Tiskárna takzvaného Martina Marprelata

Z Encyklopedie knihy

Tiskárna takzvaného Martina Marprelata anglická ilegální soukromá dílna často měnící před světskými i církevními pronásledovateli místo svého působení (listopad 1588 East Molesey a Fawsley, únor až září 1589 Coventry). V soudobé odborné literatuře je označována jako Marprelate Press. Autor asi sedmi zde vydaných literárně cenných pamfletů útočících proti biskupům anglikánské církve se totiž podepisoval pseudonymem Martin Marprelate čili Prelátobijec. Snahy o jeho ztotožnění s literáty Johnem Penrym (nar. 1559) či Johnem Udallem (zemř. 1592) nejsou přesvědčivé. Pravděpodobným tiskařem se jeví Robert Waldegrave, který je doložen již roku 1578 jako typograf v Londýně a jehož uvězněním dílna svou činnost vlastně ukončila. „Marprelate Tracts“, jak se pamflety souhrnně nazývají, přispěly spolu s ostatními podobně zaměřenými výpady k tomu, že roku 1593 byl odklon od anglikánské církve prohlášen za zločin a převážná část obyvatelstva musela volit konverzi, anebo vyhnanství. Hodnota těchto pamfletů je dnes penězi prakticky nevyčíslitelná.


Lit.: APPLETON, E.: Anatomy of the Marprelate controversy 1588-1596. London 2001; McGINN, D. J.: John Penry & the Marprelate controversy. London 1966.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 478.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.