Titlonym

Z Encyklopedie knihy

Titlonym (z lat. titulus = nadpis, řec. onoma = jméno) v anonymní literatuře často frekventovaný způsob zakrytí autora, jehož totožnost se ze skromnosti pouze naznačovala povoláním, hodností nebo titulaturou, např. „sepsáno skrze služebníka církevního“. V širším slova smyslu lze za titlonymy považovat i bezpříznakové pseudonymy typu „Občan“, „Přítel“ apod.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.