Traduktionym

Z Encyklopedie knihy

Traduktionym (z lat. traductio = převádění, řec. onoma = jméno) jinojazyčná podoba autorova jména považovaná někdy za formu pseudonymu, i když důvod utajení vlastní identity zde odpadá. Latinizování či germanizování jmen odráželo totiž bilingvní ráz společnosti minulých století, v nichž navíc platila literární zvyklost podřizovat tvar jména jazyku vydávaného díla. Týž autor se tak v různých dílech prezentoval několika variantními tvary (Andreas von Glataw = Andreas Glatoviensis = Ondřej Klatovský z Dalmanhorstu, Bartoloměj Aquila = Bartoloměj Orel z Adorffu, Jiřík Jan Aychelmann = Jiřík Jan Žalud). Od traduktionymů a pseudonymů vůbec je nutno odlišovat zvláštní skupinu latinizovaných geonymů řádových spisovatelů (Adauctus a Sancto Germano = Mikuláš Adaukt Voigt, Abraham a Sancta Clara = Ulrich Megerle, Gelasius a Sancta Catharina = Job Felix Dobner).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.