Tiskárna sirotčího domu – Halle an der Saale

Z Encyklopedie knihy

Verze z 21. 6. 2019, 14:14, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tiskárna sirotčího domu – Halle an der Saale součást širších filantropických aktivit německého pietisty Augusta Hermanna Franckeho (1663-1727), který roku 1691 uprchl z Lipska do Halle/S. Postupem času zde založil školu pro chudé a sirotky (1695, něm. Waisenhaus), nakladatelství a knihkupectví (1697), tiskárnu (1701), knihvazárnu (1702) a několik charitativních institucí (např. lékárnu). Tiskárna se v impresech prezentovala jako „Druckerei des Waisenhauses“. Roku 1712 bylo nakladatelství s tiskárnou, šířící pod vedením Heinricha Julia Elerse (zemř. 1728) hlavně levnou školní literaturu, připojeno k biblické společnosti Karla Hildebranda Cansteina (též Kannstein, 1667-1719), která s názvem „Canstein’sche Bibelanstalt” vznikla 1710. Dalším majitelem Tiskárny se stal do roku 1750 Franckeův syn Gotthilf August (1696-1769). Knihkupectví mělo též pobočky v Berlíně (od 1702), později i v Lipsku a Frankfurtu/M.

Rozšířená „Impresí Sirotčího domu“ připravila tři vydání Bible české (Halle/S. 1722, 1745, 1766). Do posledního hallského vydání 1766 zařadil Jan Teofil Elsner „Předmluvu, v níž se zpráva historická o rozličných i rozdílných vydáních … celé Biblí svaté … dává“. Stať, navazující na předchozí pokusy Václava Klejcha z roku 1720, vyšla samostatně též německy pod názvem Versuch einer böhmischen Bibel-Geschichte nebst einem historischen Anhange von verschiedenen absonderlich gedruckten böhmischen Neuen Testamenten (Halle/S. 1765) a latinsky jako Periculum historico-ecclesiasticum, quo succincta diversorum Verbi Divini codicum bohemicorum delineatio exhibetur (Berlin 1768). Tiskárna dále vydala Nový zákon Pána a spasitele našeho Ježíše Krista (Halle/S. 1722, 1744, 1764, 1782) a snad i Celý žaltář krále a proroka Davida (Halle/S.? 1722). Náklady jednotlivých vydání byly vysoké, pohybovaly se okolo 5.000 exemplářů.


Lit.: RAABE, P.: Das Hallesche Waisenhaus. Das Hauptgebäude der Franckeschen Stiftungen. Halle/S. 1995; RÖSEL, H.: Die tschechischen Drucke der Hallenser Pietisten. Würzburg 1961; WINTER, E.: Die Pflege der West- und Südslawischen Sprachen in Halle im 18. Jahrhundert. Berlin 1954.

Lex.: PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 276.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.