Tiskárna „Au Donjon Du Château“ – Berlín

Z Encyklopedie knihy

Schmidtův dekor ve spisech Friedricha II. (Berlin 1751). Friedrich II. der Grosse, König von Preussen: Mémoires pour servir a% l’histoire de la maison de Brandebourg (Berlin, Au donjon du château 1751). Pag. 259 s portrétem Friedricha Wilhelma, otce Friedricha II., mezi válečnými symboly (signatura rytce Georga Friedricha Schmidta vpravo dole). Antikvariát Meissner (Praha).

Tiskárna „Au Donjon Du Château“ – Berlín soukromá tiskárna (Privatdruckerei) pruského krále Friedricha II. Velikého (1712-1786) zprovozněná roku 1749 ve věži berlínského zámku Rheinsberg s cílem sloužit jeho literárním ambicím. O chod dílny pečoval berlínský tiskař Christian Friedrich Henning. Blízkým spolupracovníkem byl rytec Georg Friedrich Schmidt. První publikací soukromé tiskárny byla Friedrichova poéma Palladion (Berlin 1750), v jejímž impresu se také poprvé objevil název dílny „Au donjon du châsteau [sic!] avec privilège d’Apollon 1750“. Pak následovalo vydání Friedrichových dvoudílných politických dějin Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de Brandebourg (Berlin 1751) a několik jeho pojednání o vojenství. Náklad se téměř vždy pohyboval ve výši 100 exemplářů a směřoval jen k rukám králových přátel. Soukromá tiskárna okolo roku 1760 zanikla.


Lit.: DROYSEN, H.: Friedrich der Grosse Druckerei im Berliner Schlosse. Hohenzollern-Jahrbuch 8, 1904, s. 83-91; POTTHAST, A.: Geschichte der Buchdruckerkunst in Berlin. Berlin 1926; SEIDEL, P.: Georg Friedrich Schmidt, der erste Illustrator und Drucker Friedrichs der Grosse. Hohenzollern-Jahrbuch 5, 1901, s. 60-73.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.