Tisk

Z Encyklopedie knihy

Tisk (angl. print, fr. impression, něm. Druck) historicky vzniklý fenomén v kultuře lidstva sloužící k rozmnožování textového a obrazového sdělení přenesením tiskařské barvy z tisknoucích elementů tiskové formy na papír či jiný vhodný materiál (pergamen, hedvábí). K transferu barvy dochází po vyvinutí přiměřeného tlaku buď ručně, anebo prostřednictvím tlakového tělesa (lis knihtiskařský ruční, lis litografický ruční a lis měditiskařský ruční). Dle umístění tisknoucích elementů na formě rozlišujeme tři základní procesy (angl. printing process, fr. procédés d’impression, něm. Druckverfahren): vývojově nejstarší tisk z výšky, o málo mladší tisk z hloubky a vcelku moderní tisk z plochy (ve 20. století jako prozatím nejnovější tiskové techniky přistoupily ještě tisk skrze síto neboli sítotisk, elektrostatický tisk a tryskový tisk). Všech tří, respektive čtyř procesů využívá umělecká a reprodukční grafika. Zásadního postavení v odvětví výškového tisku nabyl knihtisk slučující dle pravidel typografie složku písmovou, dekorační a ilustrační. Pokusy o barevný tisk (angl. colour printing, fr. chromotypie nebo chromotypographie, něm. Buntdruck nebo Farbendruck) pocházejí už z konce 15. století, např. Erhard Ratdolt. Nejčastěji se pochopitelně koncentrovaly do sféry barevné ilustrace.


Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; FUCHS, R. W. (ed.): Geschichte der Druckverfahren. Teil 1 Gerhardt, Cl. W.: Prägedruck und Siebdruck, Teil 2 Gerhardt, Cl. W.: Der Buchdruck, Teil 3 Lilien, O. M.-Gerhardt, Cl. W.: Tiefdruck und die kleineren Druckverfahren, Teil 4 Imiela, H. K.-Gerhardt, Cl. W.: Stein- und Offsetdruck. Stuttgart 1974-93; KOHÚT, L.: Prehlad vývinu tlačovej techniky. Martin 1957; KREJČA, A.: Techniky grafického umění. Průvodce pracovními postupy a dějinami originální tiskové grafiky. Praha 1981; MAYER, R.: Gedruckte Kunst. Wesen, Wirkung, Wandel. Dresden 1984; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; WOLF, H.-J.: Schwarze Kunst. Eine illustrierte Geschichte der Druckverfahren. Frankfurt/M. 1981 (repr. Dornstadt 1988).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.