Tiskárna bratrů společného života

Z Encyklopedie knihy

Tiskárna bratrů společného života byla zakládána charitativní komunitou působící v Německu a Nizozemí od 14. století až do reformace. Poněvadž hlavním posláním společenství byla pedagogická činnost a s ní spjaté opisování potřebných textů, jednotlivá působiště si knihtisk osvojovala poměrně brzy již po polovině 15. století. Bratrské tiskárny, zřizované s cílem produkovat náboženskou literaturu nejen pro vlastní potřebu, ale i na zakázku, jsou tak jedny z nejstarších institucionálních dílen v Evropě. První byla založena v německém Marienthalu/R. již roku 1474 (Brüder vom gemeinsamen Leben, Fratres vitae communis). Z tohoto roku pochází první díl Breviarium Moguntinum (Marienthal 1474). Pracovala s přestávkami snad do 1484.

Jiná Tiskárna existovala jako vůbec nejstarší dílna v Rostocku mezi léty 1476-1533 (Fratres domus horti viridis ad S. Michaelem, Michaelisbrüder). Za nejstarší práce se pokládají Lucius Coelius Firmianus Lactantius Opera (Rostock 1476), Johannes Herolt Sermones Discipuli (Rostock 1476) a bohemikální Poggius Florentinus Epistola de morte Hieronymi Pragensis (Rostock ca 1476). Až do střetu se světskou mocí, který znamenal konec činnosti, vytiskla tato Tiskárna několik málo desítek náboženských titulů.

Obdobně vznikaly řádové tiskárny i jinde. V Bruselu byly vydány asi tři desítky náboženských děl mezi 1476-1487 (Broeders van de penne). Pozornost zaslouží Legendae Henrici imperatoris et Kunegundis imperatricis (Bruxelles 1484). Je to jediná ilustrovaná kniha tištěná v Bruselu během 15. století. Gouda měla řádovou Tiskárnu mezi léty 1486-1521 (Collaciebroeders). I ta se specializovala na náboženskou literaturu, např. Breviarium Traiectense (Gouda 1497). Někteří badatelé této dílně připisují jeden z nejslavnějších nizozemských tisků 15. století, a to středověký epos Oliviera de La Marche Le chevalier délibéré (Gouda 1489?). Kniha je doplněna 16 ilustracemi dvorského života řezanými dle kreseb takzvaného Mistra goudského Chevaliera (Meister des Chevalier délibéré). Nejpozději roku 1526 byla činná Tiskárna při konventu sv. Řehoře v nizozemském městě s’-Hertogenbosch (Fratres domus sancti Gregorii).


Lit.: JACOB, E. F.: The brothers of the common life. London 1940; MELTZ, C.: Die Drucke der Michaelisbrüder zu Rostock 1476 bis 1530. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock 5, 1955/1956, s. 229-243.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 393-394 (Rostock); Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 477; GELDNER 1. 220-221 (Marienthal) a 223-224 (Rostock).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.