Triod

Z Encyklopedie knihy

Triod (též tripěsnec, z řec. triodon) jedna z liturgických knih východních církví upravující postup bohoslužeb pro dny s měnícími se modlitbami a redukovanými písněmi. Pro přípravu k postu se užívala triod postnaja (neboli quadragesimale) a pro bohoslužby od prvního dne velikonoc až do neděle Všech svatých triod cvětnaja (temporis paschalis). Nejstarší tisky obou mešních knih připravil Sebald Feiel (Szwajpolt Fiol) pod tradičními názvy Triod’ postnaja (Kraków? 1491?) a Triod’ cvietnaja (Kraków? 1491).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.