné Icones quinquacinta virorum illustrium (Frankfurt/M. 1597-1599), ryté dle kresebných předloh Jeana Jacqua Boissarda (1533-1598).

Theodor měl dva syny. Nadanější Johann Theodor de Bry (též Johann Dietrich de Bry, 1561-1623) se stal významným frankfurtským nakladatelem, kreslířem, rytcem a ilustrátorem s širokou škálou působení (erby a znaky, portréty, přírodovědná ilustrace, knižní dekor apod.). Roku 1618 se do jeho rodiny přiženil Matthäus Merian st., který po 1623 tchánovu firmu převzal. Johann Theodor spolupracoval s otcem Theodorem kupříkladu na manýristicky koncipovaném vzorníku Nejw kunstliches Alphabet (Frankfurt/M. 1595), ovlivněném francouzským knižním uměním. Mimo to pokračoval v rodinných projektech, zejména na Boissardových Icones (1597-1599). Heraldické tematice se samostatně věnoval v díle Emblemata nobilitati et vulgo scitu digna singulis historiis symbola adscripta (Frankfurt/M 1592). Samostatně doprovodil též Bauhinovu anatomii Vivae imagines partium corporis humani (Frankfurt/M. 1620).

Druhý syn Johann Israel de Bry (ca 1565-1609) byl až na výjimky rytecky činný společně s otcem či bratrem. Jednou z oněch výjimek je bohatý obrazový doprovod původně italského osmisvazkového cestopisu Girolama Benzoniho. V latinském překladu se nazýval America (Frankfurt/M. 1590-1599), německy Der neuwen Welt (Frankfurt/M. 1590-1600). Bratři Johann Israel a Johann Theodor ilustrovali pospolu kupříkladu rozměrné heraldické album Emblemata secularia (Frankfurt/M. 1596), lékařskou příručku Caspara Bauhina Theatrum anatomicum (Frankfurt/M. 1605) či herbář Florilegium novum (Oppenheim 1612). Společně s Merianem dokončili pětadvacetidílná Collectiones peregrinationum in Indiam (1590-1634), která založil už otec Theodor.


Lit.: KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 16. und 17. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1993.

Lex.: BENZING (Verleger) 1109 = BENZING, J.: Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts. Archiv für Geschichte des Buchwesens 2, 1960, s. 445-509 (a k tomu 18, 1977, sl. 1078-1322).; NAGLER 2. 233-234 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; PAISEY, D. L.: German printers, booksellers and publishers of the seventeenth century: some amendments and additions to Benzing. Gutenberg-Jahrbuch 1989, s. 166; THIEME-BECKER 5. 162 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 1. 219-220.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.