Tiskárna německých společníků – Sevilla

Z Encyklopedie knihy

Tiskárna německých společníků – Sevilla významné společenství německých tiskařů usazených od roku 1490 v Seville. Tvořili ho Paulus de Colonia, Johann Pegnitzer (též Juan Pegnicer, původem z Norimberku), Magnus Herbst a Thomas Glockner (oba z Württemberska). Z počátečních písmen svých křestních jmen složili monogramový signet PIMT, který se nachází hned na první doložené publikaci Alphonsus de Palencia Vocabulario universal en latin y en romance (Sevilla 1490) i na dalších, např. De conceptione B. V. Mariae konvenčně připisované Katalánci Raymundu Lullovi (Sevilla 1491) či Petrus de Gui Janua artis Raymundi Lulli (Sevilla 1491). „Compañeros Alemanes“ vlastnili pouze gotická tisková písma. Pracovali jednak vlastními finančními prostředky a jednak na objednávku (např. španělského nakladatele Martina Almodovara). Společenství nemělo dlouhého trvání. Roku 1493 z něho vystoupil Paulus de Colonia. Od 1496 omezil svou činnost Pegnitzer, který zakládal spolu s Meinhardem Ungutem první tiskárnu v Granadě, a konečně 1499 rezignoval Glockner. Personální změny se pochopitelně odrazily i na stylizaci signetu, nesoucího nyní jen iniciály IM. Nejdéle působícím tiskařem bývalého společenství byl Pegnitzer, jehož knihy v Seville vycházely ještě roku 1503.


Lit.: HAZANAS y la RÚA, J.: Cuatro alemanes compañeros impresores de Sevilla 1490-1503. Gutenberg-Jahrbuch 1931, s. 201-211; VINDEL, Fr.: El arte tipográfico en España durante el siglo XV. Vol. 1-9. Madrid 1945-1951.

Lex.: GELDNER 2. 280-287. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.