Tiskárna Kongregace propagandy víry – Řím

Z Encyklopedie knihy

Tiskárna Kongregace propagandy víry – Řím institucionální tiskárna založená papežem Urbanem VIII. roku 1626 na pomoc misijnímu šíření katolické víry. Tímto posláním se řídil také ediční program reflektující převážně různojazyčné biblické texty, liturgickou a jinou náboženskou literaturu. Nesmírně širokou působnost tiskárny, zasahující až do nejzazších teritorií světa, zaručovaly přitom bohaté zásoby různých písem. Cyrilský a hlaholský tiskařský materiál pocházel z původně protestantské Tiskárny Hanse Ungnada. K němu přibylo 15 orientálních abeced, takže již na počátku disponovala dílna 23 kompletními písmovými sadami (roku 1876 byl jejich počet rozhojněn na 58).

Tiskárna v průběhu věků vystřídala několik označení jako Stamperia Polyglotta della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, Tipografia Polyglotta della Sacra Congregazione de Propaganda Fide. Prvním faktorem se stal duchovní Achille Venereo a prvním tiskařem Stefano Paoloni. V letech 1640-1650 provázela instituci vleklá personální krize překonaná až 1657 jmenováním preláta Leona Alacciho jako faktora i cenzora zároveň. Pod jeho vedením zde pracoval od 1657 až do své smrti 1691 Čech Zachariáš Dominik Aksamítek z Kronenfeldu (zřejmě totožný se Zachariášem Aksamítkem, faktorem pražské a bratislavské Tiskárny arcibiskupské 1642 a 1647-1648). Roku 1758 zde jako sazeč začínal Giambattista Bodoni. V letech napoleonských válek byla tiskárna převezena do Paříže, zničena a později v Římě opět s původním posláním obnovena. Roku 1910 splynula s Tiskárnou apoštolskou a pod názvem Tipografia Polyglotta Vaticana je v činnosti dodnes.


Lit.: BERÁNKOVÁ, H.: Činnost tiskařské rodiny Komárků v Římě. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 12. Praha 1995, s. 59-73; MONTICONE, G.: Per la Storia della „Stamperia Poliglotta“ della Sacra Congregazione „De Propaganda Fide“. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 438-443.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 321. = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.