Tiskárna římská – Řím

Z Encyklopedie knihy

Tiskárna římská – Řím institucionální tiskárna založená papežem Piem IV. roku 1561 na pomoc šíření katolické víry. Prvním tiskařem byl v letech 1561-1570 Paolo Manuzio. Vazby na papežský stolec dokládají jím zde pořízená první vydání zásadních usnesení tridentského koncilu, např. Canones et decreta sacrosancti eocumenici et generalis concilii Tridentini (Roma 1564) nebo Catechismus ex decreto concilii Tridentini (Roma 1566). Tiskárna se v impresech prezentovala jako „Casa del Popolo Romano“, „Stamperia del Popolo Romano“ nebo „Tipografia in aedibus Populi Romani“. Činná byla jen do roku 1591.


Lit.: BARBERI, Fr.: Paolo Manuzio e la stamperia del Popolo Romano (1561-1570). Con documenti inediti. Roma 1986.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 321. = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.